Metodologia privind eliberarea pentru cadrele didactice din Romania a adeverintei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei privind recunoasterea calificarilor profesionale

In M. Of. nr. 357 din 25 mai 2012 a fost publicat Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3973/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea pentru cadrele didactice din Romania a adeverintei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoasterea calificarilor profesionale.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Metodologia privind eliberarea pentru cadrele didactice din Romania a adeverintei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoasterea calificarilor profesionale, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga orice dispozitie contrara.
ART. 3
Directia generala management, resurse umane si retea scolara va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 4
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1. METODOLOGIE privind eliberarea pentru cadrele didactice din Romania a adeverintei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoasterea calificarilor profesionale

ART. 1
(1) Prezenta metodologie se aplica cetatenilor romani, cadre didactice care au studiat pe teritoriul Romaniei si care solicita eliberarea unei adeverinte de conformitate, in scopul exercitarii, in mod independent sau ca salariat, a profesiei de cadru didactic in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European, Confederatia Elvetiana si in Canada.
(2) Adeverinta atesta conformitatea studiilor absolvite in Romania cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoasterea calificarilor profesionale.
ART. 2
Adeverinta de conformitate poate fi solicitata de catre cetatenii prevazuti la art. 1 in baza unui act de studii (diploma, adeverinta etc.), care se elibereaza de o unitate de invatamant sau de o institutie de invatamant superior acreditata, din cadrul sistemului national de invatamant din Romania.
ART. 3
Dosarul pentru obtinerea adeverintei de conformitate include:
a) cererea prin care se solicita eliberarea adeverintei de conformitate, adresata Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, conform modelului prevazut in anexa, in care se va mentiona, dupa caz, statul pentru care se solicita adeverinta;
b) actul de studii pentru care se solicita eliberarea adeverintei de conformitate, in copie legalizata;
c) adeverinta de autenticitate a actului de studii, eliberata de unitatea de invatamant sau de institutia acreditata de invatamant superior emitenta – original sau copie legalizata, exceptie facand adeverintele care tin locul diplomei de studii, pentru care nu se solicita prezentarea unei adeverinte de autenticitate;
d) anexa la actul de studii (foaia matricola sau suplimentul la diploma), in copie legalizata;
e) certificatul de absolvire eliberat de Departamentul pentru pregatirea personalului didactic/dovada de absolvire a programului de pregatire psihopedagogica/certificatul de acordare a definitivarii in invatamant;
f) documentele personale de identificare, in copie, precum si dovada de schimbare a numelui, in cazul in care numele inscris pe diploma nu mai coincide cu cel din actul de identitate;
ART. 4
(1) Dosarul se depune de solicitant la registratura Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
(2) Termenul de emitere a adeverintei sau de comunicare a deciziei de neemitere este de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii dosarului.
(3) In termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii dosarului, Directia generala management, resurse umane si retea scolara din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului verifica existenta tuturor documentelor prevazute la art. 3 si instiinteaza solicitantul in cazul in care constata ca dosarul nu este complet.
(4) Termenul prevazut la alin. (2) poate fi prelungit in cazul in care se impun verificari suplimentare ale actelor depuse la dosar.
ART. 5
Adeverinta de conformitate se elibereaza solicitantului sau unei persoane imputernicite ori, la cererea scrisa a solicitantului, se transmite prin posta la adresa indicata in cererea scrisa mentionata la art. 3 lit. a).
ART. 6
Contestarea deciziei Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului de a nu emite adeverinta de conformitate se depune la Registratura Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului in termen de 30 de zile lucratoare de la instiintarea solicitantului.
ART. 7
Adeverinta de conformitate care nu a fost eliberata se pastreaza in arhiva Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului cu termen permanent.
ART. 8
Anexa face parte integranta din prezenta metodologie.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close