Modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor

In M. Of. nr. 383 din 7 iunie 2012 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, precum si pentru prorogarea termenului prevazut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniul proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente.

Din cuprins:
I. 1. Avand in vedere faptul ca, in prezent, exista un numar mare de posturi vacante de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie, situatie care impiedica functionarea in conditii de normalitate a instantei supreme,
tinand seama de faptul ca prin Legea nr. 300/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, precum si pentru modificarea art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara s-au stabilit noi conditii de promovare in functia de judecator la instanta suprema si a fost introdus concursul ca metoda de promovare in aceasta functie,
avand in vedere ca prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 187/2012 s-a aprobat organizarea in perioada 19 martie – 21 septembrie 2012 a concursului de promovare in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie, precum si calendarul estimativ de desfasurare a concursului,
intrucat in cursul procedurii de organizare a concursului pentru promovarea in functia de judecator la instanta suprema Consiliul Superior al Magistraturii nu a putut identifica un numar suficient de persoane care sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 52^1 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, situatie care face imposibila constituirea comisiilor concursului amintit si, pe cale de consecinta, continuarea desfasurarii acestuia,
tinand seama ca aceste aspecte impiedica ocuparea posturilor vacante de judecator de la nivelul instantei supreme, fiind de natura a afecta grav functionarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie si functionalitatea justitiei ca serviciu public, inclusiv celeritatea solutionarii cauzelor,
luand in considerare necesitatea functionarii, la intreaga capacitate, a Inaltei Curti de Casatie si Justitie data fiind necesitatea respectarii duratei rezonabile a procedurilor judiciare si asigurarii celeritatii actului de justitie,
tinand seama de necesitatea indeplinirii urgente a obligatiilor asumate in cadrul Mecanismului de cooperare si verificare (instituit prin Decizia Comisiei Europene 2006/928/CE din 13 decembrie 2006 de stabilire a unui mecanism de cooperare si de verificare a progresului realizat de Romania in vederea atingerii anumitor obiective de referinta specifice in domeniul reformei sistemului judiciar si al luptei impotriva coruptiei, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 354 din 14 decembrie 2006),
tinand seama totodata de necesitatea ocuparii posturilor vacante din cadrul Sectiei penale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in vederea urgentarii judecarii cauzelor de mare coruptie aflate pe rolul acestei instante, astfel cum recomanda si Comisia Europeana in raportul din iulie 2011: “adoptarea unor masuri urgente menite sa imbunatateasca practica judiciara si gestionarea cazurilor, precum si accelerarea procedurilor in cazurile importante de coruptie la nivel inalt, pentru a se evita implinirea termenului de prescriptie in toate cazurile”,
avand in vedere ca raportul interimar din februarie 2012 al Comisiei Europene preciza: “Noile legi privind reformarea modului de numire a magistratilor in cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie si privind raspunderea disciplinara a magistratilor au stabilit cadre menite sa asigure o mai mare claritate si rigoare”,
2. intrucat, conform art. 14 alin. (2) si art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la concursul pentru admiterea la Institutul National al Magistraturii, precum si la concursul de admitere in magistratura se poate inscrie persoana care se bucura de o buna reputatie si este apta, din punct de vedere medical si psihologic, pentru exercitarea functiei,
deoarece, dat fiind numarul mare de persoane care se inscriu in fiecare an la aceste concursuri, verificarea conditiei bunei reputatii si a aptitudinii din punct de vedere psihologic pentru exercitarea functiei se poate face, in mod obiectiv, doar ulterior sustinerii probelor de concurs, pentru candidatii admisi la aceste probe, in sens contrar acestea generand costuri mari si nejustificate, verificari de natura absolut formala, precum si intarzieri nepermise in desfasurarea concursurilor amintite,
tinand seama ca potrivit jurisprudentei instantelor de judecata, mentinuta de instanta suprema, aptitudinea din punct de vedere psihologic pentru exercitarea functiei este reglementata drept conditie de inscriere la concurs, ce trebuie verificata la primirea dosarului de inscriere, aceeasi solutie urmand a primi si conditia bunei reputatii a candidatilor inscrisi la aceste concursuri,
deoarece prevederile legale trebuie sa permita stabilirea aptitudinii din punct de vedere psihologic de catre o singura comisie si pe baza acelorasi criterii,
intrucat sunt necesare masuri de natura a permite in mod eficient efectuarea acestor verificari numai pentru candidatii inscrisi la concurs ce au fost admisi in urma sustinerii probelor de concurs, resursele umane si financiare limitate neputand permite verificarea tuturor candidatilor de catre comisia de admitere la concurs, respectiv de catre comisia medicala,
avand in vedere ca urmatorul concurs de admitere la Institutul National al Magistraturii este prevazut sa inceapa la data de 26 august 2012, iar acesta trebuie anuntat cu minimum 60 de zile inainte, in ceea ce priveste concursul de admitere in magistratura, potrivit art. 33 alin. (2) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta organizandu-se anual sau ori de cate ori este necesar,
atat concursul de admitere la Institutul National al Magistraturii, cat si cele de admitere in magistratura constituie proceduri care urmeaza sa se desfasoare dupa asigurarea cadrului legal corespunzator.
II. Tinand cont de imposibilitatea finalizarii procedurilor de achizitionare a echipamentelor audiovideo necesare punerii in aplicare a prevederilor art. 13 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la inregistrarea prin mijloace audiovideo a sedintelor de judecata,
tinand seama de gravele consecinte de ordin procedural care ar putea aparea in activitatea de judecata din cauza inexistentei suportului tehnic necesar si care ar putea fi invocata in cadrul proceselor aflate pe rolul instantelor de judecata,
intrucat aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta si extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

ART. I
Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 14, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Poate fi admisa la Institutul National al Magistraturii persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) are cetatenia romana, domiciliul in Romania si capacitate deplina de exercitiu;
b) este licentiata in drept;
c) nu are antecedente penale sau cazier fiscal si se bucura de o buna reputatie;
d) cunoaste limba romana;
e) este apta, din punct de vedere medical si psihologic, pentru exercitarea functiei. Comisia medicala se numeste prin ordin comun al ministrului justitiei si al ministrului sanatatii. Taxele examenului medical se suporta din bugetul Institutului National al Magistraturii.”
2. La articolul 15, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu urmatorul cuprins:
“(8) Verificarea indeplinirii conditiei bunei reputatii si a conditiei de a fi apt din punct de vedere medical si psihologic pentru exercitarea functiei se realizeaza dupa afisarea rezultatelor definitive ale concursului.”
3. La articolul 33, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
“(2^1) Dispozitiile art. 15 alin. (8) se aplica in mod corespunzator.”
4. La articolul 52^1 alineatul (4), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“b) cate un cadru didactic universitar de la o facultate de drept din cadrul unei universitati de cercetare avansata si educatie, astfel cum aceasta este clasificata potrivit art. 193 alin. (4) lit. c) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, propus de Institutul National al Magistraturii;”.
ART. II
Termenul prevazut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, de la care se aplica dispozitiile art. 13 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la inregistrarea sedintelor de judecata, se proroga pana la data de 1 iulie 2013.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close