Codul de etica al profesiei de evaluator autorizat

In M. Of. nr. 369 din 31 mai 2012 a fost publicata Hotararea Uniunii Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania nr. 1/2012 pentru aprobarea Codului de etica al profesiei de evaluator autorizat.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Codul de etica al profesiei de evaluator autorizat, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
ART. 2
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1. CODUL DE ETICA al profesiei de evaluator autorizat

1. Dispozitii generale
a) Profesionistul evaluator autorizat trebuie sa respecte, pe langa prevederile legale in materie, si principiile si reglementarile din prezentul cod de etica.
b) Obiectivul codului de etica consta in consolidarea increderii publice in procesul de evaluare prin crearea unui cadru pentru exprimarea de opinii de evaluare credibile de catre evaluatorii autorizati cu pregatire adecvata si care isi desfasoara activitatea in mod etic.
c) Scopul codului de etica consta in promovarea principiilor si conduitei etice pentru profesia de evaluator autorizat.
d) Principiile etice fundamentale ale profesiei de evaluator autorizat stabilesc cadrul de conduita pe care trebuie sa il respecte evaluatorul autorizat atunci cand ofera un serviciu de evaluare.
e) Utilizatorii informatiilor si rapoartelor de evaluare cu privire la estimarea valorii bunurilor trebuie sa aiba siguranta ca evaluarile au fost efectuate de catre persoane autorizate si competente, care respecta un cod de principii fundamentale in exercitarea profesiei lor.

2. Principii etice fundamentale
Principiile etice fundamentale ale profesiei de evaluator autorizat cuprind aspecte care trebuie luate in considerare sau actiuni care trebuie efectuate in vederea evitarii ori a diminuarii pericolelor ce pot aparea pe parcursul activitatii unui evaluator autorizat.
Principiile etice fundamentale pe care un evaluator autorizat trebuie sa le detina sunt enuntate in continuare:
– integritate: sa fie direct si onest in relatiile profesionale si de afaceri;
– obiectivitate, independenta, impartialitate: sa evite conflicte de interes, influente sau preferinte care sa ii afecteze judecata profesionala;
– confidentialitate: sa respecte confidentialitatea informatiilor obtinute ca urmare a relatiilor profesionale si sa nu divulge astfel de informatii tertilor fara a avea autoritatea specifica (daca nu exista dreptul legal sau profesional ori datoria legala sau profesionala de a divulga), sa nu foloseasca informatiile in avantajul personal sau al unor terte parti;
– competenta profesionala: sa mentina cunostintele si abilitatile profesionale necesare pentru a oferi clientilor sau angajatorului servicii competente bazate pe practicile, legislatia si tehnicile actuale; sa isi desfasoare activitatea in mod serios si in concordanta cu standardele profesionale de evaluare obligatorii pentru membrii Uniunii Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania, denumita in continuare Uniunea;
– comportament profesional: sa respecte legile si reglementarile in domeniul evaluarii de bunuri si sa evite orice fel de actiuni care ar putea discredita profesia.

2.1. Integritate
a) Principiul integritatii obliga toti evaluatorii autorizati sa fie cinstiti si onesti in toate relatiile profesionale si de afaceri. Integritatea implica o comportare corecta si sincera.
b) Evaluatorul autorizat nu va realiza cu buna stiinta un raport de evaluare, un raport de verificare sau orice alta opinie referitoare la evaluare care:
– contine declaratii sau informatii care sunt false, gresite ori intocmite in mod necorespunzator;
– contine erori fundamentale prin omisiune sau realizate cu intentie.
c) Daca un evaluator autorizat descopera asocierea sa cu astfel de informatii sau erori, va trebui sa ia imediat masurile necesare pentru a corecta erorile efectuate si sa informeze clientul si destinatarul lucrarii de cele constatate.
d) Onorariul perceput de evaluatorul autorizat pentru activitatea de evaluare desfasurata nu trebuie sa fie exprimat ca procent din valoarea estimata si nici nu trebuie sa fie conditionat de marimea valorii propuse sau de nivelul unor impozite ori taxe legate de valoarea propusa. De asemenea, onorariul nu trebuie sa depinda nici de realizarea unui eveniment sau beneficiu viitor.

2.2. Obiectivitate, independenta, impartialitate
a) Principiul obiectivitatii obliga evaluatorul autorizat sa aiba in activitatea desfasurata un comportament si un rationament profesional care sa nu fie compromise din cauza prejudecatilor, conflictului de interese sau din cauza influentei altor persoane.
b) Evaluatorul autorizat are obligatia de a fi impartial, independent si onest. Incertitudinile posibile referitoare la independenta sau impartialitate trebuie sa fie facute cunoscute celor implicati si eliminate ori minimalizate pentru a nu exista suspiciuni privind concluziile lucrarii de evaluare.
c) In exercitarea profesiei (evaluari de bunuri, verificarea evaluarilor, consultanta in evaluare), evaluatorii autorizati trebuie sa dezvolte si sa raporteze analize, opinii si concluzii nepreferentiale.
d) Evaluatorul autorizat trebuie sa refuze lucrarea de evaluare pentru care exista amenintari certe privind obiectivitatea, impartialitatea sau independenta sa.
e) Evaluatorul autorizat nu va efectua o lucrare de evaluare pentru aceleasi bunuri pentru doua sau mai multe parti implicate intr-o tranzactie, fara acordul scris al partilor.

2.3. Confidentialitate
a) Evaluatorul autorizat trebuie sa respecte confidentialitatea informatiilor detinute cu privire la client si la lucrarile efectuate si trebuie sa fie precaut si vigilent pentru a nu face dezvaluiri neintentionate.
b) Evaluatorul autorizat va comunica numai clientului sau destinatarului lucrarii ori persoanelor autorizate de catre acestia valorile rezultate in urma evaluarii sau alte informatii considerate de comun acord ca fiind confidentiale, cu exceptia cazului cand se solicita acest lucru in mod legal, pentru respectarea anumitor proceduri judiciare. Contractul de servicii de evaluare reprezinta cadrul legal adecvat pentru a preciza tipul si natura informatiilor considerate confidentiale.
c) Evaluatorul autorizat va lua toate masurile rezonabile pentru a se asigura ca personalul aflat in subordinea sa si persoanele de la care obtine asistenta respecta obligatia de confidentialitate rezultata ca urmare a unei misiuni de evaluare.
d) Obligatia respectarii principiului confidentialitatii continua chiar si dupa incheierea relatiei dintre evaluatorul autorizat, client sau angajator.

2.4. Competenta profesionala
a) Principiul competentei profesionale implica urmatoarele obligatii din partea evaluatorului autorizat:
– mentinerea cunostintelor profesionale si a abilitatilor la nivelul necesar astfel incat angajatorul sau clientii sa beneficieze de servicii profesionale competente;
– realizarea serviciilor profesionale in conformitate cu standardele de evaluare obligatorii pentru membrii Uniunii.
b) Competenta profesionala implica exercitarea judecatii in utilizarea cunostintelor si a abilitatilor profesionale pentru realizarea serviciilor de evaluare si presupune:
– dobandirea de cunostinte profesionale adecvate;
– mentinerea nivelului de cunostinte profesionale prin programele de pregatire continua.
c) Evaluatorul autorizat trebuie sa aiba cunostintele si abilitatile necesare, astfel incat sa inteleaga si sa utilizeze corect metodele si procedurile de evaluare general recunoscute pentru realizarea unei evaluari credibile; sa nu efectueze evaluarea intr-o maniera neatenta sau neglijenta, favorizand aparitia de erori.
d) Evaluatorul autorizat va lua toate masurile rezonabile pentru a se asigura ca cei care isi desfasoara activitatea de evaluare sub coordonarea sa actioneaza in conformitate cu standardele de evaluare obligatorii pentru membrii Uniunii.
e) Evaluatorul autorizat va respecta standardele de evaluare obligatorii pentru membrii Uniunii. Situatiile in care aceste standarde nu sunt aplicabile misiunii de evaluare din cauza unor acte normative incidente sau altor cerinte relevante misiunii trebuie clarificate cu clientul si destinatarul si explicitate in raport.
f) Evaluatorul autorizat va presta acele servicii de evaluare pentru care are competente si calificari, conform Tabloului evaluatorilor autorizati, dobandite prin pregatire profesionala specifica.

2.5. Comportament profesional
a) Principiul comportamentului profesional obliga toti evaluatorii autorizati sa respecte legislatia specifica in vigoare si standardele de evaluare obligatorii pentru membrii Uniunii.
b) Evaluatorii autorizati nu trebuie sa compromita buna reputatie a profesiei. Ei trebuie sa fie cinstiti si sinceri, sa prezinte obiectiv si fara ambiguitati procesul de evaluare si concluziile lucrarii, indiferent de dorintele si indicatiile clientului.
c) Evaluatorii autorizati vor evita orice comportament ori actiune care ar putea discredita profesia, Uniunea si membrii acesteia sau care ar fi in detrimentul interesului public.
d) Evaluatorii autorizati nu vor prezenta denaturat calificarile si experienta profesionala proprii.
e) Evaluatorul autorizat nu va induce in eroare Uniunea in mod expres sau printr-un act de omisiune pentru a fi eligibil pentru un anume statut ori categorie de membri.
f) Evaluatorii autorizati nu vor face afirmatii compromitatoare cu privire la alti evaluatori autorizati sau la lucrarile efectuate de catre acestia.

3. Dispozitii finale

3.1. Prevederile prezentului cod de etica sunt obligatorii pentru toti evaluatorii autorizati, persoane fizice si persoane juridice, membrii ai Uniunii.
3.2. Nerespectarea dispozitiilor prezentului cod de etica constituie abatere disciplinara si atrage raspunderea evaluatorilor autorizati conform regulamentelor in vigoare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close