Decizia CSA privind taxele prevazute de reglementarile in domeniul pregatirii profesionale in asigurari

In M. Of. nr. 499 din 20 iulie 2012 a fost publicata Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 400/2012 privind taxele prevazute de reglementarile in domeniul pregatirii profesionale in asigurari si alte aspecte privind aplicarea acestor reglementari.

Din cuprins:
ART. 1
(1) Entitatile care solicita Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor autorizarea ca furnizor de programe educationale in domeniul asigurarilor achita o taxa de autorizare in cuantum de 6.500 lei.
(2) Pentru analizarea documentatiilor de aprobare a programelor de pregatire profesionala, depuse de catre furnizori conform dispozitiilor art. 6 din Normele privind activitatea furnizorilor de programe educationale si atestarea lectorilor in domeniul asigurarilor, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 8/2012, acestia datoreaza o taxa de aprobare reprezentand echivalentul in lei al sumei de 35 euro, la cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data platii, potrivit dispozitiilor art. 13 alin. (9) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Taxa anuala de mentinere in Registrul furnizorilor de programe educationale in domeniul asigurarilor, datorata de fiecare furnizor inscris in acest registru, este in cuantum de 2.000 lei.
ART. 2
(1) Persoanele care solicita Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor atestarea ca lector pentru programele de pregatire profesionala in domeniul asigurarilor achita o taxa de atestare in cuantum de 500 lei.
(2) Taxa anuala de mentinere in Registrul lectorilor, datorata de fiecare persoana inscrisa in acesta, este in cuantum de 100 lei.
ART. 3
(1) Taxele prevazute la art. 1 si 2 se achita in contul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, prin oricare din urmatoarele doua modalitati, la alegerea platitorului:
a) in numerar, la casieria Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Balescu nr. 18, sectorul 1 – in limita plafonului de casa legal;
b) in contul RO57TREZ7005025XXX000272, deschis pe seama Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor la Trezoreria Municipiului Bucuresti Sector 1.
(2) Taxele anuale de mentinere prevazute la art. 1 alin. (3) si art. 2 alin. (2) se achita in termen de maximum 12 luni de la data autorizarii furnizorului de programe educationale in domeniul asigurarilor, respectiv de la data atestarii lectorului, pentru anul urmator. Urmatoarele taxe anuale de mentinere in registrele dedicate se achita in termen de maximum 12 luni de la expirarea perioadei maxime in care trebuia platita taxa anterioara.
(3) Dovada platii taxelor anuale de mentinere in registrele dedicate se transmite Directiei autorizari si avizari din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, pe suport hartie sau prin e-mail, la adresa autorizari@csa-isc.ro
ART. 4
(1) Taxa de examinare prevazuta la art. 9 alin. (1) lit. c) din Normele privind calificarea profesionala si pregatirea continua a intermediarilor in asigurari, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 9/2012, este in cuantum de 250 lei.
(2) Taxa de reexaminare prevazuta la art. 11 din Normele privind calificarea profesionala si pregatirea continua a intermediarilor in asigurari, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 9/2012, este in cuantum de 300 lei.
(3) Taxele prevazute la alin. (1) si (2) se achita in contul RO19 BTRL 0450 1205 S490 0901, deschis pe seama Fundatiei Institutul de Management in Asigurari (IMA) la Banca Transilvania, Sucursala Victoria.
ART. 5
(1) In vederea certificarii persoanelor aflate in situatiile de exceptie prevazute la art. 3 alin. (2) si (3) din Normele privind calificarea profesionala si pregatirea continua a intermediarilor in asigurari, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 9/2012, asiguratorii si brokerii de asigurare au obligatia sa verifice documentele depuse in acest sens de catre persoanele respective.
(2) Dupa verificarile efectuate conform alin. (1), asiguratorii si brokerii de asigurare au obligatia de a elibera o adeverinta care sa ateste incadrarea persoanei in cauza in situatia de exceptie si de a o transmite IMA, in vederea alocarii unui cod RI necesar inscrierii persoanei respective in Registrul intermediarilor in asigurari si/sau in reasigurari si obtinerii ulterioare a codului RAF conform procedurii uzuale prevazute de Normele privind Registrul intermediarilor in asigurari si/sau in reasigurari, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 10/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 6
Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se aplica de la data publicarii.
ART. 7
Nerespectarea dispozitiilor prezentei decizii se sanctioneaza in conditiile si potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close