Avizul Comitetului Economic si Social European. Propunere de regulament. Program de actiune pentru domeniul vamal si fiscal

Avizul Comitetului Economic si Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consiliului de instituire a unui program de actiune pentru domeniul vamal si fiscal in Uniunea Europeana pentru perioada 2014-2020 (FISCUS) si de abrogare a Deciziilor nr. 1482/2007/CE si nr. 624/2007/CE

COM(2011) 706 final – 2011/0341 (COD)
2012/C 143/11
Raportor: dl Bryan CASSIDY
La 20 si respectiv 14 decembrie 2011, in conformitate cu articolele 33 si 114 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, Consiliul si Parlamentul European au hotarat sa consulte Comitetul Economic si Social European cu privire la
Propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consiliului de instituire a unui program de actiune pentru domeniul vamal si fiscal in Uniunea Europeana pentru perioada 2014-2020 (FISCUS) si de abrogare a Deciziilor nr. 1482/2007/CE si nr. 624/2007/CE
COM(2011) 706 final 2011/0341 (COD).
Sectiunea pentru uniunea economica si monetara si coeziune economica si sociala, insarcinata cu pregatirea lucrarilor Comitetului pe aceasta tema, si-a adoptat avizul la 2 februarie 2012.
In cea de-a 478-a sesiune plenara, care a avut loc la 22 si 23 februarie 2012 (sedinta din 22 februarie), Comitetul Economic si Social European a adoptat prezentul aviz cu 231 de voturi pentru, 3 voturi impotriva si 11 abtineri.
1. Concluzii si recomandari
1.1 CESE sprijina in general propunerea FISCUS, dar doreste sa sublinieze urmatoarele:
– trebuie sa se asigure o echipare a vamilor si a administratiilor fiscale suficienta pentru a raspunde provocarilor urmatorului deceniu;
– sectoarelor fiscal si vamal trebuie sa le fie furnizate sisteme IT actualizate si eficiente; Acestea ar trebui sa cuprinda elemente precum Codul Vamal Modernizat (CVM);
– Comitetul ar dori sa se efectueze mai multe analize de impact asupra bugetelor statelor membre si a bugetului UE;
– sumarul de buget al FISCUS, comparativ cu activitatile actuale, prezinta o crestere de 9% in bugetul total al domeniilor fiscal si vamal. Bugetul planificat al sectorului vamal este de 479622792 EUR (cel al sectorului fiscal fiind de 23692892 EUR). Aceasta reprezinta o crestere de 13% in sectorul vamal si o scadere de 1% in sectorul fiscal.
1.2 Comitetul intelege ca in cadrul grupurilor de lucru exista puncte de vedere diferite intre statele membre. si este convins ca pentru Comisie este important sa poata demonstra ca statele membre vor face economii substantiale in cadrul bugetului FISCUS comparativ cu situatia actuala. Comitetul considera ca, foarte probabil, ii va fi dificil Comisiei sa obtina aprobarea Parlamentului pentru cresterea cheltuielilor in bugetul UE fara informatii despre economii compensatorii inregistrate in bugetele statelor membre.
1.3 Comitetul reaminteste comentariul pe care l-a facut in Avizul CESE “Program de actiune pentru vami” [1], in care a recomandat o mai activa integrare a practicilor vamale, in conformitate cu obiectivele Strategiei de la Lisabona, subliniind ca o astfel de integrare mai activa ar trebui realizata fara integrarea administratiilor vamale in sine.
1.4 O parte esentiala a noului program vizeaza imbunatatirea formarii functionarilor din statele membre [2] si a eficientei acesteia.
2. Introducere si context
2.1 Politicile vamala si fiscala ale UE au o contributie substantiala la cresterea veniturilor in bugetele anuale ale UE si statelor membre. In plus, aceste politici aduc avantaje insemnate cetatenilor si intreprinderilor din UE, fie ca acest lucru se intampla prin blocarea importurilor nesigure sau ilegale, facilitand comertul corect si o piata interna puternica, fie prin reducerea costurilor de conformitate si a birocratiei pentru intreprinderile transfrontaliere.
2.2 Propunerea de regulament [COM(2011) 706] marcheaza un important pas inainte in efortul, inceput cu multi ani in urma, de a rationaliza si de a coordona actiunea statelor membre care vizeaza protejarea propriilor interese financiare si a celor ale Uniunii: in 2010, taxele vamale si taxele conexe reprezentau 12,3% din bugetul UE. Urmatorul cadru financiar multianual 2014-2020, adoptat de Comisie in iunie 2011, propune, printre altele, o noua generatie a programelor Vama si Fiscalis. Aceste doua programe au fost dezvoltate pe doua cai separate, dar paralele, cele mai recente fiind Vama 2013 si Fiscalis 2013. Ele sunt acum reunite intr-un singur program (FISCUS): o inovatie reala in strategia Comisiei.
2.3 FISCUS nu este numai rezultatul unei politici de simplificare, pentru a folosi chiar expresia Comisiei, ci reprezinta recunoasterea importantei vitale a “cooperarii autoritatilor vamale si fiscale cu alte parti implicate”. Principalul aspect pozitiv al unui astfel de program este importanta acordata factorului uman: cooperarea in materie vamala si fiscala este “axata pe […] dezvoltarea retelelor si a competentelor umane” [3]; consolidarea capacitatilor tehnice si de IT este, bineinteles, necesara, dar factorul uman este de importanta primordiala; CESE apreciaza aceasta caracteristica.
2.4 Proiectul FISCUS al Comisiei are in vedere un program desfasurat pe sapte ani, incepand de la 1 ianuarie 2014. Pachetul financiar care acopera costurile programului pe intreaga durata (2014-2020) este de 777600000 EUR in preturi curente: este o suma substantiala, a carei adecvare la obiective este dificil de apreciat. Programul ofera sprijin financiar pentru noua tipuri diferite de actiuni comune, venind in sprijinul ajutoarelor nerambursabile, contractelor de achizitii publice sau rambursarii costurilor legate de expertii externi.
2.5 Cele mai multe costuri sunt legate de formarea functionarilor si de initiativele comune de IT, dar alocarile pot de asemenea acoperi “activitatile de pregatire, monitorizare, control, audit si evaluare” [4]; CESE intelege ca acest lucru implica o atentie deosebita in supravegherea modului in care se implementeaza actiunile comune, dar spera ca, din motive de uniformitate, tot atata atentie i se va acorda si implementarii actiunilor nationale.
2.6 Obiectivele specifice ale programului de actiune sunt aceleasi ca si in programele anterioare si actuale; CESE le-a comentat deja si nu are sens sa se repete, daca nu ar fi vorba despre un subiect invocat in mod repetat si care nu a primit raspuns pana acum: un schimb periodic de informatii intre autoritatile vamale si cele fiscale, ca mijloc de a descoperi fraudele si/sau evaziunea fiscala [5].
2.7 Primul element, cooperarea in retea ar trebui sa faca posibil schimbul de bune practici si cunostinte operationale: acesta nu este un lucru nou, fiind invocat – chiar utilizand aceleasi cuvinte – in cele mai multe, daca nu in toate programele anterioare. Actiunile din trecut nu au fost intotdeauna incununate de succes, din numeroase motive, principalele fiind dificultatile lingvistice si diferentele de pregatire profesionala si experienta dintre participanti. FISCUS da un nou impuls cooperarii intre administratii, care ar trebui sa incurajeze schimbul de experienta si aparitia unor profesionisti de inalt nivel; este de dorit ca UE sa sustina aceasta evolutie.
2.8 Pentru a folosi formularea Comisiei, cel de-al doilea element “pune la dispozitia programului mijloacele de finantare a infrastructurii si a sistemelor IT de ultima ora care vor permite ca administratiile vamale si fiscale din Uniune sa evolueze, devenind veritabile administratii electronice” [6]. Și aceasta chestiune a fost invocata, mai mult sau mai putin cu aceleasi cuvinte, in programele anterioare. Aici rezultatele nu au fost satisfacatoare, din cauza nivelurilor diferite ale tehnologiilor IT din statele membre, dar si din cauza – din nefericire destul de frecventa – lipsei de vointa a unora (sau multor) state membre de a-si schimba metodele sau echipamentele.
2.9 Lipsa de vointa a statelor membre de a coopera reprezinta principalul obstacol in procesul de construire a unei retele fiscale europene solide: reticenta nu se limiteaza, desigur, la tehnologiile IT, dar acesta este domeniul in care se evidentiaza clar. CESE a criticat aceasta atitudine in multe dintre avizele sale privind initiativele fiscale ale UE [7] si spera ca actuala criza va fi demonstrat ca nicio tara nu se poate izola de evenimentele cu efecte mondiale si ca singurul raspuns il constituie cooperarea.
2.10 In 2011, un contractant a analizat, dupa consultarea unor reprezentanti din sectorul comercial, rezultatele intermediare ale celor doua programe, Fiscalis 2013 si Vama 2013. Un alt contractant a realizat un studiu referitor la un posibil cadru al viitorului program FISCUS: Rezultatele intermediare nu au indicat niciun obstacol semnificativ si nici nu au recomandat vreo actiune speciala pentru a corecta evenimente nedorite.
2.11 FISCUS reuneste cele doua programe separate in prezent, pentru impozitare si vami, intr-unul singur, atingand astfel obiectivele Comisiei privind simplificarea si reducerea costurilor, fara sa compromita activitatile din cele doua domenii.
2.12 Noul regulament inlocuieste Decizia 1482/2007/CE de instituire a unui program comunitar pentru imbunatatirea functionarii sistemelor de impozitare pe piata interna (Fiscalis 2013). Decizia 624/2007/CE a instituit un program de actiune pentru vama in Comunitate (Vama 2013). Deciziile respective trebuie, asadar, abrogate.
2.13 Comisia a realizat o consultare larga atat pentru Componenta vamala, cat si pentru Componenta fiscala. Ambele au condus la elaborarea unei liste de probleme care este prezentata in documentul de lucru al serviciilor Comisiei – Evaluarea impactului, partea I (Componenta vamala) si partea II (Componenta fiscala) [8].
2.14 Anterior elaborarii noului program, Comisia a realizat o evaluare de impact care arata clar ca persista un grad inalt de incertitudine in ceea ce priveste sistemele informatice europene si schimbul de informatii legat de viitoarele evolutii ale politicilor din domeniu. Unele dintre acestea sunt mentionate in Avizul CESE pe tema “Program de actiune pentru vami” [9]. Modificarile necesare pentru a imbunatati programul Fiscalis au fost descrise detaliat in Avizul CESE pe tema “Program comunitar de imbunatatire a functionarii sistemelor fiscale pe piata interna (Fiscalis 2013)” [10].
2.15 CESE este de acord, in principiu, cu masurile propuse de Comisie; cu toate acestea, doreste sa arate ca tema cooperarii intre diferite agentii, atat la nivel national, cat si la nivel european, este un fel de leitmotiv in multe chestiuni ce tin de UE. Progresul in acest domeniu este in mod natural lent si dificil, din mai multe motive, cel principal fiind lipsa de entuziasm a autoritatilor nationale.
2.16 CESE aproba propunerea Comisiei pentru o cooperare consolidata intre autoritatile vamale si cele fiscale. Totusi, acesta ar trebui sa fie numai inceputul unei actiuni pe care CESE a sugerat-o in numeroase ocazii anterioare [11], si anume o cooperare organizata intre toate agentiile, fie ele nationale sau europene, implicate in combaterea fraudelor fiscale sau a infractiunilor: spalarea banilor, criminalitatea organizata, terorismul, traficul ilegal de persoane etc.
Bruxelles, 22 februarie 2012
Presedintele Comitetului Economic si Social European
Staffan Nilsson
[1] JO C 324, 30.12.2006, p. 78, punctul 1.3.
[2] Acest lucru este mentionat la punctul 1.2 din Avizul CESE pe tema “Program comunitar de imbunatatire a functionarii sistemelor fiscale pe piata interna (Fiscalis 2013)”, JO C 93, 27.4.2007, p. 1.
[3] COM(2011) 706 final, p. 2 – punctul 1 al treilea paragraf.
[4] COM(2011) 706 final – articolul 10 alineatul (2).
[5] Avizele CESE “Cooperarea administrativa si combaterea fraudei in domeniul taxei pe valoarea adaugata”, JO C 347, 18.12.2010, p. 73 si “Promovarea bunei guvernante in chestiuni fiscale”, JO C 255, 22.9.2010, p. 61.
[6] COM(2011) 706 final, p. 2 – punctul 1 al treilea paragraf.
[7] Avizele CESE: “Cooperarea administrativa si combaterea fraudei in domeniul taxei pe valoarea adaugata”, JO C 347, 18.12.2010, p. 73; “Promovarea bunei guvernante in chestiuni fiscale”, JO C 255, 22.9.2010, p. 61; “Evaziunea fiscala legata de import”, JO C 277, 17.11.2009, p.112; “Recuperarea creantelor”, JO C 317, 23.12.2009, p.120 si “Cooperarea administrativa in domeniul fiscal”, JO C 317, 23.12.2009, p. 120.
[8] Documentul de lucru al serviciilor Comisiei, studiu de impact SEC (2011) 1318.
[9] JO C 324, 30.12.2006, p. 78.
[10] JO C 93, 27.4.2007, p. 1.
[11] Avizele CESE “Cooperarea administrativa si combaterea fraudei in domeniul taxei pe valoarea adaugata”, JO C 347, 18.12.2010, p. 73;”Promovarea bunei guvernante in chestiuni fiscale”, JO C 255, 22.9.2010, p. 61; “Evaziunea fiscala legata de import”, JO C 277, 17.11.2009, p.112; “Recuperarea creantelor”, JO C 317, 23.12.2009, p.120 si ECO/253, “Cooperarea administrativa in domeniul fiscal”, JO C 317, 23.12.2009, p. 120.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close