DCC 268/2012. Exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 114 alin. (6) din Codul de procedura fiscala

In M. Of. nr. 425 din 26 iunie 2012 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 268/2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 114 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

Din cuprins:
Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Catalina Gliga.

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 114 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Compania Nationala Posta Romana – S.A. din Bucuresti in Dosarul nr. 331/2/2010 al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal. Exceptia formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 412D/2011.
La apelul nominal raspunde, pentru autoarea exceptiei, consilierul juridic Radu Diaconescu, cu delegatie depusa la dosar. Lipseste cealalta parte, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.
Magistratul-asistent refera asupra notelor scrise depuse la dosar, prin care Agentia Nationala de Administrare Fiscala solicita respingerea exceptiei de neconstitutionalitate.
Cauza fiind in stare de judecata, presedintele acorda cuvantul reprezentantului autorului exceptiei, care solicita admiterea exceptiei de neconstitutionalitate. In acest sens, arata ca textul criticat instituie un tratament identic atat pentru debitorul care nu achita obligatia bugetara, cat si pentru debitorul care achita la termen obligatia bugetara, dar efectueaza plata in alt cont bugetar decat cel corect. Existenta unui termen de decadere mai lung de un an ar da posibilitatea debitorului sa poata solicita indreptarea erorilor materiale din documentele de plata.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neintemeiata.

CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:
Prin Incheierea din 4 iunie 2010, pronuntata in Dosarul nr. 331/2/2010, Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 114 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Compania Nationala Posta Romana – S.A. din Bucuresti intr-o cauza ce are ca obiect solutionarea unei actiuni in contencios administrativ.
In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autoarea acesteia arata ca instituirea aceluiasi termen de decadere atat pentru debitorul care nu achita obligatia bugetara, cat si in cazul unui debitor care achita la termen obligatia bugetara, dar efectueaza plata in alt cont bugetar decat cel corect, contravine prevederilor art. 16 din Constitutie. Jurisprudenta Curtii Constitutionale este constanta in a retine ca principiul egalitatii nu inseamna uniformitate, asa incat, daca la situatii egale trebuie sa corespunda un tratament egal, la situatii diferite tratamentul nu poate fi decat diferit.
Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.
Avocatul Poporului considera ca normele supuse controlului de constitutionalitate se aplica in mod egal tuturor celor aflati in situatia prevazuta de ipoteza normelor legale, fara nicio discriminare pe considerente arbitrare. Dispozitiile legale criticate, reglementand posibilitatea depunerii cererii pentru stingerea creantei fiscale in termen de un an de la data platii, sub sanctiunea decaderii, nu sunt de natura sa aduca atingere principiului egalitatii in drepturi. Decaderea este o sanctiune de drept procesual pentru lipsa de diligenta a celui care nu isi exercita la timp dreptul sau si-a exercitat dreptul cu nerespectarea prevederilor legale.
Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, sustinerile partii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:
Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizata.
Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il reprezinta dispozitiile art. 114 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, care la data sesizarii aveau urmatorul continut: “Cererea poate fi depusa in termen de un an de la data platii, sub sanctiunea decaderii.”
In sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii, autoarea exceptiei invoca prevederile constitutionale ale art. 16 referitor la egalitatea in drepturi.
Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca legiuitorul a stabilit in art. 48 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 regula generala potrivit careia organul fiscal poate indrepta erorile materiale din cuprinsul actului administrativ fiscal, din oficiu sau la cererea contribuabilului.
In ceea ce priveste creantele fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala si unitatile subordonate, potrivit art. 114 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, organul fiscal, la cererea debitorului, va efectua indreptarea erorilor din documentele de plata intocmite de acesta. Cererea pentru indreptarea acestor erori trebuie depusa in termen de un an de la data platii, sub sanctiunea decaderii.
In continuare, Curtea constata ca dispozitiile de lege criticate se aplica exclusiv acelor debitori care au efectuat plata obligatiilor fiscale, dar aceasta este viciata de anumite erori intervenite in actul care face dovada platii.
Astfel, cererea prevazuta de textul de lege criticat nu poate fi depusa decat de debitorul care a efectuat plata, actul doveditor al acesteia continand erori materiale. Prin urmare, textul de lege criticat se aplica doar acelui debitor care a efectuat o plata, iar nu si acelui debitor care nu a efectuat plata obligatiilor sale fiscale, astfel ca nu se poate retine incalcarea prevederilor constitutionale ale art. 16.
In ceea ce priveste stabilirea de catre legiuitor a unui termen de decadere, Curtea a statuat in jurisprudenta sa constanta ca exercitarea unui drept de catre titularul sau nu poate avea loc decat intr-un anumit cadru, prestabilit de legiuitor, cu respectarea anumitor exigente, intre care si stabilirea unor termene, dupa a caror expirare valorificarea respectivului drept nu mai este posibila.
Pe de alta parte, imprejurarea ca debitorul care a efectuat o plata afectata de erori materiale, desi cunostea sau ar fi trebuit sa cunoasca termenul in care putea sa solicite indreptarea erorilor din documentele de plata, precum si consecintele juridice ale nerespectarii acestuia, nu s-a conformat exigentei legale da expresie propriei sale culpe, potrivit principiului nemo auditur propriam turpitudinem allegans.

Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALA
In numele legii
DECIDE:

Respinge, ca neintemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 114 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Compania Nationala Posta Romana – S.A. din Bucuresti in Dosarul nr. 331/2/2010 al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.
Definitiva si general obligatorie.
Pronuntata in sedinta publica din data de 22 martie 2012.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close