Tarifele si contributiile banesti percepute de ANRDE

In M. Of. nr. 335 din 17 mai 2012 a fost publicat Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 19/2012 privind aprobarea tarifelor si contributiilor banesti percepute de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei.

Din cuprins:
ART. 1
(1) Se aproba tarifele percepute de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei pentru acordarea sau modificarea atestatelor, autorizatiilor si licentelor, la solicitarea persoanelor fizice si juridice a caror activitate, potrivit legii, se afla in competenta de reglementare a acesteia, conform anexelor nr. 1 si 2, care fac parte integranta din prezentul ordin.
(2) Se aproba tarifele percepute de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei pentru evaluarea si avizarea documentelor tehnico-economice care intra in componenta dosarelor prezentate la deschiderea finantarii, pentru obiectivele de investitii cu caracter de crestere a eficientei energetice si utilizare a surselor regenerabile de energie, aprobate spre cofinantare din bugetul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, bugetul de stat, precum si din alte surse interne si externe la dispozitia Guvernului, conform anexei nr. 3, care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
(1) Se aproba contributiile banesti percepute de la operatorii economici avand activitati in sectorul energiei electrice care, potrivit legii, se afla in competenta de reglementare a Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei.
(2) Valorile contributiilor banesti prevazute la alin. (1) si conditiile de achitare a acestora sunt prevazute in anexa nr. 4, care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 3
Tarifele si contributiile banesti care fac obiectul art. 1 si 2 se achita in contul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei RO48TREZ7025032XXX011115, deschis la Trezoreria Sectorului 2, Bucuresti.
ART. 4
In cazul neachitarii la termen a facturilor aferente tarifelor si contributiilor prevazute in prezentul ordin, pentru fiecare zi de intarziere la plata se percepe o suma egala cu nivelul dobanzilor si penalitatilor de intarziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, conform prevederilor legale in vigoare.
ART. 5
Contributiile banesti aferente anului 2012 facturate operatorilor economici pana la data intrarii in vigoare a prevederilor prezentului ordin se regularizeaza pana la data de 30 septembrie 2012, conform prevederilor prezentului ordin.
ART. 6
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. 7
Departamentele si directiile din cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, precum si persoanele fizice si juridice a caror activitate, potrivit legii, se afla in competenta de reglementare a acesteia vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close