Modificarea unor acte normative in domeniul serviciilor de plata

In M. Of. nr. 433 din 29 iunie 2012 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 31/2012 pentru modificarea unor acte normative in domeniul serviciilor de plata.

Din cuprins:
Avand in vedere necesitatea imbunatatirii cadrului legal privind procedurile extrajudiciare de solutionare a diferendelor in domeniul serviciilor financiare, in scopul implementarii in mod unitar si eficient la nivel national a dispozitiilor relevante cuprinse in legislatia Uniunii Europene,
luarea acestor masuri in regim de urgenta se impune avand in vedere ca neadoptarea cu celeritate a modificarilor legislative preconizate duce la perpetuarea caracterului neadecvat al procedurii de solutionare a diferendelor in domeniul serviciilor financiare care, in prezent, este de natura sa genereze confuzie si incertitudine in randul consumatorilor cu privire la rolul Bancii Nationale a Romaniei, din cauza faptului ca solutionarea pe cale extrajudiciara a diferendelor de catre banca centrala nu se circumscrie atributiilor sale de autoritate de supraveghere prudentiala a institutiilor de credit si a institutiilor de plata, ci vizeaza mai curand domeniul protectiei consumatorilor, din acelasi motiv fiind intampinate dificultati in solutionarea reclamatiilor, existand riscuri juridice si reputationale semnificative pentru banca centrala. Din ansamblul aspectelor mentionate rezulta consecinta neindeplinirii obligatiei Romaniei, decurgand din actele legislative ale Uniunii Europene, de a asigura proceduri extrajudiciare adecvate si eficace de solutionare a litigiilor dintre utilizatorii serviciilor de plata si prestatorii de servicii de plata.
Intrucat aspectele vizate constituie o situatie extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

ART. I
Articolul 179 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 685 din 12 octombrie 2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 179
(1) Pentru solutionarea pe cale amiabila a eventualelor diferende dintre utilizatorii si prestatorii serviciilor de plata si fara a se aduce atingere dreptului utilizatorilor serviciilor de plata de a initia actiuni in justitie impotriva prestatorilor de servicii de plata care au incalcat dispozitiile prezentei ordonante de urgenta ori dreptului acestora de a sesiza Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, utilizatorii de servicii de plata si alte parti interesate pot recurge la procedura medierii, in temeiul prevederilor Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In cazul disputelor transfrontaliere, mediatorii coopereaza in mod activ cu organismele din alte state membre care asigura solutionarea pe cale extrajudiciara a disputelor dintre utilizatorii serviciilor de plata si prestatorii de servicii de plata.”
ART. II
Articolul 101 din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de moneda electronica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 437 din 22 iunie 2011, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 101
Dispozitiile art. 179 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator si in ceea ce priveste procedurile extrajudiciare de reparatie adecvate si eficace pentru solutionarea diferendelor decurgand din prezenta lege.”
ART. III
Cererile de solutionare a diferendelor inregistrate la Banca Nationala a Romaniei pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonantei de urgenta vor fi solutionate conform procedurii in vigoare pana la aceasta data.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close