Normele privind conditiile si modalitatile de comunicare electronica a unor informatii referitoare la contracte de asigurare

In M. Of. nr. 336 din 18 mai 2012 a fost publicat Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 10/2012 pentru punerea in aplicare a Normelor privind conditiile si modalitatile de comunicare electronica a unor informatii referitoare la contracte de asigurare.

Din cuprins:
ART. 1
(1) Incepand cu data publicarii prezentului ordin se pun in aplicare Normele privind conditiile si modalitatile de comunicare electronica a unor informatii referitoare la contracte de asigurare.
(2) Normele privind conditiile si modalitatile de comunicare electronica a unor informatii referitoare la contracte de asigurare sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
(3) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 13/2010 pentru punerea in aplicare a Normelor privind conditiile si modalitatile de comunicare electronica a datelor referitoare la contractele de asigurare pentru vehicule inmatriculate in Romania, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 844 din 16 decembrie 2010.
ART. 2
Asiguratorii autorizati vor lua toate masurile necesare pentru aplicarea prevederilor normelor si raspund de instruirea corespunzatoare a personalului propriu si a intermediarilor implicati in activitatea de incheiere a contractelor de asigurare.
ART. 3
Directia asigurari obligatorii, respectiv Directia tehnologia informatiei din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor vor asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

ANEXA 1. NORME privind conditiile si modalitatile de comunicare electronica a unor informatii referitoare la contracte de asigurare

ART. 1
(1) Toate societatile de asigurare autorizate sa practice asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule sau asigurarea facultativa a vehiculelor au obligatia de a transmite catre baza de date CEDAM, in termen de 5 zile de la data emiterii politelor de asigurare sau de la data avizarii unor evenimente asigurate, informatii complete privind contractele de asigurare auto incheiate, respectiv informatii privind dosarele de dauna asociate acestora.
(2) Societatile de asigurare autorizate sa practice asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule au obligatia de a transmite catre baza de date pentru evidenta evenimentelor rutiere REVER, in termen de 5 zile de la avizarea unui eveniment asigurat, informatii complete privind evenimentul rutier in cauza, incluzand si o copie electronica a formularului de constatare amiabila, acolo unde este cazul.
(3) Societatile de asigurare autorizate sa practice asigurari de incendiu si alte calamitati naturale au obligatia de a transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor informatii complete privind contractele de asigurare facultativa a locuintelor incheiate, in termen de 5 zile de la data emiterii acestora.
(4) Pool-ul de asigurare impotriva dezastrelor naturale are obligatia de a transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor informatii complete privind politele de asigurare obligatorie a locuintelor incheiate, in termen de 5 zile de la data emiterii acestora.
(5) Pool-ul de asigurare impotriva dezastrelor naturale are obligatia de a transmite lunar Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor informatii privind constructiile cu destinatia de locuinta, inclusiv cele cu destinatia de locuinta sociala, care trebuie asigurate impotriva cutremurului, alunecarilor de teren si inundatiilor, asa cum rezulta din evidenta unitatilor administrativ-teritoriale la nivel national.
ART. 2
Transmiterea catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor a informatiilor mentionate la art. 1 se realizeaza prin intermediul unui portal electronic dedicat. Comisia de Supraveghere a Asigurarilor stabileste si informeaza societatile de asigurare asupra caracteristicilor interfetei de utilizator, mecanismelor de validare, formei si tipurilor de informatie transmisa prin acest portal.
ART. 3
Transmiterea informatiilor solicitate la art. 1 alin. (3), (4) si (5) va deveni obligatorie incepand cu data de 1 ianuarie 2013.
ART. 4
(1) Societatile de asigurare autorizate sa practice asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule au obligatia de a interoga baza de date CEDAM in vederea stabilirii istoricului de daune al unui vehicul.
(2) Aceasta interogare se realizeaza exclusiv in cazul in care stabilirea clasei de bonus/malus nu se poate realiza pe baza informatiilor continute de baza de date proprie a societatii de asigurare.
ART. 5
Transmiterea de informatii eronate, incomplete sau neactualizate se sanctioneaza in conditiile si potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close