Noi clarificari in sfera fiscala

feature photo

In Monitorul Oficial 481/2012 a fost publicata HG 670/2012 pentru modificarea si completarea Normelor Metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin HG 44/2004, iar in Monitorul Oficial 484/2012 a fost publicata Legea 126/2012 privind aprobarea OG 29/2011 pentru modificarea si completarea Codului de procedura fiscala.

Modificarile aduse Normelor Metodologice prin HG 670/2012 au ca scop principal clarificarea ultimilor prevederi introduse in Codul Fiscal in luna iunie.

Clarificarile anterior mentionate sunt legate in special de limitarea dreptului de deducere din perspectiva impozitului pe profit in ce priveste cheltuielile inregistrate cu vehiculele rutiere, precum si de limitarea dreptului de deducere asupra taxei pe valoarea adaugata inregistrata in legatura cu aceste vehicule.

In plus, se introduc modificari in ce priveste incadrarea unor vehicule din punct de vedere a taxelor locale, obligatii noi de raportare in ceea ce priveste accizele, precum si clarificari referitoare la veniturile obtinute din activitati independente.

Impozitul pe profit
Principalele clarificari legate de impozitul pe profit vizeaza:

– Prezentarea cheltuielilor direct atribuibile unui vehicul rutier motorizat si a documentelor justificative necesare pentru justificarea utilizarii vehiculului, din perspectiva aplicarii limitarii deductibilitatii;
– Deductibilitatea la calculul impozitului pe profit a unor diferente aferente filtrelor prudentiale aplicate de catre institutiile de credit de credit ce opereaza in Romania;
– Deductibilitatea cheltuielilor cu provizioane/ajustari pentru deprecierea creantelor preluate de la institutiile de credit in vederea recuperarii acestora, precum si la persoanele care se califica drept institutii de credit;
– Deductibilitatea cheltuielilor cu pierderile din creante in caz de insolventa.

Impozit pe venit
Principalele clarificari legate de impozitul pe venit vizeaza:

– Tratamentul veniturilor provenind din surse de finantare comunitare;
– Tratamentul castigurilor din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise;
– Tratamentul veniturilor obtinute din valorificarea deseurilor prin centrele de colectare a deseurilor de metal, hartie, sticla si altele asemenea.

Impozit pe veniturile obtinute de beneficiari nerezidenti
Principalele clarificari legate de impozitul pe veniturile obtinute de nerezidenti vizeaza:

– Procedura de aplicare a prevederilor conventiilor de evitare a dublei impuneri;
– Impozitul datorat in legatura cu castiguri obtinute din transferul titlurilor de valoare de nerezidenti persoane fizice in cazul in care transferul se realizeaza printr-un intermediar.

Taxa pe valoarea adaugata
Principalele clarificari legate de TVA vizeaza:

– Tratamentul taxei aferente cheltuielilor inregistrate cu achizitiile legate de vehicule rutiere motorizate, definirea utilizarii exclusive in scopul activitatii economice precum, aspecte legate de transportul angajatilor la si de la locul de munca precum si aspectele legate de taxarea categoriile de vehicule exceptate de la limitarea deductibilitatii (i.e. vehicule utilizate de agenti de vanzari, vehicule utilizate pentru transportul persoane cu plata etc.);
– Aspecte legate de anularea inregistrarii in scopuri de TVA pentru situatia in care persoana nu era obligata sa se inregistreze in scop de TVA sau nu avea dreptul sa solicite inregistrarea.

Accize si alte taxe speciale
Principalele clarificari legate de impozitul pe venit vizeaza:

– Aspecte legate de plafoanele minime de capital social subscris si varsat, necesare in cazul persoanele care intentioneaza sa fie autorizate ca antrepozitari autorizati pentru productia de produse accizabile de natura bauturilor alcoolice;
– Raportarea catre autoritatea vamala teritoriala, lunar, pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se face raportarea, a situatiei privind livrarile de produse accizabile;
– Cuantumul minim al garantiei constituite de antrepozitarii autorizati pentru productie;
– Produsele admise a fi utilizate pentru denaturarea completa a alcoolului precum si procedura de denaturare.

Impozite si taxe locale
Principalele clarificari legate de impozitele si taxele locale vizeaza:

– Stabilirea bazei impozabile din perspectiva impozitului pe cladiri in cazul entitatilor care aplica standardele Internationale de raportare financiara;
– Raportarea valorii lucrarilor de reconstruire, modernizare, efectuate de locatar;
– Modul de incadrare a mijloacelor de transport in sensul stabilirii impozitului pe mijloacele de transport;
– Prevederi noi referitoare la caracteristicile unui vehicul si incadrarea sa in diferite categorii din punct de vedere al taxelor locale;
– Valoarea de proiect declarata in vedere stabilirii taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire.

Contributii sociale
Principalele clarificari legate de contributiile sociale vizeaza:

– Elementele cuprinse in baza de calcul a contributiei la Fondul de garantare;
– Obligativitatea depunerii declaratiei fiscale cod 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate de catre angajatii persoane fizice rezidente si nerezidente care pentru activitatea prestata in Romania obtin venituri din salarii, de la angajatori din state terte, care nu au incheiate cu Romania acorduri sau conventii in domeniul securitatii sociale;
– Contribuabilii ce obtin venituri din activitati independente, cu referire la valoarea venitului in functie de care se face incadrarea in categoria persoanelor obligate sa se asigure;
– Contribuabilii ce obtin venituri din activitati independente, care desfasoara activitati impuse in sistem real, care in anul fiscal anterior au realizat venituri sub nivelul plafonului minim prevazut de lege.

Conform noilor modificarilor introduse prin Legea nr. 126/2012, certificatul de atestare fiscala poate fi emis de organul fiscal si la solicitarea notarului, respectiv a imputernicitului acestuia conform delegarii date de catre contribuabil.

Certificatul poate fi utilizat pe intreaga perioada a lunii in care se emite si poate fi prezentat oricarui solicitant.

Sursa: Mazars

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close