Modificarea Normelor metodologice pentru inregistrarea si raportarea datoriei publice

In M. Of. nr. 359 din 28 mai 2012 a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 672/2012 privind modificarea Normelor metodologice pentru inregistrarea si raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.059/2008.

Din cuprins:
ART. I
Normele metodologice pentru inregistrarea si raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.059/2008, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 319 din 23 aprilie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La capitolul III “Structura Contului general al datoriei publice”, punctul 3 va avea urmatorul cuprins:
“3. Contul general al datoriei publice guvernamentale directe se intocmeste in structura prevazuta in anexa nr. 4 si cuprinde obligatiile financiare ale statului provenind din finantarile rambursabile angajate de Guvern, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 109/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, sau ale altor legi speciale, inclusiv sumele utilizate temporar din disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru finantarea temporara a deficitelor bugetare si instrumentele de cash management, precum si finantarile rambursabile contractate de autoritatile administratiei publice centrale pana la intrarea in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 109/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, cu garantia statului sau in baza scrisorilor de confort. Finantarile rambursabile contractate de stat si subimprumutate unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, operatorilor economici ori serviciilor publice subordonate acestora se raporteaza in cadrul Contului general al datoriei publice guvernamentale directe.
Contul general al datoriei publice guvernamentale directe se raporteaza in urmatoarea structura:
A. Certificate de trezorerie, din care:
1. in valuta tranzactiei;
2. in euro si in lei
B. Obligatiuni de stat emise pe piata interna si externa, din care:
1. in valuta tranzactiei;
2. in euro si in lei
C. Imprumuturi de la institutii financiare romanesti sau straine, din care:
1. in valuta tranzactiei;
2. in euro si in lei
D. Imprumuturi de la guverne si agentii guvernamentale straine, institutii financiare internationale sau de la alte organisme financiare internationale, din care:
1. in valuta tranzactiei;
2. in euro si in lei
E. Imprumuturi de la UE [Regulamentul (CE) nr. 332/2002 al Consiliului din 18 februarie 2002 de infiintare a unui mecanism de asistenta financiara pe termen mediu pentru balantele de plati ale statelor membre], din care:
1. in valuta tranzactiei;
2. in euro si in lei
F. Imprumuturi din disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului (lei)
G. Instrumente structurate, din care:
1. in valuta tranzactiei;
2. in euro si in lei
H. Leasing financiar, din care:
1. in valuta tranzactiei;
2. in euro si in lei
I. Instrumente de cash management (lei)
J. Plasamente private, din care:
1. in valuta tranzactiei;
2. in euro si in lei
K. Total in valutele tranzactiilor
L. Total in euro si in lei
Datele din Contul general al datoriei publice guvernamentale directe se completeaza astfel:
– coloana 1 se completeaza cu denumirea finantarilor rambursabile in cadrul fiecarei grupe, a actelor normative de aprobare, destinatia finantarilor rambursabile, numarul de referinta al finantarii rambursabile (codul de identificare alocat de banca creditoare), precum si cu denumirea creditorului. Finantarile rambursabile se inscriu in ordinea cronologica din cadrul grupelor prevazute in anexa;
– in coloana 2 se inscrie perioada pentru care a fost contractata finantarea;
– in coloana 3 se inscrie valuta de contract;
– in coloana 4 se inscrie valoarea contractata a finantarii rambursabile in valuta de contract, cu exceptia imprumuturilor din disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului si a finantarilor rambursabile rambursate integral in anul de raportare, iar in coloana 5 valoarea contractata reevaluata in lei. Finantarile rambursabile in valuta vor fi reevaluate la cursul valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil in ultima zi a anului de raportare;
– in coloana 6 se inscrie valuta in care s-au efectuat tranzactiile;
– in coloana 7 se inscrie soldul inregistrat la inceputul anului in valuta tranzactiei. Aceste date corespund cu soldul finantarilor raportate in Contul general al datoriei publice guvernamentale directe din anul precedent celui de raportare;
– in coloana 8 se inscrie soldul finantarilor inregistrat la inceputul anului, reevaluat in lei. Finantarile rambursabile in valuta vor fi reevaluate la cursul valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil in ultima zi a anului anterior celui de raportare. Aceste date corespund cu soldul finantarilor raportate in Contul general al datoriei publice guvernamentale directe din anul precedent celui de raportare;
– coloanele 9 si 10 cuprind finantarile rambursabile noi contractate de stat in exercitiul financiar respectiv, precum si rambursarile/refinantarile efectuate in cursul anului pentru care se raporteaza executia. Pentru imprumuturile din disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului se va trece doar cresterea/scaderea neta a soldului acestor imprumuturi;
– coloana 11 cuprinde soldul finantarilor rambursabile la finele anului de raportare, in valuta tranzactiei, ca diferenta intre soldul de la inceputul anului (coloana 7) plus trageri (coloana 9) si rambursarile aferente (coloana 10);
– coloana 12 cuprinde soldul finantarilor rambursabile la finele anului de raportare, reevaluat in lei. Finantarile rambursabile in valuta vor fi reevaluate la cursul valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil in ultima zi a anului de raportare;
– total in valutele tranzactiilor se completeaza astfel:
– in coloanele 4, 7, 9, 10 si 11 se inscrie soldul finantarilor rambursabile, totalizat pe feluri de valute ale tranzactiilor, si anume: dolar S.U.A., JPY, euro, lei etc.;
– in coloanele 5, 8 si 12 se inscrie totalul in lei, rezultat din adunarea datelor respective;
– total datorie in euro si in lei se completeaza la coloanele 4, 7 si 11 in euro, iar la coloanele 5, 8 si 12 in lei, astfel:
– totalul in euro se stabileste astfel: valutele se transforma in euro la cursul valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei si valabil in ultima zi a anului de raportare, reprezentand raporturile de schimb dintre valutele respective si euro;
– totalul in lei se va calcula utilizandu-se cursul valutar lei/euro comunicat de Banca Nationala a Romaniei si valabil in ultima zi a anului de raportare.”
2. Anexele nr. 3 si 4 se inlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2, care fac parte integranta din prezentul ordin.
ART. II
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. III

Normele metodologice pentru inregistrarea si raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.059/2008, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 319 din 23 aprilie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile aduse prin prezentul ordin, se vor republica, dandu-se textelor o noua numerotare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close