Modificarea si completarea HG nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea ANAF

In M. Of. nr. 481 din 13 iulie 2012 a fost publicata H.G. nr. 665/2012 pentru modificarea si completarea H.G. nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Din cuprins:
ARTICOL UNIC
Hotararea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 126 din 2 martie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 4 alineatul (2), punctul 38 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“38. exercita inspectia fiscala in vederea identificarii si combaterii fraudei fiscale la toate categoriile de contribuabili, indiferent de marimea si forma de organizare;”.
2. La articolul 4 alineatul (2), dupa punctul 46 se introduce un nou punct, punctul 47, cu urmatorul cuprins:
“47. asigura integritatea in exercitarea demnitatilor si functiilor publice la nivelul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, prin promovarea masurilor de prevenire si combatere a coruptiei.”
3. La articolul 5 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“a) sa exercite nemijlocit si neingradit inspectia fiscala si controlul operativ si inopinat, conform dispozitiilor legale in vigoare;”.
4. La articolul 18, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Personalul din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care are calitatea de personal contractual, beneficiaza de toate drepturile si are obligatiile prevazute in Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata.”
5. Anexa nr. 1 se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
6. La anexa nr. 3, nota de subsol **) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“**) Cele 30 de autoturisme sunt destinate activitatii Corpului de control, Directiei generale de coordonare a inspectiei fiscale, Directiei generale de integritate si Directiei generale de administrare a marilor contribuabili – activitatea de inspectie fiscala si vor fi conduse de persoanele nominalizate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close