Cazier fiscal. RIL admis. Decizia nr. 10/2012

In M. Of. nr. 495 din 19 iulie 2012 a fost publicata Decizia nr. 10/2012 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie – Completul competent sa judece recursurile in interesul legii.

Din cuprins:
Completul competent sa judece recursurile in interesul legii ce formeaza obiectul dosarului nr. 9/2012 este legal constituit conform dispozitiilor art. 330^6 alin. 1 din Codul de procedura civila, modificat si completat prin Legea nr. 202/2010, si ale art. 27^2 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare.
Sedinta completului este prezidata de doamna judecator dr. Livia Doina Stanciu, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este reprezentat de doamna procuror sef adjunct Antonia Eleonora Constantin.
La sedinta de judecata participa prim-magistratul-asistent delegat al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, doamna Aneta Ionescu, desemnata in conformitate cu dispozitiile art. 27^3 din Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare.
Inalta Curte de Casatie si Justitie – Completul competent sa judece recursul in interesul legii a luat in examinare recursul in interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie privind interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 8 alin. (1) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la prezentarea obligatorie a certificatului de cazier fiscal in cazul cooptarii unor noi membri in asociatii si fundatii.
Reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a sustinut recursul in interesul legii, punand concluzii pentru admiterea acestuia si pronuntarea unei decizii prin care sa se asigure interpretarea si aplicarea unitara a legii, in sensul de a se stabili ca prezentarea certificatului de cazier fiscal este obligatorie in cazul cooptarii unor noi membri in asociatii si fundatii, atunci cand acestia dobandesc si calitatea de reprezentanti legali ai persoanei juridice deja inregistrate.
Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, doamna judecator dr. Livia Doina Stanciu, a declarat dezbaterile inchise, iar completul de judecata a ramas in pronuntare asupra recursului in interesul legii.

INALTA CURTE,
deliberand asupra recursului in interesul legii, constata urmatoarele:

1. Problema de drept care a generat practica neunitara
Prin recursul in interesul legii declarat in conformitate cu prevederile art. 329 din Codul de procedura civila, modificat prin art. I pct. 32 din Legea nr. 202/2010, de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie s-a apreciat ca nu exista un punct de vedere unitar cu privire la “interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 8 alin. (1) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, referitor la prezentarea obligatorie a certificatului de cazier fiscal in cazul cooptarii unor noi membri in asociatii si fundatii”.

2. Examenul jurisprudential
In urma verificarilor jurisprudentei s-a constatat ca nu exista un punct de vedere unitar cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 8 alin. (1) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, instantele statuand diferit in privinta obligativitatii certificatului de cazier fiscal in cazul cooptarii unor noi membri in asociatii si fundatii.

3. Solutiile pronuntate de instantele judecatoresti
3.1. Unele instante au considerat ca este obligatorie prezentarea certificatului de cazier fiscal pentru membrii noi ai unei asociatii si fundatii, indiferent de calitatea acestora.
In motivarea acestei solutii s-a retinut, in esenta, ca art. 8 alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede ca prezentarea certificatului de cazier fiscal este obligatorie la inscrierea asociatiilor si fundatiilor in Registrul asociatiilor si fundatiilor de catre asociatii sau membrii fondatori ai acestora, iar, potrivit principiului simetriei, aceste dispozitii se aplica si in cazul cooptarii de noi membri in asociatii si fundatii.
Un alt argument adus in sprijinul acestei opinii a fost in sensul ca, aparent, art. 8 alin. (1) lit. e) din acelasi act normativ ar putea conduce la concluzia existentei obligatiei de prezentare a cazierului fiscal doar in cazul societatilor comerciale si exclusiv cu prilejul majorarii capitalului social, insa interpretarea textului trebuie realizata sistematic, prin raportare la intregul continut al art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si avand in vedere principiul simetriei, dat fiind faptul ca ratiunile care impun verificarea membrilor asociati cu prilejul infiintarii unei asociatii subzista si la momentul cooptarii de noi membri.
In fine, un ultim argument l-a constituit imprejurarea ca art. 8 alin. (1) lit. e) teza a II-a din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu vine sa limiteze obligatia de prezentare a cazierului fiscal doar la ipoteza majorarii capitalului social, ci aceasta din urma constituie o situatie distincta in care trebuie indeplinita obligatia vizand certificatul de cazier fiscal si care se alatura ca o ipoteza de sine statatoare ipotezei prevazute de prima teza a textului.
3.2. Alte instante au statuat ca prezentarea certificatului de cazier fiscal este obligatorie doar atunci cand noii membri cooptati devin fondatori (in cazul fundatiilor) ori membri in organul de conducere executiva al asociatiei/fundatiei.
Hotararile anexate nu prezinta argumente in sustinerea acestei solutii.
3.3. Intr-o a treia orientare jurisprudentiala s-a considerat ca prezentarea certificatului de cazier fiscal nu este obligatorie la cooptarea noilor membri, indiferent de calitatea acestora in cadrul asociatiei sau fundatiei.
Hotararile anexate nu prezinta argumente in sustinerea acestei solutii.

4. Opinia procurorului general
Exprimandu-si punctul de vedere, procurorul general a apreciat ca fiind in litera si spiritul legii opinia potrivit careia, in interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 8 alin. (1) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prezentarea certificatului de cazier fiscal este obligatorie in cazul cooptarii unor noi membri in asociatii si fundatii, atunci cand acestia dobandesc si calitatea de reprezentanti legali ai persoanei juridice deja inregistrate.
S-a sustinut ca prin Ordonanta Guvernului nr. 75/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a instituit cazierul fiscal al contribuabililor ca mijloc de evidenta si urmarire a disciplinei financiare a contribuabililor, scopul acestei masuri fiscale, prezentat in art. 1 din acest act normativ, fiind realizarea imperativelor de prevenire si combatere a evaziunii fiscale, precum si intarirea administrarii impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat.
S-a apreciat totodata ca sistemul de publicitate fiscala instituit prin Ordonanta Guvernului nr. 75/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, are ca scop asigurarea opozabilitatii fata de terti, inclusiv fata de instantele de judecata abilitate sa dispuna inregistrarea sau autorizarea unor acte juridice cu privire la fapte sau acte juridice care intereseaza disciplina financiara a contribuabililor. Or, prin art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt mentionati contribuabilii ce sunt luati in evidenta prin cazierul fiscal, precum si actele si faptele juridice ce se inscriu in cazierul fiscal, iar dispozitiile imperative ale art. 8 alin. (1) din acelasi act normativ prevad situatiile in care este obligatorie prezentarea cazierului fiscal, alin. (3) al art. 8 statuand ca, in cazul in care in cazierul fiscal exista fapte de natura penala si/sau fapte prevazute la art. 2 alin. (2) din ordonanta, judecatorul delegat, instantele si organele competente nu dispun, respectiv nu autorizeaza operatiunile prevazute la alin. (1) al art. 8. Astfel, cu prilejul examinarii cererii de inscriere a unei asociatii sau fundatii in vederea dobandirii personalitatii juridice, controlul judecatoresc de legalitate va include nu doar verificarea conditiilor de fond si de forma prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, ci si verificarea cerintelor de fond referitoare la persoana primilor asociati sau fondatori, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 75/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Aceasta cerinta isi gaseste justificarea prin raportare la esenta actului juridic de infiintare a unei asociatii/fundatii, care presupune constituirea unui subiect de drept distinct, cu un patrimoniu distinct si autonom de patrimoniul asociatilor sau fondatorilor, afectat realizarii unor activitati de interes general al unor colectivitati sau, dupa caz, in interesul personal nepatrimonial, si la scopul urmarit de legiuitor, de prevenire si combatere a evaziunii fiscale.
S-a subliniat ca, desi dispozitiile art. 8 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se refera la toate persoanele juridice, atat societati comerciale, cat si asociatii si fundatii, aplicarea acestor norme trebuie realizata in mod corespunzator, iar nu identic, tinand seama atat de caracteristicile specifice ale persoanelor juridice care realizeaza activitate de profit/nonprofit, cat si de legislatia aplicabila acestora.
Astfel, daca necesitatea prezentarii cazierului fiscal pentru membrii initiali ai asociatiei ori pentru fondatorii fundatiei rezulta cu suficienta precizie din continutul art. 8 alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in schimb, in acele situatii in care la asociatiile si fundatiile deja constituite, pe parcursul functionarii acestora, se afiliaza noi membri, legea nu este suficient de clara si previzibila, ceea ce impune un demers de interpretare pentru identificarea acelor situatii in care este obligatorie prezentarea certificatului de cazier fiscal.
S-a retinut ca dispozitiile art. 8 alin. (1) lit. e) nu au o precizie suficienta pentru a permite persoanelor interesate sa prevada intr-o masura rezonabila circumstantele care pot rezulta din actul normativ luat in discutie.
In ceea ce priveste notiunea de “reprezentanti legali”, ce se regaseste in teza intai a art. 8 alin. (1) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se apreciaza ca este una generica si trebuie inteleasa in sensul cel mai larg, organ de conducere sau acele persoane carora legea sau statutul le confera dreptul de reprezentare a persoanei juridice. Prin urmare, prezentarea certificatului de cazier fiscal este obligatorie in situatia numirii de noi reprezentanti legali atat pentru societatile comerciale, cat si pentru asociatii sau fundatii.
In ceea ce priveste insa teza a doua a art. 8 alin. (1) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a apreciat ca aceasta reprezinta o dispozitie specifica societatilor comerciale, notiunile de “capital social” si “actionari” fiind straine de regimul juridic al asociatiilor si fundatiilor, care au doar patrimoniu, iar, in tacerea textului legal, dispozitiile legale mentionate nu pot fi interpretate extensiv si in cazul primirii de noi membri in asociatii/fundatii, deoarece, atunci cand legea nu prevede expres obligativitatea depunerii certificatului de cazier fiscal, nici interpretul nu trebuie sa o faca. Astfel, interpretarea si aplicarea extensiva a prevederilor art. 8 alin. (1) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin aplicarea principiului simetriei, reprezinta o restrangere a dreptului la libera asociere in afara conditiilor limitative prevazute de art. 53 din Constitutie si de art. 11 paragraful 2 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.
In concluzie, pentru persoanele juridice nonprofit, certificatul de cazier fiscal este obligatoriu pentru noii membri afiliati unei asociatii/fundatii numai in situatia in care acestia dobandesc calitatea de reprezentant legal al acestora, calitate in care sunt desemnati prin lege, actul de constituire/statut, sa actioneze in raporturile juridice cu tertii, individual sau colectiv, in numele si pe seama persoanei juridice.
In interpretarea propusa se confera previzibilitate in aplicarea normei, astfel incat destinatarii acesteia (persoane care intentioneaza afilierea la o asociatie sau fundatie deja constituita) sa cunoasca cu exactitate situatiile in care este necesara depunerea certificatului de cazier fiscal si consecintele existentei anumitor mentiuni in acest sens.

5. Raportul asupra recursului in interesul legii
Raportul intocmit in cauza, conform art. 330^6 alin. 6 din Codul de procedura civila, a concluzionat ca fiind corecta una dintre solutiile identificate de examenul jurisprudential, respectiv aceea ca prezentarea certificatului de cazier fiscal este obligatorie in cazul cooptarii unor noi membri in asociatii si fundatii, atunci cand acestia dobandesc si calitatea de reprezentanti legali ai persoanei juridice deja inregistrate.

6. Inalta Curte
6.1. Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a aparut pe fondul necesitatii modernizarii si consolidarii administratiei fiscale, o parte importanta a acestui proces reprezentand-o organizarea unei evidente fiscale eficiente care sa permita obtinerea informatiilor necesare desfasurarii activitatii conform reglementarilor legale. Acest act normativ reglementeaza modul de constituire si organizare a cazierului fiscal, modul de utilizare a acestuia in scopurile proprii ale administratiei fiscale, precum si conditiile in care anumite informatii pot fi facute publice.
Intentia legiuitorului, exprimata in expunerea de motive, a fost ca acest sistem organizat pe principiile cazierului fiscal sa permita orientarea activitatilor specifice de prevenire si combatere a evaziunii fiscale inspre contribuabili cu risc fiscal ridicat. Totodata, existenta cazierului fiscal pentru anumiti contribuabili permite orientarea activitatii de control fiscal catre contribuabilii in al caror cazier fiscal figureaza incalcari flagrante ale legislatiei financiar-fiscale si vamale.
De asemenea, cazierul fiscal a fost vazut ca un instrument util pentru aplicarea unor legislatii specifice, cum ar fi obtinerea unor inlesniri la plata obligatiilor fata de bugetul de stat, acordarea de licente, autorizatii, avize etc.
6.2. Daca initial in art. 8 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 se prevedea ca prezentarea certificatului de cazier fiscal al asociatilor, actionarilor sau al reprezentantilor legali ai persoanelor juridice este obligatorie la infiintarea societatilor comerciale, prin Legea nr. 410/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal art. 8 a fost modificat, in sensul ca alin. (1) – (3) au avut urmatorul cuprins:
“ART. 8
(1) Prezentarea certificatului de cazier fiscal este obligatorie in urmatoarele situatii:
a) la infiintarea societatilor comerciale de catre asociati, actionari si reprezentantii legali desemnati;
b) la infiintarea asociatiilor si fundatiilor de catre asociati sau membrii fondatori ai acestora;
c) la autorizarea exercitarii unei activitati independente de catre solicitanti.”
Ordonanta Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementari in domeniul financiar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, a clarificat si completat continutul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 75/2001, printre altele, in art. 8 precizandu-se momentul in care trebuie prezentat certificatul de cazier fiscal in cazul asociatiilor si fundatiilor. Astfel, lit. b) a alin. (1) al art. 8 urma sa aiba urmatorul cuprins: “b) la solicitarea inscrierii in Registrul asociatiilor si fundatiilor, a asociatiilor si fundatiilor, de catre asociatii sau membrii fondatori ai acestora;”.
Legea nr. 91/2007 a modificat la randul ei Ordonanta Guvernului nr. 75/2001, in sensul ca, la art. 8, lit. a) a alin. (1) a avut urmatorul cuprins: “a) la infiintarea societatilor comerciale, a societatilor cooperative si a cooperativelor agricole de catre asociati, actionari si reprezentantii legali desemnati;”. De asemenea, la art. 8, dupa lit. c) a alin. (1) se introducea o noua litera, lit. d), cu urmatorul cuprins: “d) la cesiunea partilor sociale sau a actiunilor de catre asociati sau actionari.”
In sfarsit, prin Ordonanta Guvernului nr. 47/2007 privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale s-a modificat din nou art. 8 alin. (1), fiind introdusa lit. e), cu urmatorul cuprins: “e) la numirea de noi reprezentanti legali, precum si la cooptarea de noi asociati sau actionari cu prilejul efectuarii majorarii de capital social de catre noii reprezentanti legali, asociati si actionari.”
6.3. Din perspectiva raportului juridic de drept fiscal, contribuabilul este orice persoana fizica ori juridica sau orice alta entitate fara personalitate juridica ce datoreaza impozite, taxe, contributii si alte sume bugetului general consolidat, in conditiile legii [art. 17 alin. (2) din Codul de procedura fiscala].
Potrivit art. 18 alin. (1) din Codul de procedura fiscala, in relatiile cu organul fiscal contribuabilul poate fi reprezentat printr-un imputernicit, desemnarea unui asemenea imputernicit neimpiedicandu-l pe contribuabil sa isi indeplineasca personal obligatiile fiscale, chiar daca nu a procedat la revocarea imputernicirii acordate in acest sens.
Raspunderea fiscala, care intereseaza din perspectiva analizata, se va determina in raport cu structura de competente stabilita prin lege, actul constitutiv, mandatul de conducere, fisa postului. Raspunderea fiscala revine direct si imediat contribuabilului persoana juridica ce a realizat faptul impozabil.
In art. 20 alin. (1) din Codul de procedura fiscala se prevede ca reprezentantii legali ai persoanelor fizice si juridice, precum si ai asocierilor fara personalitate juridica sunt obligati sa indeplineasca obligatiile fiscale ale persoanelor reprezentate, in numele si din averea acestora, fiind consacrate clar principiul raspunderii personale si principiul separatiei de patrimonii.
Raspunderea fiscala revine, in subsidiar, anumitor categorii de persoane, conform art. 27 – 28 din Codul de procedura fiscala, ca raspundere solidara in cazul contribuabilului declarat insolvabil.
Activitatea propriu-zisa a unei persoane juridice este intotdeauna asigurata de o persoana fizica, direct ori indirect, prin intermediul unei alte persoane juridice, care, prin mandatul avut, exprima, in sensul fictiunii juridice, vointa persoanei juridice si angajeaza raspunderea acesteia. De regula, conducerea persoanei juridice este asigurata de un organ colectiv sau individual, care reprezinta personalizarea persoanei juridice, vointa si actiunile sale fiind vointa si actiunile persoanei juridice.
In cazul societatilor comerciale, conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, planurile de decizie sunt multiple: administrator unic ori mai multi administratori (consiliul de administratie) sau, pentru societatile pe actiuni, sistemul unitar ori cel dualist; in cazul societatilor agricole – consiliul de administratie, dupa reguli similare celor din materia societatilor comerciale. In cazul societatilor civile, cu personalitate juridica, raspunderea revine asociatului ce exercita conducerea efectiva a persoanei juridice.
Persoanele juridice fara scop lucrativ (asociatiile si fundatiile) sunt subiecte de drept fiscal pentru impozitul pe profit, fie ca sunt constituite conform legislatiei generale, Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, fie ca au un statut special, momentul dobandirii calitatii de contribuabil fiind dat de finalizarea procedurilor legale de constituire, respectiv inscrierea in registrul tinut de instantele competente sau prin efectul legii.
In cazul persoanelor juridice fara scop lucrativ – asociatii si fundatii – conducerea efectiva este asigurata de un presedinte – asociatie, fundatie – asistat de un consiliu director, putand fi delegate competente si unor functii salarizate ori prin mandat chiar neremunerat.
6.4. Trebuie subliniat faptul ca dispozitiile legale in discutie fac parte din ansamblul normelor de drept financiar-fiscal, norme cu caracter derogatoriu de la dreptul comun, carora li se impune o interpretare restrictiva. Acestea sunt dispozitii ce impun obligatii, fara a oferi drepturi ca o contrapondere, fiind de stricta interpretare, nefiind permisa extinderea aplicarii acestor norme dincolo de textul legal. Din aceasta perspectiva, aplicarea principiului simetriei juridice pentru extinderea cadrului legislativ si la situatia cooptarii de noi membri in asociatii si fundatii apare ca lipsita de orice fundament.
Analogia presupune rezolvarea unei cauze in lipsa unei norme sau, cand norma nu este indestulatoare, prin apelarea la o norma asemanatoare (analogia legis) sau la principiile generale ale dreptului (analogia iuris).
Analogia nu poate fi insa utilizata in cazul legilor fiscale, care sunt de stricta interpretare. Or, pentru a limita, a restrange sfera de aplicare a textului trebuie sa se porneasca de la considerarea ratiunii legii (ratio legis), sa se recurga la distinctii si la argumentul per a contrario.
Acolo unde legea nu distinge, nici interpretul nu trebuie sa distinga (ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus), chiar daca este in discutie o zona normativa speciala, cum este cea fiscala. Astfel, si in materie fiscala, formularii generale a textului ii corespunde o aplicare in aceeasi masura generala, neputand fi introduse distinctii daca legea nu le incorporeaza.
6.5. Asadar, in Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, act normativ cu caracter fiscal, sunt prevazute, in art. 8 alin. (1) lit. a) – e), situatiile in care este obligatorie prezentarea cazierului fiscal.
Evolutia legislativa in aceasta materie arata ca, in ceea ce priveste asociatiile si fundatiile, textul de lege a fost imbunatatit tocmai prin precizarea expresa a momentului in care trebuie prezentat cazierul fiscal, respectiv la solicitarea inscrierii in
Registrul asociatiilor si fundatiilor a asociatiilor si fundatiilor de catre asociatii sau membrii fondatori ai acestora (fata de formularea anterioara a Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 in vigoare la data de 9 iulie 2002 – “la infiintarea asociatiilor si fundatiilor de catre asociati sau membrii fondatori ai acestora”).
De asemenea, se observa ca, prin modificarile aduse art. 8, legiuitorul a extins treptat sfera de aplicare a acestuia, incluzand, pe de o parte, societatile cooperative si cooperativele agricole, iar, pe de alta parte, asociatiile si fundatiile (pentru care ulterior a precizat chiar momentul la care trebuie prezentat cazierul fiscal).
Legiuitorul a mai impus aceasta obligatie la autorizarea exercitarii unei activitati independente, dar si in cazul cesiunii partilor sociale sau a actiunilor de catre asociati ori actionari si la numirea de noi reprezentanti legali, precum si la cooptarea de noi asociati sau actionari cu prilejul efectuarii majorarii de capital social de catre noii reprezentanti legali, asociati si actionari. Atat cesiunea partilor sociale sau a actiunilor, cat si majorarea capitalului social sunt modalitati de atragere a unor noi membri specifice societatilor comerciale, ce nu pot fi extinse prin nicio metoda de interpretare si la alte entitati juridice. Este fara putinta de tagada ca, daca ar fi dorit o asemenea extindere a aplicarii art. 8 si in cazul inscrierii de noi membri in asociatii sau fundatii, legiuitorul ar fi procedat la o completare a textului legal in acest sens. S-a considerat insa ca este suficient sa se prezinte un asemenea cazier de catre asociatii sau membrii fondatori, la solicitarea inscrierii asociatiilor si fundatiilor in registrul destinat acestor persoane juridice, textul fiind de stricta interpretare si aplicare, asa cum s-a argumentat deja.
Insa, in ceea ce priveste situatia numirii de noi reprezentanti legali textul nu distinge, astfel incat sa se poata stabili cu certitudine daca au fost vizate doar societatile comerciale, societatile cooperative si cooperativele agricole ai caror reprezentanti legali desemnati trebuie sa depuna cazierul fiscal la infiintarea acestor entitati sau si asociatiile si fundatiile, in situatia in care isi numesc noi reprezentanti legali.
In cazul asociatiilor si fundatiilor exista doar obligatia desemnarii nominale a persoanei/persoanelor imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice, mandatul incorporat in actul constitutiv, devenit autentic prin procedura notariala aplicata acestuia, fiind special pentru exercitiul dreptului la actiune si pentru reprezentare in fata autoritatilor competente sa dispuna asupra cererii de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor. Altfel, in cazul acestor entitati juridice, notiunea de reprezentant legal trebuie vazuta in sensul cel mai larg, organ de conducere sau acele persoane carora legea sau statutul le confera dreptul de reprezentare a persoanei juridice.
In ceea ce priveste societatile comerciale, acestea pot conferi unui administrator si puterea de a reprezenta societatea in raporturile cu tertii. Conferirea puterilor administratorilor este o prerogativa a asociatilor sau actionarilor care se realizeaza prin intermediul actului constitutiv sau al hotararii adunarii asociatilor ori actionarilor, in conditiile legii. Actul de investire in functie a administratorului trebuie sa cuprinda o mentiune expresa privind administratorul care are semnatura sociala, adica puterea de a reprezenta societatea.
In considerarea caracterului general al formularii textului art. 8 alin. (1) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind numirea de noi reprezentanti legali, dar si a naturii fiscale a dispozitiilor legale analizate si a scopului urmarit prin instituirea obligatiei de prezentare a cazierului fiscal – orientarea activitatilor specifice de prevenire si combatere a evaziunii fiscale inspre contribuabili cu risc fiscal ridicat, respectiv catre contribuabilii in al caror cazier fiscal figureaza incalcari flagrante ale legislatiei financiar-fiscale si vamale, dar si instituirea unui instrument util pentru aplicarea unor legislatii specifice, cum ar fi obtinerea unor inlesniri la plata obligatiilor fata de bugetul de stat, acordarea de licente, autorizatii, avize etc. – se retine ca intentia legiuitorului a fost in sensul ca si pentru persoanele juridice nonprofit sa se solicite cazierul fiscal la numirea de noi reprezentanti legali. Asa fiind, certificatul de cazier fiscal este obligatoriu pentru noii membri afiliati unei asociatii/fundatii numai in situatia in care acestia dobandesc calitatea de reprezentant legal al acestora, calitate in care sunt desemnati prin lege, actul de constituire sau statut, sa actioneze in raporturile juridice cu tertii, individual sau colectiv, in numele si pe seama persoanei juridice.

Pentru considerentele aratate, in temeiul art. 330^7 cu referire la art. 329 din Codul de procedura civila, astfel cum a fost modificat si completat prin Legea nr. 202/2010,

INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE
in numele legii
DECIDE:

Admite recursul in interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 8 alin. (1) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001, republicata, stabileste ca:
Prezentarea certificatului de cazier fiscal este obligatorie in cazul cooptarii unor noi membri in asociatii si fundatii, atunci cand acestia dobandesc si calitatea de reprezentanti legali ai persoanei juridice deja inregistrate.
Obligatorie, potrivit art. 330^7 alin. 4 din Codul de procedura civila.
Pronuntata in sedinta publica, astazi, 18 iunie 2012.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close