Rezolutia Comitetului Regiunilor catre Consiliul European de primavara 2012 privind proiectul de tratat privind stabilitatea, coordonarea si guvernanta in cadrul Uniunii Economice si Monetare

Rezolutia Comitetului Regiunilor catre Consiliul European de primavara 2012 privind proiectul de tratat privind stabilitatea, coordonarea si guvernanta in cadrul Uniunii Economice si Monetare [1]

2012/C 113/01

prezentata de grupurile politice PPE, PSE, ALDE si AE
In urma concluziilor Consiliului European din 30 ianuarie 2012, Comitetul Regiunilor este constient de implicatiile directe pe care le va avea pentru autoritatile locale si regionale din Uniunea Europeana tratatul planificat privind stabilitatea, coordonarea si guvernanta in uniunea economica si monetara (denumit in continuare “noul tratat”).

COMITETUL REGIUNILOR
I. Referitor la Tratatul privind stabilitatea, coordonarea si guvernanta in cadrul uniunii economice si monetare
1. isi asuma un angajament deplin in ceea ce priveste indeplinirea rolului care ii revine in abordarea provocarilor cauzate de criza in curs si sprijina eforturile de dezvoltare a unei mai bune coordonari si guvernante a uniunii economice si monetare pentru a depasi recesiunea economica si criza datoriei suverane, prin garantarea unor finante publice fiabile si sustenabile;
2. subliniaza ca disciplina bugetara mai stricta si o reducere clara a nivelurilor datoriei trebuie sa fie completate de masuri mai rapide in favoarea cresterii si coeziunii teritoriale, stimulandu-se crearea de locuri de munca si ocuparea durabila a fortei de munca, pentru a se crea conditiile necesare relansarii economiei europene si salvgardarii viitorului proiectului de integrare europeana;
3. regreta faptul ca s-a redactat un nou tratat in afara cadrului existent al legislatiei primare a UE si cu implicarea minima a Parlamentului European, intr-un proces dominat de negocieri interguvernamentale, cu privire la chestiuni care, intr-o mare masura, fusesera deja abordate in cadrul legislatiei UE, in conformitate cu procedurile democratice normale ale Uniunii;
4. isi mentine angajamentul fata de “metoda comunitara” ca modalitatea cea mai legitima de construire a Uniunii Europene ca un spatiu politic comun;
5. reaminteste ca este imperios necesar ca UE sa recastige increderea cetatenilor sai si sa restabileasca cresterea economica in paralel cu consolidarea coeziunii sociale, economice si teritoriale;
6. solicita introducerea in noul tratat a unei trimiteri clare la respectarea principiilor subsidiaritatii si proportionalitatii si recunoasterea competentelor legale ale autoritatilor locale si regionale cu privire la chestiuni de guvernanta economica;
7. subliniaza ca propunerile prezentate de partile semnatare privind “regula de aur” referitoare la echilibrul conturilor publice privesc nu doar finantele publice care se afla in responsabilitatea guvernelor centrale, ci vor avea si un impact asupra bugetelor publice ale autoritatilor locale si regionale;
8. sprijina integrarea economica aprofundata si sporirea sinergiilor intre bugetele regionale, locale, nationale si bugetul UE, in conformitate cu competentele legale ale autoritatilor locale si regionale in materie de autonomie fiscala;
9. se pronunta in favoarea infiintarii unei agentii de rating europene obiective si independente, cu scopul de a face ca agentiile de rating sa fie mai eficiente, responsabile si fiabile in ceea ce priveste analiza finantelor publice, inclusiv a datoriilor autoritatilor locale si regionale europene; aceasta ar contribui si la echilibrarea situatiei actuale in care domina putinele agentii de rating existente si ar duce la o mai mare transparenta a evaluarilor ratingurilor;
10. solicita Comisiei sa tina seama de situatia finantelor publice locale si regionale in exercitiul sau anual de monitorizare a finantelor publice nationale din Uniunea Europeana si de analiza anuala a cresterii, cu privire la care CoR isi poate exprima punctul de vedere.
Natura juridica a noului tratat si procesul de negociere:
11. indeamna partile semnatare sa asigure coerenta si suprematia dreptului european si sa integreze substanta noului tratat in tratatele UE la cel mult 5 ani dupa intrarea sa in vigoare;
12. considera ca noul tratat interguvernamental nu trebuie sa includa niciun mecanism de sanctiuni care sa fie direct legat de alocari bugetare pentru politici ale UE, cum ar fi politica de coeziune; reaminteste faptul ca se opune oricarei forme de conditionare macroeconomica de natura sa sanctioneze autoritatile locale si regionale pentru deciziile economice si bugetare adoptate de guvernele nationale;
13. regreta ca nu a fost posibila consultarea Curtii de Justitie cu privire la compatibilitatea acordului international avut in vedere cu tratatele UE si cu respectarea principiului subsidiaritatii;
14. subliniaza ca multe din masurile propuse de noul tratat sunt deja continute in asa-numitul “Pachet de sase”, care cuprinde masuri menite sa consolideze Pactul de stabilitate si de crestere, sau ar fi putut fi adoptate ca o completare la acesta;
15. solicita convocarea unei Conventii, dupa intrarea in vigoarea a noului tratat, cu scopul de a incorpora substanta acestuia in cadrul legal al Uniunii Europene; considera prin urmare ca este extrem de important ca CoR sa fie implicat, in calitate de adunare a autoritatilor locale si regionale, la aceasta viitoare modificare a tratatului, in conformitate cu “procedura ordinara”.
Recomandarile autoritatilor locale si regionale privind continutul noului tratat:
16. saluta obiectivul dezvoltarii “unei coordonari din ce in ce mai stranse a politicilor economice” si reitereaza ferm rolul fundamental al autoritatilor locale si regionale in economia europeana [2]; indeamna prin urmare partile semnatare:
a) sa includa in noul tratat o trimitere la recunoasterea competentelor legale ale autoritatilor locale si regionale pentru parti importante ale finantelor publice si guvernantei economice, in conformitate cu principiul subsidiaritatii, asa cum se prevede in tratatele UE;
b) sa asigure ca “planurile privind emisiunile de datorie publica”, “programele de parteneriat economic” si “angajamentele din cadrul Pactului euro plus” vor fi elaborate de statele membre in strans parteneriat cu autoritatile locale si regionale pe baza unor aranjamente fiabile in materie de guvernanta pe mai multe niveluri [3],
c) sa consulte, daca este cazul, autoritatile locale si regionale inaintea fiecarui euro summit;
d) sa implice CoR in viitoarele conferinte, prevazute de noul tratat, intre Parlamentul European si parlamentele nationale cu privire la chestiuni de guvernanta economica; sa sublinieze ca parlamentele nationale ar trebui sa consulte parlamentele regionale relevante din tarile lor si sa le implice pe acestea in proces, daca este cazul;
e) sa extinda dispozitiile privind respectarea responsabilitatilor parlamentelor nationale la parlamentele regionale cu puteri legislative;
f) sa asigure ca autoritatilor locale si regionale li se ofera posibilitatea de a contribui la schimbul de bune practici cu privire la reformele majore ale politicii economice, prevazand instituirea unui sistem de evaluare comparativa a progreselor;
g) sa observe ca obligatia legala de a transpune in legislatia nationala cerinta ca bugetele guvernelor centrale sa fie in echilibru sau excedentare (“regula privind echilibrul bugetar”) are implicatii bugetare serioase pentru autoritatile locale si regionale;
h) sa constientizeze ca punerea in aplicare a unei astfel de reguli fara instituirea unor mecanisme paralele de guvernanta si parteneriat risca sa genereze un nou proces de centralizare la nivel national printr-o coordonare bugetara consolidata “de sus in jos” in statele membre.
II. Spre o consolidare favorabila cresterii si o crestere favorabila ocuparii fortei de munca
17. subliniaza ca 94,5 % din bugetul UE este destinat in principal investitiilor la nivel local, regional si national si subliniaza necesitatea integrarii economice si fiscale mai profunde si nevoia de sinergii intre bugetele regionale, locale, nationale si bugetul UE;
18. subliniaza valoarea adaugata puternica a politicii de coeziune, in special efectul sau de levier pentru investitii in cresterea economica si ocuparea fortei de munca in regiunile ramase in urma, si subliniaza ca prioritatile actuale ale fondurilor structurale nu necesita o reorientare, ci o procedura consolidata pentru alocarea si plata mai rapida si eficienta a fondurilor, inclusiv o consolidare sporita a capacitatilor beneficiarilor;
19. solicita ca orice decizie privind redistribuirea fondurilor structurale nealocate sa fie adaptata la situatia socioeconomica specifica a fiecarei regiuni, cu respectarea principiilor subsidiaritatii si proportionalitatii. In acest context, prioritatile trebuie definite de catre toti partenerii relevanti, inclusiv de autoritatile locale si regionale;
20. solicita Comisiei Europene si guvernelor centrale sa asigure ca, in cazul realocarii fondurilor din politica de coeziune, autoritatile locale si regionale sunt pe deplin implicate in conceperea si punerea in aplicare a noilor masuri politice pentru crearea de locuri de munca si stimularea cresterii, in vederea evitarii unei renationalizari a politicilor.
Stimularea ocuparii fortei de munca, mai ales in randul tinerilor
21. saluta asistenta acordata de Comisia Europeana statelor membre cu privire la cele mai bune modalitati de utilizare a resursele nealocate ale fondurilor structurale si intentioneaza sa contribuie proactiv la aceasta initiativa cu recomandari politice si bune practici dezvoltate la nivel local si regional in domeniul ocuparii fortei de munca, educatiei, formarii si cu expertiza privind utilizarea optima a fondurilor structurale;
22. solicita ca toate masurile suplimentare pentru planurile nationale privind locurile de munca sa fie adoptate in parteneriat cu autoritatile locale si regionale; sprijina ideea propusa de Comisie conform careia la baza fiecarui plan national privind locurile de munca trebuie sa se afle o “garantie pentru tineret”, care sa asigure ca toti tinerii sunt fie incadrati in munca, fie implicati in actiuni de formare sau intr-o forma de invatamant in termen de 4 luni de la terminarea scolii; propune sa se promoveze mai puternic antreprenoriatul in randul tinerilor ca o posibila optiune de cariera pentru acestia;
23. subliniaza valoarea adaugata potentiala a Programului Progress pentru ocuparea fortei de munca si solidaritate sociala, cu conditia de a se asigura o buna informare cu privire la acesta, accesul facil al beneficiarilor la program si orientarea sa catre masuri structurale sustenabile pe termen lung.
Finalizarea pietei unice si stimularea finantarii economiei, in special a IMM-urilor:
24. saluta angajamentul Consiliului European de a da curs propunerilor Comisiei privind piata unica cat mai curand posibil, in special cu privire la modernizarea cadrului legislativ ale UE pentru achizitiile publice in conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020;
25. reitereaza rolul primordial al IMM-urilor in economia locala si regionala; indeamna la elaborarea unor masuri suplimentare pentru a promova un mediu favorabil IMM-urilor in Europa, in special in ceea ce priveste accesul IMM-urilor la capital de risc;
26. solicita crearea unor “parteneriate pentru Small Business Act” in vederea continuarii punerii in aplicare a Small Business Act (SBA) la nivel regional; evidentiaza importanta sistemului de acordare a titlului Regiunea europeana intreprinzatoare, lansat de CoR in 2010, ca o retea de regiuni care dezvolta strategii regionale pe masura pentru a stimula antreprenoriatul si a exploata potentialul inovator al intreprinderilor;
27. solicita Comisiei sa asigure ca toata legislatia face mai intai obiectul unor analize cuprinzatoare privind impactul teritorial;
28. saluta propunerea Comisiei privind etapa pilot a initiativei Europa 2020 de emitere de obligatiuni pentru finantarea de proiecte, care ar urma sa fie utilizata pentru punerea in aplicare a Strategiei Europa 2020.
III. Contributia la Consiliului European de primavara: este timpul sa se elimine “deficitul de parteneriate” pentru a realiza Strategia Europa 2020
29. saluta recunoasterea de catre Parlamentul European a calitatii administratiei publice europene, nationale, regionale si locale ca factor determinant de competitivitate si productivitate, la fel cum este si furnizarea de servicii de interes general eficiente;
30. insista asupra necesitatii de a conferi Strategiei Europa 2020 o dimensiune teritoriala deplina si regreta ca analiza anuala a cresterii elaborata de Comisia Europeana nu mentioneaza decat rareori nevoia de a implica autoritatile locale si regionale in punerea in aplicare a programelor nationale de reforma;
31. subliniaza ca raportul de monitorizare a CoR privind Europa 2020 indica un “deficit de parteneriate” in punerea in aplicare a Strategiei Europa 2020 si regreta ca majoritatea statelor membre, regiunilor si oraselor nu au fost implicate la timp, suficient si in mod eficace in pregatirea programelor nationale de reforma;
32. atrage atentia cu privire la propunerea sa privind adoptarea unor pacte teritoriale in fiecare stat membru pentru a garanta guvernanta pe mai multe niveluri si punerea in aplicare bazata pe parteneriat a programelor nationale de reforma prin intermediul unui acord intre toate autoritatile publice competente din punct de vedere legal;
33. solicita Comisiei sa prezinte rapid Codul european de conduita privind principiul parteneriatului in cadrul politicii de coeziune, care ar trebui sa imbunatateasca eficacitatea si guvernanta Strategiei Europa 2020;
34. va aborda recomandarile specifice fiecarei tari pe 2012 elaborate de Comisia Europeana si analiza anuala a cresterii 2013, pentru a examina nivelul de participare a autoritatilor locale si regionale; solicita Consiliului sa adopte recomandari specifice fiecarei tari privind partea de guvernanta a strategiei;
35. solicita presedintelui sau sa trimita prezenta rezolutie institutiilor UE si statelor membre.
Bruxelles, 16 februarie 2012
Presedinta Comitetului Regiunilor
Mercedes Bresso
[1] Rezolutia reprezinta o contributie a CoR la Consiliul European de primavara 2012 si tine seama de proiectul de tratat privind stabilitatea, coordonarea si guvernanta in uniunea economica si monetara si de declaratia membrilor Consiliului European din 30 ianuarie 2012: “Spre o consolidare favorabila cresterii si o crestere favorabila ocuparii fortei de munca”.
[2] Cf. cota de 2/3 a autoritatilor locale si regionale in totalul investitiilor publice in UE
[3] Aceasta ar putea sa fie o obligatie legala inspirata de viitorul Cod european de conduita privind punerea in aplicare a principiului parteneriatului in cadrul politicii regionale.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close