Guvernul a adoptat un memorandum pentru pregatirea accesarii fondurilor europene

Guvernul Romaniei a adoptat la 13 iunie 2012 un memorandum elaborat de Ministerul Afacerilor Europene referitor la actiunile si documentele privind pregatirea accesarii si implementarii fondurilor europene in perioada 2014-2020.

Documentul contine orientari metodologice pentru programarea fondurilor europene destinate unei dezvoltari inteligente, durabile si incluzive, precum si precizari pentru organizarea si functionarea cadrului partenerial de consultare in vederea elaborarii documentelor de programare nationale 2014-2020.

Orientarile metodologice descriu principalele elemente ale diverselor tipuri de documente programatice care urmeaza a fi elaborate, precum si etapele procesului de programare.

Totodata, conform memorandumului aprobat la 13 iunie 2012, organizarea si functionarea cadrului partenerial de consultare in vederea elaborarii documentelor de programare nationale 2014-2020 se va realiza cu respectarea principiului european al parteneriatului si implicand consultari cu reprezentanti ai autoritatilor competente nationale, regionale, locale, cu organizatii ale societatii civile, cu parteneri economici si sociali, inclusiv partenerii din domeniul protectiei mediului sau avand responsabilitati pentru promovarea egalitatii si nediscriminarii.

In vederea formalizarii cadrului institutional, se vor constitui structuri parteneriale cu rol consultativ la nivel national si regional: Comitetul Interinstitutional pentru elaborarea acordului de parteneriat (CIAP) si 12 comitete consultative organizate ca sectiuni ale CIAP.

Din cele 12 comitete consultative:

– 10 sunt comitete tematice (CCT) organizate pentru urmatoarele domenii: Transporturi; Mediu si schimbari climatice; Competitivitate si eficienta energetica; Comunicatii si tehnologia informationala; Educatie; Ocupare, incluziune sociala si servicii sociale; Servicii de sanatate; Turism, cultura si patrimoniul cultural; Dezvoltare rurala, agricultura si pescuit; Administratie si buna guvernanta.
– 2 sunt comitete reprezentative pentru dezvoltarea regionala si pentru dimensiunea teritoriala: Comitetul Consultativ privind Dezvoltarea Regionala (CCDR) si Comitetul Consultativ privind Coeziunea Teritoriala (CCCT).

Ministerul Afacerilor Europene coordoneaza procesul de elaborare a documentelor de programare pentru perioada 2014-2020, in calitatea sa de coordonator national al managementului fondurilor europene conform atributiilor conferite prin HG nr. 457/2008.

Elemente de context

Negocierile privind viitorul buget al Uniunii Europene pentru 2014-2020 sunt in curs la nivelul Consiliului UE si al Parlamentului European. Dupa ce va fi aprobat cadrul financiar multianual (CFM) 2014-2020 – cel mai probabil, la inceputul anului 2013 -, se va trece la aprobarea pachetului legislativ pentru politica de coeziune si pentru celelalte politici europene.

Comisia Europeana va adopta cadrul strategic comun (CSC), document care va transpune obiectivele UE in actiuni-cheie de utilizare a fondurilor comunitare si va orienta strategic procesul de programare la nivelul statelor membre, facilitand coordonarea sectoriala si teritoriala a interventiilor, precum si coordonarea cu celelalte politici si instrumente relevante ale UE.

Pe baza cadrului strategic comun, fiecare stat membru va trebui sa elaboreze, in cooperare cu partenerii sai si in dialog cu Comisia Europeana, un set de documente de programare:

– contractul/acordul de parteneriat, document strategic national care fundamenteaza si stabileste obiectivele tematice de dezvoltare si alocarea indicativa a fondurilor europene in perioada 2014-2020; contractul/acordul de parteneriat va acoperi instrumentele structurale si fondurile destinate dezvoltarii rurale si pescuitului, respectiv: Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (FEDR), Fondul Social European (FSE), Fondul de Coeziune (FC), FEADR (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala) si FEPM (Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime);
– programe subsecvente, care transpun elementele prevazute de contractul/acordul de parteneriat si care contin angajamente ferme ale statelor membre privind indeplinirea obiectivelor UE prin programarea fondurilor comunitare.

Negocierile informale privind primele versiuni ale documentelor nationale de programare ar trebui sa poata fi demarate inca din primul trimestru al anului 2013.

In conformitate cu ultimele versiuni ale proiectelor de regulamente, contractul/acordul de parteneriat trebuie transmis Comisiei Europene in termen de 4 luni de la aprobarea regulamentelor, iar programele operationale, simultan sau in 3 luni de la transmiterea acestuia.

Sursa: Ministerul Afacerilor Europene

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close