Modificarea OUG nr. 94/2011 privind organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare la operatorii economici

In M. Of. nr. 457 din 6 iulie 2012 a fost publicata Legea nr. 107/2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare la operatorii economici.

Din cuprins:
ARTICOL UNIC
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94 din 2 noiembrie 2011 privind organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare la operatorii economici, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 799 din 11 noiembrie 2011, cu urmatoarele modificari si completari:
1. Titlul ordonantei de urgenta se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ORDONANTA DE URGENTA
privind organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare”
2. Dupa articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 5^1
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 1, structurile de inspectie economico-financiara prevazute la art. 5 reprezinta structurile de control care realizeaza atributiile Ministerului Finantelor Publice de constatare a neregulilor aparute in utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora si de stabilire a creantelor bugetare, in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Verificarile se finalizeaza prin intocmirea actelor de control prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si de normele metodologice de aplicare a acesteia.
(3) Impotriva actelor de control prevazute la alin. (2) se poate formula contestatie in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, care se solutioneaza conform prevederilor acesteia.”
3. La articolul 6, dupa litera f) se introduce o noua litera, litera f^1), cu urmatorul cuprins:
“f^1) verifica modul de utilizare a fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora;”.
4. La articolul 23, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Solutionarea plangerilor prealabile formulate impotriva dispozitiei obligatorii se face de catre Ministerul Finantelor Publice. Ministrul finantelor publice, prin ordin, poate stabili si in sarcina directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti competenta de solutionare a plangerilor prealabile formulate impotriva dispozitiilor obligatorii emise de structurile prevazute la art. 5 alin. (2), dupa caz.”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close