Metodologia privind conditiile in care se asigura consultanta juridica pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare

In M. Of. nr. 493 din 18 iulie 2012 a fost publicat Ordinul ministrului justitiei nr. 2302/C/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind conditiile in care se asigura consultanta juridica pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare care sunt cercetati penal, urmariti penal sau judecati pentru fapte comise in timpul ori in legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Metodologia privind conditiile in care se asigura consultanta juridica pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare care sunt cercetati penal, urmariti penal sau judecati pentru fapte comise in timpul ori in legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Prezenta metodologie se aplica si functionarilor publici cu statut special din Ministerul Justitiei si din Autoritatea Nationala pentru Cetatenie.
ART. 3
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

METODOLOGIE
privind conditiile in care se asigura consultanta juridica pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare care sunt cercetati penal, urmariti penal sau judecati pentru fapte comise in timpul ori in legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu

ART. 1
(1) Modul de asigurare a serviciilor de consultanta juridica pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, denumiti in continuare functionari publici, care sunt cercetati penal, urmariti penal sau judecati pentru fapte comise in timpul ori in legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu, precum si cazurile in care se asigura aceste servicii se stabilesc prin prezenta metodologie.
(2) Sumele de bani necesare pentru asigurarea serviciilor prevazute la alin. (1) sunt prevazute in bugetele unitatilor pentru acoperirea cheltuielilor privind plata onorariului unui avocat.
(3) Nu pot beneficia de consultanta juridica in conditiile prezentei metodologii functionarii publici care sunt cercetati penal, urmariti penal ori judecati pentru:
a) infractiuni impotriva patrimoniului unitatii;
b) infractiuni pentru care sesizarea organului de urmarire penala s-a facut prin plangere sau, dupa caz, denunt al unitatii;
c) infractiuni flagrante.
ART. 2
In sensul prezentului ordin, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) consultanta juridica – acordarea de opinii calificate in probleme juridice, in vederea apararii drepturilor si intereselor functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare, in cursul cercetarii penale, al urmaririi penale sau al judecatii, pentru fapte comise in timpul ori in legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu, concretizate intr-un raport;
b) unitate – Ministerul Justitiei, Administratia Nationala a Penitenciarelor sau unitatea penitenciara.
ART. 3
(1) Functionarii publici beneficiaza de consultanta juridica pe baza de cerere scrisa adresata directorului unitatii, in cuprinsul careia este indicat si numele avocatului ale carui servicii sunt solicitate.
(2) In situatia in care functionarul public este arestat preventiv, cererea poate fi depusa de unul din membrii familiei acestuia sau de reprezentantul sau legal.
(3) Cererea scrisa se inregistreaza la secretariatul unitatii si este insotita de documentele care fac dovada indeplinirii conditiilor prevazute de lege si de prezenta metodologie.
ART. 4
(1) In termen de maximum 5 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii, directorul unitatii poate hotari, dupa caz:
a) aprobarea cererii de asigurare a consultantei juridice, daca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;
b) respingerea solicitarii privind asigurarea consultantei juridice si comunicarea in scris a motivelor care au stat la baza respingerii.
(2) Ministerul Justitiei poate incheia un protocol cu Uniunea Nationala a Barourilor din Romania cu privire la onorariul care se cuvine avocatilor pentru acordarea consultantei juridice in cazurile prevazute de prezenta metodologie si care se plateste avocatului din bugetul unitatii.
(3) Pe baza conventiei incheiate intre functionarul public si avocat si a raportului de consultanta intocmit de avocat, sumele de bani se platesc din fondurile alocate in buget cu aceasta destinatie.
(4) In cazul in care conventia incheiata cu avocatul are ca obiect prestarea, pe langa consultanta juridica, si a altor servicii juridice in favoarea functionarului public, se pot deconta din bugetul unitatii doar sumele care reprezinta contravaloarea onorariului prevazut la alin. (2).
(5) Functionarul public poate beneficia de consultanta juridica in baza unei singure conventii incheiate, indiferent de faza procesuala in care aceasta se incheie.
ART. 5
(1) in cazul in care functionarul public a fost condamnat prin hotarare judecatoreasca definitiva, acesta este obligat sa restituie sumele suportate de unitate pentru asigurarea consultantei juridice, in termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare.
(2) In cazul in care functionarul nu restituie sumele datorate in termenul prevazut la alin. (1), acestea se recupereaza potrivit art. 76 din Legea nr. 293/2004 privind statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a penitenciarelor, republicata, cu modificarile ulterioare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close