Modificarea si completarea OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata

In M. Of. nr. 381 din 7 iunie 2012 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si pentru abrogarea Hotararii Guvernului nr. 1.454/2004 pentru aprobarea criteriilor de implantare a structurilor de vanzare cu amanuntul cu suprafata mare si definirea tipologiei structurilor de vanzare.

Din cuprins:
Avand in vedere prevederile art. 49 din Tratatul de functionare al Uniunii Europene care interzice restrictiile privind libertatea de stabilire a resortisantilor unui stat membru pe teritoriul altui stat membru,
tinand seama de prevederile Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile in cadrul pietei interne, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 376, seria L, din 27 decembrie 2006, transpusa in legislatia nationala prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010, si de faptul ca prin prezenta ordonanta de urgenta se creeaza premisele pentru eliminarea barierelor existente pe piata interna a serviciilor, care afecteaza atat prestatorii de servicii ce doresc sa se stabileasca in Romania, cat si pe cei care au in vedere prestarea transfrontaliera a serviciilor, astfel incat prestatorii de servicii sa poata opta intre exercitarea uneia dintre cele doua libertati in functie de strategia de dezvoltare,
avand in vedere prevederile cu privire la eliminarea restrictiilor privind infiintarea de magazine de vanzare cu amanuntul prevazute in Memorandumul de intelegere din 28 iunie 2011 dintre Uniunea Europeana si Romania, prin care Guvernul Romaniei si-a asumat sa elimine prevederile legislative care impun efectuarea unui test privind necesitatile economice si implicarea concurentilor in procedura de autorizare pentru deschiderea unor magazine de vanzare cu amanuntul cu o suprafata mare, inainte de luna septembrie 2011, aducand legislatia corespunzatoare in conformitate cu prevederile Directivei privind serviciile (Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile in cadrul pietei interne), in general, si cu prevederile art. 14 al acesteia, in particular,
tinand cont de faptul ca neadoptarea de catre Guvern pana la inceputul lunii iunie 2012 a prezentului proiect ar incalca angajamentele asumate de Romania in acest sens prin ultima Scrisoare de intentie catre Fondul Monetar International,
in considerarea faptului ca elementele mentionate vizeaza interesul public si constituie o situatie extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

ART. I
Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 603 din 31 august 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 4, dupa litera p) se introduc trei noi litere, literele q) – s), cu urmatorul cuprins:
“q) parc comercial – perimetru ce grupeaza doua sau mai multe cladiri cu destinatia de structuri de vanzare cu suprafete medii ori mari, in care se desfasoara activitati de comercializare cu amanuntul de produse, servicii de piata si de alimentatie publica, ce utilizeaza o infrastructura comuna, inclusiv spatii de parcare si circulatie comune, precum si utilitati adecvate. Suprafata unui parc comercial este rezultata din suma suprafetelor construite a cladirilor cu destinatia de structuri de vanzare cu suprafete medii sau mari care fac parte din acesta, la care se adauga suprafetele spatiilor de parcare si circulatie comune, precum si suprafetele celorlalte elemente de infrastructura comune;
r) supermagazin – structura de vanzare cu suprafata medie sau mare de pana la 2.500 mp, utilizata pentru comert specializat ori nespecializat, care comercializeaza marfuri alimentare si/sau nealimentare, avand drept caracteristici: autoservirea si plata marfurilor la casele de marcat amplasate la iesire;
s) hipermagazin – structura de vanzare cu amanuntul, cu suprafata de peste 2.500 mp, utilizata pentru comert specializat si/sau nespecializat, care comercializeaza marfuri alimentare si/sau nealimentare, avand drept caracteristici: prezenta tuturor raioanelor, inclusiv a celor cu vanzatori, case de marcat amplasate la iesirea din fluxul de autoservire, sector de alimentatie publica reprezentat prin una sau mai multe sali de consumatie, amplasarea in zonele periferice ale orasului, in centrele comerciale ori in parcurile comerciale.”
2. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 15
In vederea avizarii amplasarii structurilor de vanzare cu suprafata mare, Comisia tehnica de amenajare a teritoriului si urbanism, constituita potrivit Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare, va fundamenta din punct de vedere tehnic emiterea avizului arhitectului-sef pentru documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism, tinand seama de reglementarile in vigoare privind amenajarea teritoriului si urbanismul, precum si de urmatoarele criterii cu privire la impactul urbanistic al amplasarii in raport cu dezvoltarea urbana durabila si integrata a localitatii:
a) incadrarea in planurile de urbanism general si zonal;
b) suprafata adecvata a terenului de amplasament, conditiile de ocupare si utilizare;
c) incadrarea plastic-volumetrica in caracterul zonei;
d) accesibilitatea si impactul traficului generat si atras asupra circulatiei generale si asupra transportului public: cai de acces public si de deservire, categorii de vehicule, parcaje, circulatie pietonala;
e) racordurile si solicitarile de capacitati si servicii pentru retele tehnico-edilitare;
f) suprafetele si utilitatile suplimentare, necesare unei eventuale extinderi;
g) accesul consumatorilor, direct si prin intermediul retelelor de transport;
h) compatibilitatea functionala cu structura urbana existenta.”
ART. II
Procedurile de avizare a amplasarii structurilor de vanzare cu amanuntul cu suprafata mare, aflate in curs de desfasurare la Comisia socioeconomica de examinare si avizare a implantarii structurilor de vanzare cu amanuntul cu suprafata mare, la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se vor solutiona in conditiile actului normativ in vigoare la data la care au inceput.
ART. III
La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Hotararea Guvernului nr. 1.454/2004 pentru aprobarea criteriilor de implantare a structurilor de vanzare cu amanuntul cu suprafata mare si definirea tipologiei structurilor de vanzare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 854 din 17 septembrie 2004.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close