Procedura de informare si consultare in vederea elaborarii si adoptarii normelor si reglementarilor proprii cu privire la supravegherea publica a activitatii de audit statutar

In M. Of. nr. 397 din 13 iunie 2012 a fost publicata Decizia Consiliului pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar nr. 17/2012 privind procedura de informare si consultare in vederea elaborarii si adoptarii normelor si reglementarilor proprii cu privire la supravegherea publica a activitatii de audit statutar.

Din cuprins:
In temeiul prevederilor:
– art. 61 lit. i) si art. 70 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate, aprobata cu modificari prin Legea nr. 278/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
– pct. 2.3 din Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar, adoptat prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar nr. 7 din 30 noiembrie 2009*),
————
*) Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar nr. 7 din 30 noiembrie 2009 nu a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Consiliul superior al Consiliului pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar, intrunit in sedinta din 23 aprilie 2012, decide:

ART. 1
Se adopta procedura de informare si consultare in vederea elaborarii si adoptarii normelor si reglementarilor proprii cu privire la supravegherea publica a activitatii de audit statutar, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta decizie.
ART. 2
Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

Procedura de informare si consultare in vederea elaborarii si adoptarii normelor si reglementarilor proprii cu privire la supravegherea publica a activitatii de audit statutar

ART. 1
Consiliul pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar (CSPAAS) transmite Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) proiectul de act normativ atat pe suport fizic – hartie, cat si pe suport electronic (prin e-mail), inainte ca acesta sa fie supus atentiei membrilor Consiliului superior al CSPAAS.
ART. 2
CSPAAS va publica proiectul de act normativ pe site-ul propriu, in vederea consultarii publice, insotit de o nota de fundamentare sau de o expunere de motive, cu cel putin 30 de zile inainte de adoptare, acordand un termen de consultare de minimum 10 zile.
ART. 3
(1) In termen de 10 zile de la primirea proiectului la care se face referire la art. 1, executivul CAFR va transmite catre executivul CSPAAS eventualele propuneri de modificare si completare.
(2) In cadrul termenului prevazut la alin. (1), CAFR poate propune motivat CSPAAS prelungirea acestui termen, de cel mult doua ori, pentru aceeasi perioada de 10 zile.
ART. 4
Pentru clarificarea anumitor aspecte pot fi stabilite intalniri intre membrii executivului CSPAAS si cei ai executivului CAFR, in cadrul termenului stabilit prin art. 3.
ART. 5
Dupa primirea raspunsului de la CAFR sau la expirarea termenului prevazut la art. 3, in cazul in care CAFR nu prezinta propuneri de modificare si completare, executivul CSPAAS va transmite, pe cale electronica, proiectul de act normativ membrilor Comisiei tehnice a CSPAAS pentru eventuale sugestii de modificare si completare.
ART. 6
In cazul in care se considera necesar, Comisia tehnica a CSPAAS se poate intruni la sediul CSPAAS, al CAFR sau la o alta locatie adecvata pentru discutarea proiectului de act normativ.
ART. 7
Dupa finalizarea procesului de consultare publica, initiatorul proiectului de act normativ opereaza modificarile si completarile considerate ca fiind necesare, iar forma finala a proiectului actului normativ va fi introdusa pe ordinea de zi a urmatoarei sedinte a Consiliului superior al CSPAAS, cu propunerea de adoptare.
ART. 8
Pentru propunerile de modificare si completare care nu au fost retinute se va justifica in scris nepreluarea propunerilor formulate.
ART. 9
Adoptarea proiectului de act normativ se realizeaza prin emiterea unei decizii a Consiliului superior al CSPAAS, semnata de presedintele acestuia.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close