Modificarea HG nr. 693/1991 privind infiintarea Institutului Bancar Roman

In M. Of. nr. 381 din 7 iunie 2012 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 557/2012 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 693/1991 privind infiintarea Institutului Bancar Roman.

Din cuprins:
ART. I
Hotararea Guvernului nr. 693/1991 privind infiintarea Institutului Bancar Roman, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 52 din 30 martie 1992, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
“ART. 1
Institutul Bancar Roman, cu sediul in municipiul Bucuresti, persoana juridica cu scop nepatrimonial, este furnizor de formare, perfectionare profesionala si evaluare de competente profesionale in domeniul financiar-bancar.”
2. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
“ART. 2
Institutul Bancar Roman functioneaza in subordinea Bancii Nationale a Romaniei, cu structura organizatorica si statul de personal si de functii aprobate de Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei.”
3. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
“ART. 3
Institutul Bancar Roman are ca principal obiectiv formarea si perfectionarea profesionala continua a personalului din sistemul financiar-bancar, in conformitate cu strategia stabilita de Banca Nationala a Romaniei in colaborare cu Asociatia Romana a Bancilor, cu programele aprobate de consiliul sau de administratie si la nivelul de calitate impus de cerintele pietei financiar-bancare si de standardele europene.”
4. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
“ART. 4
Organul de administrare al Institutului Bancar Roman este consiliul de administratie.
Conducerea operativa a Institutului Bancar Roman este asigurata de directorul general, numit de consiliul de administratie, care ii stabileste si atributiile.
Durata mandatului directorului general este de 3 ani si se poate reinnoi.
Directorul general nu poate fi membru in Consiliul de administratie al Institutului Bancar Roman.”
5. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
“ART. 5
Consiliul de administratie al Institutului Bancar Roman este format din 5 membri.
Presedintele consiliului de administratie si 3 membri sunt desemnati de Banca Nationala a Romaniei, un membru fiind desemnat de Asociatia Romana a Bancilor.
Durata mandatului presedintelui si al membrilor consiliului de administratie este de 3 ani si se poate reinnoi.
Nivelul indemnizatiei presedintelui consiliului de administratie si a directorului general se stabileste prin ordin comun al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei si al presedintelui Asociatiei Romane a Bancilor. Indemnizatia membrilor este in cuantum de 25% din indemnizatia presedintelui consiliului de administratie.
Organizarea interna, conditiile de angajare a personalului, atributiile, precum si salariile si alte drepturi banesti ale acestuia sunt stabilite de Consiliul de administratie al Institutului Bancar Roman, in limitele bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei.”
6. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
“ART. 6
Baza materiala si resursele financiare ale Institutului Bancar Roman se asigura prin:
a) contributia Bancii Nationale a Romaniei si a Asociatiei Romane a Bancilor, in limitele si cuantumul aprobate de Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei si Adunarea generala a Asociatiei Romane a Bancilor;
b) contributia institutiilor de credit si institutiilor financiare nebancare ce desfasoara programe comune cu Institutul Bancar Roman;
c) asistenta tehnica si financiara, acordata de persoane fizice si juridice, din tara si din strainatate, pe baza unor intelegeri si asocieri;
d) taxe incasate de la beneficiari – persoane fizice si juridice – ai cursurilor si serviciilor oferite;
e) accesare de fonduri europene, in conditiile legii;
f) donatii si sponsorizari ale persoanelor fizice si juridice, romane sau straine, in conditiile legii;
g) venituri realizate din publicarea rezultatelor documentarii, informarii si cercetarii.”
7. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
“ART. 7
Institutul Bancar Roman dispune de personal specializat in dezvoltarea de programe pentru formarea si perfectionarea profesionala, de cercetare si de evaluare de competente profesionale si de personal administrativ si de serviciu.
Pe langa personalul angajat, pentru buna desfasurare a activitatii Institutului Bancar Roman, pot fi folositi, in conditiile legii, si specialisti din domeniul financiar-bancar, cadre didactice din invatamantul superior, experti din sistemul de perfectionare profesionala, cercetatori, evaluatori de competente, initiatori de standarde ocupationale.
Institutul Bancar Roman poate folosi, in conditiile legii, specialisti, experti, lectori si cercetatori din strainatate, pe baza unor acorduri cu institute similare din alte tari, organisme internationale sau a unor contracte incheiate direct cu acestia.”
8. Articolele 8 si 9 se abroga.
ART. II
Hotararea Guvernului nr. 693/1991 privind infiintarea Institutului Bancar Roman, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 52 din 30 martie 1992, cu modificarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotarare, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close