Exceptie de neconstitutionalitate admisa

feature photo

In M. Of. nr. 454 din 6 iulie 2012 a fost publicata DCC 615/2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II din Legea 48/2004 privind aprobarea OUG 184/2002 pentru modificarea si completarea Legii 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, precum si pentru stabilirea unor masuri pentru accelerarea aplicarii acesteia si a OUG 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea 501/2002.

Din cuprins:
Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Catalina Gliga.

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 48/2004 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, precum si pentru stabilirea unor masuri pentru accelerarea aplicarii acesteia si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, prin raportare la prevederile art. VI alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 184/2002, exceptie invocata de Kovacs Jeno Istvan, Kovacs Jolan, Craciun Ivan, Elisabeta Ivan, Gyongyosi Zoltan, Gyongyosi Annamaria, Kiss Denes si Kiss Elena Claudia in Dosarul nr. 3.318/117/2010 al Tribunalului Cluj – Sectia civila si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 328D/2012.
La apelul nominal raspunde reprezentantul autorilor exceptiei, avocat Ovidiu Podaru, cu delegatie la dosar. Lipsesc celelalte parti, procedura de citare fiind legal indeplinita.
Curtea dispune a se face apelul si in Dosarul nr. 584D/2012, avand ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 48/2004 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, precum si pentru stabilirea unor masuri pentru accelerarea aplicarii acesteia si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, prin raportare la prevederile art. VI alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 184/2002, exceptie invocata de Emil Simon, Maria Edita Simon si Anna Maria Budai in Dosarul nr. 422/117/2010 al Curtii de Apel Cluj – Sectia I civila.
La apelul nominal raspunde reprezentantul autorilor exceptiei, avocat Ovidiu Podaru, cu delegatie la dosar. Lipsesc celelalte parti, procedura de citare fiind legal indeplinita.
Magistratul-asistent refera asupra faptului ca, in acest dosar, partea Arhiepiscopia Romano-Catolica din Alba Iulia a depus un inscris prin care solicita comunicarea exceptiei de neconstitutionalitate formulate de catre autorii exceptiei.
Reprezentantul autorilor exceptiei se opune admiterii acestei cereri.
Avand cuvantul asupra acestei cereri, reprezentantul Ministerului Public solicita respingerea acesteia, aratand ca, potrivit incheierii de sesizare a Curtii Constitutionale, pronuntata de catre Curtea de Apel Cluj – Sectia I civila, in sedinta publica din 25 ianuarie 2012, exceptia de neconstitutionalitate a fost pusa in discutia partilor, astfel incat reclamanta Arhiepiscopia Romano-Catolica din Alba Iulia, care a fost prezenta la acest termen de judecata, a avut posibilitatea sa cunoasca si sa isi sustina pozitia procesuala cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicata de paratii Emil Simon, Maria Edita Simon si Anna Maria Budai.
Curtea, in temeiul art. 129 alin. (1) din Codul de procedura civila, coroborat cu art. 14 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, respinge cererea formulata.
Avand in vedere identitatea de obiect a exceptiilor de neconstitutionalitate invocate in dosarele nr. 328D/2012 si nr. 584D/2012, Curtea pune in discutie, din oficiu, problema conexarii cauzelor.
Reprezentantul autorilor exceptiei solicita conexarea dosarelor.
Reprezentantul Ministerului Public apreciaza ca fiind intrunite conditiile conexarii.
Retinand identitatea de obiect, in temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, Curtea dispune conexarea Dosarului nr. 584D/2012 la Dosarul nr. 328D/2012, care este primul inregistrat.
Cauza fiind in stare de judecata, presedintele Curtii acorda cuvantul reprezentantului autorilor exceptiei, care solicita admiterea acesteia. In acest sens, arata ca instituirea unui nou termen pentru introducerea actiunii in constatarea nulitatii actelor juridice de instrainare a imobilelor care au facut obiect de reglementare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000, dupa momentul intervenirii prescriptiei dreptului la actiune, in contextul neprorogarii termenelor anterior instituite, este neconstitutionala. Arata ca dreptul de proprietate al fostilor chiriasi care au cumparat imobilele cu destinatia de locuinta in temeiul Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului s-a consolidat prin neexercitarea dreptului la actiune in termenul instituit initial prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 184/2002, astfel incat aceasta masura legislativa este de natura sa infranga principiul securitatii raporturilor juridice, parte componenta a dreptului la un proces echitabil.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de admitere a exceptiei de neconstitutionalitate, aratand ca instituirea unui nou termen pentru introducerea actiunii in constatarea nulitatii actelor juridice de instrainare a imobilelor care au facut obiect de reglementare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 este de natura sa creeze un climat de insecuritate juridica pentru fostii chiriasi care au cumparat aceste imobile in temeiul Legii nr. 112/1995. Invoca cele statuate de Curtea Europeana a Drepturilor Omului in Hotararea din 24 martie 2009, pronuntata in Cauza Tudor Tudor impotriva Romaniei.

CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarelor, constata urmatoarele:
Prin incheierile din 24 ianuarie 2012 si 25 ianuarie 2012, pronuntate in dosarele nr. 3.318/117/2010 si nr. 422/117/2010, Tribunalul Cluj – Sectia civila si Curtea de Apel Cluj – Sectia I civila au sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 48/2004 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, precum si pentru stabilirea unor masuri pentru accelerarea aplicarii acesteia si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, prin raportare la prevederile art. VI alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 184/2002, exceptie invocata de Kovacs Jeno Istvan, Kovacs Jolan, Craciun Ivan, Elisabeta Ivan, Gyongyosi Zoltan, Gyongyosi Annamaria, Kiss Denes si Kiss Elena Claudia si de Emil Simon, Maria Edita Simon si Anna Maria Budai in cauze avand ca obiect solutionarea cererilor acestora privind anularea unor contracte de vanzare-cumparare.
In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se arata ca prevederile art. II din Legea nr. 48/2004 se inscriu intr-o serie de dispozitii legale care au introdus in mod succesiv noi termene in interiorul carora, prin derogare de la dreptul comun, se putea exercita dreptul la actiune pentru constatarea nulitatii actelor juridice de instrainare a imobilelor ce au facut obiect de reglementare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000. Se sustine ca, in acest mod, prin succesiunea de prevederi legale care instituiau noi termene de introducere a actiunii, dupa momentul intervenirii prescriptiei dreptului la actiune, in contextul neprorogarii termenelor anterior instituite, este incalcat principiul securitatii raporturilor juridice, parte componenta a dreptului la un proces echitabil. Mai mult, se sustine ca aceasta lipsa de coerenta legislativa afecteaza in ultima instanta siguranta persoanei fostilor chiriasi care au cumparat imobilele cu destinatia de locuinta in temeiul Legii nr. 112/1995, dat fiind faptul ca, prin instituirea unui nou termen de constatare a nulitatii contractelor de vanzare-cumparare, acestia pot fi lipsiti in mod intempestiv de locuintele pe care le-au cumparat, desi dreptul lor de proprietate a fost consolidat prin neexercitarea dreptului la actiune in decursul termenului instituit initial prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 184/2002.
Se mai arata ca, in actualul context legislativ creat ca urmare a incetarii efectelor prevederilor art. III cuprins in titlul II din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, ca urmare a pronuntarii Deciziei Curtii Constitutionale nr. 1.352 din 10 decembrie 2008, mentinerea in vigoare a solutiei legislative cuprinse in textul de lege criticat ar contraveni principiului constitutional al egalitatii in drepturi, dat fiind faptul ca atat prevederile art. III din titlul II al Legii nr. 247/2005, declarat neconstitutional, cat si cele cuprinse in art. II din Legea nr. 48/2004, criticat in prezenta cauza, vizeaza aceeasi solutie legislativa, respectiv introducerea unui nou termen in interiorul caruia sa poata fi exercitat dreptul la actiune prevazut initial de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000, si se adreseaza acelorasi subiecte de drept, respectiv cultelor religioase din Romania ale caror imobile au fost preluate in mod abuziv, cu sau fara titlu, de statul roman, de organizatiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989. Cu alte cuvinte, daca actiunea privind anularea contractelor de vanzare-cumparare a fost introdusa in termenul prevazut de Legea nr. 247/2005, aceste contracte raman valabile, instantele de judecata urmand sa constate prescriptia dreptului la actiune al cultelor religioase. In schimb, actiunile introduse in termenul instituit prin textul de lege criticat pot avea drept consecinta anularea unor contracte de vanzare-cumparare similare, dreptul la actiune nefiind prescris. Invoca in acest sens Hotararea din 2 noiembrie 2010, pronuntata de catre Curtea Europeana a Drepturilor Omului in Cauza Stefanica si altii impotriva Romaniei, paragraful 37, prin care s-a statuat ca, “(…) atunci cand exista divergente cu privire la aplicarea unor dispozitii legale in esenta similare in cazul persoanelor aflate in grupuri aproape identice, apare o problema in privinta securitatii raporturilor juridice.”
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate invocate.
Tribunalul Cluj – Sectia civila si Curtea de Apel Cluj – Sectia I civila considera ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata. In acest sens, arata ca termenul de 6 luni pentru exercitarea actiunii in anularea actelor juridice de instrainare a imobilelor ce fac obiectul de reglementare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 a fost instituit ca o masura reparatorie in favoarea celor care nu au beneficiat de termenul initial introdus prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 184/2002.
Avocatul Poporului, exprimandu-si punctul de vedere in Dosarul nr. 328D/2012, considera ca textul de lege criticat este constitutional, invocand in acest sens punctele sale de vedere exprimate cu prilejul pronuntarii deciziilor Curtii Constitutionale nr. 542 din 7 decembrie 2004, nr. 101 din 22 februarie 2005 si nr. 262 din 12 mai 2005. In Dosarul nr. 584D/2012, apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibila, dat fiind faptul ca prevederile art. VI alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 184/2002 au fost abrogate prin dispozitiile art. VI cuprins in titlul II al Legii nr. 247/2005.
Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,
examinand incheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele intocmite de judecatorul-raportor, sustinerile reprezentantului autorilor exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:
Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.
Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum rezulta din incheierile de sesizare, il reprezinta prevederile art. II din Legea nr. 48/2004 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, precum si pentru stabilirea unor masuri pentru accelerarea aplicarii acesteia si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 262 din 25 martie 2004, prin raportare la dispozitiile art. VI alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 184/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea, nr. 929 din 18 decembrie 2002.
Prevederile art. VI alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 184/2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 48/2004, au fost abrogate prin art. VI cuprins in titlul II – Modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005.
Analizand motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, Curtea retine ca autorii acesteia critica strict continutul normativ al art. II din Legea nr. 48/2004, astfel incat Curtea urmeaza sa se pronunte asupra acestui text de lege, potrivit caruia: “Dreptul la actiune prevazut la titlul II art. VI alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 184/2002 se poate exercita si in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.”
In opinia autorilor exceptiei, textul de lege criticat contravine dispozitiilor constitutionale cuprinse in art. 11 – Dreptul international si dreptul intern, art. 16 alin. (1) privind egalitatea in drepturi, art. 20 alin. (2) referitor la tratatele internationale privind drepturile omului, art. 21 alin. (1) – (3) privind accesul liber la justitie si dreptul la un proces echitabil, art. 23 alin. (1) privind libertatea individuala si siguranta persoanei si art. 148 alin. (2) privind prioritatea prevederilor tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum si a celorlalte reglementari comunitare cu caracter obligatoriu, fata de dispozitiile contrare din legile interne.
De asemenea, sunt invocate prevederile art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, referitor la dreptul la un proces echitabil, precum si dispozitiile art. 1 – Protectia proprietatii din primul Protocol aditional la aceeasi conventie.
Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine urmatoarele:
Prevederile art. VI alin. (4) cuprins in titlul II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 184/2002 au instituit, prin derogare de la dreptul comun si indiferent de cauza de nulitate, un termen de prescriptie de 6 luni de la data intrarii in vigoare a acestui act normativ, in decursul caruia se putea exercita actiunea in anularea actelor juridice de instrainare a imobilelor ce fac obiect de reglementare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 797 din 1 septembrie 2005.
Ulterior, prin dispozitiile art. II din Legea nr. 48/2004, text de lege ce constituie obiect al exceptiei de neconstitutionalitate in prezenta cauza, a fost instituit un nou termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a acestei legi, in decursul caruia puteau fi introduse aceleasi actiuni in anulare, fara ca termenul instituit initial de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 184/2002 sa fi fost prorogat.
Mai mult, prin dispozitiile art. III cuprins in titlul II din Legea nr. 247/2005 a fost introdus un nou termen de exercitare a dreptului la actiune prevazut initial de art. 4^1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000, [devenit art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000, republicata], respectiv de 6 luni de la intrarea in vigoare a Legii nr. 247/2005.
Prin Decizia nr. 1.352 din 10 decembrie 2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 23 din 12 ianuarie 2009, Curtea a admis exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. III cuprins in Titlul II din Legea nr. 247/2005 si a constatat ca aceste prevederi legale, stabilind un nou termen pentru exercitarea dreptului la actiune in anularea actelor juridice de instrainare a imobilelor ce au facut obiect de reglementare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000, desi prin reglementari anterioare au fost stabilite alte termene ce nu au fost prorogate, contravin principiului securitatii raporturilor juridice si dreptului la un proces echitabil reglementat de art. 21 alin. (3) din Constitutie si de art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.
In prezenta cauza, Curtea retine ca prevederile art. II din Legea nr. 48/2004 reglementeaza o solutie legislativa identica, dispunand cu privire la repunerea in termenul de exercitare a actiunii in anularea actelor juridice de instrainare a imobilelor ce fac obiect de reglementare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000, dupa implinirea prescriptiei dreptului de exercitare a actiunii in anulare reglementat prin art. VI alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 184/2002.
Curtea constata ca, in contextul consolidarii dreptului de proprietate asupra locuintelor dobandite de catre fostii chiriasi, ca urmare a implinirii termenului special de prescriptie extinctiva a actiunii in anulare reglementat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 184/2002, instituirea unui nou termen de exercitare a dreptului la actiune creeaza un climat de instabilitate legislativa, ceea ce in ultima instanta este de natura sa conduca la infrangerea principiului securitatii raporturilor juridice civile, principiu ce constituie o dimensiune fundamentala a statului de drept, astfel cum acesta este consacrat in mod expres prin dispozitiile art. 1 alin. (3) din Legea fundamentala.
Cu privire la acest aspect, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a statuat ca principiul securitatii raporturilor juridice decurge implicit din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale si constituie unul dintre principiile fundamentale ale statului de drept. In acest sens sunt hotararile din 20 octombrie 2011 sau din 6 decembrie 2007, pronuntate in cauzele Nejdet Sahin si Perihan Sahin impotriva Turciei, paragraful 56, respectiv Beian impotriva Romaniei (nr. 1), paragraful 39.
Mai mult, Curtea constata ca instituirea unui nou termen pentru exercitarea actiunii in anularea unor acte juridice de instrainare a unor imobile, dupa implinirea termenului de prescriptie, este de natura sa infranga principiul securitatii raporturilor juridice civile, prin nesocotirea asteptarilor legitime ale cetatenilor in raport cu previzibilitatea legii, prin raportare la continutul unei norme juridice adoptate la un moment dat. In acelasi sens, prin Hotararea din 9 decembrie 2008, pronuntata in Cauza Viasu impotriva Romaniei, paragraful 64, Curtea europeana de la Strasbourg a statuat ca, in contextul mai multor modificari ale unei norme legale, atat claritatea, cat si previzibilitatea impuse de notiunea de “legalitate” au fost grav afectate.
De altfel, si jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene a recunoscut in mod implicit necesitatea respectarii asteptarilor legitime ale cetatenilor carora li se adreseaza o reglementare legala, spre exemplu, in Hotararea din 15 iulie 2004, pronuntata in Cauza C-459/02 – Willy Gerekens si Asociatia agricola Procol pentru promovarea comercializarii produselor lactate impotriva Marelui Ducat al Luxemburgului, paragrafele 23 si 24, sau Hotararea din 29 iunie 2010, pronuntata in Cauza C-550/09 – Proces penal impotriva lui E. si F., paragraful 59.
Prin urmare, asa cum a statuat Curtea Constitutionala prin Decizia nr. 1.352 din 10 decembrie 2008, ale carei solutie si considerente sunt valabile si in prezenta cauza, reglementarea unui nou termen pentru introducerea unei actiuni in anularea actelor juridice de instrainare a imobilelor apartinand cultelor religioase, dupa implinirea termenului de prescriptie a dreptului la actiune, este de natura sa infranga principiul securitatii raporturilor juridice civile, precum si dreptul la un proces echitabil, reglementat prin dispozitiile art. 21 alin. (3) din Constitutie si de art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.
In fine, Curtea constata ca dispozitiile art. 23 alin. (11) din Constitutie nu sunt incidente in cauza, textul de lege criticat nereferindu-se la libertatea individuala a cetatenilor.
De asemenea, Curtea constata ca dispozitiile constitutionale cuprinse in art. 148 alin. (2) nu sunt incidente in cauza, acestea vizand prioritatea prevederilor tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum si a celorlalte reglementari comunitare cu caracter obligatoriu, fata de dispozitiile contrare din legile interne, iar nu un tratat international privind drepturile omului, asa cum este Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, invocata in prezenta cauza.

Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALA
In numele legii
DECIDE:

Admite exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 48/2004 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, precum si pentru stabilirea unor masuri pentru accelerarea aplicarii acesteia si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, exceptie invocata de Kovacs Jeno Istvan, Kovacs Jolan, Craciun Ivan, Elisabeta Ivan, Gyongyosi Zoltan, Gyongyosi Annamaria, Kiss Denes si Kiss Elena Claudia in Dosarul nr. 3.318/117/2010 al Tribunalului Cluj – Sectia civila si de Emil Simon, Maria Edita Simon si Anna Maria Budai in Dosarul nr. 422/117/2010 al Curtii de Apel Cluj – Sectia I civila.
Definitiva si general obligatorie.
Prezenta decizie se comunica celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului.
Pronuntata in sedinta publica din data de 12 iunie 2012.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close