DCC 390/2012. Exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 220 alin. (2) lit. b) din Codul de procedura fiscala

In M. Of. nr. 416 din 22 iunie 2012 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 390/2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 220 alin. (2) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

Din cuprins:
Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 220 alin. (2) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Societatea Comerciala “Motoractive IFN” – S.A. din Bucuresti in Dosarul nr. 8.728/306/2009 al Judecatoriei Avrig. Exceptia formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.342D/2011.
La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.
Cauza fiind in stare de judecata, presedintele acorda cuvantul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:
Prin Incheierea din 27 octombrie 2011, pronuntata in Dosarul nr. 8.728/306/2009, Judecatoria Avrig a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 220 alin. (2) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Societatea Comerciala “Motoractive IFN” – S.A. din Bucuresti intr-o cauza ce are ca obiect plangere contraventionala.
In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca textul de lege criticat instituie o sanctiune contraventionala complementara, a confiscarii mijlocului de transport folosit la savarsirea contraventiei, fara a face vreo distinctie in ceea ce priveste titularul dreptului de proprietate asupra bunului ori in ceea ce priveste vinovatia/lipsa de vinovatie a proprietarului, ceea ce aduce atingere principiului constitutional al garantarii dreptului de proprietate. In continuare, face referire la jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, aratand ca orice limitare ori atingere adusa dreptului de proprietate, asa cum acesta este reglementat de Protocolul aditional la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, va trebui sa fie facuta astfel incat sa existe un just echilibru intre interesul general si interesul individual.
Judecatoria Avrig apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata. Masura confiscarii bunurilor se aplica indiferent daca acestea apartin contravenientului sau sunt detinute de acesta cu titlu precar. Desfasurarea unor activitati de natura comerciala implica respectarea de catre toti comerciantii a obligatiilor ce le revin in aceasta calitate, dispozitiile constitutionale ale art. 44 alin. (1) teza finala si alin. (9) excluzand protectia bunurilor folosite la savarsirea unor fapte ilicite. De altfel, Curtea Constitutionala s-a mai pronuntat prin deciziile nr. 685/2006, nr. 69/2009, nr. 212/2010 si nr. 894/2010, statuand ca dispozitiile criticate sunt constitutionale.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.
Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:
Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizata.
Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il reprezinta dispozitiile art. 220 alin. (2) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu urmatorul continut: “Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum si cu: (…) b) confiscarea cisternelor, recipientelor si a mijloacelor de transport utilizate in transportul produselor accizabile, in cazul prevazut la alin. (1) lit. k).”
In sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii, autorul exceptiei invoca incalcarea prevederilor constitutionale ale art. 44 referitor la dreptul de proprietate privata. De asemenea, sunt invocate prevederile art. 1 din Protocolul aditional la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.
Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine ca solutia legislativa criticata de autorul exceptiei nu a fost mentinuta in urma modificarilor aduse prin art. I pct. 90 din Ordonanta Guvernului nr. 29/2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, dispozitiile de lege criticate fiind abrogate. Astfel, confiscarea bunului care a servit la savarsirea contraventiei nu mai este dispusa, in prezent. Prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, Curtea Constitutionala a constatat ca sintagma “in vigoare” din cuprinsul dispozitiilor art. 29 alin. (1) si ale art. 31 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale este constitutionala in masura in care se interpreteaza in sensul ca sunt supuse controlului de constitutionalitate si legile sau ordonantele ori dispozitiile din legi sau din ordonante ale caror efecte juridice continua sa se produca si dupa iesirea lor din vigoare. Asadar, Curtea Constitutionala poate analiza un text de lege care, in momentul pronuntarii deciziei, nu mai este in vigoare, dar numai daca acel text continua sa produca efecte juridice in raportul juridic dedus judecatii in fata instantei care a sesizat Curtea cu solutionarea exceptiei.
In lumina considerentelor de principiu cuprinse in Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, Curtea urmeaza a analiza daca textul legal criticat continua sa produca efecte juridice asupra situatiei juridice a autorului exceptiei.
In cauza de fata, Curtea constata ca textul legal criticat a incetat sa mai produca efecte juridice in privinta situatiei juridice a autorului exceptiei, intrucat textul modificator se constituie intr-o veritabila lege contraventionala mai favorabila, lege care, in temeiul art. 15 alin. (2) din Constitutie, are caracter retroactiv. In plus, acelasi sens il au si dispozitiile art. 12 alin. (2) teza intai din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, care prevad ca “Daca sanctiunea prevazuta in noul act normativ este mai usoara se va aplica aceasta”.
Aplicarea retroactiva a legii contraventionale mai favorabile are drept consecinta incetarea efectelor juridice ale normei criticate, aceasta nemaiguvernand raportul juridic in care este implicat autorul exceptiei.
In aceste conditii, Curtea constata ca dispozitiile legale criticate nu mai au legatura cu solutionarea cauzei, in sensul ca nu mai sunt aplicabile spetei. Astfel ca, in temeiul dispozitiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, exceptia de neconstitutionalitate urmeaza sa fie respinsa ca inadmisibila.

Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALA
In numele legii
DECIDE:

Respinge, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 220 alin. (2) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Societatea Comerciala “Motoractive IFN” – S.A. din Bucuresti in Dosarul nr. 8.728/306/2009 al Judecatoriei Avrig.
Definitiva si general obligatorie.
Pronuntata in sedinta publica din data de 26 aprilie 2012.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close