Prorogarea termenului prevazut la art. III din OUG nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004

In M. Of. nr. 415 din 21 iunie 2012 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2012 privind prorogarea termenului prevazut la art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor administrate privat.

Din cuprins:
Avand in vedere prevederile art. I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor administrate privat, prin care se modifica pct. 21 al alin. (1) de la art. 2 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, definind institutia de evidenta ca fiind institutia care are ca atributie legala evidenta asiguratilor din sistemul public de pensii, respectiv Casa Nationala de Pensii Publice si casele de pensii sectoriale,
tinand seama de faptul ca, incepand cu data de 1 ianuarie 2011, prin Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a creat cadrul legal de integrare in sistemul unitar de pensii publice a persoanelor apartinand sistemelor neintegrate sistemului public de pensii – cadrele militare in activitate, soldatii si gradatii profesionisti, politistii si functionarii publici cu statut special, iar in conformitate cu art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/2011 persoanele din cadrul acestor categorii de personal a caror identitate constituie informatie clasificata, potrivit legii, nu participa la fondurile de pensii administrate privat,
avand in vedere faptul ca, datorita intervalului scurt de timp alocat, aplicarea Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor, cu modificarile ulterioare, si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, aprobata prin Legea nr. 165/2011, a generat dificultati majore nu numai in implementarea informatica la nivelul caselor de pensii sectoriale a actelor normative care reglementeaza sistemul unitar de pensii publice si domeniul evidentei contribuabililor si a contributiilor datorate, in cazul cadrelor militare in activitate, soldatilor si gradatilor profesionisti, politistilor si functionarilor publici cu statut special, dar si in stabilirea unor proceduri tehnic-metodologice cat mai viabile pentru asigurarea indeplinirii in bune conditii a atributiilor ce le revin pentru activitatea privind stabilirea si plata contributiilor pentru fondurile de pensii administrate privat,
tinand seama de faptul ca impedimentele anterior mentionate, alaturi de contextul lipsei acute de fonduri banesti si a personalului necesar, au generat imposibilitatea adoptarii, in termenul legal, a unui mecanism viabil de functionare a modalitatii de participare la fondurile de pensii private pentru cadrele militare, politistii ori functionarii publici cu statut special din institutiile publice din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, considerand ca elementele sus-mentionate constituie o situatie extraordinara a carei reglementare impune adoptarea imediata a unor noi masuri de conceptie tehnic-informatica la nivelul caselor de pensii sectoriale,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

ARTICOL UNIC
Termenul prevazut la art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor administrate privat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 827 din 22 noiembrie 2011, se proroga pana la data de 31 decembrie 2012.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close