DCC 363/2012. Exceptia de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Codul fiscal si din Legea 95/2006

In M. Of. nr. 403 din 15 iunie 2012 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 363/2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 41 lit. e), art. 68, art. 69, art. 70 alin. (1) si (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si ale art. 257 alin. (2) lit. f) si alin. (2^2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.

Din cuprins.
Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 41 lit. e), art. 68, art. 69, art. 70 alin. (1) si (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si ale art. 257 alin. (2) lit. f) si alin. (2^2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, exceptie ridicata de Ion Vladuti in Dosarul nr. 1.511/101/2010 al Tribunalului Mehedinti – Sectia conflicte de munca si asigurari sociale. Exceptia formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.234D/2011.
La apelul nominal raspunde personal autorul exceptiei, lipsa fiind cealalta parte, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.
Cauza fiind in stare de judecata, presedintele acorda cuvantul autorului exceptiei de neconstitutionalitate, care solicita admiterea acesteia.
Reprezentantul Ministerului Public, facand referire la deciziile Curtii Constitutionale nr. 223/2012 si nr. 224/2012, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:
Prin Sentinta din 27 septembrie 2011, pronuntata in Dosarul nr. 1.511/101/2010, Tribunalul Mehedinti – Sectia conflicte de munca si asigurari sociale a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 41 lit. e), art. 68, art. 69, art. 70 alin. (1) si (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si ale art. 257 alin. (2) lit. f) si alin. (2^2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, exceptie ridicata de Ion Vladuti intr-o cauza ce are ca obiect solutionarea unei contestatii privind alte drepturi de asigurari sociale.
In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, in esenta, ca stabilirea in sarcina pensionarilor cu pensii ce depasesc un anumit cuantum de a plati impozit si contributii la asigurari sociale contravine prevederilor art. 16 din Legea fundamentala.
Tribunalul Mehedinti – Sectia conflicte de munca si asigurari sociale apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.
Guvernul arata ca stabilirea obligatiei de plata a impozitului doar pentru pensiile ce depasesc un anumit cuantum nu are un caracter discriminatoriu, aceasta fiind o expresie a principiului asezarii juste a sarcinilor fiscale prevazut in cuprinsul art. 56 alin. (2) din Constitutie. Astfel, pentru a-si realiza rolul si functiile, statul trebuie sa-si construiasca venituri si sa faca cheltuieli banesti. In acest scop, statul procedeaza la repartitia sarcinilor fiscale cat mai echitabil posibil. In continuare, face referire la Decizia nr. 539 din 27 iunie 2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 661 din 1 august 2006.
Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, sustinerile partii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:
Curtea Constitutionala este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizata.
Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il reprezinta dispozitiile art. 41 lit. e), art. 68, art. 69, art. 70 alin. (1) si (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, si ale art. 257 alin. (2) lit. f) si alin. (2^2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006.
In sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii, autorul exceptiei invoca prevederile constitutionale ale art. 16 referitor la egalitatea in drepturi. De asemenea, sunt considerate a fi incalcate si prevederile art. 1 din Protocolul nr. 12 la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.
Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca prin sentinta prin care a fost sesizata, instanta de judecata a admis exceptia autoritatii de lucru judecat, respingand actiunea formulata de reclamantul Ion Vladuti.
In aceste conditii, Curtea retine ca, indiferent de solutia pronuntata in prezenta cauza, decizia sa nu va produce niciun efect cu privire la o cerere care a fost deja respinsa ca urmare a admiterii exceptiei autoritatii de lucru judecat. Rezulta ca exceptia de neconstitutionalitate nu are legatura cu solutionarea cauzei in sensul art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992. Astfel, intrucat exceptia de neconstitutionalitate nu indeplineste o conditie de admisibilitate, Curtea o va respinge ca inadmisibila.

Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALA
In numele legii
DECIDE:

Respinge, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 41 lit. e), art. 68, art. 69, art. 70 alin. (1) si (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si ale art. 257 alin. (2) lit. f) si alin. (2^2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, exceptie ridicata de Ion Vladuti in Dosarul nr. 1.511/101/2010 al Tribunalului Mehedinti – Sectia conflicte de munca si asigurari sociale.
Definitiva si general obligatorie.
Pronuntata in sedinta publica din data de 24 aprilie 2012.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close