Modificarea si completarea Regulamentului privind transferul si detasarea judecatorilor si procurorilor

In M. Of. nr. 478 din 12 iulie 2012 a fost publicata Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 610/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind transferul si detasarea judecatorilor si procurorilor, delegarea judecatorilor, numirea judecatorilor si procurorilor in alte functii de conducere, precum si numirea judecatorilor in functia de procuror si a procurorilor in functia de judecator, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006.

Din cuprins:
ART. I
Regulamentul privind transferul si detasarea judecatorilor si procurorilor, delegarea judecatorilor, numirea judecatorilor si procurorilor in alte functii de conducere, precum si numirea judecatorilor in functia de procuror si a procurorilor in functia de judecator, aprobat prin Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 329 din 12 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 19^1, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Directia resurse umane si organizare intocmeste, in termen de cel mult 30 de zile de la expirarea termenului prevazut la art. 53 alin. (5) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, un referat in care consemneaza:
a) evolutia carierei profesionale a candidatului, cu evidentierea calificativului la ultima evaluare si a mentiunii privind sanctiunile disciplinare aplicate in ultimii 3 ani;
b) indeplinirea conditiilor de vechime stabilite de lege pentru functia in care urmeaza a se dispune numirea;
c) depunerea declaratiilor prevazute la art. 48 alin. (11) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a rezultatului verificarii efectuate de Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, daca acesta s-a primit in termenul prevazut de lege.”
2. La articolul 21^1, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Directia resurse umane si organizare intocmeste, in termen de cel mult 30 de zile de la depunerea propunerii ministrului justitiei, un referat in care consemneaza:
a) evolutia carierei profesionale a candidatului, cu evidentierea calificativului la ultima evaluare si a mentiunii privind sanctiunile disciplinare aplicate in ultimii 3 ani;
b) indeplinirea conditiilor de vechime stabilite de lege pentru functia in care urmeaza a se dispune numirea;
c) depunerea declaratiilor prevazute de art. 55 alin. (3), raportat la art. 48 alin. (11) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a rezultatului verificarii efectuate de Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, daca acesta s-a primit in termenul prevazut de lege.”
3. La articolul 21^1, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
“(5) Propunerea ministrului justitiei nu poate fi inaintata inainte de emiterea avizului de catre Consiliul Superior al Magistraturii.”
ART. II
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close