RIL admis. Decizia nr. 9/2012

In M. Of. nr. 390 din 12 iunie 2012 a fost publicata Decizia nr. 9/2012 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie – Completul competent sa judece recursurile in interesul legii.

Din cuprins:
Completul competent sa judece recursurile in interesul legii ce formeaza obiectul Dosarului nr. 8/2012 este legal constituit, conform dispozitiilor art. 330^6 alin. 1 si 2 din Codul de procedura civila, modificat si completat prin Legea nr. 202/2010, Legea nr. 71/2011 si Legea nr. 60/2012, precum si ale art. 27^2 alin. (2) lit. b) din Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare.
Sedinta este prezidata de doamna judecator Rodica Aida Popa, vicepresedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este reprezentat de doamna procuror Antonia Eleonora Constantin, procuror sef adjunct al Sectiei judiciare – Serviciul judiciar civil.
Din partea Curtii de Apel Bucuresti se prezinta doamna judecator Silvia Georgiana Ignat, judecator in cadrul Sectiei a VII-a civile si pentru cauze privind conflicte de munca si asigurari sociale, desemnata de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Bucuresti, in sedinta din 15 septembrie 2011, sa sustina recursul in interesul legii in fata completului Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
La sedinta de judecata participa doamna Niculina Vrancut, magistrat-asistent in cadrul Sectiilor Unite, desemnata in conformitate cu dispozitiile art. 27^3 din Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare.
Inalta Curte de Casatie si Justitie – Completul competent sa judece recursul in interesul legii a luat in examinare recursurile in interesul legii declarate de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Bucuresti privind interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, cu referire la modul de stabilire a stagiului complet de cotizare pentru recalcularea drepturilor de pensie ale persoanelor nevazatoare ale caror drepturi de pensie s-au deschis in perioada 1 iulie 1977 – 31 martie 2001 in baza dispozitiilor Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala.
Dupa prezentarea referatului cauzei, Inalta Curte a constatat ca nu sunt de examinat chestiuni prealabile sau exceptii si a pus in dezbatere recursurile in interesul legii.
Doamna judecator Silvia Georgiana Ignat, judecator desemnat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Bucuresti pentru a sustine recursul in interesul legii in fata completului Inaltei Curti de Casatie si Justitie, a formulat concluzii de admitere a acestuia, in sensul de a se stabili ca stagiul complet de cotizare in cazul angajatilor nevazatori, ale caror drepturi au fost deschise in baza Legii nr. 3/1977, supuse recalcularii in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2005, este cel determinat pe baza Legii nr. 3/1977.
Doamna procuror Antonia Eleonora Constantin, reprezentantul procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a solicitat, de asemenea, admiterea recursului in interesul legii si pronuntarea unei decizii prin care sa se asigure interpretarea si aplicarea unitara a legii, in sensul de a se stabili ca, in interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2005, stagiul complet de cotizare utilizat la recalcularea drepturilor de pensie pentru persoanele nevazatoare, ale caror drepturi la pensie s-au deschis in perioada 1 iulie 1977 – 31 martie 2001, este cel reglementat de art. 89 din Legea nr. 3/1977.
Presedintele completului de judecata, doamna judecator Rodica Aida Popa, vicepresedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, a declarat dezbaterile inchise, iar completul de judecata a retinut dosarul in vederea pronuntarii deciziei.

INALTA CURTE,
deliberand asupra recursului in interesul legii, constata urmatoarele:

1. Problema de drept ce a generat practica neunitara. Obiectul recursului in interesul legii
Din cuprinsul sesizarii Colegiului de conducere al Curtii de Apel Bucuresti rezulta ca obiectul recursului in interesul legii, astfel cum a fost formulat, vizeaza interpretarea si aplicarea unitara a prevederilor art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, sub aspectul intelesului sintagmei “cu respectarea prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale”, cu privire la stabilirea stagiului complet de cotizare utilizat in cazul recalcularii dreptului de pensie al nevazatorilor.
Analiza cuprinsului sesizarii procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie releva ca obiectul recursului in interesul legii, astfel cum a fost formulat, priveste interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2005, cu referire la modul de stabilire a stagiului complet de cotizare pentru recalcularea drepturilor de pensie ale persoanelor nevazatoare ale caror drepturi de pensie s-au deschis in perioada 1 iulie 1977 – 31 martie 2001, in baza dispozitiilor Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala.
Practic, dispozitiile legale a caror interpretare si aplicare a determinat pronuntarea unor solutii diferite sunt cele prevazute la art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2005, text potrivit caruia: “Recalcularea prevazuta la art. 1 se efectueaza prin determinarea punctajului mediu anual si a cuantumului fiecarei pensii, cu respectarea prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a prevederilor prezentei ordonante de urgenta.”
Inalta Curte constata ca atat in sesizarea Colegiului de conducere al Curtii de Apel Bucuresti, cat si in cea formulata de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie problema de drept identificata ca fiind generatoare de practica neunitara este identica. Desi initiatorii sesizarilor nu au utilizat aceeasi formulare a obiectului recursului in interesul legii, diferenta este formala, aspectele de fond relevate fiind aceleasi.
In raport cu aceste constatari, Inalta Curte stabileste ca obiect al recursului in interesul legii, supus examinarii in prezentul dosar, interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2005, cu referire la modul de stabilire a stagiului complet de cotizare pentru recalcularea drepturilor de pensie ale persoanelor nevazatoare ale caror drepturi de pensie s-au deschis in perioada 1 iulie 1977 – 31 martie 2001 in baza dispozitiilor Legii nr. 3/1977.

2. Examenul jurisprudential
In urma verificarii jurisprudentei la nivelul intregii tari s-a constatat ca, in solutionarea contestatiilor formulate de persoanele pensionate sub imperiul Legii nr. 3/1977 impotriva deciziilor de recalculare a pensiilor emise de casele de pensii judetene sau a municipiului Bucuresti in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2005, instantele nu au un punct de vedere unitar asupra interpretarii si aplicarii dispozitiilor art. 2 alin. (1) din ordonanta de urgenta mentionata, statuand diferit in privinta modului de stabilire a stagiului complet de cotizare pentru recalcularea drepturilor de pensie ale persoanelor nevazatoare ale caror drepturi de pensie s-au deschis in perioada 1 iulie 1977 – 31 martie 2001 in baza dispozitiilor Legii nr. 3/1977.

2.1. Intr-o prima orientare a practicii, unele instante au stabilit ca stagiul complet de cotizare pentru recalcularea drepturilor de pensie ale persoanelor nevazatoare, pensionate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 19/2000, este cel prevazut de dispozitiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 19/2000.
In argumentarea acestui punct de vedere au fost avute in vedere dispozitiile art. 2 alin. (1) teza I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2005, potrivit carora recalcularea pensiilor se efectueaza cu respectarea prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
Astfel, potrivit dispozitiilor art. 47 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare: “Asiguratii nevazatori beneficiaza de pensie pentru limita de varsta, indiferent de varsta, daca au realizat ca nevazator cel putin o treime din stagiul complet de cotizare prevazut de lege”, iar potrivit dispozitiilor art. 77 alin. (2) din acelasi act normativ: “In situatia asiguratilor prevazuti la art. 43 si 47, la stabilirea punctajului mediu anual conform alin. (1) se iau in considerare stagiile de cotizare prevazute la aceste articole.”
S-a considerat ca nu sunt aplicabile dispozitiile art. 2 alin. (3) din Normele metodologice de evaluare a pensiilor din sistemul public, stabilite in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, in vederea recalcularii in conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare (norme metodologice), aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.550/2004 privind efectuarea operatiunilor de evaluare in vederea recalcularii pensiilor din sistemul public, stabilite in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, in conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000, potrivit carora pentru persoanele ale caror drepturi s-au deschis in perioada 1 iulie 1977 – 31 martie 2001 stagiul de cotizare este cel prevazut de Legea nr. 3/1977, deoarece alin. (4) al acestui articol deroga de la alineatul anterior si face referire la pensiile stabilite de acte normative cu caracter special, iar dispozitiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 au un caracter special.
S-a mai retinut in argumentarea acestui prim punct de vedere ca, in situatia in care s-ar da relevanta in procedura de recalculare a drepturilor de asigurari sociale stagiului complet de cotizare prevazut de dispozitiile art. 89 din Legea nr. 3/1977, superior celui prevazut de dispozitiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu consecinta finala a stabilirii unei pensii in cuantum mai redus decat cel care ar rezulta din aplicarea stagiului de cotizare prevazut de legea noua, s-ar produce efecte patrimoniale ce ar incalca dispozitiile art. 1 din Protocolul nr. 1 aditional la Conventia Europeana a Drepturilor Omului.
Totodata, s-a considerat ca aplicarea dispozitiilor art. 89 din Legea nr. 3/1977, act normativ sub imperiul caruia s-a deschis dreptul la pensie, ar conduce la infrangerea principiului “la conditii egale de pensionare, pensii egale, indiferent de anul iesirii la pensie”, inserat chiar in preambulul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2005, pentru ca priveaza persoanele nevazatoare pensionate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 19/2000 de beneficiul recalcularii pensiei in regim mai favorabil, asa cum este cel prevazut de art. 77 alin. (2) raportat la art. 47 alin. (2) din Legea nr. 19/2000.
Un ultim argument al acestei opinii este acela ca recalcularea pensiilor pe baza unor stagii de cotizare diferite, raportat la momentul la care s-au nascut drepturile de asigurari sociale, deci fata de un criteriu temporal, constituie un tratament discriminatoriu, nejustificat, in cadrul aceleiasi categorii de pensionari nevazatori care au desfasurat activitati in conditii identice.
In consecinta, s-a dispus recalcularea drepturilor de pensie ale persoanelor nevazatoare prin aplicarea stagiului complet de cotizare stabilit potrivit dispozitiilor art. 77 alin. (2) raportat la art. 47 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, indiferent de momentul la care s-au nascut aceste drepturi, considerandu-se ca in aceasta modalitate se asigura un tratament juridic nediscriminatoriu.

2.2. Intr-o alta orientare jurisprudentiala, instantele, dimpotriva, au concluzionat in sensul ca stagiul complet de cotizare, utilizat in procedura de recalculare, este cel prevazut de dispozitiile art. 89 din Legea nr. 3/1977, act normativ in baza caruia s-a deschis dreptul la pensie.
In acest sens s-a retinut ca, potrivit dispozitiilor art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2005, recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, stabilite in baza legislatiei in vigoare anterior datei de 1 aprilie 2001 se efectueaza prin determinarea punctajului mediu anual si a cuantumului fiecarei pensii, cu respectarea prevederilor Legii nr. 19/2000, precum si a prevederilor ordonantei de urgenta mentionate.
Potrivit art. 4 alin. (1) din acelasi act normativ: “Determinarea punctajului mediu anual si a cuantumului fiecarei pensii se face pe baza datelor, elementelor si informatiilor din documentatiile de pensie aflate in pastrarea caselor teritoriale de pensii, cu respectarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.550/2004 privind efectuarea operatiunilor de evaluare in vederea recalcularii pensiilor din sistemul public, stabilite in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, in conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000.”
Totodata, potrivit art. 2 alin. (1) din normele metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.550/2004: “Stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual reprezinta vechimea integrala in munca prevazuta de legislatia in vigoare la data deschiderii dreptului la pensia de care persoana beneficiaza sau care i se cuvine la data inceperii operatiunilor de evaluare”, iar alin. (3) al aceluiasi articol stabileste ca: “Pentru persoanele ale caror drepturi de pensie s-au deschis in intervalul 1 iulie 1977 – 31 martie 2001, stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual va fi cel reglementat de Legea nr. 3/1977.”
De asemenea, dispozitiile art. 2 alin. (4) din aceleasi norme metodologice reglementeaza situatia de exceptie de la modul de stabilire a stagiului complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual prevazut la alin. (3), in sensul ca: “Pentru persoanele beneficiare de pensii stabilite in conditii prevazute de acte normative cu caracter special, stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual este vechimea in munca necesara deschiderii dreptului de pensie prevazuta de aceste acte normative.”
Aceste dispozitii legale sunt clare si imperative, in sensul ca stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual reprezinta vechimea integrala in munca prevazuta de legislatia in vigoare la data deschiderii dreptului la pensia de care persoana beneficiaza sau care i se cuvine la data inceperii operatiunii de evaluare.
In aceasta situatie, stagiul complet de cotizare utilizat la recalcularea drepturilor de pensie pentru persoanele nevazatoare ale caror drepturi s-au deschis anterior datei de 1 aprilie 2001 este cel prevazut de art. 89 din Legea nr. 3/1977, potrivit carora vechimea integrala in munca in situatia persoanelor nevazatoare este de 15 ani pentru barbati si 10 ani pentru femei.
Dispozitiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 se aplica numai asiguratilor nevazatori ale caror drepturi de pensie s-au deschis sub imperiul acestei legi, fara a retroactiva.
Recalcularea pensiei cu respectarea prevederilor Legii nr. 19/2000, la care face trimitere art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2005, nu trebuie interpretata decat in sensul aplicarii corespunzatoare a unor reguli stabilite de Legea nr. 19/2000 sub aspectul modului de calcul si al valorificarii unor perioade sau venituri. Recalcularea nu presupune modificarea elementelor ce constituie conditii pentru deschiderea dreptului de pensie, cum sunt varsta de pensionare si stagiul complet de cotizare care, din punct de vedere terminologic, desemneaza vechimea in munca, prevazuta de Legea nr. 3/1977.
Nu se pune nici problema existentei unei discriminari, in conditiile in care toate persoanele vizate de procedura de recalculare, ale caror drepturi de pensie s-au deschis in baza legislatiei anterioare, se afla intr-o situatie juridica diferita fata de persoanele pensionate dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 19/2000, care a modificat conditiile pentru deschiderea dreptului la pensie.
In contextul examinat, Inalta Curte considera ca se impun cateva precizari in ceea ce priveste jurisprudenta Inaltei Curti de Casatie si Justitie si a Curtii Constitutionale in materie.

2.3. Jurisprudenta Inaltei Curti de Casatie si Justitie
Prin Decizia nr. 40 din 22 septembrie 2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 334 din 20 mai 2009, Inalta Curte de Casatie si Justitie, constituita in Sectii Unite, a admis recursul in interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Timisoara si a statuat ca: “Dispozitiile art. 77 alin. (2) raportat la art. 43 alin. (1) si (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale se interpreteaza in sensul ca stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual pentru persoanele ale caror drepturi de pensie s-au deschis in intervalul 1 iulie 1977 – 31 martie 2001 si care si-au desfasurat activitatea in grupe speciale de munca este cel reglementat de art. 14 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala”.
In considerentele acestei decizii (care a analizat situatia unor categorii diferite de pensionari, respectiv persoanele care si-au desfasurat activitatea in grupe de munca si al caror drept la pensie s-a deschis dupa data intrarii in vigoare a Legii nr. 3/1977 si anterior Legii nr. 19/2000) s-a retinut, in esenta, ca recalcularea pensiilor in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2005 si al normelor metodologice se face cu luarea in considerare a stagiului complet de cotizare reglementat de art. 14 din Legea nr. 3/1977.
S-a considerat ca “cele stabilite de unele instante, in sensul ca acestei categorii de asigurati ii sunt aplicabile dispozitiile art. 43 din Legea nr. 19/2000 si ale anexei nr. 4 la aceasta lege ca <<act normativ special>> la care fac trimitere prevederile art. 2 alin. (4) din normele metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.550/2004, sunt consecinta unei interpretari gresite a prevederilor legale, intrucat Legea nr. 19/2000 reprezinta o lege generala, actul normativ-cadru in domeniul pensiilor si al drepturilor de asigurari sociale.
In ceea ce priveste principiul inscris in expunerea de motive a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, potrivit caruia <<la conditii egale de pensionare, pensii egale, indiferent de anul iesirii la pensie>>, acesta nu poate fi aplicat in cauza, atat timp cat in lege nu exista o prevedere expresa potrivit careia si persoanelor care au lucrat in grupele speciale de munca si s-au pensionat anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 19/2000 li se aplica acest act normativ pentru determinarea stagiului de cotizare si, in raport cu acesta, a punctajului mediu anual realizat de asigurat in perioada de cotizare.
Aceasta interpretare decurge si din dispozitiile art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2005, potrivit carora determinarea punctajului mediu anual si a cuantumului fiecarei pensii se face pe baza datelor, elementelor si informatiilor din documentatiile de pensii aflate in pastrarea caselor teritoriale de pensii, cu respectarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.550/2004 privind efectuarea operatiunilor de evaluare in vederea recalcularii pensiilor din sistemul public, stabilite in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, in conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000.
Ca atare, aplicabilitatea prevederilor normelor metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.550/2004 este intarita si confirmata de norma de trimitere din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2005.
Totodata, potrivit art. 1 din Codul civil si art. 15 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata, legea dispune numai pentru viitor, ea nu are putere retroactiva.
In aceste conditii, este evident ca legea noua, respectiv Legea nr. 19/2000, nu se poate aplica decat situatiilor ivite dupa intrarea ei in vigoare, deci persoanelor ale caror drepturi la pensie s-au deschis dupa data de 1 aprilie 2001, nu si persoanelor pensionate sub imperiul Legii nr. 3/1977.”

2.4. Jurisprudenta Curtii Constitutionale
Prin Decizia nr. 57 din 26 ianuarie 2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 164 din 21 februarie 2006, Curtea Constitutionala a respins exceptia de neconstitutionalitate referitoare la dispozitiile art. 2 alin. (2) si art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2005.
Curtea Constitutionala a retinut, in considerentele acestei decizii, ca, “potrivit prevederilor art. 47 alin. (2) din Constitutie, conditiile de exercitare a dreptului la pensie si la alte forme de asistenta sociala se stabilesc prin lege si, prin urmare, este dreptul exclusiv al legiuitorului de a modifica sau completa legislatia in materie si de a stabili data de la care opereaza recalcularea, insa orice prevedere noua poate fi aplicata numai de la data intrarii sale in vigoare, pentru a respecta principiul neretroactivitatii legii, consacrat de art. 15 alin. (2) din Constitutie.
Totodata, Curtea observa ca modificarile succesive ale legislatiei fac ca beneficiarii drepturilor de asigurari sociale sa obtina valori diferite, in raport cu legislatia care a fost in vigoare la data stabilirii drepturilor lor. Astfel, data diferita a inscrierii la pensie plaseaza pensionarii in situatii deosebite, tratamentul juridic diferentiat fiind justificat de situatia diferita a beneficiarilor dreptului la pensie, determinata de data nasterii dreptului, ceea ce nu constituie privilegii sau discriminari.
Recalcularea si recorelarea pensiilor anterior stabilite sunt prevazute de lege pentru eliminarea inechitatilor reprezentate de diferentele existente in cuantumul pensiilor acordate pentru stagii de cotizare identice, iar diferentele mentinute pana la finalizarea operatiunilor de recalculare si de recorelare nu contravin principiului universalitatii drepturilor si obligatiilor, consacrat constitutional prin art. 15 alin. (1), intrucat toti cetatenii beneficiaza de drepturile prevazute de legile in vigoare la data acordarii drepturilor respective”.

3. Opinia Colegiului de conducere al Curtii de Apel Bucuresti
Colegiul de conducere al Curtii de Apel Bucuresti a sustinut cea de-a doua orientare jurisprudentiala, in sprijinul careia a adus urmatoarele argumente:
Scopul declarat al recalcularii pensiilor provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale a fost acela de a exista pensii egale la conditii egale de pensionare. Aceasta inseamna ca pensiile aflate in plata la data de 1 aprilie 2001, deci pensiile stabilite in temeiul Legii nr. 3/1977, trebuie sa fie supuse operatiunilor de evaluare si recalculare prin raportare la toate veniturile obtinute din munca, dar si la stagiul complet de cotizare determinat de legea in vigoare la data iesirii la pensie.
Stabilirea stagiului complet de cotizare in cazul nevazatorilor a generat insa dificultati in procesul de recalculare a pensiilor, sub aspectul rezolvarii conflictului de legi in timp si al raportului dintre legea generala si legea speciala.
Conform art. 2 din normele metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.550/2004, act normativ la care trimite chiar Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2005, stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual reprezinta vechimea integrala in munca prevazuta de legislatia in vigoare la data deschiderii dreptului la pensia de care persoana beneficiaza sau care i se cuvine la data inceperii operatiunilor de evaluare. Pentru persoanele ale caror drepturi de pensie s-au deschis in intervalul 1 iulie 1977 – 31 martie 2001, stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual este cel reglementat de Legea nr. 3/1977.
Prin urmare, regula de determinare in acest caz a stagiului complet de cotizare impune determinarea vechimii in munca conform Legii nr. 3/1977 pentru fiecare categorie de asigurati. In cazul nevazatorilor, Legea nr. 3/1977 prevedea o vechime in munca de 10 ani pentru femei si de 15 ani pentru barbati.
Rationamentul judiciar care pleaca de la ipoteza aplicarii, in situatia analizata, a dispozitiilor art. 47 din Legea nr. 19/2000 este gresit, intrucat acest act normativ este aplicabil numai drepturilor de pensie deschise dupa intrarea sa in vigoare, deci ulterior datei de 1 aprilie 2001.
Recalcularea nu inseamna ca se vor schimba acele elemente care constituie chiar conditii de deschidere a dreptului de pensie, cum sunt varsta de pensionare si stagiul complet de cotizare, care, asa cum s-a aratat in cele ce preceda, reprezinta vechimea in munca prevazuta de Legea nr. 3/1977.
Prin recunoasterea posibilitatii recalcularii drepturilor de pensie conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2005 nu se poate aduce atingere principiilor constitutionale.
Nici argumentele potrivit carora adoptarea unei astfel de solutii conduce la discriminarea intre persoane aflate in situatii similare, doar pe baza unui criteriu temporal, nu se sustin. Astfel, dupa cum cei ale caror drepturi de pensie se deschid dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 19/2000 nu ar putea invoca aplicarea conditiilor mai avantajoase ale legii anterioare, nici cei ale caror drepturi au fost deschise anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 19/2000 nu pot invoca aplicarea dispozitiilor acestui act normativ, in afara de cazurile de exceptie prevazute de lege.
In concluzie, principiul inscris in preambulul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2005, “la conditii egale, pensii egale, indiferent de anul iesirii la pensie”, nu poate avea in vedere decat acele conditii realizate de beneficiarii drepturilor de pensie comparabile in orice perioada, de exemplu veniturile. Or, nu acesta este cazul stagiului de cotizare, stabilit prin lege.
In acest sens este si jurisprudenta Curtii Constitutionale, precum si aceea a Curtii Europene a Drepturilor Omului, care au stabilit in mod constant ca, pentru existenta discriminarii, tratamentul diferentiat trebuie sa priveasca persoane aflate in situatii similare sau identice.
Or, persoanele ale caror drepturi de asigurari sociale s-au deschis in baza legii anterioare intrarii in vigoare a Legii nr. 19/2000 nu se afla in aceeasi situatie cu cele pensionate sub imperiul legii noi, care a modificat conditiile cerute pentru deschiderea drepturilor de pensie ale nevazatorilor.
Prin aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2005 nu se poate ajunge in niciun caz la crearea unei lex tertia, din combinarea dispozitiilor Legii nr. 3/1977 cu acelea ale Legii nr. 19/2000.

4. Opinia procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie
In mod similar, procurorul general a sustinut cea de-a doua solutie adoptata in practica instantelor de judecata, invocand urmatoarele argumente:
Dispozitiile art. 2 alin. (3) din normele metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.550/2004 sunt imperative, in sensul ca stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual utilizat in procedura de recalculare a pensiilor reprezinta vechimea integrala in munca prevazuta de legislatia in vigoare la data deschiderii dreptului la pensie.
De asemenea, potrivit art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2005, pensiile din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, stabilite in baza legislatiei in vigoare anterior datei de 1 aprilie 2001 se recalculeaza in conditiile prevazute de ordonanta de urgenta.
Dispozitiile art. 2 alin. (1) din acelasi act normativ stabilesc ca recalcularea se efectueaza prin determinarea punctajului mediu anual si a cuantumului fiecarei pensii, cu respectarea prevederilor Legii nr. 19/2000, precum si a prevederilor ordonantei de urgenta mentionate.
Potrivit art. 4 alin. (1) din aceeasi ordonanta de urgenta, determinarea punctajului mediu anual si a cuantumului fiecarei pensii se face pe baza datelor, elementelor si informatiilor din documentatiile de pensie aflate in pastrarea caselor teritoriale de pensii, cu respectarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.550/2004 privind efectuarea operatiunilor de evaluare in vederea recalcularii pensiilor din sistemul public, stabilite in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, potrivit legislatiei anterioare datei de aprilie 2001, in conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000.
Prin urmare, in interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2005, stagiul complet de cotizare utilizat la recalcularea drepturilor de pensie pentru persoanele nevazatoare ale caror drepturi s-au deschis in perioada 1 iulie 1977 – 31 martie 2001 este cel prevazut de art. 89 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala, adica vechimea in munca prevazuta de acest act normativ pentru deschiderea drepturilor de pensie, respectiv 15 ani pentru barbati si 10 ani pentru femei.
Dispozitiile art. 47 alin. (2) si art. 77 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 sunt aplicabile numai asiguratilor nevazatori ale caror drepturi de pensie s-au deschis sub imperiul acestei legi, nu si persoanelor pensionate sub imperiul Legii nr. 3/1977, intrucat, potrivit art. 15 alin. (2) din Constitutie si art. 6 alin. (1) teza a doua din noul Cod civil, legea dispune numai pentru viilor, ea nu are putere retroactiva.
Prin urmare, in procedura recalcularii pensiilor asiguratilor nevazatori ale caror drepturi de pensie s-au deschis in perioada 1 iulie 1977 – 31 martie 2001 nu se pot schimba conditiile de deschidere a dreptului de pensie, respectiv varsta si stagiul complet de cotizare, care, din punct de vedere terminologic, desemneaza vechimea in munca prevazuta de Legea nr. 3/1977.
Sintagma “recalcularea pensiei cu respectarea prevederilor Legii nr. 19/2000”, la care face trimitere art. 2 alin. (1) teza I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2005, trebuie interpretata in sensul aplicarii corespunzatoare a regulilor stabilite de aceasta lege sub aspectul algoritmului de calcul, al valorificarii unor perioade si venituri, nascute sub imperiul acestei legi, pentru a se asigura reechilibrarea acestora si recorelarea cu noile pensii.
In ceea ce priveste principiul “la conditii egale de pensionare, pensii egale, indiferent de anul iesirii la pensie”, exprimat in preambulul ordonantei de urgenta, acesta nu poate fi aplicat in cauza atata timp cand in lege nu exista o prevedere expresa potrivit careia si persoanelor care beneficiaza de pensii pentru limita de varsta ca nevazatori, stabilite anterior Legii nr. 19/2000, li se aplica acest act normativ pentru determinarea stagiului complet de cotizare.
Din aceasta perspectiva, recalcularea pensiilor stabilite sub imperiul Legii nr. 3/1977 prin utilizarea stagiului de cotizare prevazut de Legea nr. 19/2000, fara ca in acest act normativ ori in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2005 sa existe o prevedere expresa in acest sens, contravine principiului neretroactivitatii legii.
De asemenea, nu se poate retine existenta unei discriminari in cadrul aceleiasi categorii de persoane care au realizat stagiul de cotizare in conditii identice, pentru ca data diferita a inscrierii la pensie plaseaza pensionarii in situatii deosebite, tratamentul juridic diferentiat fiind justificat de situatia diferita a beneficiarilor dreptului la pensie, determinata de data nasterii dreptului, ceea ce nu constituie privilegii sau discriminari.

5. Raportul asupra recursului in interesul legii
Ca urmare a analizei dispozitiilor legale relevante, raportate la argumentele sustinute in cadrul celor doua orientari jurisprudentiale expuse, precum si la practica Inaltei Curti de Casatie si Justitie, a Curtii Constitutionale si a Curtii Europene a Drepturilor Omului, in raportul intocmit s-a apreciat ca fiind corecta cea de-a doua solutie adoptata in practica, potrivit careia stagiul complet de cotizare utilizat pentru recalcularea drepturilor la pensie ale persoanelor nevazatoare, drepturi care s-au deschis in intervalul 1 iulie 1977 – 31 martie 2001, este cel reglementat de art. 89 din Legea nr. 3/1977.

6. Inalta Curte
Potrivit art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2005 “Recalcularea prevazuta la art. 1 se efectueaza prin determinarea punctajului mediu anual si a cuantumului fiecarei pensii, cu respectarea prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a prevederilor prezentei ordonante de urgenta”.
Textul face trimitere, in ceea ce priveste modul de determinare a punctajului mediu anual si a cuantumului recalculat al fiecarei pensii, atat la dispozitiile Legii nr. 19/2000, legea noua care introduce principii si reguli diferite in materia calculului drepturilor de pensie, cat si la dispozitiile proprii ale actului normativ prin care se reglementeaza procedura de recalculare, respectiv dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2005.
Or, chiar art. 4 alin. (1) din ordonanta de urgenta mentionata prevede ca determinarea punctajului mediu anual si a cuantumului fiecarei pensii se face pe baza datelor, elementelor si informatiilor din documentatiile de pensie aflate in pastrarea caselor teritoriale de pensii, cu respectarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.550/2004.
Prin hotararea Guvernului la care face trimitere art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2005 s-au aprobat Normele metodologice de evaluare a pensiilor din sistemul public, stabilite in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, in vederea recalcularii in conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, norme care la art. 2 alin. (3) prevad ca: “Pentru persoanele ale caror drepturi de pensie s-au deschis in intervalul 1 iulie 1977 – 31 martie 2001, stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual va fi cel reglementat de Legea nr. 3/1977.”
Argumentul invocat in cadrul primei orientari jurisprudentiale, acela al efectului prevederilor art. 2 alin. (4) din aceleasi norme metodologice, care ar fi de natura sa inlature aplicarea art. 2 alin. (3), deoarece Legea nr. 19/2000 ar avea caracter special si prioritate de aplicare, a fost calificat ca fiind gresit in considerentele Deciziei nr. 40 din 22 septembrie 2008 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, constituita in Sectii Unite, retinandu-se in acest sens ca Legea nr. 19/2000 reprezinta o lege generala si constituie actul normativ-cadru in domeniul pensiilor si al drepturilor de asigurari sociale.
In ceea ce priveste principiul inscris in expunerea de motive a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2005, potrivit caruia “la conditii egale de pensionare, pensii egale, indiferent de anul iesirii la pensie”, prin aceeasi decizie in interesul legii s-a retinut ca acesta nu poate fi aplicat in cauza, atat timp cat in lege nu exista o prevedere expresa potrivit careia si persoanelor care au lucrat in grupele speciale de munca si s-au pensionat anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 19/2000 li se aplica acest act normativ pentru determinarea stagiului de cotizare si, in raport cu acesta, a punctajului mediu anual realizat de asigurat in perioada de cotizare.
Acest argument, alaturi de cel referitor la caracterul general al Legii nr. 19/2000 si neretroactivitatea acesteia, precum si aplicabilitatea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.550/2004 si a Legii nr. 3/1977 in materia stabilirii stagiului de cotizare, ca element al recalcularii pensiilor, sunt valabile, mutatis mutandis, si in ceea ce priveste pensiile nevazatorilor.
Inalta Curte constata ca nu se poate retine existenta unui “bun” in intelesul art. 1 din Protocolul nr. 1 aditional la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale in ceea ce priveste dreptul la pensia recalculata pe baza regulilor de stabilire a stagiului de cotizare prevazute de Legea nr. 19/2000, in conditiile in care nu exista o hotarare definitiva, administrativa sau jurisdictionala, prin care un astfel de drept sa fi fost stabilit, litigiile aflate pe rolul instantelor, solutionate in mod diferit, avand ca obiect tocmai contestatiile pensionarilor nevazatori impotriva deciziilor de recalculare a pensiilor.
De asemenea, Inalta Curte retine ca nu poate fi primita nici sustinerea referitoare la tratamentul la care ar fi supuse persoanele nevazatoare pensionate sub imperiul Legii nr. 3/1977 in raport cu persoane avand aceeasi dizabilitate, dar pensionate dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 19/2000.
In acest sens sunt relevante considerentele Deciziei nr. 57/2006 a Curtii Constitutionale, anterior expuse, precum si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului in materia art. 14 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.
Curtea Europeana a Drepturilor Omului a stabilit ca art. 14 acorda protectie impotriva discriminarii in folosinta drepturilor si libertatilor garantate de celelalte dispozitii substantiale ale Conventiei (a se vedea Hotararea Van der Mussele impotriva Belgiei, 23 noiembrie 1983, pct. 43; Hotararea Stubbings si altii impotriva Regatului Unit, 24 septembrie 1996, pct. 72). In lipsa autonomiei art. 14, incalcarea sa nu poate fi stabilita decat in legatura cu un alt drept prevazut de Conventie.
In considerentele unora dintre hotararile judecatoresti anexate recursului in interesul legii s-a retinut ca incidenta art. 14 din Conventie este data de incalcarea dreptului de natura patrimoniala prevazut de art. 1 din Protocolul nr. 1 aditional la Conventie (a se vedea, in acest sens, Decizia nr. 851 din 10 februarie 2011 a Curtii de Apel Bucuresti, mentionata la pct. 4 din anexa nr. 1). Or, asa cum s-a aratat anterior, nu se poate retine existenta in patrimoniul contestatorilor pensionari a unui drept patrimonial care sa constituie un “bun”, in ceea ce priveste pensia recalculata.
Nici din perspectiva art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, care sanctioneaza toate formele de discriminare, pentru orice drept prevazut de lege (nu numai pentru cele consacrate de Conventie, la a caror aplicare se reduce art. 14), problema pretinsei discriminari nu poate primi o alta rezolvare. Nu orice diferenta de tratament constituie o incalcare a acestui articol. Trebuie stabilit daca alte persoane aflate intr-o situatie asemanatoare sau in mod relevant similara beneficiaza de tratament preferential si daca nu exista nicio justificare rezonabila sau obiectiva pentru aceasta distinctie [a se vedea Hotararea Fredin impotriva Suediei (nr. 1), 18 februarie 1991, pct. 60].
Statele contractante beneficiaza de o marja de apreciere in a evalua daca si in ce masura diferentele in situatii altfel similare justifica o diferenta de tratament in drept (a se vedea Hotararea Rasmussen impotriva Danemarcei, 28 noiembrie 1984, pct. 40). In ceea ce priveste situatia pensionarilor nevazatori carora li s-a deschis dreptul la pensie in perioada 1 iulie 1977 – 31 martie 2001, nu exista nicio diferenta de tratament in raport cu persoanele pensionate dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 19/2000, deoarece aceeasi regula de determinare a stagiului de cotizare este aplicabila ambelor categorii, respectiv se are in vedere dispozitia legala incidenta in raport cu data deschiderii dreptului la pensie.
Pensionarii nevazatori nu pot fi considerati ca aflandu-se in situatia asemanatoare, in sensul art. 14, indiferent de actul normativ sub imperiul caruia s-a deschis dreptul la pensie. Pensionarea in cadrul celor doua acte normative de referinta (Legea nr. 3/1977 si Legea nr. 19/2000) s-a realizat in baza unor conditii si proceduri diferite. In afara de aceasta, chiar daca s-ar putea face o comparatie propriu-zisa intre cele doua categorii de persoane, diferenta de tratament poate fi justificata in mod rezonabil si obiectiv, tot cu referire la caracteristicile lor distinctive. Este rezonabil si intra in marja de apreciere permisa statului reglementarea unui regim distinct in ceea ce priveste conditiile de recalculare a pensiilor stabilite sub imperiul Legii nr. 3/1977.

Pentru considerentele aratate, in temeiul art. 330^7, cu referire la art. 329 din Codul de procedura civila, modificat si completat prin Legea nr. 202/2010, Legea nr. 71/2011 si Legea nr. 60/2012,

INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE
In numele legii
DECIDE

Admite recursurile in interesul legii declarate de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Bucuresti si de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si stabileste ca:
In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, stagiul complet de cotizare utilizat pentru recalcularea drepturilor de pensie ale persoanelor nevazatoare, drepturi care s-au deschis in perioada 1 iulie 1977 – 31 martie 2001, este cel reglementat de art. 89 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala.
Obligatorie, potrivit art. 330^7 alin. 4 din Codul de procedura civila.
Pronuntata in sedinta publica astazi, 14 mai 2012.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close