ANAF propune modificarea formularelor 208 si 209

Pe websiteul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala a fost publicat Proiectul de Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea modelului si continutului formularelor 208 „Declaratie informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal” si 209 „Declaratie privind veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal”.

Potrivit dispozitiilor art. 77^1 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele fizice care realizeaza venituri din transferul dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia, prin acte juridice intre vii, asupra constructiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fara constructii din patrimoniul personal, datoreaza impozit pe venit.

In functie de modalitatea de realizare a transmisiunii dreptului de proprietate, impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal se stabileste, dupa caz, de catre notarul public inainte de autentificarea actului sau, dupa caz, intocmirea incheierii de finalizare a succesiunii, sau de catre organul fiscal.

Potrivit prevederilor art. 77^3 din Codul fiscal, notarii publici au obligatia sa depuna semestrial la organul fiscal o declaratie informativa privind transferurile de proprietati imobiliare, pe beneficiari de venit.

In cazul in care, transferul de proprietate se realizeaza prin alta procedura decat cea notariala, persoana fizica beneficiara de venit are obligatia de a declara venitul obtinut din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, in maxim 10 zile de la data transferului, la organul fiscal competent, in vederea calcularii impozitului. Avand in vedere necesitatile de administrare a impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, precum si pentru eliminarea unor confuzii cu privire la modalitatea de transfer a proprietatilor imobiliare, actul normativ propune introducerea unor informatii suplimentare in continutul formularelor 208 „Declaratie informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal” si 209 „Declaratie privind veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal”.

Propunerile constau in modificarea formularelor astfel:

– 208 „Declaratie informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal”, prin introducerea urmatoarelor informatii: modalitatea de transfer a dreptului de proprietate, avand in vedere diferentierea cotelor de impozitare aplicabile in functie de acest criteriu; baza de calcul a impozitului, intrucat pot exista situatii in care aceasta difera de valoarea tranzactiei declarata de parti (in cazul in care valoarea declarata este inferioara valorii stabilita prin expertiza); taxele notariale aferente transferului, pentru fiecare tranzactie, potrivit art. 77 indice 3 din Codul Fiscal.

– 209 „Declaratie privind veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal”, prin introducerea informatiei referitoare la codul de identificare fiscala al persoanelor carora li se transfera dreptul de proprietate si dezmembramintele acestuia, in vederea introducerii acestor informatii in sistemul de administrare, precum si introducerea unor rubrici suplimentare, in cazul in care transferul se efectueaza catre mai multe persoane.

Corespunzator acestor modificari, a fost necesara si adaptarea corespunzatoare a instructiunilor de completare a formularelor 208 si 209.

Proiectul de act normativ este insotit de anexe si referatul de aprobare.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la proiectul de act normativ mai sus mentionat pot fi transmise in scris la Directia de comunicare, relatii publice si mass-media, cu mentiunea „Conf. Legii nr. 52/2003”:

  • prin scrisori, la adresa: ANAF – Directia de comunicare, relatii publice si mass-media, str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucuresti, cod postal 050741;
  • electronic, la adresa de e-mail relatiipublice.anaf@mfinante.ro;
  • prin fax, la numarul: 0213.199.857.

Sursa: DGFP Valcea

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close