Procedura de modificare din oficiu a vectorului fiscal cu privire la TVA a fost aprobata

In Monitorul Oficial 356/2012 a fost publicat Ordinul 700/2012 al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) pentru aprobarea „Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la taxa pe valoarea adaugata (TVA), precum si a modelului si continutului unor formulare”.

La data intrarii in vigoare a acestui act normativ, se abroga Ordinul 1786/2010 pentru aprobarea „Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare”, publicat in Monitorul Oficial 292/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

Situatiile in care se efectueaza modificarea vectorului fiscal

Procedura se aplica de organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal persoana impozabila sau in evidenta caruia aceasta se afla inregistrata ca platitor de impozite si taxe, ori de catre organul fiscal stabilit potrivit art. 36 alin. (3) din Codul de procedura fiscala, pentru persoanele impozabile care nu sunt stabilite in Romania conform art. 125¹ alin. (2) din Codul fiscal, astfel:
a) pentru inregistrarea in scopuri de TVA, din oficiu, potrivit art. 153 alin. (8) sau art. 153¹ alin. (4) din Codul fiscal, a persoanelor impozabile care sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA, in conformitate cu prevederile art. 153 alin. (1) lit. b), alin. (2), alin. (4) sau alin.(5) ori ale art. 153¹ alin. (1), dupa caz, din Codul fiscal si care nu solicita inregistrarea;
b) pentru inregistrarea in scopuri de TVA, din oficiu, potrivit dispozitiilor art. 153 alin. (9¹), lit. a) din Codul fiscal, a persoanelor impozabile, daca au incetat situatiile care au condus la anularea inregistrarii in scopuri de TVA, pentru situatiile prevazute la art. 153 alin. (9) lit. a) si b) din Codul fiscal;
c) pentru anularea, potrivit art. 153 alin. (9) lit. a) sau art. 153¹ alin. (11), dupa caz, din Codul fiscal, a inregistrarii in scopuri de TVA a persoanelor impozabile declarate inactive potrivit dispozitiilor art. 78¹ din Codul de procedura fiscala;
d) pentru anularea, potrivit art. 153 alin. (9) lit. b) sau art. 153¹ alin. (11), dupa caz, din Codul fiscal, a inregistrarii in scopuri de TVA a persoanelor impozabile aflate in inactivitate temporara, inscrisa in Registrul Comertului;
e) pentru anularea, potrivit art. 153 alin. (9) lit. c) sau art. 153¹ alin. (11), dupa caz, din Codul fiscal, a inregistrarii in scopuri de TVA, in cazul in care asociatii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabila insasi au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) din OG 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) pentru anularea, potrivit art. 153 alin. (9) lit. d) din Codul fiscal, a inregistrarii in scopuri de TVA a persoanelor impozabile pentru care perioada fiscala este luna sau trimestrul si care nu au depus pe parcursul unui semestru calendaristic niciun decont de taxa;
g) pentru anularea, potrivit art. 153 alin. (9) lit. e) din Codul fiscal, a inregistrarii in scopuri de TVA, daca in deconturile de taxa depuse pentru 6 luni consecutive in cursul unui semestru calendaristic, in cazul persoanelor care au perioada fiscala luna calendaristica, si pentru doua perioade fiscale consecutive in cursul unui semestru calendaristic, in cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscala trimestrul calendaristic, nu au fost evidentiate achizitii de bunuri/servicii si nici livrari de bunuri/prestari de servicii, realizate in cursul acestor perioade de raportare;
h) pentru anularea inregistrarii, pentru achizitii intracomunitare, in scopuri de TVA, conform art. 153¹ din Codul fiscal, cand persoana respectiva se inregistreaza in scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal;
i) pentru anularea inregistrarii in scopuri de TVA a persoanei care nu era obligata sa solicite inregistrarea sau nu avea dreptul sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal.

Dupa inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA, respectiv dupa anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA, organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal persoana impozabila, procedeaza la actualizarea informatiilor inscrise in Registrul persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA sau in Registrul persoanelor impozabile a caror inregistrare in scopuri de TVA a fost anulata, conform art. 153 din Codul fiscal.

Dupa anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA, organul fiscal, in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal persoana impozabila, procedeaza la radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari, a persoanelor impozabile care figureaza in acest registru la data anularii inregistrarii in scopuri de TVA.

Inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA a unei persoane impozabile se considera valabila incepand cu:

  • data reactivarii contribuabilului prin decizia organului fiscal competent;
  • data inregistrarii in Registrul Comertului a mentiunii privind reluarea activitatii;
  • data comunicarii deciziei privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA, pentru alte situatii decat cele prevazute mai sus.

Anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA a contribuabililor se efectueaza:

  • de la data declararii ca inactivi, in conditiile legii;
  • de la data inscrierii mentiunii privind inactivitatea temporara in Registrul Comertului;
  • de la data comunicarii deciziei de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA de catre organul fiscal, in situatia in care asociatii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabila insasi au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) din OG 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • de la data de 1 august sau 1 februarie, dupa caz, pentru persoanele impozabile care utilizeaza luna sau trimestrul ca perioada fiscala la TVA si care, in semestrul calendaristic anterior, nu au depus niciun decont de TVA;
  • de la data de 1 februarie sau 1 august, dupa caz, pentru persoanele impozabile care utilizeaza luna sau trimestrul ca perioada fiscala la TVA si care, in deconturile aferente celor 6 luni sau celor 2 trimestre, dupa caz, din semestrul calendaristic anterior, nu au declarat achizitii de bunuri/servicii si nici livrari de bunuri/prestari de servicii, realizate in cursul acestor perioade de raportare.

Prin actul normativ mentionat mai sus s-au aprobat modelul si continutul formularelor utilizate in aplicarea procedurii respective:
1. Notificare privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA;
2. Decizie privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA;
3. Decizie privind anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA;
4. Decizie pentru indreptarea erorilor materiale privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA/anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA.

Sursa: DGFP Valcea

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close