Prevederile art. 6 alin. (4) din OUG 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului sunt neconstitutionale

In M. Of. nr. 411 din 20 iunie 2012 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 495/2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului.

Din cuprins:
Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, exceptie ridicata de Maria Cristina Cabel in Dosarul nr. 429/62/2011 al Tribunalului Brasov – Sectia comerciala si de contencios administrativ si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 708D/2011.
Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din data de 26 aprilie 2012, cand, avand nevoie de timp pentru a delibera, Curtea a dispus amanarea pronuntarii pentru data de 10 mai 2012.

CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
Prin Incheierea din 17 mai 2011, pronuntata in Dosarul nr. 429/62/2011, Tribunalul Brasov – Sectia comerciala si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, exceptie ridicata de Maria Cristina Cabel intr-o cauza avand ca obiect “alte cereri”.
In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autoarea acesteia sustine ca reglementarea legala criticata contravine art. 16 alin. (1) din Constitutie, intrucat creeaza o situatie discriminatorie intre familiile cu 2 copii, in situatia in care acestia se nasc la un interval de timp mai mic de 2 ani, si familiile in care se nasc gemeni. Aceasta deoarece in primul caz se acorda o singura indemnizatie, iar in al doilea caz instantele judecatoresti au admis actiuni prin care s-a statuat ca aceasta indemnizatie este datorata pentru fiecare copil. De asemenea, apreciaza ca textul de lege criticat incalca si dispozitiile art. 49 din Constitutie, care prevede ca tinerii si copiii se bucura de un regim special de protectie si de asistenta, iar prin lipsirea primului copil de indemnizatia acordata parintelui sau se aduce atingere acestui drept.
Tribunalul Brasov – Sectia comerciala si de contencios administrativ considera ca exceptia de neconstitutionalitate este intemeiata. In acest sens, apreciaza ca prevederile art. 6 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 sunt neconstitutionale, prin raportare la art. 16 din Constitutie, deoarece reglementarea cuprinsa in actul normativ criticat creeaza o inegalitate intre familiile in care se nasc gemeni si cele in care in intervalul de 2 ani se mai naste un copil, in defavoarea acestora din urma, in ceea ce priveste acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului, fara ca pentru aceasta inechitate sa existe o justificare.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.
Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:
Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.
Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie prevederile art. 6 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.008 din 14 noiembrie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederi potrivit carora: “In cazurile prevazute la alin. (3) se acorda o singura indemnizatie, in cuantumul prevazut de prezenta ordonanta de urgenta.”
Autoarea exceptiei de neconstitutionalitate sustine ca prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse in art. 16 alin. (1) privind egalitatea in drepturi si art. 49 referitoare la protectia copiilor si a tinerilor.
Examinand exceptia, Curtea constata ca autoarea acesteia sustine ca reglementarea criticata este neconstitutionala deoarece, in situatia in care, ulterior nasterii unui copil, se naste al doilea copil, de la data nasterii acestuia din urma indemnizatia acordata pentru cresterea primului copil inceteaza, chiar daca termenul pentru care a fost acordata nu s-a scurs, ceea ce este de natura a crea o stare evidenta de inechitate atat intre copii, cat si intre mamele care cresc acelasi numar de copii.
Din interpretarea prevederilor art. 1 alin. (1) si a celor ale art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005, Curtea constata ca acordarea drepturilor prevazute de acest act normativ se raporteaza in primul rand la interesul copilului.
De altfel, in preambulul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 se mentioneaza ca acest act normativ are ca scop imbunatatirea echilibrului social-economic al familiei, prin sustinerea acesteia in vederea cresterii copilului, precum si stimularea cresterii natalitatii si diminuarea fenomenului de abandon al copiilor. Avand in vedere scopul legitim urmarit de legiuitor, s-a instituit o indemnizatie unica pentru toate persoanele, fara ca acest criteriu sa se supuna sistemului contributiv. Indemnizatia pentru cresterea copilului este o prestatie de asistenta sociala cu caracter universal, bazata pe principiul solidaritatii sociale, menita sa asigure tuturor familiilor conditii egale de crestere a copiilor.
In acelasi spirit este si Decizia nr. 26 din 14 noiembrie 2011 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 20 din 10 ianuarie 2012, prin care s-a statuat ca dreptul la indemnizatia lunara prevazuta de art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 a fost stabilit de legiuitor in considerarea si beneficiul copiilor, si nu al parintilor, tutorilor, adoptatorilor etc.
Totodata, Curtea retine ca pentru situatia reglementata de art. 5 alin. (2) din actul normativ mentionat, respectiv pentru persoanele care au adoptat copilul sau carora li s-a incredintat copilul in vederea adoptiei sau care au copii in plasament in regim de urgenta, cu exceptia asistentului maternal profesionist, precum si a persoanelor care au fost numite tutore, acordarea indemnizatiei lunare este raportata la numarul copiilor, fiind prevazuta astfel o indemnizatie separata pentru fiecare dintre acestia.
Din examinarea coroborata a art. 6 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 cu alte prevederi legale cuprinse in acest act normativ, Curtea retine ca acest text de lege stabileste acordarea unei singure indemnizatii pentru cresterea copilului, atunci cand in intervalul de 2 ani se nasc succesiv 2 copii, durata de acordare a acestei indemnizatii prelungindu-se corespunzator pana la data la care cel de-al doilea copil implineste varsta de 2 ani.
Totodata, Curtea constata ca prin art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 cuantumul indemnizatiei prevazute la art. 1 alin. (1) pentru fiecare copil nascut dintr-o sarcina gemelara, de tripleti sau multipleti, se majoreaza cu 1,2 ISR (indicatorul social de referinta) incepand cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de nastere.
Asa fiind, Curtea constata ca se creeaza o inegalitate nejustificata intre familiile cu copii nascuti dintr-o sarcina gemelara, de tripleti sau multipleti, unde indemnizatia se majoreaza incepand cu al doilea copil, in timp ce pentru familiile in care, in intervalul de 2 ani, ulterior nasterii unui copil se naste al doilea copil inceteaza acordarea indemnizatiei pentru primul copil, ceea ce este de natura a crea o situatie discriminatorie, in defavoarea atat a copilului, cat si a mamei.
In acest context, Curtea constata ca este neconstitutionala solutia legislativa cuprinsa in art. 6 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 de a se acorda o singura indemnizatie, cu atat mai mult cu cat art. 1 alin. (1) din actul normativ mentionat raporteaza acordarea indemnizatiei lunare la numarul “copiilor nascuti, adoptati, incredintati in vederea adoptiei, luati in plasament, in plasament in regim de urgenta sau tutela pana la data de 31 decembrie 2010 […]”.
Ca atare, Curtea constata ca reglementarea criticata contravine dispozitiilor art. 16 si ale art. 49 din Constitutie, intrucat instituie o discriminare evidenta si nepermisa intre copiii rezultati din nasteri multiple si cei rezultati din nasteri simple, fara existenta unei justificari obiective si rezonabile.

Pentru motivele expuse, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALA
In numele legii
DECIDE:

Admite exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Maria Cristina Cabel in Dosarul nr. 429/62/2011 al Tribunalului Brasov – Sectia comerciala si de contencios administrativ si constata ca prevederile art. 6 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului sunt neconstitutionale.
Definitiva si general obligatorie.
Decizia se comunica presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Pronuntata in sedinta publica din data de 10 mai 2012.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close