Modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si functionarea administrativa a ICCJ

In M. Of. nr. 415 din 21 iunie 2012 a fost publicata Hotararea Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 15/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

Din cuprins:
ART. I
Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.076 din 30 noiembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 19, literele a) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“a) aproba Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa, precum si statele de functii si de personal al Inaltei Curti de Casatie si Justitie; Colegiul de conducere poate stabili, prin hotarare, reguli de desfasurare a sedintelor sale ordinare si extraordinare;
………………………………………………………………..
c) propune Consiliului Superior al Magistraturii numirea, promovarea, transferul, suspendarea si incetarea din functie a magistratilor-asistenti; propunerea se va transmite Consiliului Superior al Magistraturii in forma motivata. Colegiul de conducere poate solicita, in acest sens, Consiliului Superior al Magistraturii informatii privind cariera profesionala si buna reputatie a persoanelor vizate;”.
2. La articolul 20, alineatele (2) – (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(2) Colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie se intruneste trimestrial, in sedinte ordinare, sau ori de cate ori este necesar, in sedinte extraordinare. Convocarea Colegiului de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie se poate face de catre presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie sau la solicitarea a cel putin 3 dintre membrii sai. Convocatorul va fi transmis membrilor colegiului de conducere numai insotit de ordinea de zi.
(3) Colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie este legal constituit in prezenta a cel putin 7 dintre membrii sai. Hotararile Colegiului de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie se adopta cu votul majoritatii membrilor sai.
(4) Secretariatul Colegiului de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie este asigurat de prim-magistratul-asistent. In exercitarea acestei atributii, prim-magistratul-asistent conduce personalul desemnat sa isi desfasoare activitatea in cadrul secretariatului.”
3. La articolul 20, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (5) si (6), cu urmatorul cuprins:
“(5) Prin grija secretariatului Colegiului de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, convocatorul, insotit de ordinea de zi pentru sedintele ordinare, se comunica membrilor colegiului de conducere cu cel putin 5 zile lucratoare inaintea datei sedintei, iar inscrisurile se vor comunica membrilor colegiului de conducere cu cel putin 3 zile inainte de data sedintei; pentru sedintele extraordinare convocatorul, insotit de ordinea de zi, se transmite membrilor Colegiului de conducere cu 24 de ore inainte de ora de desfasurare a sedintei.
(6) Publicitatea convocatorului, a ordinii de zi a sedintelor ordinare sau extraordinare ale Colegiului de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, precum si a extraselor hotararilor Colegiului de conducere se va asigura, prin grija secretariatului colegiului, prin postarea acestora in reteaua intranet a instantei.”
ART. II
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close