DCC 360/2012. Exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 48 alin. (7) lit. l^1) din Codul fiscal

In M. Of. nr. 407 din 19 iunie 2012 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 360/2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 48 alin. (7) lit. l^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Din cuprins:
Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 pct. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, exceptie ridicata de Cabinet Avocat Vernica Constantin Adrian in Dosarul nr. 212/103/2011 al Tribunalului Neamt – Sectia comerciala si contencios administrativ. Exceptia formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 805D/2011.
La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.
Cauza fiind in stare de judecata, presedintele acorda cuvantul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibila.

CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:
Prin Incheierea din 16 iunie 2011, pronuntata in Dosarul nr. 212/103/2011, Tribunalul Neamt – Sectia comerciala si contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 pct. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, exceptie ridicata de Cabinet Avocat Vernica Constantin Adrian intr-o cauza avand ca obiect solutionarea unei contestatii impotriva unui act administrativ fiscal.
In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia arata ca “folosirea autoturismului din dotare exclusiv pentru deplasarea avocatului la locul de munca era pe deplin dovedita de actele aflate in contabilitate. Prin modificarile aduse Codului fiscal se aduce atingere dreptului la munca prin ingradirea efectiva a acestuia, activitatea de avocatura fiind una complexa si nu poate fi corelata cu programul mijloacelor de transport in comun si nici nu poate fi compatibila cu folosirea serviciilor de taximetrie.”
Tribunalul Neamt – Sectia comerciala si de contencios administrativ apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.
Avocatul Poporului arata ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata.
Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:
Curtea Constitutionala este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizata.
Instanta de judecata a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 pct. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 249 din 14 aprilie 2009. Prin aceste dispozitii a fost introdusa lit. l^1) la art. 48 alin. 7 din Codul fiscal. In aceste conditii, obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 48 alin. (7) lit. l^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, care, la data publicarii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2009, aveau urmatorul cuprins:
“(7) Nu sunt cheltuieli deductibile: […]
l^1) in perioada 1 ianuarie 2011 – 31 decembrie 2011 inclusiv, cheltuielile privind combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane, cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, cu exceptia situatiei in care vehiculele se inscriu in oricare dintre urmatoarele categorii: 1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie, reparatii, paza si protectie, curierat, transport de personal la si de la locul de desfasurare a activitatii, precum si vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenti de vanzari si de agenti de recrutare a fortei de munca; 2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru activitatea de taxi; 3. vehiculele utilizate pentru inchirierea catre alte persoane, inclusiv pentru desfasurarea activitatii de instruire in cadrul scolilor de soferi.”
In sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii, autorul exceptiei invoca prevederile constitutionale ale art. 41 referitor la munca si protectia sociala a muncii.
I. Curtea constata ca dispozitiile criticate in forma modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 isi produc in continuare efectele juridice. Ca atare, avand in vedere Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, Curtea constata ca are competenta de a se pronunta asupra constitutionalitatii dispozitiilor art. 48 alin. (7) lit. l^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
II. Examinand exceptia de neconstitutionalitate Curtea constata ca sustinerile autorului exceptiei nu constituie veritabile critici de neconstitutionalitate, acesta fiind, in realitate, nemultumit de modul de aplicare a legii de catre organele fiscale. Astfel, Curtea constata ca exceptia de neconstitutionalitate nu respecta dispozitiile art. 10 alin. (2) si art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale.
Asa fiind, Curtea va respinge exceptia de neconstitutionalitate ca inadmisibila.

Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALA
In numele legii
DECIDE:

Respinge, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 48 alin. (7) lit. l^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicata de Cabinet Avocat Vernica Constantin Adrian in Dosarul nr. 212/103/2011 al Tribunalului Neamt – Sectia comerciala si contencios administrativ.
Definitiva si general obligatorie.
Pronuntata in sedinta publica din data de 24 aprilie 2012.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close