Regulamentul birourilor si oficiilor electorale constituite la referendumul national pentru demiterea Presedintelui Romaniei din 29 iulie 2012

In M. Of. nr. 496 din 19 iulie 2012 a fost publicata Hotararea Biroului Electoral Central nr. 1H/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor si oficiilor electorale constituite la referendumul national pentru demiterea Presedintelui Romaniei din 29 iulie 2012.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a birourilor si oficiilor electorale constituite la referendumul national pentru demiterea Presedintelui Romaniei din 29 iulie 2012, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
ART. 2
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1. REGULAMENT de organizare si functionare a birourilor si oficiilor electorale constituite la referendumul national pentru demiterea Presedintelui Romaniei din 29 iulie 2012

ART. 1
(1) Birourile si oficiile electorale sunt alcatuite numai din cetateni cu drept de vot.
(2) In indeplinirea atributiilor ce le revin, membrii birourilor si oficiilor electorale exercita o functie ce implica autoritatea de stat. Exercitarea corecta si impartiala a functiei de membru al biroului sau oficiului electoral este obligatorie. Nerespectarea acestei obligatii atrage raspunderea juridica, civila sau penala, dupa caz.
ART. 2
Delegatii partidelor politice in birourile si oficiile electorale nu pot primi si nu pot exercita alte insarcinari in afara celor prevazute de lege.
ART. 3
Delegatii partidelor politice in birourile si oficiile electorale pot fi inlocuiti la cererea celor care i-au propus, cu aprobarea biroului electoral ierarhic superior, pana in preziua votarii, iar in caz de deces, imbolnaviri sau accidente, inclusiv in ziua alegerilor. Biroul sau oficiul electoral din care face parte delegatul ia act de inlocuirea reprezentantului.
ART. 4
(1) Birourile si oficiile electorale lucreaza legal in prezenta majoritatii membrilor care le compun.
(2) In sensul prezentului regulament, prin membri ai birourilor si oficiilor electorale se intelege si presedintii acestora.
ART. 5
Sedintele birourilor si oficiilor electorale sunt conduse de presedintii acestora.
ART. 6
Prezenta la sedinte a membrilor birourilor si oficiilor electorale este obligatorie. In cazuri justificate, presedintii birourilor si oficiilor electorale pot aproba ca unii membri ai acestora sa lipseasca de la sedinta.
ART. 7
(1) Convocarea membrilor birourilor si oficiilor electorale in sedinta se face telefonic sau prin orice alt mijloc, de regula cu cel putin 6 ore inainte, cu exceptia situatiilor urgente, cand se face de indata, din dispozitia presedintelui, prin intermediul aparatului tehnic.
(2) In convocare se precizeaza ora, motivul, locul de desfasurare a sedintei si se comunica materialele ce sunt propuse a fi luate in discutie.
ART. 8
(1) Proiectul ordinii de zi a sedintei se propune de catre presedinte si se aproba cu votul majoritatii membrilor prezenti.
(2) Membrii biroului sau oficiului electoral pot face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau pentru eliminarea unora dintre problemele inscrise in aceasta.
(3) Propunerile de modificare a ordinii de zi se supun aprobarii biroului sau oficiului electoral. Daca acestea sunt aprobate, presedintele este obligat sa le supuna dezbaterii.
ART. 9
(1) Propunerile se supun dezbaterii biroului sau oficiului electoral in ordinea in care acestea au fost inscrise pe ordinea de zi.
(2) Schimbarea ordinii de dezbatere a problemelor inscrise pe ordinea de zi se poate face numai cu aprobarea membrilor biroului sau oficiului electoral, la propunerea presedintelui sau a unuia dintre membri.
ART. 10
(1) Membrii biroului sau ai oficiului electoral pot participa la dezbateri in ordinea inscrierii la cuvant si numai dupa acordarea acestuia de catre presedinte.
(2) In luarile de cuvant, membrii birourilor sau ai oficiilor electorale se limiteaza strict la problema pusa in discutie.
(3) Presedintele poate limita sau retrage cuvantul acordat, in situatia in care vorbitorul se abate de la subiectul aflat in discutie. Daca cel in cauza nu se supune, presedintele poate suspenda sedinta.
ART. 11
(1) In indeplinirea atributiilor prevazute de Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in solutionarea intampinarilor si contestatiilor, birourile si oficiile electorale adopta hotarari cu votul majoritatii membrilor prezenti. Votul se exprima deschis si poate fi numai “pentru” sau “impotriva”.
(2) In caz de egalitate de voturi, votul presedintelui este hotarator.
(3) Hotararile se semneaza de presedinte si de membri.
(4) Lipsa semnaturilor unor membri nu influenteaza valabilitatea hotararii, daca aceasta a fost adoptata in conditiile alin. (1) si cu respectarea dispozitiilor art. 4.
(5) Hotararile se aduc la cunostinta publica, dupa caz, prin afisare la sediul birourilor si oficiilor electorale, pe site-ul propriu, prin comunicare sau prin orice mijloc de publicitate.
ART. 12
(1) Birourile si oficiile electorale sunt obligate sa tina evidenta intampinarilor, contestatiilor si altor cereri privind referendumul, precum si a hotararilor adoptate.
(2) Dupa fiecare sedinta, birourile si oficiile electorale intocmesc un proces-verbal de sedinta care se semneaza de presedinte si persoana care l-a intocmit. Acesta poate fi consultat, la cerere, de catre membrii biroului sau oficiului electoral.
ART. 13
(1) Durata programului zilnic de lucru cu publicul se afiseaza la sediile birourilor si oficiilor electorale si este respectata cu strictete. Acesta nu poate avea mai putin de 6 ore si trebuie fixat intre orele 9,00 – 17,00.
(2) In zilele in care se implinesc termene privind activitati care tin de competenta lor, birourile si oficiile electorale isi incheie programul de lucru cu publicul la ora 24,00.
(3) In ziua votarii, birourile si oficiile electorale asigura permanenta.
ART. 14
(1) In aplicarea prevederilor Legii nr. 3/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in solutionarea intampinarilor si contestatiilor pe care sunt competente sa le solutioneze, birourile electorale si oficiile electorale adopta hotarari care sunt obligatorii pentru toate autoritatile, institutiile publice, birourile electorale, organismele cu atributii in materia referendumului care functioneaza in raza lor teritoriala de competenta, de la data aducerii la cunostinta in sedinta publica.
(2) Biroul Electoral Central emite hotarari in interpretarea legii, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(3) Hotararile se semneaza de presedinte si de membri. Lipsa semnaturilor unor membri nu influenteaza valabilitatea hotararii, daca aceasta a fost adoptata in conditiile art. 11 alin. (1) si cu respectarea dispozitiilor art. 4.
(4) Biroul electoral pentru sectiile de votare din strainatate si oficiile electorale de sector al municipiului Bucuresti indeplinesc, in mod corespunzator, atributiile prevazute de lege pentru birourile electorale de circumscriptie ale judetelor si al municipiului Bucuresti.
ART. 15
Biroul Electoral Central, birourile electorale de circumscriptie ale judetelor si al municipiului Bucuresti, biroul electoral pentru sectiile de votare din strainatate si oficiile electorale isi desemneaza cate un purtator de cuvant, prin votul majoritatii membrilor prezenti, care este abilitat sa asigure legatura acestora cu mass-media prin prezentarea comunicarilor oficiale.
ART. 16
Presedintele Biroului Electoral Central, presedintii birourilor electorale de circumscriptie ale judetelor si al municipiului Bucuresti, biroului electoral pentru sectiile de votare din strainatate si oficiilor electorale stabilesc care dintre problemele cu care acestea au fost sesizate sunt de natura a fi supuse dezbaterii biroului sau oficiului electoral si rezolvate prin hotarare.
ART. 17
Birourile si oficiile electorale isi inceteaza activitatea dupa publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a rezultatului referendumului, potrivit prevederilor legale.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close