Unele masuri in domeniul cultural

In M. Of. nr. 400 din 14 iunie 2012 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2012 privind unele masuri in domeniul cultural.

Din cuprins:
Avand in vedere necesitatea consolidarii si amplificarii, sub diferite forme, a relatiilor culturale cu comunitatile romanesti de peste hotare, in scopul pastrarii si perpetuarii identitatii nationale, deziderat de o importanta deosebita in contextul fenomenului de globalizare, inclusiv culturala,
retinandu-se ca atingerea acestui scop impune exercitarea controlului parlamentar in privinta organizarii si functionarii Institutului Cultural Roman, prin intermediul Senatului Romaniei, in calitate de Camera decizionala pentru adoptarea proiectelor de legi si propunerilor legislative in domeniul politicii externe, in cadrul careia functioneaza comisii permanente in acest domeniu, precum Comisia pentru politica externa, Comisia pentru afaceri europene si Comisia Romanilor de Pretutindeni,
luandu-se in considerare necesitatea cheltuirii banului public, de catre Institutul Cultural Roman, in conditii de deplina legalitate, cu evitarea oricaror nereguli financiar-contabile, de genul celor evidentiate, in timp, de catre rapoartele Curtii de Conturi a Romaniei,
avand in vedere dispozitiile art. 116 din Constitutia Romaniei, republicata, care reglementeaza structura administratiei publice centrale, respectiv ministerele, organizate in subordinea Guvernului, si alte organe de specialitate care se pot organiza in subordinea Guvernului ori a ministerelor sau ca autoritati administrative autonome,
tinand cont de dispozitia generala de la art. 111 alin. (1) din Constitutie, potrivit careia Guvernul si celelalte organe ale administratiei publice sunt supuse controlului parlamentar,
retinandu-se necesitatea respectarii cadrului constitutional prin reorganizarea ca autoritatea administrativa autonoma, cu personalitate juridica, si trecerea Institutului Cultural Roman sub controlul parlamentar,
luand in considerare faptul ca neadoptarea masurilor propuse prin prezenta ordonanta de urgenta va duce, pe de o parte, la prelungirea efectelor profund negative ale unor stari de lucruri care tind sa afecteze, cu titlu de permanenta, sentimentul de apartenenta la natiunea romana a celor stabiliti, vremelnic, in alte state, iar, pe de alta parte, la mentinerea unor disfunctionalitati referitoare la modul de organizare si la functionarea Institutului Cultural Roman,
in considerarea faptului ca elementele prezentate vizeaza interesul public, astfel incat acestea constituie o situatie de urgenta si extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

ART. I
Institutul Cultural Roman, institutie publica de interes national, cu personalitate juridica, sub autoritatea Presedintelui Romaniei, se reorganizeaza ca autoritate administrativa autonoma, cu personalitate juridica, sub control parlamentar.
ART. II
Legea nr. 356/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului Cultural Roman, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 529 din 23 iulie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 1, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
“ART. 1
(1) Institutul Cultural Roman, denumit in continuare Institutul, este organizat si functioneaza ca autoritate administrativa autonoma, cu personalitate juridica, sub control parlamentar.”
2. La articolul 6, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
“(2) Consiliul de conducere este condus de presedintele Institutului si are urmatoarea componenta:
– presedintele Institutului;
– un membru desemnat de Presedintele Romaniei;
– un membru desemnat de primul-ministru;
– un secretar de stat desemnat de ministrul afacerilor externe, prin ordin;
– un secretar de stat desemnat de ministrul culturii si patrimoniului national, prin ordin;
– un secretar de stat desemnat de ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, prin ordin;
– presedintele Academiei Romane sau un vicepresedinte desemnat de acesta;
– 14 membri numiti de plenul Senatului, cu votul majoritatii senatorilor prezenti, dintre care 7 membri la propunerea asociatiilor si uniunilor de creatori si 7 membri la propunerea Biroului permanent al Senatului.”
3. La articolul 6, alineatul (4) se abroga.
4. La articolul 8, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
“(3) Convocarea sedintelor extraordinare ale Consiliului de conducere se poate face la cererea Biroului permanent al Senatului Romaniei, a presedintelui Institutului sau a unei patrimi din numarul total al membrilor. Convocarea se face nominal, prin orice mijloc de comunicare, precizandu-se ordinea de zi, data, ora si locul desfasurarii.”
5. La articolul 12, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
“ART. 12
(1) Conducerea operativa a Institutului este asigurata de un presedinte, cu rang de secretar de stat, ajutat de 2 vicepresedinti, cu rang de subsecretari de stat, numiti si revocati in/din functie de plenul Senatului, cu votul majoritatii senatorilor prezenti, la propunerea Biroului permanent al Senatului. Mandatul vicepresedintilor este de 4 ani, cu posibilitatea de a fi reinnoit. Functia de vicepresedinte al Institutului este incompatibila cu calitatea de membru al unui partid politic.”
6. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
“ART. 14
Numarul maxim de posturi pentru Institut este de 184, exclusiv demnitarii.”
ART. III
In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, plenul Senatului va numi conducerea operativa a Institutului, precum si membrii Consiliului de conducere a caror desemnare este de competenta sa, conform dispozitiilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 356/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului Cultural Roman, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile aduse de prezenta ordonanta de urgenta.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close