RIL admis. Decizia nr. 7/2012

In M. Of. nr. 411 din 20 iunie 2012 a fost publicata Decizia nr. 7/2012 Inaltei Curti de Casatie si Justitie – Completul competent sa judece recursurile in interesul legii.

Din cuprins:
Completul competent sa judece recursul in interesul legii ce formeaza obiectul Dosarului nr. 7/2012 este legal constituit, conform dispozitiilor 330^6 alin. (1) si (2) din Codul de procedura civila, modificat si completat prin Legea nr. 202/2010, Legea nr. 71/2011 si prin Legea nr. 60/2012, precum si ale art. 27^2 alin. (2) lit. b) din Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare.
Sedinta este prezidata de doamna judecator dr. Livia Doina Stanciu, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este reprezentat de doamna procuror Antonia Eleonora Constantin, procuror sef adjunct al Sectiei judiciare, Serviciul judiciar civil.
La sedinta de judecata participa doamna Niculina Vrancut, magistrat-asistent in cadrul Sectiilor Unite, desemnata in conformitate cu dispozitiile art. 27^3 din Regulamentul de organizare si functionare administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare.
Inalta Curte de Casatie si Justitie, Completul competent sa judece recursul in interesul legii, a luat in examinare recursul in interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie privind “interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 128 si art. 129 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, modificata si completata, raportat la art. 94 alin. 3 din acelasi act normativ si art. 582 alin. (1) din Codul de procedura civila, cu privire la termenul pentru declararea recursului impotriva hotararii de stabilire a plasamentului copilului in regim de urgenta, pe calea ordonantei presedintiale”.
Dupa prezentarea referatului cauzei, Inalta Curte a constatat ca nu sunt de examinat chestiuni prealabile si a acordat cuvantul reprezentantului procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru sustinerea recursului in interesul legii.
Doamna procuror Antonia Eleonora Constantin, reprezentantul procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, a solicitat, in esenta, admiterea recursului in interesul legii si pronuntarea unei decizii prin care sa se asigure interpretarea si aplicarea unitara a legii, in sensul de a se stabili ca recursul declarat impotriva ordonantei presedintiale prin care s-a dispus masura plasamentului copilului, in regim de urgenta, este supus conditiilor si termenelor stabilite de art. 582 din Codul de procedura civila, nefiind permisa scindarea procedurii care guverneaza aceasta materie prin aplicarea procedurii speciale prevazute de art. 128 din Legea nr. 272/2004, cu modificarile ulterioare, care stipuleaza ca “Termenul de recurs este de 10 zile de la data comunicarii hotararii”.

INALTA CURTE,
deliberand asupra recursului in interesul legii, constata urmatoarele:

1. Problema de drept ce a generat practica neunitara
Recursul in interesul legii vizeaza interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 128 si 129 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile ulterioare, raportat la art. 94 alin. (3) din acelasi act normativ si art. 582 alin. (1) din Codul de procedura civila, cu privire la termenul pentru declararea recursului impotriva hotararii de stabilire a plasamentului copilului in regim de urgenta, pe calea ordonantei presedintiale.

2. Examenul jurisprudential
Prin recursul in interesul legii se arata ca in practica judiciara nu exista un punct de vedere unitar cu privire la termenul de declarare a recursului in cazul in care se dispune, prin ordonanta presedintiala, masura plasamentului minorului in regim de urgenta.

3. Solutiile pronuntate de instantele judecatoresti
3.1. Unele instante de judecata au pronuntat ordonante presedintiale de plasare a copilului in regim de urgenta, mentionand in dispozitiv ca hotararea este susceptibila de a fi atacata cu recurs in termen de 10 zile de la comunicare.
In motivarea unei opinii separate, exprimata in acest sens, s-a sustinut ca Legea nr. 272/2004, cu modificarile ulterioare, continand reguli speciale de procedura, instituie norme derogatorii de la dreptul comun, reprezentat de dispozitiile Codului de procedura civila, sub aspectul termenului de declarare a recursului, indiferent de natura masurii speciale de protectie dispuse prin hotararea atacata.
3.2. Alte instante au facut aplicarea prevederilor legale referitoare la procedura ordonantei presedintiale in ansamblul sau, stabilind, in considerarea dispozitiilor art. 129 din Legea nr. 272/2004, cu modificarile ulterioare, ca termenul de recurs impotriva hotararii pronuntate in temeiul art. 94 alin. (3) din acelasi act normativ este cel prevazut de art. 582 alin. (1) din Codul de procedura civila, respectiv de 5 zile de la pronuntare sau de la comunicare, dupa caz.

4. Opinia procurorului general
Procurorul general a opinat in sensul ca termenul de recurs impotriva ordonantei presedintiale pronuntate asupra plasamentului copilului in regim de urgenta este cel prevazut de art. 582 alin. (1) din Codul de procedura civila.
In esenta, procurorul general a sustinut ca, prin apelarea la procedura speciala prevazuta de art. 581 din Codul de procedura civila, s-a urmarit obtinerea cu maxima celeritate a unei hotarari provizorii, masura dispusa avand ca temei de fapt urgenta pentru a preveni consecinte iminente si vatamatoare pentru copilul aflat in dificultate.
S-a aratat ca ratiunea legiuitorului in reglementarea cuprinsa in art. 129 din Legea nr. 272/2004, cu modificarile ulterioare, a fost tocmai aceea de a nu lipsi de eficienta celeritatea solutionarii cererii privind plasamentul copilului in regim de urgenta pe calea ordonantei presedintiale, masura dispusa fiind provizorie si premergatoare judecarii litigiului in fond.

5. Raportul asupra recursului in interesul legii
Proiectul de solutie propus prin raportul intocmit in cauza a vizat cea de-a doua solutie identificata de examenul jurisprudential, in sensul ca, in interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 94 alin. (3) din Legea nr. 272/2004, cu modificarile ulterioare, raportat la art. 129 din acelasi act normativ, ordonanta presedintiala prin care se dispune masura plasarii copilului in regim de urgenta este supusa recursului in termen de 5 zile de la pronuntare, daca s-a dat cu citarea partilor, si de la comunicare, daca s-a dat fara citarea lor, conform art. 582 alin. (1) din Codul de procedura civila.

6. Inalta Curte
Anterior examinarii altor aspecte se impun cateva precizari privind textele de lege a caror interpretare formeaza obiectul prezentului recurs in interesul legii, sub aspectul duratei termenului de recurs si al momentului de la care acesta incepe sa curga.
Potrivit art. 94 alin. (3) din Legea nr. 272/2004, cu modificarile ulterioare: “In situatia in care persoanele prevazute de alin. (1) refuza sau impiedica in orice mod efectuarea verificarilor de catre reprezentantii directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului, iar acestia stabilesc ca exista motive temeinice care sa sustina existenta unei situatii de pericol iminent pentru copil, datorata abuzului si neglijarii, directia generala de asistenta sociala si protectia copilului sesizeaza instanta judecatoreasca, solicitand emiterea unei ordonante presedintiale de plasare a copilului in regim de urgenta la o persoana, la o familie, la un asistent maternal sau intr-un serviciu de tip rezidential, licentiat in conditiile legii. Prevederile art. 58 – 60 si ale art. 64 alin. (3) se aplica in mod corespunzator.”
In conformitate cu dispozitiile art. 128 din Legea nr. 272/2004, cu modificarile ulterioare: “Termenul de recurs este de 10 zile de la data comunicarii.”
Conform prevederilor art. 129 din acelasi act normativ: “Dispozitiile prezentei legi referitoare la procedura de solutionare a cauzelor privind stabilirea masurilor de protectie speciala se completeaza in mod corespunzator cu prevederile Codului de procedura civila.”
In fine, dispozitiile art. 582 alin. (1) din Codul de procedura civila stipuleaza ca “Ordonanta este supusa recursului in termen de 5 zile de la pronuntare, daca s-a dat cu citarea partilor, si de la comunicare, daca s-a dat fara citarea lor”.
Pentru solutionarea conflictului dintre legea speciala, Legea nr. 272/2004, cu modificarile ulterioare, si legea generala, Codul de procedura civila, trebuie sa se tina cont de regula la care face trimitere insasi legea speciala, prin art. 129, si care consta in faptul ca, in masura in care legea speciala nu reglementeaza un anumit aspect (“legea tace”), ea se completeaza cu legea generala.
Art. 94 alin. (3) din Legea nr. 272/2004, cu modificarile ulterioare, stabileste posibilitatea plasarii copilului in regim de urgenta, pe calea ordonantei presedintiale. Textul “tace” insa in privinta procedurii de judecata care trebuie urmata pentru darea ordonantei presedintiale, inclusiv asupra termenului de exercitare a caii de atac impotriva respectivei ordonante presedintiale si a momentului de la care incepe sa curga termenul.
In aplicarea dispozitiilor art. 129 din Legea nr. 272/2004, cu modificarile ulterioare, aceste aspecte trebuie identificate in cadrul Codului de procedura civila, iar nu in cadrul legii speciale, Legea nr. 272/2004, cu modificarile ulterioare.
Prin urmare, calea de atac ce poate fi exercitata impotriva ordonantei presedintiale prin care s-a dispus plasarea copilului in regim de urgenta, conform art. 94 alin. (3) din Legea nr. 272/2004, cu modificarile ulterioare, este recursul, in temeiul prevederilor art. 582 alin. (1) din Codul de procedura civila, iar nu potrivit dispozitiilor art. 128 din Legea nr. 272/2004, cu modificarile ulterioare.
Acest din urma text trebuie interpretat prin coroborare cu art. 127 alin. (1) din aceeasi lege, care il preceda si care stabileste ca hotararea instantei de fond este executorie si definitiva. Ca atare, termenul de recurs de 10 zile de la comunicarea hotararii, prevazut de art. 128 din Legea nr. 272/2004, cu modificarile ulterioare, este incident numai in cazul hotararilor date asupra fondului, in materia reglementata prin Legea nr. 272/2004, cu modificarile ulterioare.
Fata de cele ce preceda, atat durata termenului de recurs, cat si momentele diferite de la care acesta incepe sa curga, dupa cum ordonanta s-a dat cu sau fara citarea partilor, iar nu in functie de insasi legalitatea procedurii de citare, sunt cele prevazute la art. 582 alin. (1) din Codul de procedura civila.
In consecinta, urmeaza a se admite recursul in interesul legii, in sensul ca, in interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 94 alin. (3) din Legea nr. 272/2004, cu modificarile ulterioare, raportat la art. 129 din acelasi act normativ, ordonanta presedintiala prin care se dispune masura plasarii copilului in regim de urgenta este supusa recursului in termen de 5 zile de la pronuntare, daca s-a dat cu citarea partilor, si de la comunicare, daca s-a dat fara citarea lor, conform art. 582 alin. (1) din Codul de procedura civila.

INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE
In numele legii
DECIDE:

Admite recursul in interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si stabileste ca:
In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 94 alin. (3) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile ulterioare, raportat la art. 129 din acelasi act normativ, ordonanta presedintiala prin care se dispune masura plasarii copilului in regim de urgenta este supusa recursului in termen de 5 zile de la pronuntare, daca s-a dat cu citarea partilor, si de la comunicare, daca s-a dat fara citarea lor, conform art. 582 alin. (1) din Codul de procedura civila.
Obligatorie, potrivit art. 330^7 alin. (4) din Codul de procedura civila.
Pronuntata in sedinta publica astazi, 14 mai 2012.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close