Guvernul a aprobat modificarea Codului fiscal si a Codului de procedura fiscala

feature photo

In Monitorul Oficial nr. 384/07.06.2012 a fost publicata OUG nr. 24/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale.

Conform preambulului actului normativ, emiterea ordonantei este determinata de necesitatea respectarii angajamentelor asumate de Guvernul Romaniei in Scrisoarea de intentie si in Memorandumul tehnic de intelegere incheiate ca urmare a Aranjamentului stand-by de tip preventiv dintre Romania si Fondul Monetar International, referitoare la reglementarea si supravegherea sistemului financiar-bancar si simplificarea declararii si platii impozitului pe castigul din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise.

De asemenea, exista necesitatea alinierii la aqius-ul comunitar, prin adoptarea actelor cu putere de lege si a actelor administrative pentru conformarea cu prevederile Directivei 2011/96/UE din 30 noiembrie 2011 privind regimul fiscal comun care se aplica societatilor-mama si filialelor acestora din diferite state membre (reformata).

Intrucat incepand cu 1 ianuarie 2013 intra in vigoare Directiva 2011/16/UE privind cooperarea administrativa in domeniul fiscal transpusa in OG nr. 92/2003, republicata, privind Codul de procedura fiscala se impune abrogarea Directivei nr. 77/799/CEE privind asistenta reciproca intre autoritatile competente din statele membre in domeniul taxarii directe si impunerii primelor de asigurare, cu amendamentele ulterioare din Codul fiscal.

De asemenea, s-a avut in vedere necesitatea luarii unor masuri urgente pentru imbunatatirea administrarii persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA si combaterea mai eficienta a evaziunii fiscale prin majorarea plafonului de scutire de TVA de la 35.000 de euro la 65.000 de euro si accelerarea procesului de scoatere din evidenta persoanelor impozabile care nu au un comportament fiscal adecvat, respectiv nu depun deconturi de TVA, sau nu desfasoara activitati economice o anumita perioada. Totodata era necesara transpunerea in legislatia nationala a derogarii obtinute referitoare la limitarea la 50% a dreptului de deducere a TVA pentru achizitia, inchirierea sau leasingul de autoturisme care nu sunt utilizate exclusiv in scopul desfasurarii activitatii economice, precum si a cheltuielilor legate de acestea, avand in vedere ca la 1 iulie 2012 expira perioada pentru care actuala masura referitoare la limitarea deducerii TVA se aplica potrivit consultarii Comitetului TVA din cadrul Comisiei Europene. In acest context se impune corelarea conditiilor privind acordarea deductibilitatii limitate la calculul impozitului pe profit si pe venit in cazul cheltuielilor aferente vehiculelor rutiere motorizate corespunzatoare.

Totodata, in domeniul accizelor, se impunea implementarea urgenta a unor masuri in vederea intaririi supravegherii circulatiei produselor energetice, precum si a diminuarii fenomenului de evaziune fiscala. Combaterea acestui fenomen care in prezent genereaza pierderi bugetare semnificative, cu implicatii adanci la nivel social si economic, constituie o preocupare constanta a Romaniei, care trebuie sa introduca, in mod sistematic si eficient, masuri imediate pentru preintampinarea si limitarea evaziunii fiscale. In acest context, se impunea completarea legislatiei, prin instituirea obligatiei de a marca si colora pacura si produsele asimilate acesteia in scopul crearii posibilitatii practice de stabilire a nivelului de acciza in functie de utilizarea efectiva a acestor produse energetice.

Neadoptarea acestor masuri ingreuneaza actiunile de control ale organelor competente in vederea stabilirii nivelului de acciza pentru pacura si produsele asimilate, in functie de utilizarea efectiva. In consecinta, organele de control vor fi private de utilizarea unui instrument eficient pentru combaterea evaziunii fiscale.

Totodata, se impunea asigurarea respectarii conditiilor in care institutiile europene competente au aprobat anumite masuri de ajutoare de stat, precum si asigurarea imbunatatirii procedurii de acordare a esalonarilor la plata obligatiilor fiscale si de armonizare cu prevederile art. 125 din Codul de procedura fiscala, care reglementeaza acordarea unor inlesniri la plata obligatiilor fiscale in ceea ce priveste creantele fiscale apartinand unitatilor administrativ-teritoriale.

Nota de fundamentare mentiona ca modificari preconizate urmatoarele:

A. Titlul II – „Impozitul pe profit”

Modificarile propuse vizeaza:

A1. Modificari si completari ale art. 201 in sensul:

– reflectarii participatiei minime la capitalul social al unei persoane juridice din alt stat membru necesare pentru aplicarea dispozitiilor directivei, precum si uniformizarea termenului folosit pentru desemnarea persoanei juridice la care se detin participatiile in conditiile existentei unei definitii pentru filiala;
– actualizarii formelor de organizare pentru persoanele juridice bulgare;
– inscrierii, in cadrul prevederilor art. 201, a noului numar de identificare a directivei reformate.

A2. Sfera de aplicare a prevederilor care limiteaza dreptul de deducere a cheltuielilor privind combustibilul se extinde si asupra altor cheltuieli aferente vehiculelor respective cum ar fi: servicii de reparatii, intretinere, piese de schimb, etc. De asemenea, deducerea limitata a acestor cheltuieli nu se aplica in cazul in care vehiculele respective sunt utilizate exclusiv in scopul desfasurarii activitatii economice a contribuabilului.

A3. Pentru facilitarea transferului creantelor neperformante din sectorul bancar, propunem acordarea unei deduceri la calculul profitului impozabil, prin intermediul provizioanelor fiscale, pentru contribuabilii cesionari care achizitioneaza aceste creante, in vederea recuperarii. Prin urmare vor fi deductibile cheltuielile cu ajustarile pentru deprecierea creantelor preluate, in limita diferentei dintre valoarea nominala a creantei preluate si pretul de achizitie al acesteia, dupa indeplinirea unor conditii specifice provizioanelor fiscale, legate de inregistrarea pe venituri a creantelor respective, de neexistenta unor relatii de afiliere sau de perioada de inregistrare.

B. Titlul III – „Impozitul pe venit”

Modificarile propuse vizeaza:

B1. Extinderea sferei de aplicare a limitarii deductibilitatii cheltuielilor aferente vehicule rutiere motorizate, fata de prevederile actuale aplicabile numai in cazul cheltuielilor privind combustibilul, si asupra celorlalte cheltuieli aferente acestora, in cazul in care vehiculele respective nu sunt utilizate exclusiv in scopul desfasurarii activitatii, in anumite conditii. Precizarea excluderii de la aplicarea deducerii limitate a cheltuielilor a celor privind amortizarea. Revizuirea categoriilor de vehicule rutiere motorizate pentru care sunt deductibile integral cheltuielile aferente, efectuate in cadrul activitatii independente, in scopul realizarii de venituri.

B2. Eliminarea obligatiei contribuabilului de determinare a castigului net trimestrial/pierderii nete trimestriale din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise.

Eliminarea obligatiei contribuabilului de a calcula si vira impozitul reprezentand plata anticipata trimestriala in contul impozitului pe castigul net anual impozabil, pe baza declaratiei de impunere trimestriala.

B3. Contribuabilul are obligatia de determinare a castigului net anual/pierderii nete anuale din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise ca diferenta intre castigurile si pierderile inregistrate in cursul anului respectiv. Castigul net anual/ pierderea neta anuala se determina de catre contribuabil, pe baza declaratiei privind venitul realizat.

Instituirea obligatiei la nivelul fiecarui intermediar, societate de administrare a investitiilor in cazul rascumpararii de titluri de participare la fondurile deschise de investitii sau alt platitor de venit, dupa caz, pentru tranzactiile cu titlurile de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, efectuate in cursul anului fiscal, de:

a) calculare a totalului castigurilor/ pierderilor pentru tranzactiile efectuate in cursul anului pentru fiecare contribuabil;
b) transmitere in forma scrisa catre fiecare contribuabil a informatiilor privind totalul castigurilor/ pierderilor, pentru tranzactiile efectuate in cursul anului, pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul expirat.

Eliminarea obligatiei intermediarilor, societatilor de administrare a investitiilor in cazul rascumpararii de titluri de participare la fondurile deschise de investitii sau altor platitori de venit, dupa caz, de a transmite catre fiecare contribuabil informatiile privind totalul castigurilor/ pierderilor, in forma scrisa, pentru tranzactiile efectuate in cursul fiecarui trimestru, pana la data de 5 a lunii urmatoare trimestrului.

B4. Pentru castigurile/ pierderile din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise realizate incepand cu data de 1 ianuarie 2013 inclusiv, nu se efectueaza plati anticipate in cursul anului fiscal, in contul impozitului anual datorat. Impozitul anual datorat se stabileste de organul fiscal competent, pe baza declaratiei privind venitul realizat.

B5. Eliminarea obligatiei contribuabilului de a depune declaratia de impunere trimestriala completata pentru castigul net determinat/pierderea neta determinata la sfarsitul fiecarui trimestru, generat/ generata de tranzactii cu titluri de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare, in cazul societatilor inchise.

B6. Pentru castigurile/ pierderile din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, realizate pana la data de 1 ianuarie 2013, obligatiile fiscale sunt cele in vigoare in perioada respectiva.

C. Titlul V – „Impozitul pe veniturile nerezidentilor”

Incepand cu 1 ianuarie 2013 Directiva nr. 77/799/CEE privind asistenta reciproca intre autoritatile competente din statele membre in domeniul taxarii directe si impunerii primelor de asigurare, cu amendamentele ulterioare se abroga si intra in vigoare noua Directiva 2011/16/UE privind cooperarea administrativa in domeniul fiscal care a fost transpusa in OG nr. 92/2003, republicata, privind Codul de procedura fiscala.

D. Titlul VI – „Taxa pe valoarea adaugata”

D1. Prin Decizia nr. 2012/232/UE, Romania a fost autorizata sa aplice o masura speciala de derogare de la prevederile Directivei 2006/112/CE in ceea ce priveste limitarea dreptului de deducere a TVA aferente achizitiei, inchirierii sau leasingului de autoturisme care nu sunt utilizate exclusiv in scopul desfasurarii activitatii economice, precum si a cheltuielilor legate de acestea. Anumite tipuri de autoturisme se exclud din domeniul de aplicare a masurii privind limitarea deducerii, data fiind natura lor sau tipul de activitate pentru care sunt folosite, utilizarea lor in alte scopuri decat cele legate de activitatea economica fiind considerata neglijabila.

Fata de prevederile actuale, sfera de aplicare a limitarii dreptului de deducere a TVA se va extinde si asupra inchirierii, leasingului si a altor cheltuieli legate de vehiculele respective cum ar fi servicii de reparatii, intretinere, piese de schimb s.a. pentru a asigura un tratament unitar tuturor cheltuielilor aferente autoturismelor care intra sub incidenta limitarii deducerii TVA. Pe de alta parte, spre deosebire de prevederile actuale, limitarea dreptului de deducere a TVA nu se aplica in cazul in care vehiculele respective sunt utilizate exclusiv in scopul desfasurarii activitatii economice a persoanei impozabile.

Totodata, au fost instituite prevederi tranzitorii pentru facturile emise sau avansurile platite inainte de data de 1 iulie 2012 pentru contravaloarea partiala a vehiculelor si a cheltuielilor aferente acestora, in concordanta cu prevederile art. 134 alin. (5) din Codul fiscal referitoare la aplicarea regimului fiscal in vigoare la data livrarii de bunuri sau prestarii de servicii.

D2. Urmare solicitarii tarii noastre adresate Comisiei Europene, la propunerea acesteia, Consiliul Uniunii Europene a autorizat Romania sa majoreze plafonul de scutire pentru mici intreprinderi de la 35.000 la 65.000 de euro, la cursul de schimb al BNR valabil la data aderarii Romaniei la U.E, prin Decizia nr. 2012/181/UE, respectiv de la 119.000 lei la 220.000 lei. Masura vizeaza implementarea acestei derogari in legislatia nationala si introducerea unor prevederi tranzitorii, astfel incat sa conduca la reducerea numarului persoanelor inregistrate in scopuri de TVA in vederea imbunatatirii administrarii fiscale a acestor persoane si combaterii mai eficiente a evaziunii fiscale. Pe de alta parte, masura are ca efect simplificarea obligatiilor in materie de TVA ale persoanelor impozabile care realizeaza o cifra de afaceri anuala inferioara plafonului de 220.000 lei, avand in vedere ca acestea nu mai au obligatia depunerii de deconturi de TVA.

Totodata, pentru simplificarea determinarii plafonului de scutire au fost eliminate prevederile potrivit carora, in cazul persoanelor nou infiintate, plafonul de scutire se determina proportional cu perioada ramasa de la infiintare si pana la sfarsitul anului.

D3. In vederea accelerarii procesului de scoatere din evidenta persoanelor impozabile care nu au un comportament fiscal adecvat sau nu desfasoara activitati economice se impune modificarea prevederilor legale astfel incat sa poata fi scoase din evidenta persoanele impozabile care nu depun deconturi de TVA sau depun deconturi in care nu au fost evidentiate nici achizitii de bunuri/ servicii, nici livrari de bunuri/ prestari de servicii pe o perioada de 6 luni sau 2 trimestre, consecutive, chiar si din semestre calendaristice diferite.

E. Titlul VII – „Accize si alte taxe speciale”

Se introduce obligatia marcarii si colorarii pacurei si a produselor energetice asimilate din punct de vedere al accizelor acesteia, in vederea diminuarii evaziunii fiscale din domeniul produselor energetice. Scopul aplicarii marcatorilor fiscali este acela de a se monitoriza utilizarea efectiva a acestor produse energetice, astfel incat produsele sa fie taxate corespunzator in functie de utilizare.

Proiectul de act normativ prevede ca pe teritoriul national sa nu se mai utilizeze, transporte, detina in afara antrepozitului fiscal sau sa nu se mai comercializeze, produse tip pacura, fara a fi marcate si colorate.

In conditiile in care se constata prezenta acestor produse fara a fi marcate si colorate, se va proceda la stabilirea ca obligatie de plata a unei accize la nivelul motorinei. Totodata, in situatia in care se constata utilizarea sau comercializarea acestor produse drept carburanti pentru motor, se va aplica de asemenea nivelul accizelor pentru motorina. Pentru aplicarea unui tratament nediscriminatoriu, marcarea si colorarea acestor produse va fi obligatorie atat pentru produsele din
productia interna, cat si pentru produsele provenite din achizitii intracomunitare sau din import.

Produsele energetice de tipul pacurei si cele asimilate acesteia nu sunt supuse marcarii si colorarii atunci cand sunt:

– destinate exportului si livrarilor intracomunitare. In aceasta situatie, livrarea si circulatia produselor energetice de tipul pacurei se va efectua doar sub supraveghere fiscala;
– livrate catre sau de la Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale.

In ceea ce priveste stocurile de produse tip pacura existente pe piata la data intrarii in vigoare a prezentului act normativ, exista obligatia inventarierii acestora, precum si a supravegherii circulatiei si consumului pana la epuizarea stocurilor.

De asemenea, s-a reglementat si regimul deplasarilor intracomunitare, din si spre tari terte, precum si a celor care au loc doar pe teritoriul national sau in tranzit si care au fost initiate inainte de intrarea in vigoare a prezentului act normativ. In aceste situatii, nu deplasarile vor fi realizate sub supraveghere fiscala pana la locul de destinatie sau pana parasesc teritoriul national, in conformitate cu procedura stabilita prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Totodata, se prevede ca durata deplasarilor initiate inainte de intrarea in vigoare a prezentului act normativ, cu exceptia deplasarilor in regim suspensiv de accize, nu poate fi mai mare de 92 de zile.

Pentru deplasarile ale caror termen de 92 de zile se implineste in maxim 5 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, durata deplasarii se prelungeste cu 5 zile.

F. Titlul IX¹ „Infractiuni”

Datorita amplorii fenomenului de evaziune fiscala cu produse energetice, au fost incriminate ca infractiuni urmatoarele fapte:

– eliberarea pentru consum, detinerea in afara unui antrepozit fiscal, transportul inclusiv in regim suspensiv de accize, utilizarea, oferirea spre vanzare sau vanzarea, pe teritoriul Romaniei, a produselor energetice prevazute la art. 20616 alin. (3) lit. g) sau asimilate acestora, nemarcate si necolorate sau marcate si colorate necorespunzator, cu exceptiile prevazute de lege;
– marcarea si/sau colorarea produselor energetice cu alte substante decat cele prevazute la titlul VII;
– utilizarea de substante si procedee care au ca efect neutralizarea totala sau partiala a colorantului si/sau marcatorului utilizati la marcarea si colorarea produselor energetice, prevazuti la titlul VII.

Savarsirea acestor infractiuni se va pedepsi cu inchisoare de la 1 an la 4 ani.

G. In domeniul procedurii fiscale

Prin completarea art. 115 din Codul de procedura fiscala se propune o regula speciala de stingere a obligatiilor fiscale respectiv, stingerea potrivit destinatiei subventiei, indiferent daca plata este efectuata din subventie sau din veniturile proprii. In acest sens se asigura respectarea conditiilor in care institutiile europene competente au aprobat ajutorul de stat.

H. In domeniul esalonarilor la plata

Prin prezentul proiect de ordonanta de urgenta se propune abrogarea prevederilor care excludeau din sfera esalonarii obligatiile fiscale de a caror plata depinde acordarea sau mentinerea unei autorizatii, acord ori alt act administrativ similar, potrivit legii, si amenzile de orice fel care se fac venit la bugetul de stat.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close