Modificarea si completarea Normelor metodologice privind intocmirea raportarilor periodice cuprinzand informatii statistice de natura financiar-contabila, aplicabile sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din alte state membre

In M. Of. nr. 474 din 12 iulie 2012 a fost publicat Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 7/2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind intocmirea raportarilor periodice cuprinzand informatii statistice de natura financiar-contabila, aplicabile sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din alte state membre, aprobate prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2011.

Din cuprins:
ART. I
Normele metodologice privind intocmirea raportarilor periodice cuprinzand informatii statistice de natura financiar-contabila, aplicabile sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din alte state membre, aprobate prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2011, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 418 si 418 bis din 15 iunie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Punctul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“8. In general, indicatorii sunt prezentati in formulare ca valori pozitive, cu exceptia indicatorilor reprezentand cheltuieli sau pierderi, precum si a indicatorilor incadrati intre paranteze rotunde, care trebuie prezentati ca valori negative (cu semnul <<->>).”
2. La alineatul (1) al punctului 15, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“c) pozitia <<Numerar si echivalente de numerar>> include activele financiare pe care sucursalele le prezinta in situatiile cuprinzand informatii referitoare la activitatea proprie transmise institutiei de credit straine de care apartin, separat de alte categorii de active financiare, in vederea asigurarii conformitatii cu prevederile IAS 1.54 (i).
Avand in vedere prevederile IAS 7.6 si IAS 7.7, conceptul de echivalente de numerar este unul foarte restrictiv, astfel ca pozitia <<Numerar si echivalente de numerar>> include, in mod traditional, numerar, solduri la banci centrale si sume plasate la alte institutii de credit la vedere sau cu o scadenta initiala redusa.
Numerarul include detinerile de bancnote si monede nationale si straine aflate in circulatie si folosite in mod obisnuit pentru a face plati.”
3. La alineatul (1) al punctului 16, dupa litera f) se introduce o noua litera, litera f^1), cu urmatorul cuprins:
“f^1) ajustarile din reclasificare reprezentand castiguri sau pierderi din instrumente de acoperire, aferente partii eficiente a operatiunilor de acoperire, transferate din alte elemente ale rezultatului global in contul de profit sau pierdere, sunt prezentate dupa cum urmeaza:
i) in cadrul posturilor corespunzatoare din contul de profit sau pierdere afectate de riscul acoperit, in aceeasi perioada in care fluxurile de trezorerie previzionate acoperite afecteaza contul de profit sau pierdere;
ii) in cadrul pozitiei <<Castiguri sau pierderi din contabilitatea de acoperire – net>>, in situatia in care sucursala se asteapta ca o pierdere recunoscuta in alte elemente ale rezultatului global sa nu mai poata fi recuperata intr-una sau mai multe perioade viitoare sau in cazul in care nu se mai preconizeaza ca tranzactia previzionata acoperita sa aiba loc.”
4. La alineatul (1) al punctului 17, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“a) raportarea periodica 3.A prezinta informatii referitoare la valoarea contabila bruta, amortizari si ajustari de depreciere constituite, precum si valoarea contabila neta a tuturor activelor sucursalelor. Pentru completarea acestei raportari se vor avea in vedere urmatoarele:
a1) creantele restante nedepreciate si creantele depreciate sunt evidentiate pe langa fiecare clasa de activ la pozitia “Creante restante nedepreciate” si, respectiv, <<Creante depreciate>>;
a2) In cadrul pozitiilor de creante depreciate se prezinta creantele pentru care au fost constituite ajustari specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, respectiv valoarea bruta in coloana 3 si valoarea ajustarilor specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual in coloana 1. In ceea ce priveste creantele pentru care au fost constituite ajustari specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare/ajustari colective pentru pierderi generate, dar neidentificate, acestea se prezinta, dupa caz, in cadrul pozitiilor de creante curente/creante restante nedepreciate, respectiv valoarea bruta in coloana 3 si valoarea ajustarilor aferente in coloana 1, pana la momentul identificarii unei deprecieri la nivel individual.”
5. Capitolul IV “Corespondenta cu Planul de conturi aplicabil institutiilor de credit” se modifica dupa cum urmeaza:
a) corespondenta cu planul de conturi a pozitiilor 010, 012 si 427 din situatia 1 “Bilantul” se abroga;
b) corespondenta cu planul de conturi se modifica conform anexei la prezentul ordin.
6. La capitolul V “Controlul raportarilor periodice”, la punctul 2), ultimele trei corelatii prevazute la “Controlul vertical” se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“190 = 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180
200 = 190 + 191
220 = 200 + 210”.
ART. II
Anexa face parte integranta din prezentul ordin.
ART. III
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close