Impozitarea indemnizatiilor acordate personalului cu atributii privind desfasurarea alegerilor

Obligatii fiscale

1. Impozit pe venit

Potrivit prevederilor punctului 152 din HG 44/2004 dat in aplicarea art. 78 alin. 2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in categoria „venituri din alte surse”, venituri impozabile se regasesc si indemnizatiile acordate membrilor birourilor electorale, statisticienilor, informaticienilor si personalului tehnic auxiliar pentru executarea atributiilor privind desfasurarea alegerilor prezidentiale, parlamentare si locale.

Impozitul pe venituri din alte surse se calculeaza, retine si vireaza de catre administratiile publice locale, prin aplicarea cotei de 16% la venitul brut, este final si se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut.

De asemenea, administratiile publice locale au urmatoarele obligatii:

  • declararea impozitului in formularul 100 „Declaratie privind obligatiile la plata la bugetul de stat” randul 19 „Impozit pe venituri din alte surse” pana la data de 25 a lunii urmatoare.
  • completarea si depunerea formularului 205 pana la 28 februarie 2013;

2. Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate

Pentru veniturile prevazute la art. 78 din Codul fiscal, reprezentand indemnizatiile acordate membrilor birourilor electorale, statisticienilor, informaticienilor si personalului tehnic auxiliar pentru executarea atributiilor privind desfasurarea alegerilor prezidentiale, parlamentare si locale, in perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012, se aplica prevederile art. 257 alin. (2) lit. f) din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, iar in cazul veniturilor realizate dupa data de 1 iulie 2012, se aplica prevederile art. 296 indice 27 alin.(2) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

In aceste conditii, atat in perioada 1 ianuarie 2012 – 30 iunie 2012, cat si dupa 1 iulie 2012, persoanele respective (beneficiarii de venit) au obligatia platii contributiei individuale de asigurari sociale de sanatate (5,5%) numai in situatia in care nu realizeaza cel putin unul din urmatoarele venituri din: salarii si asimilate salariilor; activitati independente; agricultura; somaj si pensii.

Atentie! Platitorii de venit, respectiv administratiile publice locale, nu au obligatia retinerii si platii contributiei individuale de asigurari sociale de sanatate pentru indemnizatiile acordate personalului cu atributii privind desfasurarea alegerilor locale.

Stabilirea contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile obtinute pana la data de 30 iunie 2012, se face de catre casele de asigurari de sanatate, potrivit legislatiei specifice, pe baza declaratiei prevazute in anexa nr. 5 la Normele Metodologice aprobate prin Ordinul 617/2007 al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru veniturile obtinute dupa data de 1 iulie 2012, stabilirea contributiei se face de catre organul fiscal, potrivit art. 296^28 lit. c) din Codul fiscal, pe baza Declaratiei privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit (formular 205), depusa de platitorul de venit conform art. 93 alin. (2) din Codul fiscal.

Sursa: DGFP Valcea

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close