Reflectarea pe posturile de radio si de televiziune a referendumului privind demiterea Presedintelui Romaniei

In M. Of. nr. 476 din 12 iulie 2012 a fost publicata Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 586/2012 pentru reflectarea pe posturile de radio si de televiziune a referendumului privind demiterea Presedintelui Romaniei.

Din cuprins:
ART. 1
(1) Reflectarea evenimentelor legate de referendum trebuie sa respecte obligatiile legale privind informarea corecta, impartialitatea si pluralismul de opinii, protectia demnitatii umane si a dreptului la propria imagine.
(2) Campania pentru referendumul national privind demiterea Presedintelui Romaniei se incheie la data de 28 iulie 2012, ora 7,00.
ART. 2
Campania pentru referendum prin intermediul posturilor de radio si televiziune publice si private este gratuita.
ART. 3
In cadrul emisiunilor de dezbatere, numarul participantilor care exprima puncte de vedere pentru si impotriva demiterii Presedintelui Romaniei trebuie sa fie egal; in cazul in care unul dintre cei invitati nu participa, acest fapt trebuie mentionat pe post; absenta punctului de vedere al uneia dintre parti nu exonereaza realizatorul/moderatorul de asigurarea impartialitatii.
ART. 4
In cazul in care in emisiunile informative si de dezbatere se aduc acuzatii de ordin penal ori moral unor persoane sau in cazul in care astfel de acuzatii pot prejudicia imaginea unor institutii, trebuie difuzat si punctul de vedere al celor vizati, de regula in cadrul aceleiasi emisiuni sau, in mod exceptional, in emisiunile urmatoare.
ART. 5
(1) Persoanele ale caror drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea in cadrul unui emisiuni de dezbatere a unor fapte neadevarate beneficiaza de drept la replica.
(2) Persoanele ale caror drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea in cadrul unui emisiuni de dezbatere a unor informatii inexacte beneficiaza de drept la rectificare.
(3) Radiodifuzorii au urmatoarele obligatii privind dreptul la replica si rectificare:
a) sa decida acordarea sau neacordarea dreptului solicitat in cel mult 24 de ore de la primirea unei solicitari formulate in scris; in situatia in care solicitarea se refera la o emisiune difuzata in ultima zi de campanie pentru referendum, decizia trebuie luata in cel mult 12 ore de la primirea solicitarii;
b) sa comunice solicitantului, in termenele prevazute la lit. a), telefonic si/sau in scris, decizia luata; in cazul neacordarii dreptului solicitat, motivele trebuie sa fie comunicate solicitantului si Consiliului National al Audiovizualului;
c) sa difuzeze, in cazul in care decide acordarea dreptului solicitat, rectificarea sau replica in cel mult 48 de ore de la primirea solicitarii; in situatia in care emisiunea care face obiectul sesizarii a fost difuzata in ultima zi de campanie pentru referendum, rectificarea sau replica se difuzeaza in preziua votarii;
d) sa difuzeze, in cazul in care Consiliul National al Audiovizualului da castig de cauza solicitantului, replica sau rectificarea in termenul si in conditiile comunicate radiodifuzorului.
(4) In preziua votarii, radiodifuzorii trebuie sa prevada in program, imediat dupa emisiunea informativa de seara, un spatiu de emisie pentru difuzarea rectificarilor si a replicilor ca urmare a sesizarilor care se refera la emisiunile difuzate in ultima zi de campanie.
ART. 6
(1) Radiodifuzorii nu pot difuza pana la inchiderea urnelor niciun fel de consultari ale publicului privind referendumul, in afara sondajelor de opinie realizate de institutii de specialitate.
(2) Sondajele de opinie realizate de institutiile de specialitate trebuie difuzate in conditiile respectarii regulilor prevazute in Codul de reglementare a continutului audiovizual, adoptat prin Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 220/2011, cu completarile ulterioare, denumit in continuare Codul audiovizualului.
(3) Anchetele de tip vox pop realizate de catre radiodifuzori nu pot fi prezentate ca fiind reprezentative pentru opinia publica sau pentru un anumit grup social ori etnic si au obligatia de a reflecta punctele de vedere aflate in divergenta.
ART. 7
Pe perioada campaniei pentru referendum nu pot fi difuzate spoturi sau clipuri care prezinta, in sens negativ sau pozitiv, un partid, un om politic ori un mesaj politic.
ART. 8
De la incheierea campaniei pentru referendum si pana la ora inchiderii urnelor sunt interzise:
a) prezentarea de sondaje de opinie, difuzarea anchetelor de tip vox pop prevazute la art. 6 alin. (3), difuzarea de spoturi sau clipuri de tipul celor prevazute la art. 7;
b) dezbateri si comentarii privind desfasurarea campaniei pentru referendum;
c) indemnuri de a vota pentru sau impotriva demiterii Presedintelui Romaniei.
ART. 9
(1) Radiodifuzorii au obligatia sa inregistreze emisiunile pentru referendum in conditiile stabilite de Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 412/2007 privind obligatiile ce revin radiodifuzorilor la inregistrarea programelor de radio si de televiziune.
(2) Inregistrarile prevazute la alin. (1) vor fi pastrate timp de 30 de zile dupa comunicarea oficiala a rezultatelor referendumului si vor fi puse la dispozitia Consiliului National al Audiovizualului, la cererea acestuia.
ART. 10
Nerespectarea dispozitiilor Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Codului audiovizualului, precum si nerespectarea dispozitiilor prezentei decizii atrag aplicarea sanctiunilor prevazute de Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 11
Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close