DCC 451/2012. Exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 44 alin. (3) din Codul de procedura fiscala

In M. Of. nr. 424 din 26 iunie 2012 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 451/2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 44 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

Din cuprins:
Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Daniel-Liviu Arcer.

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 44 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Angelica Paraschivescu in Dosarul nr. 1.944/109/2009 al Tribunalului Arges – Sectia civila si care constituie obiectul Dosarului nr. 909D/2011 al Curtii Constitutionale.
La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.
Cauza fiind in stare de judecata, presedintele Curtii acorda cuvantul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca inadmisibila, a exceptiei de neconstitutionalitate, precizand ca, prin Decizia nr. 536 din 28 aprilie 2011, instanta de contencios constitutional a admis exceptia in masura in care se interpreteaza in sensul ca organul fiscal emitent poate sa procedeze la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate, cu inlaturarea nejustificata a ordinii de realizare a modalitatilor de comunicare prevazute la art. 44 alin. (2) lit. a) – d) din aceeasi ordonanta.

CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
Prin Incheierea din 14 februarie 2011, pronuntata in Dosarul nr. 1.944/109/2009, Tribunalul Arges – Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 44 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Angelica Paraschivescu intr-o cauza civila avand ca obiect solutionarea contestatiei impotriva unui act administrativ fiscal.
In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine ca textul de lege criticat este neconstitutional, intrucat actele administrative fiscale nu se mai comunica la domiciliul contribuabilului, ci sunt publicate pe paginile de internet ale administratiilor financiare. Precizeaza ca unii contribuabili nu au acces la internet si nici cunostintele necesare pentru a utiliza un calculator, incalcandu-li-se astfel dreptul la informare si dreptul la aparare. In concluzie, considera ca textul de lege criticat nu asigura efectivitatea dreptului de informare a contribuabilului si nici efectivitatea dreptului la aparare.
Tribunalul Arges – Sectia civila considera ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata, aratand ca in art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 sunt prevazute modalitatile de comunicare catre contribuabil a actelor administrative fiscale, in ordinea in care trebuie efectuata. Apreciaza ca acestea nu sunt modalitati alternative de comunicare, astfel ca cea prin publicitate poate fi folosita numai daca celelalte 3 metode nu au putut fi indeplinite din motive obiective, fiind in sarcina organului fiscal sa aduca dovezi in sensul acesta.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.
Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:
Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.
Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie prevederile art. 44 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, care au urmatorul cuprins:
– Art. 44 alin. (3): “(3) Comunicarea prin publicitate se face prin afisarea, concomitent, la sediul organului fiscal emitent si pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, a unui anunt in care se mentioneaza ca a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului. In cazul actelor administrative emise de organele fiscale prevazute la art. 35, afisarea se face, concomitent, la sediul acestora si pe pagina de internet a autoritatii administratiei publice locale respective. In lipsa paginii de internet proprii, publicitatea se face pe pagina de internet a consiliului judetean. In toate cazurile, actul administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.”.
In opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, textul de lege criticat contravine dispozitiilor din Constitutie cuprinse la art. 24 – Dreptul la aparare si la art. 31 – Dreptul la informatie.
Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca a mai exercitat controlul de constitutionalitate asupra textului de lege criticat in prezenta cauza, prin prisma unor critici similare, iar prin Decizia nr. 536 din 28 aprilie 2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 482 din 7 iulie 2011, a admis exceptia de neconstitutionalitate si a constatat ca dispozitiile art. 44 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala sunt neconstitutionale in masura in care se interpreteaza in sensul ca organul fiscal emitent poate sa procedeze la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate, cu inlaturarea nejustificata a ordinii de realizare a modalitatilor de comunicare prevazute la art. 44 alin. (2) lit. a) – d) din aceeasi ordonanta.
Fata de aceasta solutie si avand in vedere similitudinea criticilor formulate, Curtea, in temeiul art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, urmeaza sa respinga, ca devenita inadmisibila, prezenta exceptie de neconstitutionalitate.

Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALA
In numele legii
DECIDE:

Respinge, ca devenita inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 44 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Angelica Paraschivescu in Dosarul nr. 1.944/109/2009 al Tribunalului Arges – Sectia civila.
Definitiva si general obligatorie.
Pronuntata in sedinta publica din data de 8 mai 2012.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close