Modificarea OUG nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor

In M. Of. nr. 336 din 18 mai 2012 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2012 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor.

Din cuprins:

ARTICOL UNIC
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 309 din 9 mai 2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
“ART. 7
(1) Conducerea Ministerului Administratiei si Internelor se exercita de catre ministru.
(2) Ministrul delegat pentru administratie coordoneaza activitatile din domeniul pentru care a fost investit.
(3) Ministrul administratiei si internelor are calitatea de ordonator principal de credite.
(4) Ministrul administratiei si internelor reprezinta si angajeaza Ministerul Administratiei si Internelor in raporturile cu celelalte autoritati publice, precum si cu alte persoane fizice si juridice din tara sau din strainatate. In acest scop poate da imputernicire de reprezentare ministrului delegat pentru administratie, precum si altor persoane din subordine.
(5) In exercitarea atributiilor legale, ministrul administratiei si internelor emite ordine si instructiuni, care pot avea caracter normativ sau individual.
(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (5), ordinele si instructiunile care reglementeaza activitati din domeniul prevazut la art. 3 alin. (1) lit. a) se emit de catre ministrul delegat pentru administratie si pot avea caracter normativ sau individual.
(7) Ordinele si instructiunile emise de ministrul administratiei si internelor in domeniile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si c), care vizeaza si domeniul administratiei publice, se contrasemneaza de ministrul delegat pentru administratie.”
2. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
“ART. 8
(1) In exercitarea atributiilor, ministrul administratiei si internelor este ajutat de ministrul delegat pentru administratie.
(2) In absenta ministrului administratiei si internelor, conducerea Ministerului Administratiei si Internelor se exercita de catre persoana desemnata prin ordin al acestuia.”
3. La articolul 9, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
“ART. 9
(1) Ministrul delegat pentru administratie, secretarii de stat si secretarul general raspund de organizarea si conducerea activitatii structurilor coordonate, potrivit atributiilor si competentelor stabilite prin lege, hotarare a Guvernului sau prin ordin al ministrului administratiei si internelor.”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close