Detasarea expertilor nationali la institutiile si organismele Uniunii Europene

In M. Of. nr. 455 din 6 iulie 2012 a fost publicata Legea nr. 105/2012 privind detasarea expertilor nationali la institutiile si organismele Uniunii Europene.

Din cuprins:
ART. 1
Prezenta lege stabileste cadrul intern necesar detasarii expertilor nationali din Romania la institutiile si organismele Uniunii Europene.
ART. 2
(1) Detasarea expertilor nationali se face la initiativa institutiei sau organismului Uniunii Europene la care urmeaza a fi facuta detasarea si a persoanei interesate a deveni expert national detasat, cu acordul angajatorului in cadrul caruia isi desfasoara activitatea persoana interesata, pentru o perioada de timp determinata potrivit cerintelor institutiei sau organismului Uniunii Europene.
(2) Pentru cadrele militare care se detaseaza ca experti militari nationali la Secretariatul General al Consiliului in vederea incadrarii la Statul Major Militar al Uniunii Europene, initiativa detasarii apartine institutiei publice din Romania in care acestia isi desfasoara activitatea.
ART. 3
(1) Personalul trimis in misiune permanenta in strainatate se detaseaza la institutiile si organismele Uniunii Europene, in conditiile prezentei legi, numai dupa incheierea misiunii sale in strainatate si incadrarea sa la institutia trimitatoare.
(2) Persoanele aflate in perioada de stagiu sau de proba, potrivit reglementarilor legale specifice categoriei de personal din care fac parte, nu pot fi detasate ca experti nationali la institutiile sau organismele Uniunii Europene.
ART. 4
(1) Persoanele care intentioneaza sa participe la un concurs pentru ocuparea unui post de expert national detasat sunt obligate sa solicite acordul angajatorului in cadrul caruia isi desfasoara activitatea cu privire la eventuala detasare la o institutie sau organism al Uniunii Europene, anterior participarii la procedurile de selectie. Solicitarea trebuie sa fie insotita de documentatia specifica procedurii de selectie la care acestea intentioneaza sa participe.
(2) Angajatorul este obligat sa raspunda solicitarii prevazute la alin. (1) in termen de 10 zile lucratoare de la data depunerii acesteia. In cuprinsul raspunsului, angajatorul trebuie sa mentioneze in mod expres daca este sau nu de acord cu detasarea la institutia sau organismul Uniunii Europene, precum si, daca este cazul, motivele pentru care nu este de acord cu aceasta detasare.
(3) In situatia prelungirii detasarii, expertul national este obligat sa solicite angajatorului de la care a fost detasat acordul cu privire la aceasta. Prevederile alin. (2) se aplica in mod corespunzator.
(4) Pentru personalul din cadrul autoritatilor si institutiilor publice din Romania, acordul prevazut la alin. (1) – (3) se solicita conducatorului autoritatii ori institutiei publice.
ART. 5
Pe intreaga durata a detasarii, angajatorul care a detasat expertul national are obligatia sa aduca la cunostinta acestuia si a institutiei sau organismului Uniunii Europene la care a fost detasat modificarile situatiilor de drept sau de fapt care stau la baza detasarii si care privesc angajatorul.
ART. 6
(1) Angajatorul care urmeaza sa detaseze o persoana in calitate de expert national are obligatia de a transmite Ministerului Afacerilor Externe, cu cel putin 30 de zile inaintea datei de incepere a detasarii, o comunicare privind detasarea. Ministerul Afacerilor Externe transmite aceasta comunicare Reprezentantei Permanente a Romaniei la Uniunea Europeana.
(2) Pentru personalul din cadrul autoritatilor si institutiilor publice din Romania, obligatia prevazuta la alin. (1) revine ministrului sau, dupa caz, conducatorului autoritatii ori institutiei publice.
ART. 7
(1) Expertii nationali detasati la institutiile sau organismele Uniunii Europene isi pastreaza raporturile de serviciu sau de munca, dupa caz, cu angajatorul de la care au fost detasati, pe toata perioada detasarii.
(2) Posturile ocupate anterior detasarii de catre expertii nationali detasati devin temporar vacante si pot fi ocupate pe perioada determinata, in conditiile legii.
(3) Cadrele militare in activitate din Ministerul Apararii Nationale, detasate la institutiile si organismele Uniunii Europene pentru o perioada mai mare de un an, pot fi numite in alte functii decat cele in care si-au desfasurat activitatea anterior detasarii.
(4) Posturile ocupate anterior detasarii de catre expertii nationali detasati nu pot fi desfiintate sau transformate pe durata detasarii, cu exceptia reorganizarii sau a declansarii procedurii insolventei.
(5) In cazul desfiintarii postului in situatiile prevazute la alin. (4), persoanele prevazute la alin. (1) pot ocupa, cu acordul lor, posturi echivalente din punctul de vedere al conditiilor de ocupare, al atributiilor si al salarizarii.
ART. 8
In situatia in care, la initiativa expertului national sau a institutiei ori a organismului Uniunii Europene la care acesta a fost detasat, detasarea inceteaza inaintea termenului stabilit initial, expertul national are obligatia comunicarii acestui fapt angajatorului care l-a detasat, in termen de 10 zile de la initierea demersurilor pentru incetarea detasarii, in conditiile reglementarilor interne ale institutiei sau organismului Uniunii Europene la care a fost detasat.
ART. 9
La incetarea detasarii, expertii nationali care au fost detasati in cadrul institutiilor sau organismelor Uniunii Europene isi reiau activitatea in posturile ocupate anterior la angajatorul de la care au fost detasati sau in posturile in care au fost numiti potrivit art. 7 alin. (3), dupa caz.
ART. 10
Pe intreaga perioada a detasarii, expertul national isi desfasoara activitatea numai in interesul institutiei sau organismului Uniunii Europene la care a fost detasat si este obligat sa respecte reglementarile comunitare si reglementarile interne ale acestora.
ART. 11
(1) Expertii nationali detasati beneficiaza, in tara, lunar, de salariul/solda/indemnizatia de incadrare corespunzatoare functiei pe care sunt incadrati in tara, actualizat/actualizata potrivit reglementarilor in vigoare, precum si ca urmare a aplicarii prevederilor art. 15 alin. (1).
(2) Salariul/solda/indemnizatia de incadrare si contributiile sociale obligatorii prevazute de dispozitiile legale in vigoare pentru angajat si angajator se platesc, respectiv se retin si se platesc de catre angajatorul din Romania de la care a fost detasat expertul.
ART. 12
Expertul national detasat pentru care institutia sau organismul Uniunii Europene nu asigura nicio indemnizatie sau alte drepturi banesti beneficiaza de drepturile prevazute de lege pentru personalul trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar.
ART. 13
(1) Pentru participarea la interviu, in vederea selectionarii pentru un post de expert national detasat, candidatii din autoritatile si institutiile publice beneficiaza de drepturile prevazute de legislatia aplicabila personalului trimis in misiune temporara in strainatate, in situatia in care cheltuielile aferente participarii la interviu nu sunt suportate de institutia sau organismul Uniunii Europene care organizeaza interviul, iar angajatorul este de acord cu detasarea expertului la institutia sau organismul Uniunii Europene.
(2) De aceleasi drepturi pot beneficia si candidatii din sectorul privat, cu acordul angajatorului.
ART. 14
Perioada in care o persoana isi desfasoara activitatea in calitate de expert national detasat constituie vechime in munca, in serviciu si in specialitatea studiilor absolvite, dupa caz.
ART. 15
(1) Promovarea, avansarea sau inaintarea in gradul profesional sau militar, dupa caz, a persoanelor care isi desfasoara activitatea in calitate de expert national detasat se face potrivit statutului aplicabil.
(2) Rezultatele evaluarii performantelor profesionale ale expertilor nationali detasati realizate de catre institutia sau organismul Uniunii Europene pe durata detasarii sunt echivalate rezultatelor evaluarii anuale a performantelor profesionale realizate de catre angajatorul de la care acestia au fost detasati.
ART. 16
(1) Prevederile prezentei legi se aplica si persoanelor care au inceput procedurile de detasare la o institutie sau un organism al Uniunii Europene, inainte de data intrarii in vigoare a prezentei legi, pentru procedurile care nu au fost indeplinite pana la aceasta data.
(2) Prin procedura de detasare inceputa se intelege obtinerea acordului angajatorului privind participarea la procedura de selectie.
(3) Prin procedura de detasare indeplinita se intelege emiterea de catre angajator a actului administrativ de detasare a expertului la institutia sau organismul Uniunii Europene.
ART. 17
In vederea aplicarii prevederilor prezentei legi, conducatorii autoritatilor si institutiilor publice care detaseaza experti nationali pot emite norme metodologice pentru stabilirea atributiilor structurilor din subordine.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close