Calendarul desfasurarii concursului de selectie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului national de experti in management educational, sesiunea 2012, seria a 2-a

In M. Of. nr. 362 din 29 mai 2012 a fost publicat Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4171/2012 privind aprobarea Calendarului desfasurarii concursului de selectie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului national de experti in management educational, sesiunea 2012, seria a 2-a.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Calendarul desfasurarii concursului de selectie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului national de experti in management educational, sesiunea 2012, seria a 2-a, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Directia generala management, resurse umane si retea scolara din Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, Directia modernizarea patrimoniului, informatizare si investitii si inspectoratele scolare duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 3
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1.  CALENDARUL desfasurarii concursului de selectie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului national de experti in management educational, sesiunea 2012, seria a 2-a

5 iunie 2012 Afisarea programului orar al inscrierilor si a  metodologiei de concurs la sediul inspectoratului scolar si pe site-ul propriu
6 – 17 iunie 2012 Completarea formularului de selectie online, in aplicatia informatica
18 iunie 2012 Afisarea listelor cuprinzand candidatii admisi in aceasta etapa, in urma introducerii informatiilor in formularul de selectie online
19 – 27 iunie 2012 Depunerea portofoliului cu documentele prevazute la art. 7 din Metodologia privind organizarea si desfasurarea concursului de selectie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului national de experti in management educational, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.549/2011, la inspectoratul scolar de catre candidatii declarati admisi dupa etapa de selectie online, conform programului afisat
28 – 29 iunie 2012 Inspectoratele scolare transmit Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului (MECTS) lista candidatilor declarati admisi dupa etapa de selectie online, care, la data inscrierii la selectie, ocupa o functie de conducere sau de indrumare si control din inspectoratul scolar, precum si dosarele acestora
2 – 11 iulie 2012 Evaluarea portofoliilor candidatilor de catre comisiile de evaluare constituite la nivelul inspectoratului scolar, respectiv la nivelul MECTS
12 iulie 2012 Validarea rezultatelor selectiei de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar si afisarea rezultatelor evaluarii in ordinea descrescatoare a punctajelor
12 iulie 2012 Transmiterea catre inspectoratele scolare a rezultatelor selectiei facute de comisia de evaluare constituita la nivelul MECTS, in vederea afisarii acestora la sediul inspectoratului scolar
13 – 19 iulie 2012 Depunerea contestatiilor la inspectoratul scolar,  respectiv la MECTS
20 – 23 iulie 2012 Solutionarea contestatiilor
24 iulie 2012 Transmiterea de catre MECTS a rezultatelor contestatiilor la inspectoratul scolar
25 – 26 iulie 2012 Intocmirea de catre inspectoratele scolare a listelor cuprinzand candidatii promovati si inaintarea acestor liste la MECTS
31 iulie 2012 Emiterea ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind inscrierea cadrelor didactice declarate promovate in Registrul national al expertilor in management educational

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close