Avizul Comitetului Regiunilor “Sistemul comun al taxei pe tranzactiile financiare”

Avizul Comitetului Regiunilor “Sistemul comun al taxei pe tranzactiile financiare”

2012/C 113/03

COMITETUL REGIUNILOR
– saluta prezentarea de catre Comisie a unei propuneri de directiva a Consiliului privind sistemul comun al taxei pe tranzactiile financiare in UE, in conformitate cu solicitarea CoR din programul sau de lucru pentru 2011;
– considera ca introducerea unui sistem european de taxare a tranzactiilor financiare reprezinta inca un pas important pe calea catre restaurarea prerogativelor politicii democratice asupra perturbatiilor serioase aparute in functionarea pietelor financiare;
– evidentiaza faptul ca taxa pe tranzactiile financiare este un instrument important pentru a garanta ca sectorul financiar participa la asigurarea unei mai mari solidaritati si echitati si la reducerea speculatiilor, asa cum a subliniat CoR in avizul sau cu privire la cadrul financiar multianual dincolo de 2013;
– sprijina obiectivul de a aplica armonizarea vizata la nivelul intregii Uniuni si solicita, pentru cazul in care, in ciuda tuturor eforturilor depuse, acest obiectiv nu poate fi atins, sa se urmareasca crearea imediata a unui sistem european al taxei pe tranzactiile financiare prin intermediul instrumentului de cooperare consolidata, care sa cuprinda cel putin zona euro;
Raportor dl Rolf CHRISTOFFERS (DE-PSE), ministrul economiei si al afacerilor europene al landului Brandenburg
Propunerea de directiva a Consiliului privind sistemul comun al taxei pe tranzactiile financiare si de modificare a Directivei 2008/7/CE
COM(2011) 594 final

I. RECOMANDARI POLITICE
COMITETUL REGIUNILOR

Mesajul general
1. saluta prezentarea de catre Comisie a unei propuneri de directiva a Consiliului privind sistemul comun al taxei pe tranzactiile financiare in UE, in conformitate cu solicitarea CoR din programul sau de lucru pentru 2011;
2. considera ca astfel se emite un puternic semnal politic, care demonstreaza vointa si capacitatea Uniunii Europene de a face fata provocarilor unei piete financiare globale si de a consolida in mod durabil potentialul economiilor nationale, pentru binele statelor membre si al cetatenilor lor;
3. considera ca introducerea unui sistem european de taxare a tranzactiilor financiare reprezinta in acelasi timp inca un pas important pe calea catre restaurarea atat de necesara a prerogativelor politicii democratice asupra perturbatiilor serioase aparute in functionarea pietelor financiare;
4. evidentiaza faptul ca taxa pe tranzactiile financiare este un instrument important pentru a garanta ca sectorul financiar participa la asigurarea unei mai mari solidaritati si echitati si la reducerea speculatiilor, asa cum a afirmat CoR in avizul sau privind noul cadru financiar multianual post-2013;
5. scoate in evidenta evaluarea impactului realizata de Comisia Europeana, publicata in septembrie 2011, si “modelele de echilibru general stocastic dinamic” aplicate, care sunt extrem de ambigue; subliniaza faptul ca in evaluarea impactului realizata de Comisie nu se ajunge la concluzii ferme, ci se mentine un discurs neclar si nehotarat, care lasa deschise mai multe optiuni; conchide ca aceasta evaluare a impactului este partinitoare si inexacta; saluta angajamentul Comisiei de a elabora o noua evaluare a impactului;
6. subliniaza neajunsurile evidente ale sistemului taxei de timbru din Regatul Unit, in special in ceea ce priveste protectia acestuia impotriva transferurilor geografice ale tranzactiilor, precum si stimularea ferma a reorientarii catre instrumente financiare derivate;
Cadrul juridic general
7. tinand seama de numarul mare de masuri fiscale nationale necoordonate, impartaseste opinia Comisiei, conform careia armonizarea acestui domeniu este necesara pentru a evita fragmentarea pietei interne a serviciilor financiare, pentru a asigura astfel buna functionare a pietei interne si pentru a se evita denaturarea concurentei;
8. saluta faptul ca abordarea acestei armonizari de catre Comisie urmareste:
– ca institutiile financiare sa fie supuse unui impozit adecvat atat in comparatie cu alte sectoare ale economiei, cat si in ceea ce priveste costurile generate de recenta criza; si
– sa fie create stimulente fiscale, astfel incat participantii la pietele financiare sa evite tranzactiile nedorite din punct de vedere macroeconomic, contribuind astfel la prevenirea unor noi crize;
9. sprijina obiectivul de a aplica armonizarea vizata la nivelul intregii Uniuni si solicita, pentru cazul in care, in ciuda tuturor eforturilor, acest obiectiv nu poate fi atins, sa se urmareasca crearea imediata a unui sistem european al taxei pe tranzactiile financiare prin intermediul instrumentului de cooperare consolidata, care ar trebui sa cuprinda in masura posibilului cel putin zona euro;
10. dat fiind caracterul deosebit de urgent al introducerii unui sistem comun al taxei pe tranzactiile financiare, indeamna organele legislative ale Uniunii Europene sa faca eforturi pentru incheierea rapida a procedurii legislative, dand dovada de toata diligenta cuvenita si de cea mai mare raspundere politica;
11. saluta faptul ca, prin obligatia de raportare periodica care revine Comisiei, aplicarea directivei va fi supusa unei proceduri permanente si structurate de monitorizare; regreta, in acest context, ca aceasta obligatie de raportare exista doar fata de Consiliu. O asemenea limitare contravine rolului insotitor al Parlamentului European in cadrul procedurii legislative aplicabile directivei, care este adoptata de Consiliu cu participarea Parlamentului European; considera ca aceasta limitare reprezinta in acelasi timp si o subestimare a rolului Comitetului Regiunilor, in calitatea sa de adunare politica a autoritatilor locale si regionale din Uniunea Europeana, si al Comitetului Economic si Social European, a caror misiune fundamentala, prevazuta de tratate, este consilierea organelor legislative;
12. subliniaza necesitatea de a se lua in considerare in mod specific si eventualele efecte ale introducerii sistemului comun al taxei pe tranzactiile financiare asupra veniturilor fiscale ale localitatilor si regiunilor;
Obiectul si domeniul de aplicare al taxei pe tranzactiile financiare
13. aproba legatura stabilita intre obligatia fiscala si locul de stabilire al institutiei financiare; aceasta abordare in materie de reglementare reduce riscul evaziunii fiscale si reflecta mai bine legaturile dintre pietele financiare si economia reala decat daca obligatiile fiscale ar fi legate de locul de desfasurare a tranzactiei; subliniaza necesitatea de a adopta in plus reglementari care sa impiedice sau sa limiteze, de asemenea, evaziunea fiscala prin mutarea sediului sau divizarea societatilor;
14. propune sa se detalieze atat definitia institutiilor financiare, cat si cea a instrumentelor financiare;
15. saluta domeniul amplu de aplicare al taxei pe tranzactiile financiare, care in principiu acopera toata gama de tranzactii cu instrumente financiare de orice tip, inclusiv eventualele lor substitute si eventualele tranzactii extrabursiere;
16. aproba excluderea de la taxa pe tranzactiile financiare a tranzactiilor efectuate pe pietele primare, pentru a reduce astfel efectele nedorite ale taxei asupra economiei reale; regreta, insa, ca operatiunile efectuate de autoritatile publice pe pietele secundare nu au fost la randul lor excluse, ceea ce pare a fi necesar din punct de vedere al politicii bugetare, tinand seama de faptul ca autoritatile publice sunt obligate, in interesul unei gestiuni bugetare adecvate, sa recurga si la instrumentele financiare de pe pietele secundare;
17. regreta ca nu toate tipurile de tranzactii valutare vor fi supuse taxei pe tranzactiile financiare. Astfel se pierd venituri potentiale considerabile si se renunta in acelasi timp la un important efect de reglementare; considera in special ca impozitarea tranzactiilor valutare in cadrul unei taxe cuprinzatoare pe tranzactiile financiare nu contravine liberei circulatii a capitalurilor, intrucat, tinand seama de domeniul de aplicare amplu al taxei pe tranzactiile financiare, aceasta nu vizeaza caracterul specific transfrontalier al operatiunilor valutare, ci doar calitatea lor de tranzactii financiare obisnuite;
18. considera ca institutiile speciale de credit care acorda imprumuturi numai sectorului public ar trebui scutite de taxa pe tranzactiile financiare;

Valoarea impozabila, structura si ratele taxei pe tranzactiile financiare
19. saluta, in principiu, abordarea propusa in ceea ce priveste determinarea valorii impozabile, inclusiv stabilirea valorii nominale ca valoare impozabila pentru produse derivate; considera, insa, ca mai sunt necesare clarificari, in special cu privire la modul in care poate fi infruntat pericolul real ca valoarea nominala sa fie redusa in mod artificial in cazul produselor derivate complexe;
20. saluta stabilirea ratelor taxei ca rate minime de impozitare, lasand astfel la latitudinea statelor membre depasirea acestora. Aceasta dispozitie reflecta in mod explicit ideea subsidiaritatii; indeamna insa totodata ca, la punerea in aplicare a directivei, sa se examineze cu atentie daca stabilirea unor rate mai ridicate ale taxei de catre statele membre nu genereaza tocmai acea concurenta fiscala nociva intre acestea care se doreste a fi evitata prin directiva;
21. subliniaza necesitatea de a trata in mod egal din punct de vedere material toate instrumentele financiare in integralitatea lor care fac obiectul impozitarii, respectand diferentele care exista in realitate, pentru a evita crearea unor stimulente nedorite de eludare si pentru a tine seama in mod suficient de principiul justitiei fiscale; atrage, de aceea, atentia cu privire la necesitatea de a examina din nou, in special sub acest aspect, ratele de impozitare pentru actiuni, imprumuturi si produse derivate;

Plata taxei pe tranzactiile financiare
22. isi exprima rezervele sale fata de competentele conferite Comisiei, in conformitate cu articolul 290 din TFUE, de a adopta acte delegate in vederea stabilirii masurilor care trebuie adoptate de statele membre pentru a preveni frauda, evaziunea fiscala si abuzul; asemenea masuri de asigurare a aplicarii eficiente a directivei sunt, in principiu, de competenta statelor membre, care, in conformitate cu articolul 291 alineatul (1) TFUE sunt obligate sa ia toate masurile necesare pentru punerea in aplicare a unui act legislativ european; un transfer al acestei competente catre Comisie este permis numai daca sunt necesare conditii uniforme de punere in aplicare, caz in care, in conformitate cu articolul 291 TFUE, ar trebui recurs la acte de punere in aplicare, acestea fiind instrumentul prevazut de tratat; cea mai mare parte a chestiunile de importanta fundamentala, in special cele referitoare la urmarea penala, trebuie sa ramana insa intru totul de competenta statelor membre;
23. subliniaza ca evaluarea necesitatii si eficacitatii masurilor adoptate de Comisie in baza acestui transfer de competente sa devina, de asemenea, parte integranta a rapoartelor elaborate periodic de Comisie cu privire la aplicarea acestei directive;

Utilizarea veniturilor din taxa pe tranzactiile financiare
24. pledeaza deja in favoarea introducerii taxei ca o noua categorie de resurse proprii ale Uniunii Europene si in favoarea impartirii acestei taxei intre Uniune si statul membru care percepe aceasta taxa conform unui raport determinat; in functie de nivelul veniturilor din aceasta categorie, contributiile statelor membre in cadrul sistemului de resurse proprii ar putea fi reduse, in consecinta, in mod corespunzator;

Necesitatea unor masuri mai ambitioase
25. considera necesara o redefinire a conditiilor-cadru pentru sectorul financiar in UE care sa mearga dincolo de punerea in aplicare a unui sistem european al taxei pe tranzactiile financiare si sa ia forma unei reforme cuprinzatoare a pietelor financiare, care sa contracareze eventualele influente negative ale acestor piete asupra economiei reale;
26. din acest motiv considera ca ar fi recomandabil sa se asigure colectarea si gestionarea adecvata a informatiilor generate de un sistem al taxei pe tranzactiile financiare;
27. este convins ca este necesar sa se adopte urgent masuri suplimentare pentru a face fata provocarilor cu care se confrunta buna functionare a pietei unice si a Uniunii economice si monetare; aceste masuri trebuie sa depaseasca cadrul politicii financiare si sa cuprinda o consolidare masiva a coordonarii la nivel european a politicilor economice si financiare nationale, mergand pana la ancorarea institutionala a unei guvernari economice la nivel european inzestrata cu suficienta legitimitate democratica;
28. considera ca, dincolo de abordarea europeana, este nevoie de o actiune coordonata la nivel mondial; solicita, prin urmare, UE si statelor membre sa se angajeze pe plan international in cadrul relatiilor lor externe cu tarile terte in favoarea unei reforme a reglementarilor privind pietele financiare, si in mod special pe langa toate statele G20 in favoarea introducerii unei taxe cuprinzatoare pe tranzactiile financiare.

II. RECOMANDARI DE AMENDAMENTE

Amendamentul 1
Articolul 1 alineatul (4) punctul (d)
Text propus de Comisie | Amendamentul CoR |
(d)Tranzactiile cu bancile centrale ale statelor membre. | (d)Tranzactiile cu statele membre, bancile centrale ale statelor membre, autoritatile regionale si locale, alte autoritati publice ale statelor membre sau alte organisme de drept public. |

Amendamentul 2
Articolul 16
Text propus de Comisie | Amendamentul CoR |
O data la cinci ani si, pentru prima data, pana la 31 decembrie 2016, Comisia transmite Consiliului un raport privind aplicarea prezentei directive si, daca este cazul, o propunere de modificare a acesteia. | O data la cinci ani si, pentru prima data, pana la 31 decembrie 2016, Comisia transmite Parlamentului European si Consiliului un raport privind aplicarea prezentei directive si, daca este cazul, o propunere de modificare a acesteia. Ea aduce acest raport la cunostinta Comitetului Economic si Social si a Comitetului Regiunilor. |
In acest raport, Comisia trebuie, cel putin, sa examineze impactul TTF asupra bunei functionari a pietei interne, asupra pietelor financiare si economiei reale si sa tina seama de progresele facute in materie de impozitare a sectorului financiar in context international. | In acest raport, Comisia trebuie, cel putin, sa examineze impactul TTF asupra bunei functionari a pietei interne, asupra pietelor financiare si economiei reale si sa tina seama de progresele facute in materie de impozitare a sectorului financiar in context international. In plus, ea efectueaza o evaluare a masurilor luate in cadrul transferului de competente, in vederea punerii in aplicare uniforme a directivei. |

Bruxelles, 15 februarie 2012
Presedinta Comitetului Regiunilor
Mercedes Bresso

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close