Modificarea si completarea Statutului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al profesiei de executor judecatoresc

In M. Of. nr. 365 din 30 mai 2012 a fost publicata Hotararea Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti nr. 1/2012 pentru modificarea si completarea Statutului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al profesiei de executor judecatoresc, aprobat prin Hotararea Congresului Extraordinar al Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti nr. 19/2010.

Din cuprins:
ART. I
Statutul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al profesiei de executor judecatoresc, aprobat prin Hotararea Congresului Extraordinar al Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti nr. 19/2010, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 713 din 26 octombrie 2010, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 24 alineatul (1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“d) convoaca, prin intermediul Camerelor, sedintele Consiliului Uniunii si ale Biroului executiv, comunicand in acest sens ordinea de zi, si conduce aceste sedinte;”.
2. La articolul 35, dupa litera b) se introduc trei noi litere, literele b^1) – b^3), cu urmatorul cuprins:
“b^1) verifica daca sediul biroului executorului judecatoresc dispune de spatiu corespunzator si dotari necesare desfasurarii activitatii si conservarii arhivei in bune conditii;
b^2) stabileste cuantumul taxei pentru primirea avizului de inscriere a biroului executorului judecatoresc la curtea de apel, taxa ce se face venit la bugetul Camerei;
b^3) elibereaza avizul pentru inscrierea biroului executorului judecatoresc la curtea de apel, dupa indeplinirea conditiilor legale si statutare;”.
3. La articolul 36 alineatul (1), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera e^1), cu urmatorul cuprins:
“e^1) participa de drept la sedintele ordinare si extraordinare ale Consiliului Uniunii;”.
4. La articolul 38, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Bugetul Camerelor este format din contributii banesti ale executorilor judecatoresti, cota de 20% din taxa de inscriere la concurs, taxa pentru primirea avizului de inscriere a biroului executorului judecatoresc la curtea de apel, donatii si sponsorizari, precum si din orice alte sume de bani dobandite licit.”
5. Articolul 41 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 41
(1) Biroul executorului judecatoresc va avea un sediu corespunzator pentru desfasurarea activitatii cu publicul si pentru depozitarea, pastrarea si conservarea in bune conditii a arhivei si a valorilor, in circumscriptia in care a fost numit.
(2) Executorul judecatoresc asigura securitatea sediului si ia masuri de protectie impotriva incendiilor, efractiilor sau altor evenimente previzibile.”
6. La articolul 54, litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“g) sa achite cu regularitate cotele de contributie si cotizatiile stabilite de Uniune, de Camere si de Casa de Asigurari a Executorilor Judecatoresti, pentru formarea bugetelor acestora;”.
7. La articolul 54, dupa litera i) se introduc patru noi litere, literele j) – m), cu urmatorul cuprins:
“j) sa nu incheie contracte, conventii, protocoale sau orice alte inscrisuri cu privire la executarea silita si in legatura cu aceasta, cu exceptia celor prevazute de lege;
k) sa nu emita acte de publicitate cu privire la oferta serviciilor pe care le presteaza;
l) sa aiba evidentiat si incasat cel putin onorariul minim, prevazut de legislatia in vigoare, in fiecare dosar executional, la data declansarii procedurii executionale;
m) sa se asigure pentru malpraxis, urmand a face dovada in acest sens Camerei din cadrul careia face parte.”
8. Articolul 66 se abroga.
ART. II
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare de la data publicarii.
ART. III
Compartimentele secretariat, juridic si informatic ale Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, precum si secretariatele camerelor executorilor judecatoresti vor urmari ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close