DCC 433/2012. Exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III din OUG nr. 59/2010 pentru modificarea Codului fiscal

In M. Of. nr. 446 din 4 iulie 2012 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 433/2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Din cuprins:
Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicata de Ecaterina Angela Muscalul in Dosarul nr. 13.643/62/2010 al Tribunalului Brasov – Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal. Exceptia formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.382D/2011.
La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.
Cauza fiind in stare de judecata, presedintele acorda cuvantul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:
Prin Incheierea din 8 noiembrie 2011, pronuntata in Dosarul nr. 13.643/62/2010, Tribunalul Brasov – Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicata de Ecaterina Angela Muscalul intr-o cauza ce are ca obiect anularea unui act administrativ.
In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autoarea exceptiei sustine ca ordonanta de urgenta contravine prevederilor constitutionale ale art. 1, 61, 67, 73, 74, 78, 108, 115 si 139. Potrivit art. 4 din Codul fiscal, dispozitiile acestuia se modifica sau se completeaza numai prin lege, astfel ca ordonanta de urgenta este neconstitutionala. De asemenea, arata ca sunt nenumarate cazurile in care Guvernul a modificat dispozitiile Codului fiscal prin intermediul ordonantelor de urgenta.
Tribunalul Brasov – Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.
Guvernul arata ca, in ceea ce priveste eventuala incalcare a prevederilor art. 139 din Constitutie, instanta de contencios constitutional a retinut, prin Decizia nr. 131 din 1 februarie 2011, ca regula generala in materia impozitelor si taxelor este cuprinsa in art. 139 alin. (1) din Constitutie, potrivit caruia “Impozitele, taxele si orice alte venituri ale bugetului de stat si ale bugetului asigurarilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege”. De asemenea, potrivit art. 56 din Constitutie, contributia cetatenilor la cheltuielile publice constituie o indatorire fundamentala a acestora, neputandu-se retine, in consecinta, ca prin stabilirea pe cale legala a unui impozit s-ar leza dreptul de proprietate al unei persoane.
In legatura cu celelalte prevederi constitutionale invocate, se arata ca autoarea exceptiei nu motiveaza pretinsa neconstitutionalitate, nefiind indeplinite astfel exigentele prevazute la art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992.
Avocatul Poporului arata ca dispozitiile criticate sunt in deplina concordanta cu prevederile constitutionale ale art. 139, care atribuie exclusiv legiuitorului dreptul de a stabili impozite, taxe si orice alte venituri ale bugetului de stat si ale asigurarilor sociale. Cat priveste critica de neconstitutionalitate prin raportare la prevederile art. 78 din Constitutie, arata ca aceasta nu poate fi retinuta, intrucat dispozitiile legale criticate nu sunt de natura sa aduca atingere regulilor constitutionale privind intrarea in vigoare a legii. In continuare, se retine ca prevederile art. 1 alin. (4) si (5), art. 53, 61, 67, 73, 74, 108 si 115 alin. (1), (2), (3) si (5) din Constitutie nu au incidenta in cauza.
Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:
Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizata.
Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il reprezinta dispozitiile art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 442 din 30 iunie 2010. Ordonanta a fost aprobata prin Legea nr. 88/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 411 din 10 iunie 2011. Textul criticat are urmatorul continut: “Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica incepand cu 1 iulie 2010.”
In sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii, autoarea exceptiei invoca incalcarea prevederilor constitutionale ale art. 1 alin. (4) referitor la principiul separatiei si echilibrului puterilor in cadrul democratiei constitutionale, art. 61 referitor la rolul si structura Parlamentului, art. 67 referitor la actele juridice si cvorumul legal, art. 73 referitor la categoriile de legi, art. 74 referitor la initiativa legislativa, art. 78 referitor la intrarea in vigoare a legii, art. 108 referitor la actele Guvernului, art. 115 alin. (1) si (4) referitor la delegarea legislativa si art. 139 referitor la impozite, taxe si alte contributii.
Examinand exceptia de neconstitutionalitate in ceea ce priveste critica potrivit careia se realizeaza o neconcordanta intre prevederile legale ale Codului fiscal si cele ale ordonantelor de urgenta criticate, Curtea constata ca aceasta nu poate fi primita. Astfel, in jurisprudenta sa constanta, instanta de contencios constitutional a statuat ca examinarea constitutionalitatii unui text de lege are in vedere compatibilitatea acestui text cu dispozitiile constitutionale pretins violate, iar nu compararea mai multor prevederi legale intre ele si raportarea concluziei ce ar rezulta din aceasta comparatie la dispozitii ori principii ale Constitutiei.
In ceea ce priveste invocarea prevederilor constitutionale ale art. 1, 61, 67, 73, 74, 78, 108, 115 si 139, Curtea constata ca autoarea exceptiei nu formuleaza o veritabila critica de neconstitutionalitate, ci precizeaza doar ca Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificata de numeroase ori prin ordonante de urgenta. Prin urmare, exceptia nu este motivata, nefiind respectate dispozitiile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, potrivit carora “Sesizarile trebuie facute in forma scrisa si motivate”. In mod constant, jurisprudenta instantei constitutionale a stabilit ca sesizarile de neconstitutionalitate adresate Curtii fara a fi motivate trebuie respinse ca inadmisibile, Curtea neputandu-se substitui subiectelor indreptatite sa o sesizeze, intrucat ar exercita un control din oficiu, ceea ce este contrar sistemului nostru constitutional.
Asa fiind, Curtea va respinge ca inadmisibila exceptia de neconstitutionalitate.

Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALA
In numele legii
DECIDE:

Respinge, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicata de Ecaterina Angela Muscalul in Dosarul nr. 13.643/62/2010 al Tribunalului Brasov – Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal.
Definitiva si general obligatorie.
Pronuntata in sedinta publica din data de 3 mai 2012.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close