Modificarea si completarea Regulamentului BNR nr. 4/2005 privind regimul valutar, precum si abrogarea Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. 4/2005 privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar

In M. Of. nr. 341 din 19 mai 2012 a fost publicat Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2012 privind modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 4/2005 privind regimul valutar, precum si abrogarea Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. 4/2005 privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar.

Din cuprins:
ART. I
Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 4/2005 privind regimul valutar, republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 616 din 6 septembrie 2007, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 3, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 3
(1) Platile, incasarile, transferurile si orice alte asemenea operatiuni care decurg din vanzari de bunuri si prestari de servicii intre rezidenti, indiferent de raportul juridic care le reglementeaza, se realizeaza numai in moneda nationala (leu), cu exceptia operatiunilor prevazute in anexa nr. 2 <<Categorii de rezidenti care pot efectua operatiuni in valuta>>, care se pot efectua si in valuta.”
2. La articolul 3, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
“(1^1) Platile, incasarile, transferurile si orice alte asemenea operatiuni intre rezidenti care decurg din remunerarea muncii prestate, indiferent de raportul juridic care le reglementeaza, se realizeaza numai in moneda nationala (leu).”
3. La articolul 3, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Toate celelalte operatiuni intre rezidenti care nu fac obiectul alin. (1) si (1^1) pot fi efectuate, in mod liber, fie in moneda nationala (leu), fie in valuta.”
4. In anexa nr. 1 “Nomenclator”, la articolul 4, punctul 4.15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“4.15. Piata valutara este piata pe care se efectueaza schimb valutar si care cuprinde urmatoarele segmente:
a) piata valutara interbancara;
b) piata valutara a entitatilor autorizate sa efectueze activitati de schimb valutar.”
5. In anexa nr. 2, litera i) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“i) persoanele juridice, pentru platile efectuate catre furnizori si subfurnizori, aferente bunurilor si serviciilor care intra in componenta produselor exportate, respectiv contribuie la realizarea serviciilor exportate.”
ART. II
La data intrarii in vigoare a prezentului regulament se abroga Norma Bancii Nationale a Romaniei nr. 4/2005 privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 297 din 8 aprilie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. III
La data intrarii in vigoare a prezentului regulament, scrisorile de atribuire a codurilor statistice, emise de Banca Nationala a Romaniei pentru punctele de schimb valutar apartinand entitatilor din sfera sa de supraveghere prudentiala, isi inceteaza valabilitatea.
ART. IV
Cererile de autorizare si de atribuire de coduri statistice, inclusiv documentatia aferenta, depuse la Banca Nationala a Romaniei si nesolutionate la data intrarii in vigoare a prezentului regulament se restituie titularilor.
ART. V
Prezentul regulament se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close