Infiintarea Comitetului interministerial privind monitorizarea indeplinirii obligatiilor ce revin Romaniei din acordurile cu institutiile financiare internationale

In M. Of. nr. 345 din 21 mai 2012 a fost publicata Decizia primului-ministru nr. 226/2012 pentru infiintarea Comitetului interministerial privind monitorizarea indeplinirii obligatiilor ce revin Romaniei din acordurile cu institutiile financiare internationale.

Din cuprins:
ART. 1
(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei decizii se infiinteaza Comitetul interministerial privind monitorizarea indeplinirii obligatiilor ce revin Romaniei din acordurile cu Comisia Europeana, Fondul Monetar International, Banca Mondiala si alte institutii financiare internationale, denumit in continuare Comitet.
(2) Comitetul este condus de viceprim-ministru, ministrul finantelor publice, care are calitatea de presedinte.
(3) In situatia in care viceprim-ministrul, ministrul finantelor publice, este in imposibilitatea de a-si exercita functia de presedinte al Comitetului, acesta poate delega responsabilitatile si atributiile sale unui secretar de stat din cadrul Ministerului Finantelor Publice, desemnat in acest sens.
(4) Ministerele si institutiile administratiei publice centrale care fac parte din Comitet sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta decizie. Ministerele vor fi reprezentate la sedintele Comitetului de catre un secretar de stat, iar celelalte institutii ale administratiei centrale de catre conducatorul acestora.
(5) La lucrarile Comitetului pot participa, in calitate de invitati, reprezentanti ai comisiilor de specialitate ale Parlamentului Romaniei, precum si alti specialisti din cadrul ministerelor si institutiilor administratiei publice centrale si locale.
ART. 2
(1) Comitetul are ca obiectiv principal monitorizarea indeplinirii angajamentelor privind reformele structurale asumate de Guvernul Romaniei prin negocieri cu institutiile financiare internationale prevazute la art. 1.
(2) Comitetul prezinta Guvernului informari bilunare si ori de cate ori este necesar, care cuprind inclusiv masurile ce se impun a fi luate de catre institutiile responsabile pentru indeplinirea angajamentelor asumate, precum si termenele de realizare a acestora.
ART. 3
Comitetul se reuneste in sedinte ordinare bilunare si, ori de cate ori este necesar, in sedinte extraordinare.
ART. 4
(1) Secretariatul tehnic al Comitetului este asigurat de personalul angajat in cadrul cabinetului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice.
(2) In termen de 7 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei decizii, Comitetul aproba regulamentul propriu de organizare si functionare.

ANEXA 1. Ministerele si institutiile administratiei publice centrale care fac parte din Comitetul interministerial privind monitorizarea indeplinirii obligatiilor ce revin Romaniei din acordurile cu institutiile financiare internationale

1. Ministerul Finantelor Publice
2. Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri
3. Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
4. Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
5. Ministerul Sanatatii
6. Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
7. Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului
8. Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale
9. Ministerul Administratiei si Internelor
10. Ministerul Mediului si Padurilor
11. Ministerul Afacerilor Europene
12. Secretariatul General al Guvernului
13. Agentia Nationala pentru Resurse Minerale
14. Institutul National de Statistica

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close