Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului din 13 iunie 2012 privind roamingul

Regulamentul (UE) nr. 531/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 13 iunie 2012 privind roamingul in retelele publice de comunicatii mobile in interiorul Uniunii

(reformare)
(Text cu relevanta pentru SEE)
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in special articolul 114,
avand in vedere propunerea Comisiei Europene,
dupa transmiterea proiectului de act legislativ catre parlamentele nationale,
avand in vedere avizul Comitetului Economic si Social European [1],
dupa consultarea Comitetului Regiunilor,
hotarand in conformitate cu procedura legislativa ordinara [2],
intrucat:
(1) Regulamentul (CE) nr. 717/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 iunie 2007 privind roamingul in retelele publice de comunicatii mobile in interiorul Comunitatii [3] a fost modificat in mod substantial [4]. Din motive de claritate, ar trebui, cu ocazia noilor modificari, sa se procedeze la reformarea regulamentului mentionat.
(2) Obiectivul de a reduce diferenta dintre tarifele nationale si cele de roaming, care a fost cuprins in cadrul de evaluare comparativa pentru perioada 2011-2015 al Comisiei, sustinut de Grupul la nivel inalt i2010 in noiembrie 2009, si inclus in Comunicarea Comisiei intitulata “O agenda digitala pentru Europa”, ar trebui sa ramana si obiectivul prezentului regulament. Vanzarea separata preconizata a serviciilor de roaming si a serviciilor nationale ar trebui sa stimuleze concurenta si implicit sa duca la reducerea preturilor pentru clienti si la crearea unei piete interne a serviciilor de roaming in Uniune cu diferente nesemnificative intre tarifele nationale si cele de roaming. Serviciile de roaming la nivelul Uniunii pot stimula dezvoltarea unei piete interne a telecomunicatiilor in Uniune.
(3) Nu se poate spune ca exista o piata interna a telecomunicatiilor atat timp cat exista diferente semnificative intre preturile nationale si cele pentru serviciile de roaming. Prin urmare, obiectivul final ar trebui sa fie acela de a elimina diferenta dintre tarifele nationale si cele de roaming, instituind astfel o piata interna pentru serviciile de comunicatii mobile.
(4) Nivelul ridicat al tarifelor pentru serviciile de voce, SMS si de comunicatii de date in roaming pe care trebuie sa le plateasca utilizatorii de retele publice de comunicatii mobile, precum studentii, persoanele care calatoresc in scop de afaceri si turistii, actioneaza ca un obstacol in calea utilizarii dispozitivelor mobile cu ocazia calatoriilor in strainatate, in interiorul Uniunii, si prezinta importanta pentru consumatori, autoritatile nationale de reglementare si institutiile Uniunii, constituind totodata un obstacol semnificativ pentru piata interna. Aceste tarife excesive cu amanuntul decurg atat din tarifele cu ridicata mari percepute de operatorul strain al retelei-gazda, cat si, in multe cazuri, din marjele ridicate asupra pretului cu amanuntul, impuse de propriul operator de retea al clientului. Din cauza absentei concurentei, adeseori reducerile tarifelor cu ridicata nu sunt transferate utilizatorului final. Cu toate ca anumiti operatori au introdus recent formule tarifare care ofera clientilor conditii mai avantajoase si preturi relativ mai scazute, exista inca dovezi ca relatia dintre costuri si preturi este foarte diferita de cea care ar exista pe o piata competitiva.
(5) Tarifele de roaming ridicate constituie un obstacol in calea eforturilor Uniunii de a avea o economie bazata pe cunoastere si in calea realizarii unei piete interne de 500 de milioane de consumatori. Traficul de date mobile este facilitat prin alocarea unui spectru de frecvente radio suficient in vederea utilizarii de catre consumatori si intreprinderi a serviciilor de voce, SMS si de comunicatii de date oriunde in Uniune. Prin stabilirea alocarii unui spectru suficient si corespunzator in timp util pentru a sprijini obiectivele de politica ale Uniunii si a satisface in mod optim cererea crescanda de trafic de date wireless, Programul multianual pentru politica in domeniul spectrului de frecvente radio instituit prin Decizia 243/2012/UE [5] va deschide calea pentru o dezvoltare care va permite Uniunii sa devina lider mondial in ceea ce priveste vitezele in banda larga, mobilitatea, acoperirea si capacitatea, facilitand aparitia unor modele noi de intreprinderi si a unor tehnologii noi, contribuind astfel la reducerea problemelor structurale la nivelul comercializarii cu ridicata a serviciilor de roaming.
(6) Utilizarea pe scara larga a dispozitivelor mobile conectate la internet indica faptul ca comunicatiile de date in roaming au o importanta economica deosebita. Acest lucru este un criteriu decisiv atat pentru utilizatorii, cat si pentru furnizorii de aplicatii si continut. Pentru a stimula dezvoltarea acestei piete, tarifele pentru transferul de date nu ar trebui sa reprezinte un obstacol in calea cresterii economice.
(7) Comisia, in Comunicarea sa privind raportul intermediar cu privire la stadiul de dezvoltare a serviciilor de roaming in Uniunea Europeana a constatat ca evolutiile tehnologice si/sau alternativele la serviciile de roaming, precum disponibilitatea serviciilor Voice over internet Protocol (VoIP) sau wi-fi, pot face piata interna a serviciilor de roaming a Uniunii sa devina mai competitiva. Cu toate ca aceste alternative, in special serviciile VoIP, sunt utilizate tot mai mult la nivel national, nu s-au inregistrat evolutii spectaculoase ale utilizarii lor in conditii de roaming.
(8) Avand in vedere dezvoltarea rapida a traficului de date mobile si numarul tot mai mare al clientilor care utilizeaza servicii de voce, SMS si de comunicatii de date in roaming in strainatate, exista nevoia de a spori presiunea concurentiala, de a dezvolta modele de intreprinderi si tehnologii noi. Reglementarea tarifelor pentru serviciile de roaming ar trebui sa fie conceputa astfel incat sa nu descurajeze concurenta in sensul atingerii unor niveluri mai mici ale preturilor.
(9) Crearea unui spatiu social, educational, cultural si antreprenorial european, bazat pe mobilitatea persoanelor si a datelor digitale ar trebui sa faciliteze comunicarea intre oameni, pentru a construi o veritabila “Europa a cetatenilor”.
(10) Directiva 2002/19/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 martie 2002 privind accesul la retelele de comunicatii electronice si la infrastructura asociata, precum si interconectarea acestora (directiva privind accesul) [6], Directiva 2002/20/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 martie 2002 privind autorizarea retelelor si serviciilor de comunicatii electronice (directiva privind autorizarea) [7], Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru retelele si serviciile de comunicatii electronice (directiva-cadru) [8], Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 martie 2002 privind serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile electronice de comunicatii (directiva privind serviciul universal) [9] si Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protejarea confidentialitatii in sectorul comunicatiilor publice (directiva asupra confidentialitatii si comunicatiilor electronice) [10] (denumite in continuare impreuna “cadrul de reglementare a comunicatiilor electronice din 2002”) au ca obiectiv crearea unei piete interne pentru comunicatiile electronice in cadrul Uniunii, asigurand totodata un nivel ridicat de protectie a consumatorilor printr-o concurenta sporita.
(11) Regulamentul (CE) nr. 717/2007 nu este o masura izolata, ci vine in completarea si in sprijinul normelor prevazute de cadrul de reglementare a comunicatiilor electronice din 2002, in ceea ce priveste roamingul la nivelul Uniunii. Acest cadru nu a pus la dispozitia autoritatilor nationale de reglementare suficiente instrumente pentru a lua masuri decisive si eficiente cu privire la tarifele serviciilor de roaming din interiorul Uniunii si nu a reusit astfel sa asigure buna functionare a pietei interne a serviciilor de roaming. Regulamentul (CE) nr. 717/2007 a reprezentat o masura adecvata de indreptare a acestei situatii.
(12) Cadrul de reglementare a comunicatiilor electronice din 2002 se bazeaza pe principiul conform caruia obligatiile reglementare ex ante ar trebui impuse numai atunci cand nu exista concurenta efectiva si prevede un proces de analiza periodica a pietei si de revizuire a obligatiilor de catre autoritatile nationale de reglementare, conducand la impunerea de obligatii ex ante asupra operatorilor desemnati ca avand putere semnificativa pe piata. Printre elementele componente ale acestei proceduri se numara definirea pietelor relevante in conformitate cu Recomandarea Comisiei privind pietele relevante de produse si servicii din sectorul comunicatiilor electronice susceptibile de a fi supuse unor reglementari ex ante in conformitate cu Directiva 2002/21/CE [11] (denumita in continuare “recomandarea”), analiza pietelor definite in conformitate cu Liniile directoare ale Comisiei privind analiza pietei si evaluarea puterii semnificative pe piata in conformitate cu cadrul de reglementare al Uniunii pentru retelele si serviciile de comunicatii electronice [12], desemnarea operatorilor cu putere semnificativa pe piata si impunerea de obligatii ex ante asupra operatorilor astfel desemnati.
(13) Piata nationala cu ridicata pentru roamingul international in retelele publice de telefonie mobila a fost identificata in recomandare ca reprezentand o piata pertinenta, susceptibila de a fi supusa unor reglementari ex ante. Cu toate acestea, activitatea desfasurata de autoritatile nationale de reglementare, atat individual, cat si in cadrul Grupului entitatilor europene de reglementare (ERG) si al succesorului acestuia, Organismul autoritatilor europene de reglementare in domeniul comunicatiilor electronice (OAREC) instituit prin Regulamentul (CE) nr. 1211/2009 [13], pentru analizarea pietelor nationale cu ridicata ale serviciilor de roaming international a demonstrat ca, pana in prezent, nu a fost posibil ca o autoritate nationala de reglementare sa abordeze in mod eficient aspectul tarifelor cu ridicata mari ale roamingului pe teritoriul Uniunii, din cauza dificultatii de a identifica intreprinderile cu putere semnificativa pe piata, tinand cont de caracteristicile specifice ale roamingului international, inclusiv de caracterul sau transfrontalier. In urma intrarii in vigoare a Regulamentului (CE) nr. 717/2007, piata de roaming a fost eliminata din domeniul de aplicare a recomandarii revizuite [14].
(14) In plus, autoritatile nationale de reglementare responsabile de apararea si promovarea intereselor clientilor serviciilor de telefonie mobila care isi au resedinta in mod normal pe teritoriul lor sunt in masura sa controleze comportamentul operatorilor retelei vizitate, care se situeaza in alte state membre si de care depind clientii respectivi atunci cand utilizeaza serviciile internationale de roaming. Acest obstacol ar putea diminua, totodata, eficacitatea masurilor luate de catre statele membre in temeiul competentei lor reziduale de a adopta norme de protectie a consumatorilor.
(15) In consecinta, se exercita o presiune asupra statelor membre pentru ca acestea sa adopte masuri in vederea solutionarii problemei legate de nivelul tarifelor internationale de roaming, insa mecanismul de interventie normativa ex ante din partea autoritatilor nationale de reglementare, prevazut de cadrul de reglementare a comunicatiilor electronice din 2002, s-a dovedit insuficient pentru a permite autoritatilor respective sa actioneze decisiv in interesul consumatorilor in acest domeniu concret.
(16) In plus, prin Rezolutia sa privind reglementarea si pietele de comunicatii electronice in Europa [15], Parlamentul European a invitat Comisia sa elaboreze noi initiative pentru a reduce costurile ridicate ale comunicatiilor telefonice mobile transfrontaliere, in timp ce Consiliul European din 23 si 24 martie 2006 a concluzionat ca este esentiala punerea in aplicare, atat la nivelul Uniunii, cat si la nivel national, a unor politici focalizate, eficiente si integrate in domeniul tehnologiei informatiilor si comunicatiilor (TIC) in vederea realizarii obiectivelor de crestere economica si de productivitate si, in acest context, a subliniat importanta pentru competitivitate a reducerii tarifelor de roaming.
(17) In temeiul unor considerente evidente la momentul respectiv, cadrul de reglementare a comunicatiilor electronice din 2002 era destinat sa elimine toate barierele din calea schimburilor comerciale dintre statele membre in domeniul pe care il armoniza, cum ar fi, printre altele, masurile care afecteaza tarifele de roaming. Cu toate acestea, acest lucru nu ar trebui sa impiedice adaptarea normelor armonizate in functie de alte considerente, in vederea gasirii celor mai eficiente metode de stimulare a concurentei pe piata interna a serviciilor de roaming si de asigurare a unui nivel ridicat de protectie a consumatorilor.
(18) Prin urmare, prezentul regulament ar trebui sa permita derogarea de la unele norme care altfel ar fi aplicabile in temeiul cadrului de reglementare a comunicatiilor electronice din 2002, in special directiva-cadru, si anume ca, in absenta puterii semnificative pe piata, preturile pentru ofertele de servicii ar trebui determinate prin acord comercial, permitand astfel introducerea unor obligatii reglementare complementare care sa reflecte caracteristicile specifice ale serviciilor de roaming pe teritoriul Uniunii.
(19) Pietele de roaming cu amanuntul si cele cu ridicata prezinta caracteristici unice, care justifica masuri exceptionale ce depasesc mecanismele disponibile in baza cadrului de reglementare a comunicatiilor electronice din 2002.
(20) Ar trebui utilizata o abordare comuna, armonizata, pentru a se garanta ca utilizatorii retelelor publice terestre de comunicatii mobile care calatoresc in interiorul Uniunii nu platesc preturi excesiv de mari pentru serviciile de roaming pe teritoriul acesteia, stimuland astfel concurenta intre furnizorii de servicii de roaming in ceea ce priveste serviciile de roaming, asigurand un nivel ridicat de protectie a consumatorilor si mentinand atat masurile de stimulare a inovarii, cat si posibilitatea de alegere a consumatorilor. Avand in vedere caracterul transfrontalier al serviciilor in cauza, aceasta abordare comuna este necesara pentru ca furnizorii de servicii de roaming sa poata functiona intr-un cadru de reglementare unic si coerent, bazat pe criterii stabilite in mod obiectiv.
(21) Regulamentul (CE) nr. 717/2007 urmeaza sa expire la 30 iunie 2012. Inainte de expirare, Comisia a efectuat o evaluare in conformitate cu articolul 11 din regulamentul respectiv, care prevede obligatia acesteia de a evalua in ce masura au fost atinse obiectivele regulamentului si de a examina evolutia tarifelor cu ridicata si cu amanuntul pentru furnizarea serviciilor de voce, de SMS si de comunicatii de date clientilor serviciilor de roaming. In raportul sau catre Parlamentul European si catre Consiliu din 6 iulie 2011 privind rezultatele evaluarii functionarii Regulamentului (CE) nr. 717/2007, Comisia a concluzionat ca se impune prelungirea aplicabilitatii Regulamentului (CE) nr. 717/2007 dincolo de data de 30 iunie 2012.
(22) Datele privind evolutia preturilor pentru serviciile de voce, SMS si de comunicatii de date in roaming la nivelul Uniunii de la intrarea in vigoare a Regulamentului (CE) nr. 717/2007, in special cele culese trimestrial de autoritatile nationale de reglementare si raportate prin intermediul OAREC, nu ofera dovezi care sa indice atingerea unui nivel rezonabil de concurenta la nivelul preturilor cu ridicata si cu amanuntul si posibilitatea mentinerii acestei concurente dupa iunie 2012 in absenta unor masuri de reglementare. Aceste date arata ca preturile cu ridicata si cu amanuntul pentru serviciile de roaming sunt in continuare mult mai mari decat preturile nationale si continua sa se grupeze in jurul plafoanelor stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 717/2007, iar sub aceste limite concurenta este limitata.
(23) Prin urmare, expirarea, la 30 iunie 2012, a garantiilor reglementare care se aplica in cazul serviciilor de roaming pe teritoriul Uniunii, la nivelul preturilor cu ridicata si cu amanuntul, in temeiul Regulamentului (CE) nr. 717/2007, ar genera riscul semnificativ ca absenta presiunilor concurentiale pe piata interna a serviciilor de roaming si tentatia furnizorilor de servicii de roaming de a obtine venituri cat mai mari din serviciile de roaming sa determine preturi cu ridicata si cu amanuntul pentru serviciile de roaming pe teritoriul Uniunii care nu reflecta in mod rezonabil costurile subiacente aferente furnizarii serviciului, punand astfel in pericol atingerea obiectivelor respectivului regulament. Astfel, se impune ca interventia prin reglementare pe piata serviciilor mobile de roaming sa se prelungeasca dincolo de data de 30 iunie 2012 pentru a se asigura functionarea fara probleme a pietei interne prin facilitarea aparitiei concurentei si in asa fel incat utilizatorii sa aiba in continuare garantia ca nu vor trebui sa plateasca un pret excesiv in comparatie cu preturile nationale competitive.
(24) Obiectivul de politica prevazut la articolul 8 din directiva-cadru referitor la capacitatea utilizatorilor finali de a accesa si a distribui informatii sau de a utiliza aplicatii si servicii la alegere ar trebui promovat de autoritatile nationale de reglementare.
(25) Pentru a permite dezvoltarea unei piete a serviciilor de roaming mai eficienta, integrata si competitiva, intreprinderile nu ar trebui sa aiba restrictii in ceea ce priveste negocierea efectiva a accesului cu ridicata in scopul furnizarii de servicii de roaming. Obstacolele care impiedica accesul cu ridicata la astfel de servicii de roaming, din cauza diferentelor in ceea ce priveste puterea de negociere si gradul de detinere de infrastructura proprie de catre intreprinderi ar trebui inlaturate. Operatorii de retele virtuale mobile (MVNO) si revanzatorii de servicii de comunicatii mobile fara o infrastructura de retea proprie furnizeaza de regula servicii de roaming pe baza unor acorduri de comercializare a serviciilor de roaming cu ridicata incheiate cu operatorii de retele de telefonie mobila gazda din acelasi stat membru. Cu toate acestea, exista posibilitatea ca negocierile comerciale sa nu ofere o marja suficienta pentru MVNO si revanzatori in vederea stimularii concurentei prin intermediul unor preturi mai mici. Inlaturarea acestor obstacole si echilibrarea puterii de negociere intre MVNO/revanzatori si operatorii de retele de comunicatii mobile prin introducerea unei obligatii privind accesul si a unor plafoane pentru tarifele cu ridicata ar trebui sa faciliteze dezvoltarea unor servicii si oferte de servicii de roaming alternative, inovatoare si la nivelul Uniunii pentru clienti. Normele cadrului de reglementare a comunicatiilor electronice din 2002, in special directiva-cadru si directiva privind accesul, nu permit abordarea acestei probleme prin impunerea de obligatii asupra operatorilor care au o influenta semnificativa pe piata.
(26) Prin urmare, ar trebui introduse norme prin care sa se impuna obligativitatea de a accepta cererile rezonabile de acces cu ridicata la retelele publice de comunicatii mobile in scopul furnizarii de servicii de roaming. Accesul respectiv ar trebui sa fie in concordanta cu nevoile celor care solicita accesul. Accesul ar trebui refuzat numai pe baza unor criterii obiective, precum fezabilitatea tehnica si nevoia de a mentine integritatea retelei. In cazul in care se refuza accesul, partea afectata ar trebui sa poata recurge la procedura de solutionare a litigiilor prevazuta in prezentul regulament. Pentru a asigura un mediu concurential echitabil, accesul cu ridicata in scopul furnizarii serviciilor de roaming ar trebui acordat in conformitate cu obligatiile reglementare stipulate de prezentul regulament si aplicabile la nivelul comertului cu ridicata si ar trebui sa tina cont de diferitele elemente de cost necesare furnizarii acestui tip de acces. O abordare normativa coerenta a accesului cu ridicata in scopul furnizarii de servicii de roaming ar trebui sa contribuie la evitarea discrepantelor dintre statele membre. OAREC, prin coordonare cu Comisia si in colaborare cu partile interesate relevante, ar trebui sa emita orientari privind accesul cu ridicata in vederea furnizarii de servicii de roaming.
(27) Obligatia privind accesul cu ridicata pentru servicii de roaming ar trebui sa includa furnizarea de servicii directe de roaming cu ridicata, precum si furnizarea cu ridicata a serviciilor de roaming in vederea revanzarii de catre terti. De asemenea, obligatia privind accesul cu ridicata pentru servicii de roaming ar trebui sa includa obligatia operatorilor de retele de comunicatii mobile de a permite MVNO si revanzatorilor sa achizitioneze servicii de roaming cu ridicata reglementate de la distribuitorii cu ridicata care ofera un punct de acces unic si o platforma standardizata pentru acordurile privind serviciile de roaming pe intreg teritoriul Uniunii. Pentru a se asigura faptul ca operatorii ofera furnizorilor de servicii de roaming acces la toate infrastructurile necesare pentru accesul direct cu ridicata pentru servicii de roaming si pentru accesul cu ridicata la revanzarea serviciilor de roaming intr-un interval de timp rezonabil, ar trebui publicata o oferta de referinta care sa prevada conditiile standard pentru accesul direct cu ridicata pentru servicii de roaming si pentru accesul cu ridicata la revanzarea serviciilor de roaming. Publicarea ofertei de referinta nu ar trebui sa constituie un obstacol in calea negocierilor dintre solicitantul de acces si furnizorul de acces cu privire la nivelul pretului pentru acordul final privind serviciile cu ridicata sau la serviciile suplimentare de acces cu ridicata care includ mai multe optiuni decat serviciile necesare pentru accesul direct cu ridicata pentru servicii de roaming si pentru accesul cu ridicata la revanzarea serviciilor de roaming.
(28) Obligativitatea privind acordarea de acces cu ridicata pentru servicii de roaming ar trebui sa includa accesul la toate componentele necesare furnizarii serviciilor de roaming, precum: elementele de retea si infrastructura aferenta; sistemele de software relevante, inclusiv sistemele de asistenta operationala; sisteme de informatii sau baze de date pentru precomenzi, aprovizionare, comenzi, cereri de intretinere si reparatii si facturare; conversia numerelor sau sisteme care ofera functionalitati echivalente; retele de telefonie mobila si servicii de retele virtuale.
(29) In cazul in care solicitantii de acces cu ridicata la revanzarea serviciilor de roaming solicita acces la infrastructuri sau servicii suplimentare fata de cele necesare pentru furnizarea serviciilor de roaming cu amanuntul, operatorii de retele de comunicatii mobile pot percepe tarife echitabile si rezonabile pentru infrastructurile sau serviciile respective. Aceste infrastructuri sau servicii suplimentare ar putea fi, printre altele, servicii cu valoare adaugata, sisteme de software si informatice suplimentare sau sisteme de facturare.
(30) Serviciile de comunicatii mobile sunt vandute in pachete, incluzand atat servicii nationale, cat si de roaming, limitand astfel posibilitatea consumatorilor de a alege in materie de servicii de roaming. Astfel de pachete reduc transparenta in ceea ce priveste serviciile de roaming, fiind dificila compararea elementelor individuale care compun pachetele. Prin urmare, nu exista inca o concurenta evidenta intre operatori din punctul de vedere al elementelor de roaming din pachetele de servicii mobile. Facilitarea oferirii roamingului ca serviciu de sine statator ar contribui la solutionarea problemelor structurale prin sporirea gradului de informare a consumatorilor cu privire la preturile de roaming, oferindu-le acestora posibilitatea de a alege servicii de roaming separate si crescand astfel presiunile concurentiale exercitate de cerere. Aceasta va contribui la buna functionare a pietei interne a serviciilor de roaming.
(31) Cererea de servicii de comunicatii mobile de date din partea consumatorilor si a intreprinderilor a crescut considerabil in ultimii ani. Cu toate acestea, tarifele ridicate ale serviciilor de comunicatii de date in roaming limiteaza in mod drastic utilizarea acestor servicii de catre consumatori si de catre intreprinderile cu activitati transfrontaliere pe teritoriul Uniunii. Data fiind imaturitatea pietei si cresterea rapida a cererii de servicii de comunicatii de date in roaming din partea consumatorilor, tarifele cu amanuntul reglementate ar putea doar sa mentina preturile in jurul tarifelor maxime propuse, astfel cum se intampla in cazul Regulamentului (CE) nr. 717/2007, in loc sa continue sa le reduca, ceea ce confirma, prin urmare, nevoia de masuri structurale suplimentare.
(32) Clientii ar trebui sa aiba posibilitatea de a trece cu usurinta la un furnizor alternativ de servicii de roaming sau de a schimba furnizorul alternativ de servicii de roaming, intr-un interval de timp cat mai scurt posibil, in functie de solutia tehnica, fara penalitati si in mod gratuit. Clientii ar trebui sa fie informati intr-un mod clar, inteligibil si usor accesibil cu privire la aceasta posibilitate.
(33) Consumatorii ar trebui sa aiba dreptul de a opta, intr-o maniera usor accesibila, pentru vanzarea unor servicii de roaming separate de pachetul lor de servicii mobile nationale. In prezent, exista cateva moduri in care poate fi pusa in aplicare, din punct de vedere tehnic, vanzarea separata a serviciilor de roaming cu amanuntul reglementate, inclusiv o identitate internationala a abonatului mobil (IMSI) duala (doua IMSI separate pe aceeasi cartela SIM), o IMSI unica (utilizarea aceleiasi IMSI de catre furnizorul din tara de origine si furnizorul de servicii de roaming) si combinatii de IMSI duala sau IMSI unica, alaturi de modalitatea tehnica care nu impiedica consumatorul sa acceseze serviciile reglementate de comunicatii de date in roaming furnizate direct in cadrul unei retele vizitate, prin intermediul unor acorduri intre operatorul retelei din tara de origine si operatorul retelei vizitate.
(34) Tarifele ridicate pentru serviciile de comunicatii de date in roaming descurajeaza clientii de la utilizarea serviciilor de comunicatii mobile de date atunci cand calatoresc pe teritoriul Uniunii. Avand in vedere cererea crescanda si importanta serviciilor de comunicatii de date in roaming, nu ar trebui sa existe niciun obstacol in calea utilizarii unor servicii alternative de comunicatii de date in roaming, furnizate direct in cadrul unei retele vizitate, in mod temporar sau permanent, indiferent de contractele de roaming existente sau de acordurile cu furnizorii nationali, si fara perceperea unei taxe suplimentare. Atunci cand este necesar, in vederea oferirii de servicii de comunicatii de date in roaming, furnizate direct in cadrul unei retele vizitate, furnizorii nationali si furnizorii de servicii de comunicatii de date in roaming ar trebui sa colaboreze pentru a nu ii impiedica pe clienti sa acceseze si sa utilizeze serviciile respective si pentru a asigura functionarea neintrerupta a altor servicii de roaming.
(35) Cu toate ca prezentul regulament nu ar trebui sa stabileasca nicio solutie tehnica anume pentru vanzarea separata a serviciilor de roaming, ci ar trebui sa pregateasca terenul pentru solutia cea mai eficace si eficienta, inclusiv pentru o solutie combinata, care urmeaza a fi dezvoltata de catre Comisie pe baza contributiei din partea OAREC, se impune stabilirea unor criterii privind caracteristicile tehnice pe care ar trebui sa le indeplineasca solutia tehnica in vederea vanzarii separate a serviciilor de roaming. Aceste criterii ar trebui sa includa, intre altele, introducerea solutiei in mod coordonat si armonizat pe tot teritoriul Uniunii si ar trebui sa asigure posibilitatea consumatorilor de a alege rapid si usor un furnizor diferit de servicii de roaming fara a-si schimba numarul de telefon. In plus, nu ar trebui impiedicate serviciile de roaming in afara Uniunii sau cele furnizate unor resortisanti ai tarilor terte in interiorul Uniunii.
(36) Ar trebui instituit un nivel mai ridicat de cooperare si colaborare intre operatorii de retele de telefonie mobila pentru a asigura evolutia tehnica sanatoasa si coordonata a furnizarii de servicii de roaming separate si a nu impiedica accesul la serviciile de comunicatii de date in roaming furnizate direct in cadrul unei retele vizitate. Prin urmare, ar trebui elaborate principiile de baza si metodologiile aplicabile pentru a permite adaptarea rapida la noile conditii si la evolutiile tehnologice. OAREC, in colaborare cu partile interesate relevante, ar trebui sa asiste Comisia in dezvoltarea elementelor tehnice pentru a permite vanzarea separata a serviciilor de roaming si pentru a nu impiedica accesul la serviciile de comunicatii de date in roaming furnizate direct in cadrul unei retele vizitate. Comisia ar trebui sa mandateze un organism european de standardizare sa modifice standardele relevante necesare punerii in aplicare armonizate a vanzarii separate a serviciilor de roaming cu amanuntul reglementate, daca acest lucru se dovedeste necesar.
(37) In vederea asigurarii unor conditii uniforme pentru punerea in aplicare a dispozitiilor prezentului regulament, ar trebui conferite competente de executare Comisiei cu privire la normele detaliate referitoare la obligatiile de informare ale furnizorilor nationali si la o solutie tehnica pentru vanzarea separata a serviciilor de roaming. Respectivele competente ar trebui exercitate in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor si principiilor generale privind mecanismele de control de catre statele membre al exercitarii competentelor de executare de catre Comisie [16].
(38) OAREC ar trebui sa poata oferi, tinand cont de prezentul regulament si de actele de punere in aplicare adoptate in temeiul acestuia, consultanta tehnica specifica, din proprie initiativa, cu privire la vanzarea separata a serviciilor de roaming cu amanuntul reglementate sau la alte chestiuni vizate de prezentul regulament.
(39) Se considera ca, pentru a putea fi pe deplin functionala, vanzarea separata de servicii de roaming cu amanuntul reglementate trebuie combinata cu obligativitatea privind acordarea de acces cu ridicata in scopul furnizarii de servicii de roaming pentru a facilita intrarea pe piata a operatorilor noi sau a celor existenti, inclusiv a furnizorilor de servicii de roaming transfrontaliere. Aceasta solutie ar permite evitarea discrepantelor intre statele membre, asigurand o abordare normativa coerenta si contribuind astfel la dezvoltarea pietei interne. Cu toate acestea, punerea in aplicare a vanzarii separate a serviciilor de roaming cu amanuntul reglementate implica o perioada rezonabila de care operatorii vor avea nevoie pentru a se adapta nivelului tehnic si, prin urmare, masurile structurale vor duce la realizarea unei veritabile piete interne cu un grad de concurenta suficient abia dupa un anumit timp. De aceea ar trebui mentinute temporar si la un nivel corespunzator tarife cu ridicata maxime pentru serviciile de voce, SMS si de comunicatii de date in roaming si plafoanele tarifare de salvgardare pentru aceleasi servicii furnizate cu amanuntul pentru a se asigura pastrarea de catre consumatori a beneficiilor existente pe parcursul perioadei de tranzitie necesare implementarii acestor masuri structurale.
(40) In ceea ce priveste continuarea reglementarii temporare a preturilor, trebuie impuse obligatii reglementare atat la nivelul pretului cu amanuntul, cat si la nivelul pretului cu ridicata pentru a proteja interesele clientilor serviciilor de roaming, experienta anterioara aratand ca reducerile preturilor cu ridicata pentru serviciile de roaming pe teritoriul Uniunii pot sa nu se reflecte in preturi cu amanuntul mai scazute ale roamingului, din cauza absentei masurilor de stimulare in acest sens. Pe de alta parte, luarea unor masuri menite sa reduca nivelul preturilor cu amanuntul fara abordarea problemei nivelului costurilor cu ridicata legate de furnizarea acestor servicii risca sa perturbe buna functionare a pietei interne a serviciilor de roaming si nu ar permite un grad mai mare de concurenta.
(41) Inainte de atingerea unui grad suficient de concurenta pe piata interna a serviciilor de roaming care ar conduce la reduceri ale costului cu ridicata, care, la randul lor, ar putea ajunge la consumatori, prin implementarea masurilor structurale, abordarea cea mai eficienta si proportionata pentru reglementarea nivelului preturilor pentru efectuarea si primirea de apeluri in roaming in interiorul Uniunii consta in fixarea, la nivelul Uniunii, a unui nivel maxim al tarifului cu ridicata mediu pe minut si in limitarea tarifelor cu amanuntul, prin intermediul eurotarifului introdus prin Regulamentul (CE) nr. 717/2007, la care a fost adaugat eurotariful SMS prevazut de Regulamentul (CE) nr. 544/2009 [17] si la care ar trebui sa se adauge eurotariful pentru date prevazut de prezentul regulament. Tariful mediu cu ridicata ar trebui sa se aplice oricarei perechi de operatori din Uniune, pe o perioada specificata.
(42) Eurotarifele de tranzitie pentru apeluri vocale, SMS-uri si comunicatii de date ar trebui stabilite la un nivel de salvgardare care sa asigure furnizorilor de servicii de roaming o marja suficienta si care sa incurajeze ofertele de servicii de roaming competitive, la tarife mai scazute, garantand totodata nu numai pastrarea, ci chiar suplimentarea beneficiilor consumatorilor pe parcursul perioadei de tranzitie necesare implementarii masurilor structurale. Pe parcursul perioadei respective, furnizorii de servicii de roaming ar trebui sa supuna atentiei clientilor informatii despre eurotarife si sa le ofere tuturor clientilor serviciilor lor de roaming, in mod activ, gratuit, clar si transparent.
(43) Eurotarifele de tranzitie pentru apeluri vocale, SMS-uri si comunicatii de date care sunt oferite clientilor serviciilor de roaming ar trebui sa reflecte o marja rezonabila peste costul cu ridicata de furnizare a serviciului de roaming, lasand totodata furnizorilor de servicii de roaming libertatea de a intra in concurenta prin oferte diferentiate si prin adaptarea structurilor tarifare la conditiile pietei si la preferintele consumatorilor. Plafoanele tarifare de salvgardare ar trebui fixate la niveluri care sa nu denatureze beneficiile competitive ale masurilor structurale si pot fi eliminate atunci cand masurile structurale incep sa aduca beneficii concrete clientilor. Aceasta abordare normativa nu ar trebui aplicata partii din tarif care este perceputa pentru furnizarea serviciilor cu valoare adaugata, ci numai tarifelor pentru conectarea la astfel de servicii.
(44) Aceasta abordare normativa ar trebui sa fie usor de pus in aplicare si de controlat, astfel incat sa reduca la minim sarcina administrativa atat pentru operatorii si furnizorii de servicii de roaming afectati de cerintele acesteia, cat si pentru autoritatile nationale de reglementare responsabile cu monitorizarea si punerea sa in aplicare. Ea ar trebui sa fie, de asemenea, transparenta si usor de inteles pentru toti clientii serviciilor de telefonie mobila din intreaga Uniune. Ar trebui totodata sa ofere siguranta si previzibilitate operatorilor care furnizeaza servicii de roaming cu ridicata si cu amanuntul. Nivelul maxim, exprimat in termeni monetari, al tarifelor pe minut cu ridicata si cu amanuntul ar trebui prin urmare sa fie specificat in prezentul regulament.
(45) Nivelul maxim al tarifului cu ridicata mediu pe minut astfel specificat ar trebui sa ia in considerare diferitele elemente implicate in efectuarea unui apel in roaming pe teritoriul Uniunii, in special costul initierii si terminarii unui apel in retelele de telefonie mobila, inclusiv costurile fixe, semnalizarea si tranzitul. Cel mai adecvat etalon pentru initierea si terminarea unui apel este tariful mediu de terminare a apelului pentru operatorii de retele de telefonie mobila din Uniune, bazat pe informatiile oferite de autoritatile nationale de reglementare si publicate de Comisie. Nivelurile maxime ale tarifelor medii pe minut stabilite in prezentul regulament ar trebui astfel determinate luand in considerare tariful mediu de terminare a apelului, care ofera un etalon pentru costurile implicate. Nivelul maxim al tarifului mediu pe minut cu ridicata ar trebui sa fie redus anual, pentru a lua in considerare reducerile tarifelor de terminare a apelurilor impuse periodic de autoritatile nationale de reglementare.
(46) Eurotariful de tranzitie pentru apeluri vocale aplicabil pentru serviciile cu amanuntul ar trebui sa ofere clientilor serviciilor de roaming garantia ca nu li se va percepe un pret excesiv pentru efectuarea sau primirea unui apel in roaming reglementat, lasand totodata furnizorului de servicii de roaming o marja suficienta pentru diferentierea produselor pe care le ofera clientilor.
(47) In cursul perioadei de tranzitie in care se aplica plafoanele de salvgardare, toti clientii ar trebui sa fie informati si sa aiba posibilitatea de a alege, fara costuri suplimentare sau conditii prealabile, un tarif de roaming simplu care nu va depasi tarifele maxime. O marja rezonabila intre costurile cu ridicata si preturile cu amanuntul ar trebui sa garanteze faptul ca furnizorii de servicii de roaming isi acopera toate costurile specifice de roaming pentru serviciile cu amanuntul, inclusiv ponderi adecvate din costurile de comercializare si subventiile acordate pentru achizitionarea telefoanelor mobile si sa le permita o marja adecvata, in vederea obtinerii unui profit rezonabil. Eurotarifele de tranzitie pentru apeluri vocale, SMS-uri si comunicatii de date reprezinta un mijloc adecvat pentru a asigura atat protectia consumatorilor, cat si flexibilitatea furnizorilor de servicii de roaming. La fel ca in cazul plafoanelor pentru tarifele cu ridicata, plafoanele pentru eurotarifele pentru apeluri vocale, SMS-uri si comunicatii de date ar trebui reduse anual.
(48) In cursul perioadei de tranzitie in care se aplica plafoanele de salvgardare, noii clienti ai serviciilor de roaming ar trebui sa fie informati pe deplin intr-un mod clar si inteligibil in privinta gamei de tarife existente pentru serviciile de roaming din interiorul Uniunii, inclusiv cu privire la tarifele care sunt stabilite in conformitate cu eurotariful de tranzitie pentru apeluri vocale, SMS-uri si comunicatii de date. Clientilor actuali ai serviciilor de roaming ar trebui sa li se ofere posibilitatea de a alege un nou tarif in conformitate cu eurotarifele de tranzitie pentru apeluri vocale, SMS-uri si comunicatii de date sau orice alte tarife de roaming, intr-o anumit interval de timp. In cazul clientilor actuali ai serviciilor de roaming care, in acest interval de timp, nu au ales niciun tarif, este indicat sa se faca o distinctie intre cei care au optat deja pentru un tarif sau pachet de roaming specific inainte de intrarea in vigoare a prezentului regulament si cei care nu au ales un astfel de tarif. Acestora din urma ar trebui sa li se acorde in mod automat un tarif in conformitate cu prezentul regulament. Clientii serviciilor de roaming care beneficiaza deja de tarife sau pachete de roaming specifice, care le satisfac nevoile individuale si pe care le-au ales pe baza acestor nevoi, ar trebui sa ramana la tariful sau pachetul ales anterior, daca, dupa ce li s-au reamintit conditiile de tarifare si eurotarifele aplicabile, acestia fac cunoscuta furnizorului lor de servicii de roaming alegerea lor de a pastra respectivele tarife. Astfel de tarife sau pachete de roaming specifice ar putea include, de exemplu, tarife de roaming fixe, tarife nedestinate publicului larg, tarife cu taxe de roaming fixe suplimentare, tarife pe minut mai mici decat eurotarifele maxime pentru apeluri vocale, SMS-uri si comunicatii de date sau tarife care includ taxe pentru stabilirea apelului.
(49) Intrucat prezentul regulament ar trebui sa reprezinte o masura specifica in sensul articolului 1 alineatul (5) din directiva-cadru si intrucat prezentul regulament poate impune furnizorilor de servicii de roaming la nivelul Uniunii sa aduca modificari tarifelor lor de roaming cu amanuntul pentru a se conforma cerintelor prezentului regulament, astfel de modificari nu ar trebui sa determine, in legile nationale de transpunere a cadrului de reglementare a comunicatiilor electronice din 2002, dreptul clientilor serviciilor de telefonie mobila de a renunta la contractele lor.
(50) Prezentul regulament nu ar trebui sa aduca atingere ofertelor inovatoare facute consumatorilor, care sunt mai avantajoase decat eurotarifele de tranzitie pentru apeluri vocale, SMS-uri si comunicatii de date definite in prezentul regulament, ci ar trebui mai degraba sa incurajeze prezentarea de oferte inovatoare, la tarife scazute, clientilor serviciilor de roaming, in special ca reactie la presiunea concurentiala suplimentara generata de dispozitiile structurale ale prezentului regulament. Prezentul regulament nu impune reintroducerea tarifelor de roaming in cazurile in care acestea au fost deja eliminate, si nici majorarea tarifelor de roaming existente pana la nivelul plafoanelor de salvgardare din perioada de tranzitie prevazute in prezentul regulament.
(51) Atunci cand tarifele maxime nu sunt exprimate in euro, plafoanele aplicabile prevazute initial si valorile revizuite ale plafoanelor respective ar trebui stabilite in moneda relevanta prin aplicarea cursurilor de schimb de referinta publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data specificata in prezentul regulament. Atunci cand acestea nu sunt publicate la data specificata, cursurile de schimb de referinta aplicabile ar trebui sa fie cele mentionate in primul Jurnal Oficial al Uniunii Europene, publicat dupa data respectiva, care contine astfel de cursuri de schimb de referinta. Pentru a proteja consumatorii impotriva cresterii preturilor cu amanuntul ale serviciilor de roaming reglementate (apeluri in roaming reglementat, mesaje SMS in roaming reglementat sau servicii de comunicatii de date in roaming reglementat) ca urmare a fluctuatiilor cursului de schimb de referinta pentru alte monede decat moneda euro, un stat membru a carui moneda nu este moneda euro ar trebui sa utilizeze o medie a mai multor cursuri de schimb de referinta dintr-o perioada pentru a determina tarifele cu amanuntul maxime in moneda sa.
(52) Practica anumitor operatori de a factura furnizarea cu ridicata a apelurilor in roaming pe baza unor durate minime de taxare de pana la 60 de secunde, si nu la secunda, astfel cum se procedeaza in mod normal in cazul altor tarife de interconectare cu ridicata, conduce la o denaturare a concurentei dintre operatorii respectivi si operatorii care aplica metode diferite de facturare, compromitand in acelasi timp aplicarea coerenta a tarifelor cu ridicata maxime introduse prin prezentul regulament. Mai mult, acest lucru reprezinta un cost suplimentar care, prin cresterea costurilor cu ridicata, are consecinte negative in ceea ce priveste tarifarea cu amanuntul a serviciilor de voce in roaming. Prin urmare, ar trebui ca operatorii retelelor de telefonie mobila sa aiba obligatia de a factura la secunda furnizarea cu ridicata a apelurilor in roaming reglementate.
(53) ERG, predecesorul OAREC, a estimat ca practica operatorilor de servicii de comunicatii mobile de a utiliza intervale de tarifare mai mari de o secunda la facturarea serviciilor de roaming cu amanuntul adauga la valoarea unei facturi tipice cu eurotarif pentru apeluri vocale, 24 % pentru apelurile efectuate si 19 % pentru cele primite. ERG a mai afirmat ca aceste cresteri reprezinta o forma de tarifare ascunsa, intrucat aceste practici nu sunt cunoscute de cei mai multi clienti. Din acest motiv, ERG a recomandat luarea de masuri urgente pentru a aborda practicile diferite de facturare cu amanuntul aplicate eurotarifului pentru apeluri vocale.
(54) Desi prin introducerea eurotarifului in interiorul Uniunii, Regulamentul (CE) nr. 717/2007 a stabilit o abordare comuna menita sa garanteze ca utilizatorii serviciului de roaming nu sunt facturati in mod excesiv pentru apelurile in roaming reglementate, practicile diferite de facturare la unitate utilizate de operatorii de servicii de comunicatii mobile pun in pericol aplicarea coerenta a acestuia. Aceasta inseamna si ca, in ciuda caracterului transfrontalier al serviciilor de roaming pe teritoriul Uniunii, exista abordari divergente in ceea ce priveste facturarea apelurilor in roaming reglementate, care denatureaza conditiile concurentiale de pe piata interna.
(55) Prin urmare, la nivelul serviciilor cu amanuntul, ar trebui introdus un set comun de norme privind facturarea la unitate in cazul facturilor care aplica eurotariful pentru apeluri vocale, in vederea consolidarii in continuare a pietei interne si a asigurarii in intreaga Uniune a aceluiasi nivel ridicat de protectie a consumatorilor serviciilor de roaming pe teritoriul Uniunii.
(56) In aceste conditii, ar trebui sa li se impuna furnizorilor cu amanuntul de apeluri in roaming reglementate sa-si factureze clientii la secunda pentru apelurile carora li se aplica eurotariful pentru apeluri vocale, avand doar posibilitatea de a aplica o durata initiala minima de taxare de cel mult 30 de secunde pentru apelurile efectuate. Acest lucru le va permite furnizorilor de servicii de roaming sa acopere orice costuri rezonabile de initiere a apelurilor si sa concureze mai flexibil, oferind durate de taxare minime mai scurte. In cazul apelurilor cu eurotarif pentru apeluri vocale primite, nu se justifica nicio durata initiala minima de taxare, deoarece costul cu ridicata subiacent se aplica la secunda, iar costurile specifice de stabilire a apelurilor sunt deja acoperite de tarifele aplicate pentru terminarea apelurilor.
(57) Nu ar trebui sa li se perceapa clientilor tarife pentru primirea mesajelor vocale intr-o retea vizitata, deoarece clientii nu pot controla durata acestor mesaje. Acest lucru nu ar trebui sa aduca atingere altor tarife aplicabile pentru mesajele vocale, de exemplu tarifelor pentru ascultarea mesajelor respective.
(58) Clientii care locuiesc in regiunile de frontiera nu ar trebui sa primeasca facturi exagerat de ridicate din cauza roamingului accidental. In consecinta, furnizorii de servicii de roaming ar trebui sa adopte masuri rezonabile de protectie a clientilor impotriva perceperii de tarife de roaming atunci cand acestia se afla pe teritoriul statului lor membru. Printre acestea ar trebui sa se numere masuri de informare adecvate, pentru a permite clientilor sa impiedice direct asemenea situatii de roaming accidental. Autoritatile nationale de reglementare ar trebui sa fie constiente de situatiile in care se afla clientii care se confrunta cu probleme de achitare a unor tarife de roaming cat timp se afla inca in statul lor membru si ar trebui sa adopte masuri adecvate de atenuare a problemelor respective.
(59) In ceea ce priveste serviciile de SMS in roaming, ca si in cazul apelurilor vocale in roaming, exista riscul ca impunerea de obligatii numai in privinta preturilor cu ridicata sa nu determine scaderea automata a tarifelor pentru clientii cu amanuntul. Pe de alta parte, exista posibilitatea ca orice masura menita sa reduca nivelul preturilor cu amanuntul fara a influenta nivelul costurilor cu ridicata legate de furnizarea acestor servicii sa afecteze pozitia anumitor furnizori de servicii de roaming, mai ales a furnizorilor de servicii de roaming mai mici, prin cresterea riscului de scadere a marjelor.
(60) Mai mult, data fiind structura speciala a pietei serviciilor de roaming si natura sa transfrontaliera, cadrul de reglementare a comunicatiilor electronice din 2002 nu a oferit autoritatilor nationale de reglementare instrumente potrivite pentru a aborda in mod eficace problemele concurentiale subiacente nivelului ridicat al preturilor cu ridicata si cu amanuntul pentru serviciile de SMS in roaming reglementate. Acest lucru nu garanteaza functionarea fara probleme a pietei interne si ar trebui remediat.
(61) Prin urmare, este necesar sa se impuna obligatii reglementare cu privire la serviciile de SMS in roaming reglementate, atat la nivelul serviciilor cu ridicata, pentru a se stabili un raport mai rezonabil intre tarifele cu ridicata si costurile subiacente de furnizare, cat si la nivelul serviciilor cu amanuntul pe o perioada de tranzitie, pentru a proteja interesele clientilor serviciilor de roaming pana cand masurile structurale incep sa produca efecte.
(62) Inainte de atingerea unui grad suficient de concurenta pe piata serviciilor de roaming prin implementarea masurilor structurale, abordarea cea mai eficace si proportionata pentru reglementarea nivelului preturilor cu ridicata aplicabile serviciilor de SMS in roaming reglementate consta in fixarea la nivelul Uniunii a unui tarif mediu maxim pentru fiecare SMS trimis dintr-o retea vizitata. Tariful mediu cu ridicata ar trebui sa se aplice oricarei perechi de operatori din Uniune, pe o perioada specificata.
(63) Tariful cu ridicata maxim pentru serviciile de SMS in roaming reglementate ar trebui sa includa toate costurile suportate de furnizorul serviciului cu ridicata, inclusiv, printre altele, costul initierii, al tranzitului, precum si costul nerecuperat al terminarii mesajului SMS in roaming in reteaua vizitata. Prin urmare, ar trebui sa li se interzica furnizorilor cu ridicata de servicii de SMS in roaming reglementate sa introduca un tarif separat pentru terminarea mesajelor SMS in propria retea, pentru a se asigura aplicarea coerenta a normelor prevazute de prezentul regulament.
(64) Pentru a garanta ca tarifele maxime pentru furnizarea cu ridicata a serviciilor de SMS in roaming se apropie de niveluri care reflecta costurile subiacente aferente furnizarii serviciilor respective si ca se poate dezvolta concurenta la nivelul serviciilor cu amanuntul, tarifele cu ridicata maxime pentru serviciile de SMS reglementate ar trebui sa faca obiectul unei reduceri ulterioare.
(65) In Regulamentul (CE) nr. 544/2009 s-a considerat ca, in absenta elementelor structurale care sa genereze concurenta pe piata serviciilor de roaming, cea mai eficace si proportionata abordare in privinta reglementarii preturilor pentru SMS in roaming pe teritoriul Uniunii la nivelul serviciilor cu amanuntul este introducerea obligatiei operatorilor de servicii de comunicatii mobile de a le oferi clientilor serviciilor de roaming un eurotarif SMS care sa nu depaseasca un anumit tarif maxim specificat.
(66) Pana la momentul in care masurile structurale incep sa produca efecte, eurotariful SMS de tranzitie ar trebui mentinut la un nivel de salvgardare care sa garanteze furnizorilor de servicii de roaming o marja suficienta, reflectand in acelasi timp in mod mai rezonabil costurile subiacente ale furnizarii, si care sa garanteze totodata pastrarea de catre consumatori a beneficiilor existente.
(67) Eurotariful SMS de tranzitie care poate fi oferit clientilor serviciilor de roaming ar trebui, prin urmare, sa reflecte o marja rezonabila peste costurile aferente furnizarii serviciului de SMS in roaming reglementat, lasand totodata furnizorilor de servicii de roaming libertatea de a concura prin oferte diferentiate si prin adaptarea structurilor tarifare la conditiile pietei si la preferintele consumatorilor. Plafonul tarifar de salvgardare ar trebui fixat la un nivel care sa nu denatureze beneficiile competitive ale masurilor structurale si poate fi eliminat atunci cand masurile structurale incep sa produca efecte. Aceasta abordare normativa nu ar trebui aplicata serviciilor de SMS cu valoare adaugata.
(68) Clientii serviciului de roaming nu ar trebui sa aiba obligatia de a plati tarife suplimentare pentru primirea mesajelor SMS sau vocale reglementate atunci cand utilizeaza serviciul de roaming intr-o retea vizitata, deoarece aceste costuri de terminare sunt deja compensate de tariful cu amanuntul perceput pentru trimiterea mesajelor SMS sau vocale in roaming.
(69) Eurotariful SMS ar trebui sa se aplice automat oricarui client, nou sau existent, al serviciului de roaming, care nu a ales sau nu alege in mod deliberat un tarif special pentru SMS in roaming sau un pachet de servicii de roaming care include servicii de SMS in roaming reglementate.
(70) Un mesaj SMS este un mesaj text transmis prin serviciul de mesaje scurte si care este in mod clar diferit de alte mesaje, cum ar fi MMS sau mesajele e-mail. Pentru a garanta eficacitatea prezentului regulament precum si atingerea integrala a obiectivelor propuse, ar trebui sa se interzica orice modificari ale parametrilor tehnici ai unui mesaj SMS in roaming care l-ar diferentia de un mesaj SMS national.
(71) Datele culese de autoritatile nationale de reglementare arata ca persista niveluri ridicate ale tarifelor cu ridicata medii pentru serviciile de comunicatii de date in roaming aplicate de operatorii retelei vizitate furnizorilor de servicii de roaming ai clientilor serviciilor de roaming. In pofida faptului ca aceste tarife cu ridicata par sa urmeze o tendinta de scadere, ele continua sa ramana foarte ridicate in raport cu costul subiacent.
(72) Existenta in continuare a unor tarife cu ridicata mari pentru serviciile de comunicatii de date in roaming poate fi pusa in primul rand pe seama preturilor cu ridicata mari percepute de operatorii altor retele decat cele preferate. Aceste tarife sunt determinate de constrangerile legate de orientarea traficului care nu ii stimuleaza pe operatori sa reduca unilateral preturile standard cu ridicata, deoarece traficul este asigurat indiferent de pretul aplicat. Aceasta situatie are ca rezultat o mare variatie a costurilor cu ridicata. In anumite cazuri, tarifele pentru serviciile de comunicatii de date in roaming aplicabile altor retele decat cele preferate sunt de sase ori mai mari decat cele aplicate retelei preferate. Aceste tarife cu ridicata excesiv de mari pentru serviciile de comunicatii de date in roaming determina denaturari considerabile ale conditiilor concurentiale intre operatorii de servicii de comunicatii mobile in Uniune, fapt care submineaza buna functionare a pietei interne. De asemenea, acestea afecteaza capacitatea furnizorilor de servicii de roaming de a anticipa costurile cu ridicata si, prin urmare, de a pune la dispozitia clientilor pachete tarifare cu amanuntul transparente si competitive. Avand in vedere capacitatea limitata a autoritatilor nationale de reglementare de a solutiona eficient aceste probleme la nivel national, se impune aplicarea unui tarif cu ridicata maxim pentru serviciile de comunicatii de date in roaming. Prin urmare, este necesar sa se impuna obligatii cu privire la serviciile reglementate de comunicatii de date in roaming, atat la nivelul serviciilor cu ridicata, pentru a se stabili un raport mai rezonabil intre tarifele cu ridicata si costurile subiacente de furnizare, cat si la nivelul serviciilor cu amanuntul, pentru a proteja interesele clientilor serviciilor de roaming.
(73) Furnizorii de servicii de roaming pot sa perceapa taxe clientilor pentru un serviciu reglementat de comunicatii de date in roaming numai daca si numai atunci cand clientul serviciului de roaming accepta furnizarea serviciului respectiv.
(74) Domeniul de aplicare a prezentului regulament ar trebui sa includa furnizarea cu amanuntul de servicii de comunicatii de date in roaming pe teritoriul Uniunii. Caracteristicile speciale pe care le prezinta pietele serviciilor de roaming, care au justificat adoptarea Regulamentului (CE) nr. 717/2007 si impunerea de obligatii operatorilor de servicii de comunicatii mobile in ceea ce priveste furnizarea apelurilor vocale si a mesajelor SMS in roaming pe teritoriul Uniunii, se aplica in egala masura si in ceea ce priveste furnizarea cu amanuntul a serviciilor de comunicatii de date in roaming pe teritoriul Uniunii. Ca si serviciile de voce si de SMS in roaming, serviciile de comunicatii de date in roaming nu sunt achizitionate independent la nivel national, ci constituie doar o parte a unui pachet mai larg de servicii cu amanuntul, achizitionate de clienti de la furnizorul de servicii de roaming, fapt care limiteaza concurenta. In acelasi mod, data fiind natura transfrontaliera a serviciilor, autoritatile de reglementare nationale responsabile pentru protejarea si promovarea intereselor clientilor serviciilor de comunicatii mobile care domiciliaza pe teritoriul lor nu sunt in masura sa controleze modul in care actioneaza operatorii retelei vizitate, situata in alte state membre.
(75) In mod similar cazului masurilor de reglementare deja instituite pentru serviciile de voce si SMS, abordarea cea mai eficienta si proportionala pentru reglementarea nivelului preturilor pentru serviciile cu amanuntul de comunicatii de date in roaming pe teritoriul Uniunii, pentru o perioada de tranzitie inainte de atingerea unui grad suficient de concurenta prin implementarea masurilor structurale, consta in introducerea obligatiei furnizorilor de servicii de roaming de a oferi clientilor serviciilor de roaming un eurotarif de tranzitie pentru date care sa nu depaseasca un anumit tarif maxim specificat. Eurotariful pentru date ar trebui stabilit la un nivel de salvgardare care sa garanteze furnizorilor de servicii de roaming o marja suficienta si sa reflecte in acelasi timp in mod mai rezonabil costurile subiacente de furnizare cu amanuntul, asigurand totodata protectia consumatorilor pana cand masurile structurale incep sa produca efecte.
(76) Eurotariful de tranzitie pentru date care poate fi oferit clientilor serviciilor de roaming ar trebui, prin urmare, sa reflecte o marja rezonabila peste costurile cu ridicata aferente furnizarii serviciului reglementat de comunicatii de date in roaming, lasand totodata furnizorilor de servicii de roaming libertatea de a intra in concurenta prin oferte diferentiate si prin adaptarea structurilor tarifare la conditiile pietei si la preferintele consumatorilor. Acest plafon tarifar de salvgardare ar trebui fixat la un nivel care sa nu denatureze beneficiile competitive ale masurilor structurale si poate fi eliminat atunci cand masurile structurale incep sa aduca beneficii concrete si durabile clientilor. In mod similar abordarii folosite in cazul serviciilor de voce si de SMS in roaming, avand in vedere reducerile previzionate ale costurilor subiacente pentru furnizarea cu amanuntul de servicii de comunicatii de date in roaming, nivelurile maxime reglementate ale eurotarifului de tranzitie pentru date ar trebui sa se inscrie pe o curba de evolutie descendenta.
(77) Eurotariful de tranzitie pentru date ar trebui sa se aplice automat oricarui client nou sau existent al serviciului de roaming, care nu a ales sau nu alege in mod deliberat un tarif special pentru comunicatii de date in roaming sau un pachet de servicii de roaming care include servicii reglementate de comunicatii de date in roaming.
(78) Pentru a garanta consumatorilor ca acestia platesc pentru serviciile de comunicatii de date pe care le utilizeaza efectiv si pentru a preintampina problema costurilor ascunse pe care consumatorul ar trebui sa le plateasca din cauza mecanismelor de tarifare aplicate de operatori, constatata in cazul serviciilor de voce dupa introducerea Regulamentului (CE) nr. 717/2007, eurotariful de tranzitie pentru date ar trebui perceput per kilobyte. Acest mod de tarifare este in concordanta cu mecanismul de tarifare care se aplica deja la nivelul furnizarii cu ridicata.
(79) Furnizorii de servicii de roaming pot oferi un pachet integral bazat pe un tarif lunar fix si echitabil la care nu se aplica tarife maxime si care poate include toate serviciile de roaming pe teritoriul Uniunii.
(80) Pentru a garanta ca toti utilizatorii telefoniei vocale mobile pot beneficia de dispozitiile prezentului regulament, dispozitiile sale privind preturile de tranzitie pentru serviciile cu amanuntul ar trebui sa se aplice indiferent daca clientii serviciilor de roaming au un contract preplatit sau postplatit cu furnizorul lor de servicii de roaming si indiferent daca furnizorul de servicii de roaming are propria sa retea, este operator al unei retele mobile virtuale sau este revanzator de servicii de telefonie vocala mobila.
(81) In cazul in care furnizorii de servicii de telefonie mobila din cadrul Uniunii considera ca avantajele interoperabilitatii si ale conectivitatii “end-to-end” pentru clientii lor sunt periclitate de rezilierea, sau de amenintarea cu rezilierea contractelor lor de roaming cu operatorii retelelor de telefonie mobila din alte state membre, sau nu sunt in masura sa ofere clientilor lor un serviciu in alt stat membru ca urmare a lipsei acordului cu cel putin un furnizor de retea cu ridicata, autoritatile nationale de reglementare ar trebui sa utilizeze, daca este cazul, competentele prevazute la articolul 5 din directiva privind accesul pentru a asigura acces si interconectare corespunzatoare, in vederea garantarii conectivitatii “end-to-end” si a interoperabilitatii serviciilor, tinand seama de obiectivele prevazute la articolul 8 din directiva-cadru, in special crearea unei piete interne pe deplin functionale pentru serviciile de comunicatii electronice.
(82) Pentru a imbunatati transparenta preturilor cu amanuntul pentru serviciile de roaming si pentru a-i ajuta pe clientii serviciului de roaming sa ia decizii cu privire la utilizarea dispozitivelor lor de comunicatii mobile in strainatate, furnizorii de servicii de comunicatii mobile ar trebui sa furnizeze clientilor care folosesc serviciile lor de roaming informatii gratuite cu privire la tarifele de roaming care le sunt aplicabile atunci cand utilizeaza servicii de roaming intr-un stat membru vizitat. Avand in vedere nivelul ridicat de informare din randul anumitor categorii de clienti cu privire la tarifele de roaming, furnizorii de servicii de roaming ar trebui sa ofere posibilitatea de a renunta cu usurinta la serviciul de mesaje automate. In plus, furnizorii ar trebui sa ofere activ clientilor lor, cu conditia ca acestia sa se afle pe teritoriul Uniunii, la cerere si gratuit, informatii suplimentare privind tarifele serviciilor de comunicatii de date pe minut, pe SMS sau pe megabyte (inclusiv TVA) pentru efectuarea sau primirea de apeluri vocale si, de asemenea, pentru trimiterea si primirea de mesaje SMS, MMS si orice alte servicii de comunicatii de date in statul membru vizitat.
(83) Transparenta impune, de asemenea, furnizorilor sa ofere clientilor, de fiecare data cand opteaza pentru un abonament sau cand se produce o schimbare in tarifele de roaming, informatii privind tarifele de roaming, in special eurotariful pentru apeluri vocale, SMS-uri si comunicatii de date si toate tarifele fixe pentru pachete integrale, daca este cazul. Furnizorii de servicii de roaming ar trebui sa ofere informatii privind tarifele de roaming prin mijloace adecvate, cum ar fi facturi, internet, clipuri publicitare TV sau marketing direct prin corespondenta. Toate informatiile si ofertele ar trebui sa fie clare, inteligibile, sa poata fi comparate si sa fie transparente in ceea ce priveste preturile si caracteristicile serviciului. Publicitatea pentru ofertele de tarife pentru serviciile de roaming si vanzarea catre clienti ar trebui sa respecte pe deplin legislatia in materie de protectie a consumatorului, in special Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 11 mai 2005 privind practicile comerciale neloiale ale intreprinderilor de pe piata interna fata de consumatori (“directiva privind practicile comerciale neloiale”) [18]. Furnizorii de servicii de roaming ar trebui sa garanteze ca toti clientii care folosesc serviciile lor de roaming sunt constienti de existenta tarifelor reglementate pentru perioada in cauza si ar trebui sa trimita acestor clienti o comunicare scrisa in care sa se descrie in mod clar si impartial conditiile pentru eurotarifele pentru apeluri vocale, SMS-uri si comunicatii de date si dreptul de a trece sau de a renunta la acestea.
(84) Mai mult, ar trebui sa se ia masuri pentru a imbunatati transparenta tarifelor cu amanuntul in cazul tuturor serviciilor de comunicatii de date in roaming, in special pentru a elimina problema “facturilor-soc”, care constituie un obstacol pentru buna functionare a pietei interne, si pentru a pune la dispozitia clientilor serviciilor de roaming instrumentele de care au nevoie pentru a-si monitoriza si controla cheltuielile aferente serviciilor de comunicatii de date in roaming. In acelasi timp, nu ar trebui sa existe obstacole in calea aparitiei unor aplicatii sau tehnologii care pot sa substituie serviciile de roaming sau sa reprezinte o alternativa pentru acestea, cum ar fi serviciile wi-fi.
(85) In special, furnizorii de servicii de roaming ar trebui sa puna gratuit la dispozitia clientilor serviciilor lor de roaming informatii personalizate privind tarifele aplicabile clientilor respectivi pentru serviciile de comunicatii de date in roaming de fiecare data cand acestia initiaza un serviciu de comunicatii de date in roaming la intrarea intr-o alta tara; Aceste informatii ar trebui furnizate pe dispozitivele de comunicatii mobile ale acestora in cel mai adecvat mod, astfel incat sa fie primite si intelese cu usurinta si sa permita sa fie accesate cu usurinta din nou, ulterior.
(86) Pentru a facilita intelegerea de catre clienti a consecintelor financiare ale folosirii serviciilor de comunicatii de date in roaming si pentru a permite clientilor sa-si monitorizeze si sa-si controleze cheltuielile, furnizorii de servicii de roaming ar trebui, atat inainte cat si dupa incheierea unui contract, sa isi informeze in mod adecvat clientii cu privire la tarifele serviciilor reglementate de comunicatii de date in roaming. Aceste informatii ar putea include exemple referitoare la volumul aproximativ de date utilizat in cazuri precum trimiterea unui e-mail, expedierea unei imagini, navigarea pe internet si folosirea aplicatiilor mobile.
(87) In plus, pentru a evita “facturile-soc”, furnizorii de servicii de roaming ar trebui sa defineasca una sau mai multe limite financiare si/sau de volum de trafic maxime pentru sumele care ar trebui platite pentru serviciile de comunicatii de date in roaming, exprimate in moneda de facturare a clientului, pe care sa le ofere gratuit tuturor clientilor serviciilor de roaming, trimitandu-le o notificare, prin intermediul unui canal de comunicare care permite ulterior o noua accesare, atunci cand se apropie de limita respectiva. In momentul atingerii acestei limite, clientul nu ar trebui sa mai primeasca serviciile respective sau sa mai fie taxat pentru acestea, cu exceptia cazului in care clientul solicita in mod expres furnizarea in continuare a serviciilor respective in conformitate cu temenii si conditiile mentionate in notificare. In acest caz, clientul ar trebui sa primeasca gratuit o confirmare, prin intermediul unui canal de comunicare care permite ulterior o noua accesare. Clientilor serviciilor de roaming ar trebui sa li se dea posibilitatea de a opta pentru oricare dintre aceste limite financiare sau de volum de trafic maxime intr-o perioada de timp rezonabila sau de a alege sa nu se aplice vreo limita. Cu exceptia cazului in care clientii decid altfel, acestia ar trebui sa fie trecuti automat pe un sistem de limitare implicit.
(88) Aceste masuri de asigurare a transparentei ar trebui privite ca niste garantii minime pentru clientii serviciilor de roaming si nu ar trebui sa-i opreasca pe furnizorii de servicii de roaming sa le ofere clientilor alte facilitati care sa-i ajute sa anticipeze si sa controleze cheltuielile aferente serviciilor de comunicatii de date in roaming. De exemplu, multi furnizori de servicii de roaming propun noi oferte de tarife cu amanuntul fixe pentru roaming, care permit roamingul de date la un anumit pret intr-o anumita perioada de timp, in limita unei “utilizari rezonabile”. De asemenea, furnizorii de servicii de roaming dezvolta sisteme care sa le permita clientilor serviciilor de roaming sa fie informati in timp real in legatura cu sumele acumulate pe care ar trebui sa le plateasca pentru serviciile de comunicatii de date in roaming. Pentru a asigura buna functionare a pietei interne, aceste evolutii inregistrate pe pietele nationale ar trebui sa se reflecte la nivelul normelor armonizate.
(89) Clientii care au optat pentru un serviciu preplatit pot la randul lor sa intampine problema “facturilor-soc” pentru utilizarea serviciilor de comunicatii de date in roaming. Din acest motiv, limita de suspendare pentru traficul de date ar trebui sa se aplice si clientilor respectivi.
(90) Exista discrepante semnificative intre tarifele de roaming reglementate aplicabile in interiorul Uniunii si tarifele de roaming suportate de consumatori cand calatoresc in afara Uniunii, care sunt cu mult mai ridicate in comparatie cu preturile din interiorul Uniunii. Din cauza lipsei unei abordari coerente in ceea ce priveste masurile de transparenta si de salvgardare referitoare la roamingul din afara Uniunii, consumatorii nu au incredere in drepturile lor si acest lucru ii impiedica deseori sa foloseasca serviciile de comunicare mobila atunci cand sunt in strainatate. Informatiile transparente oferite clientilor ar putea nu numai sa ii ajute sa decida asupra modului de folosire a dispozitivelor de comunicatii mobile in timpul calatoriilor lor in strainatate (atat in interiorul, cat si in afara Uniunii), dar le-ar putea facilita totodata alegerea furnizorului de servicii de roaming. Prin urmare, este necesar ca aceasta problema a lipsei de transparenta si a protectiei consumatorului sa fie abordata si prin aplicarea anumitor masuri de transparenta si de salvgardare in ceea ce priveste serviciile de roaming furnizate in afara Uniunii. Aceste masuri ar facilita concurenta si ar ameliora functionarea pietei interne.
(91) Daca operatorul retelei vizitate din tara vizitata din afara Uniunii nu permite furnizorului de servicii de roaming sa monitorizeze in timp real utilizarea retelei sale de catre clienti, furnizorul de servicii de roaming nu ar trebui sa fie obligat sa ofere limite financiare sau limite de volum maxime pentru a-si proteja clientii.
(92) Autoritatile nationale de reglementare responsabile cu indeplinirea sarcinilor prevazute in temeiul cadrului de reglementare a comunicatiilor electronice din 2002 ar trebui sa dispuna de competentele necesare pentru supravegherea si punerea in aplicare a obligatiilor prevazute in prezentul regulament pe teritoriul lor. Acestea ar trebui, de asemenea, sa monitorizeze evolutia tarifelor serviciilor de comunicatii de date si voce aplicabile clientilor serviciilor de roaming care se deplaseaza in interiorul Uniunii, inclusiv, daca este cazul, costurile specifice ale apelurilor in roaming efectuate si primite in regiunile ultraperiferice ale Uniunii si necesitatea de a asigura recuperarea corespunzatoare a acestor costuri pe piata cu ridicata si de a garanta faptul ca nu sunt utilizate tehnici de gestionare a traficului pentru a limita posibilitatile de alegere ale clientilor. Autoritatile nationale de reglementare ar trebui sa asigure punerea la dispozitia partilor interesate de informatii actualizate privind punerea in aplicare a prezentului regulament si sa publice rezultatele acestei monitorizari o data la sase luni. Informatiile ar trebui furnizate separat pentru intreprinderi, pentru clientii care au ales un serviciu de telefonie mobila preplatit si pentru cei care au ales un serviciu de telefonie mobila postplatit.
(93) Roamingul national in regiunile ultraperiferice ale Uniunii unde licentele de telefonie mobila sunt diferite de cele emise pe restul teritoriului national ar putea sa beneficieze de reduceri de tarife echivalente celor practicate pe piata interna a serviciilor de roaming. Aplicarea prezentului regulament nu ar trebui sa conduca la un tratament mai putin favorabil, din punct de vedere al tarifarii, pentru clientii care utilizeaza servicii de roaming national decat pentru clientii care utilizeaza servicii de roaming pe teritoriul Uniunii. In acest sens, autoritatile nationale pot adopta masuri suplimentare in conformitate cu legislatia Uniunii.
(94) Atunci cand stabilesc norme privind sanctiunile aplicabile in cazul incalcarii prezentului regulament, statele membre ar trebui, printre altele, sa tina seama de posibilitatea ca furnizorii de servicii de roaming sa isi despagubeasca clientii pentru orice intarziere sau impediment in mutarea la un furnizor alternativ de servicii de roaming, in conformitate cu legislatia lor nationala.
(95) Deoarece obiectivele prezentului regulament, si anume instituirea unei abordari comune care sa garanteze ca utilizatorii retelelor publice de comunicatii mobile care calatoresc in interiorul Uniunii nu platesc preturi excesiv de mari pentru serviciile de roaming pe teritoriul Uniunii, obtinandu-se astfel un nivel ridicat de protectie a consumatorilor prin stimularea concurentei intre furnizorii de servicii de roaming, nu pot fi realizate in mod satisfacator de catre statele membre intr-o maniera sigura, armonizata si in timp util si, prin urmare, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta masuri in conformitate cu principiul subsidiaritatii, astfel cum este prevazut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeana. In conformitate cu principiul proportionalitatii, astfel cum este enuntat la articolul mentionat, prezentul regulament nu depaseste ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor respective.
(96) Obligatiile de reglementare privind tarifele cu ridicata pentru serviciile de voce, SMS si comunicatii de date in roaming ar trebui mentinute pana cand masurile structurale incep sa produca efecte si pana se atinge un grad suficient de concurenta pe pietele cu ridicata. In plus, tendintele curente ale pietei arata ca serviciile de comunicatii de date vor deveni treptat segmentul cel mai important al serviciilor mobile, iar serviciile de comunicatii de date in roaming cu ridicata inregistreaza in prezent cel mai ridicat nivel de dinamism, cu preturi considerabil sub tarifele reglementate actuale.
(97) Plafoanele tarifare de salvgardare pentru serviciile cu amanuntul ar trebui fixate la niveluri suficient de ridicate pentru a nu denatura beneficiile concurentiale potentiale ale masurilor structurale si pot fi eliminate complet atunci cand masurile structurale incep sa produca efecte si permit dezvoltarea unei piete interne veritabile. Prin urmare, plafoanele tarifare de salvgardare pentru serviciile cu amanuntul ar trebui sa urmeze o curba de evolutie descendenta, pana la eliminare completa.
(98) Comisia ar trebui sa evalueze eficacitatea prezentului regulament in lumina obiectivelor sale si a contributiei pe care o aduce la punerea in aplicare a cadrului de reglementare a comunicatiilor electronice din 2002 si la functionarea armonioasa a pietei interne. In acest context, Comisia ar trebui sa tina seama de impactul asupra pozitiei concurentiale a furnizorilor de servicii de comunicatii mobile de diverse marimi si din diverse parti ale Uniunii, de noutatile, tendintele si transparenta privind tarifele cu ridicata si cu amanuntul, de raportul acestora cu costurile efective, de masura in care ipotezele formulate in evaluarea de impact care a insotit prezentul regulament au fost confirmate, de costurile pentru conformare, precum si de impactul asupra investitiilor. De asemenea, Comisia ar trebui, tinand seama de evolutiile in domeniul tehnologiei, sa analizeze disponibilitatea si calitatea serviciilor care reprezinta o alternativa la serviciile de roaming (cum ar fi accesul prin intermediul wi-fi).
(99) Obligatiile reglementare privind tarifele cu ridicata si cu amanuntul pentru serviciile de voce, SMS si comunicatii de date in roaming ar trebui mentinute in vederea protejarii consumatorilor atata timp cat concurenta la nivelul tarifelor cu amanuntul sau cu ridicata nu este pe deplin dezvoltata. In acest scop, Comisia ar trebui, pana la 30 iunie 2016, sa evalueze daca obiectivele prezentului regulament au fost indeplinite, inclusiv daca masurile structurale au fost puse in aplicare pe deplin si daca concurenta este suficient dezvoltata pe piata interna a serviciilor de roaming. In cazul in care Comisia concluzioneaza ca concurenta nu s-a dezvoltat suficient, aceasta ar trebui sa adreseze propuneri corespunzatoare Parlamentului European si Consiliului in vederea asigurarii unei protectii adecvate a consumatorilor incepand cu 2017.
(100) Dupa evaluarea mentionata anterior si pentru a asigura monitorizarea continua a serviciilor de roaming pe teritoriul Uniunii, Comisia ar trebui sa pregateasca, la fiecare doi ani, un raport catre Parlamentul European si Consiliu, care sa includa un rezumat general al celor mai recente tendinte referitoare la serviciile de roaming si o evaluare intermediara referitoare la progresele inregistrate in sensul indeplinirii obiectivelor prezentului regulament si la posibilele optiuni alternative pentru atingerea acestor obiective,
ADOPTA PREZENTUL REGULAMENT:
Articolul 1
Obiectul si domeniul de aplicare
(1) Prezentul regulament introduce o abordare comuna, pentru a garanta ca utilizatorii retelelor publice de comunicatii mobile care calatoresc in interiorul Uniunii nu platesc preturi excesiv de mari pentru serviciile de roaming pe teritoriul Uniunii, comparativ cu preturile nationale competitive, atunci cand efectueaza si cand primesc apeluri, cand trimit si primesc mesaje SMS si cand utilizeaza servicii de comunicatii de date cu comutare de pachete, contribuind astfel la functionarea armonioasa a pietei interne, totodata asigurandu-se un nivel ridicat de protectie a consumatorilor, incurajand concurenta si transparenta de pe piata si oferind atat masuri de stimulare a inovarii, cat si posibilitatea consumatorilor de a alege.
Acesta stabileste norme pentru a permite vanzarea serviciilor de roaming reglementate in mod separat fata de serviciile de comunicatii mobile nationale, precum si conditiile pentru accesul cu ridicata la retelele publice de comunicatii mobile in scopul furnizarii de servicii de roaming reglementate. Regulamentul prevede, de asemenea, norme tranzitorii privind tarifele care pot fi percepute de catre furnizorii de servicii de roaming in vederea furnizarii de servicii de roaming reglementate pentru apelurile vocale si mesajele SMS initiate si terminate in interiorul Uniunii, precum si pentru serviciile de comunicatii de date cu comutare de pachete utilizate de clientii serviciului de roaming atunci cand folosesc acest serviciu intr-o retea de comunicatii mobile din alt stat membru. Acesta se aplica atat in cazul tarifelor cu ridicata percepute de catre operatorii de retele, cat si pentru tarifele cu amanuntul percepute de catre furnizorii de servicii de roaming.
(2) Vanzarea serviciilor de roaming reglementate in mod separat fata de serviciile de comunicatii mobile nationale reprezinta o masura intermediara necesara pentru sporirea concurentei si scaderea tarifelor serviciilor de roaming pentru clienti in vederea realizarii unei piete interne a serviciilor de comunicatii mobile in care, in cele din urma, sa nu existe nicio diferentiere intre tarifele nationale si cele de roaming.
(3) Prezentul regulament stabileste, de asemenea, norme care urmaresc cresterea transparentei preturilor si o mai buna furnizare a informatiilor cu privire la tarife catre utilizatorii serviciilor de roaming.
(4) Prezentul regulament reprezinta o masura specifica in sensul articolului 1 alineatul (5) al directivei-cadru.
(5) Tarifele maxime prevazute in prezentul regulament sunt exprimate in euro.
(6) In cazul in care tarifele maxime prevazute la articolele 7, 9 si 12 sunt exprimate in alte monede decat moneda euro, plafoanele initiale in temeiul articolelor respective se stabilesc in monedele respective prin aplicarea cursurilor de schimb de referinta publicate la 1 mai 2012 de Banca Centrala Europeana in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
In scopul stabilirii plafoanelor ulterioare prevazute la articolul 7 alineatul (2), la articolul 9 alineatul (1) si la articolul 12 alineatul (1), valorile revizuite sunt determinate prin aplicarea cursurilor de schimb de referinta publicate la data de 1 mai a anului calendaristic relevant. In ceea ce priveste tarifele maxime reglementate de articolul 7 alineatul (2), articolul 9 alineatul (1) si articolul 12 alineatul (1), plafoanele acestora, exprimate in alte monede decat moneda euro, se revizuiesc anual din 2015. Plafoanele revizuite anual in acele monede se aplica de la 1 iulie, utilizandu-se cursurile de schimb de referinta publicate la data de 1 mai a aceluiasi an.
(7) In cazul in care tarifele maxime reglementate de articolele 8, 10 si 13, sunt exprimate in alte monede decat moneda euro, plafoanele initiale in temeiul articolelor respective sunt stabilite in acele monede prin aplicarea mediei cursurilor de schimb de referinta publicate la 1 martie, 1 aprilie si 1 mai 2012 de Banca Centrala Europeana in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
In scopul stabilirii plafoanelor ulterioare prevazute la articolul 8 alineatul (2) la articolul 10 alineatul (2) si la articolul 13 alineatul (2), valorile revizuite sunt determinate prin aplicarea mediei cursurilor de schimb de referinta publicate la datele de 1 martie, 1 aprilie si 1 mai ale anului calendaristic relevant. In ceea ce priveste tarifele maxime reglementate de articolul 8 alineatul (2), articolul 10 alineatul (2) si articolul 13 alineatul (2), plafoanele acestora, exprimate in alte monede decat moneda euro, se revizuiesc anual din 2015. Plafoanele revizuite anual in acele monede se aplica de la 1 iulie, utilizandu-se media cursurilor de schimb de referinta publicate la datele de 1 martie, 1 aprilie si 1 mai ale aceluiasi an.
Articolul 2
Definitii
(1) In sensul prezentului regulament, se aplica definitiile stabilite la articolul 2 din Directiva privind accesul, la articolul 2 din directiva-cadru si la articolul 2 din Directiva privind serviciul universal.
(2) Pe langa definitiile la care se face referire la alineatul (1), se aplica urmatoarele definitii:
(a) “furnizor de servicii de roaming” inseamna o intreprindere care furnizeaza cu amanuntul unui client al serviciilor de roaming servicii de roaming reglementate;
(b) “furnizor national” inseamna o intreprindere care furnizeaza unui client al serviciilor de roaming servicii de comunicatii mobile nationale;
(c) “furnizor alternativ de servicii de roaming” inseamna un furnizor de servicii de roaming diferit de furnizorul national;
(d) “retea din tara de origine” inseamna o retea publica de comunicatii, situata intr-un stat membru si utilizata de catre furnizorul de servicii de roaming pentru a furniza cu amanuntul unui client al serviciilor de roaming servicii de roaming reglementate;
(e) “retea vizitata” inseamna o retea publica terestra de comunicatii mobile situata in alt stat membru decat cel in care se afla furnizorul national al clientului serviciilor de roaming, care permite clientului serviciilor de roaming sa efectueze sau sa primeasca apeluri, sa trimita sau sa primeasca mesaje SMS sau sa utilizeze comunicatiile de date cu comutare de pachete, pe baza unor acorduri cu operatorul retelei din tara de origine;
(f) “roaming la nivel de Uniune” inseamna utilizarea unui dispozitiv mobil de catre clientul serviciilor de roaming in scopul efectuarii sau primirii de apeluri in interiorul Uniunii, trimiterii sau primirii de mesaje SMS in interiorul Uniunii sau utilizarii de comunicatii de date cu comutare de pachete, atunci cand acesta se afla in alt stat membru decat cel in care este situata reteaua furnizorului national, in baza unor acorduri stabilite intre operatorul retelei din tara de origine si operatorul retelei vizitate;
(g) “client al serviciilor de roaming” inseamna clientul unui furnizor de servicii de roaming reglementate, prin intermediul unei retele publice terestre de comunicatii mobile situate pe teritoriul Uniunii, al carui contract sau acord cu furnizorul respectiv de servicii de roaming permite utilizarea serviciilor de roaming la nivelul Uniunii;
(h) “apel in roaming reglementat” inseamna un apel vocal de telefonie mobila efectuat de catre un client al serviciilor de roaming, initiat intr-o retea vizitata si terminat intr-o retea publica de comunicatii din interiorul Uniunii, sau primit de catre un client al serviciilor de roaming, initiat intr-o retea publica de comunicatii din interiorul Uniunii si terminat intr-o retea vizitata;
(i) “eurotarif pentru apeluri vocale” inseamna orice tarif care nu depaseste tariful maxim, in conformitate cu articolul 8, pe care un furnizor de servicii de roaming il poate percepe pentru furnizarea de apeluri in roaming reglementate in conformitate cu articolul mentionat;
(j) “mesaj SMS” inseamna un mesaj text transmis prin serviciul de mesaje scurte, compus in principal din caractere alfabetice si/sau numerice, care poate fi trimis intre numere de telefon mobil si/sau fix alocate in conformitate cu planurile nationale de numerotatie;
(k) “mesaj SMS in roaming reglementat” inseamna un mesaj SMS trimis de catre un client al serviciilor de roaming, care este initiat intr-o retea vizitata si terminat intr-o retea publica de comunicatii din interiorul Uniunii, sau primit de catre un client al serviciilor de roaming, care este initiat intr-o retea publica de comunicatii din interiorul Uniunii si terminat intr-o retea vizitata;
(l) “eurotarif SMS” inseamna orice tarif care nu depaseste tariful maxim prevazut la articolul 10, pe care un furnizor de servicii de roaming il poate percepe pentru trimiterea de mesaje SMS in roaming reglementate, in conformitate cu respectivul articol;
(m) “serviciu de comunicatii de date in roaming reglementat” inseamna un serviciu de roaming care permite unui client al serviciilor de roaming utilizarea de comunicatii de date cu comutare de pachete prin intermediul dispozitivului sau mobil in timpul conectarii la o retea vizitata. Un serviciu de comunicatii de date in roaming reglementat nu include transmiterea sau primirea apelurilor sau mesajelor SMS in roaming reglementate, dar include transmiterea si primirea de mesaje MMS;
(n) “eurotarif pentru date” inseamna orice tarif care nu depaseste tariful maxim prevazut la articolul 13, pe care un furnizor de servicii de roaming il poate percepe pentru furnizarea de servicii reglementate de comunicatii de date in roaming, in conformitate cu respectivul articol;
(o) “acces cu ridicata pentru servicii de roaming” inseamna accesul direct cu ridicata pentru servicii de roaming sau accesul cu ridicata la revanzarea de servicii de roaming;
(p) “acces direct cu ridicata pentru servicii de roaming” inseamna punerea la dispozitie de infrastructuri si/sau servicii de catre un operator de retea de telefonie mobila unei alte intreprinderi, in conditii stabilite, in scopul furnizarii de servicii de roaming reglementate de catre intreprinderea respectiva catre clienti ai serviciilor de roaming;
(q) “acces cu ridicata la revanzarea de servicii de roaming” inseamna furnizarea cu ridicata a serviciilor de roaming de catre un operator de retea de telefonie mobila diferit de operatorul retelei vizitate catre o alta intreprindere in scopul furnizarii de catre aceasta din urma a serviciilor de roaming reglementate catre clienti ai serviciilor de roaming.
Articolul 3
Acces cu ridicata pentru servicii de roaming
(1) Operatorii de retele de telefonie mobila accepta toate cererile rezonabile de acordare a accesului cu ridicata pentru servicii de roaming.
(2) Operatorii de retele de telefonie mobila pot refuza cererile de acordare a accesului cu ridicata pentru servicii de roaming numai pe baza unor criterii obiective.
(3) Accesul cu ridicata pentru servicii de roaming include accesul la toate elementele de retea si la infrastructura aferenta, la serviciile relevante si la sistemele de software si informatice necesare furnizarii serviciilor de roaming reglementate catre clienti.
(4) Normele privind tarifele cu ridicata pentru servicii de roaming reglementate prevazute la articolele 7, 9 si 12 se aplica furnizarii accesului la toate componentele accesului cu ridicata pentru servicii de roaming mentionat la alineatul (3).
Fara a aduce atingere primului paragraf, in cazul accesului cu ridicata la revanzarea de servicii de roaming, operatorii de retele de telefonie mobila pot percepe tarife echitabile si rezonabile pentru componentele care nu sunt prevazute la alineatul (3).
(5) Operatorii de retele de telefonie mobila publica o oferta de referinta, luand in considerare orientarile OAREC mentionate la alineatul (8), si o pun la dispozitia unei intreprinderi care solicita accesul cu ridicata pentru servicii de roaming. Operatorii de retele de telefonie mobila ofera intreprinderii care solicita accesul un proiect de contract, in conformitate cu prezentul articol, pentru acordarea accesului cel tarziu la o luna de la primirea initiala a solicitarii de catre operatorul de retea de telefonie mobila. Accesul cu ridicata pentru servicii de roaming se acorda intr-un termen rezonabil care nu depaseste trei luni de la incheierea contractului. Operatorii de retele de telefonie mobila care primesc o solicitare de acces cu ridicata la serviciile de roaming si intreprinderile care solicita accesul negociaza cu buna-credinta.
(6) Oferta de referinta mentionata la alineatul (5) este suficient de detaliata si include toate componentele necesare pentru accesul cu ridicata pentru servicii de roaming mentionat la alineatul (3), oferind o descriere a ofertelor relevante pentru accesul direct cu ridicata pentru servicii de roaming si pentru accesul cu ridicata la revanzarea de servicii de roaming, precum si clauzele si conditiile aferente. Daca este cazul, autoritatile nationale de reglementare impun efectuarea de modificari in cadrul ofertelor de referinta pentru a permite indeplinirea obligatiilor prevazute la prezentul articol.
(7) In cazul in care intreprinderea care solicita accesul doreste sa poarte negocieri comerciale pentru a include si componentele care nu sunt acoperite de oferta de referinta, operatorii de retele de telefonie mobila raspund unei astfel de solicitari intr-un interval de timp rezonabil care nu depaseste doua luni de la primirea initiala. In sensul prezentului alineat, alineatele (2) si (5) nu se aplica.
(8) Pana la 30 septembrie 2012, pentru a contribui la aplicarea consecventa a prezentului articol, OAREC, in urma consultarii partilor interesate si in stransa cooperare cu Comisia, elaboreaza orientari privind accesul cu ridicata pentru servicii de roaming.
(9) Alineatele (5)-(7) se aplica incepand cu 1 ianuarie 2013.
Articolul 4
Vanzarea separata a serviciilor de roaming cu amanuntul reglementate
(1) Furnizorii nationali asigura clientilor lor accesul la serviciile de voce, SMS si comunicatii de date in roaming reglementate, furnizate ca pachet de orice furnizor alternativ de servicii de roaming.
Nici furnizorii nationali, nici furnizorii de servicii de roaming nu impiedica clientii sa acceseze servicii reglementate de comunicatii de date in roaming furnizate direct in reteaua vizitata de catre un furnizor alternativ de servicii de roaming.
(2) Clientii serviciilor de roaming au dreptul de a schimba furnizorul de servicii de roaming in orice moment. In cazul in care un client al serviciilor de roaming doreste sa schimbe furnizorul serviciilor de roaming, schimbarea se efectueaza fara intarzieri nejustificate si, in orice caz, in cel mai scurt timp posibil, in functie de solutia tehnica aleasa pentru punerea in aplicare a vanzarii separate a serviciilor de roaming cu amanuntul reglementate, in orice caz fara a depasi trei zile lucratoare de la incheierea acordului cu noul furnizor de servicii de roaming.
(3) Trecerea la un furnizor alternativ de servicii de roaming sau intre furnizori de servicii de roaming nu implica niciun cost pentru clienti si este posibila in cadrul oricarui plan tarifar. Aceasta nu implica niciun abonament asociat sau taxe fixe sau periodice suplimentare legate de alte elemente ale abonamentului decat serviciile de roaming, in raport cu conditiile care erau in vigoare inainte de schimbarea furnizorului.
(4) Furnizorii nationali trebuie sa isi informeze toti clientii serviciilor de roaming, intr-o forma clara, detaliata si usor accesibila, cu privire la posibilitatea de a opta pentru serviciile mentionate la alineatul (1) primul paragraf.
In special atunci cand se incheie sau se reinnoieste un contract de servicii de comunicatii mobile, furnizorii nationali ofera tuturor clientilor lor, in mod individual, informatii complete privind posibilitatea de a opta pentru un furnizor alternativ de servicii de roaming si nu impiedica incheierea unui contract cu un astfel de furnizor alternativ. Clientii care incheie un contract pentru servicii de roaming reglementate cu un furnizor national confirma explicit faptul ca au fost informati cu privire la aceasta posibilitate. Furnizorul national nu impiedica vanzatorii cu amanuntul care il reprezinta in puncte de vanzare sa ofere clientilor contracte pentru servicii de roaming separate cu furnizori alternativi de astfel de servicii si nici nu ii abate sau descurajeaza de la a face astfel de oferte.
(5) Parametrii tehnici ai serviciilor de roaming reglementate nu pot fi modificati astfel incat acestia sa difere de parametrii tehnici, inclusiv de parametrii calitativi, ai serviciilor de roaming reglementate, astfel cum sunt furnizate clientului inainte de schimbare. In cazul in care nu toate serviciile de roaming reglementate sunt vizate de schimbare, serviciile respective care nu au fost schimbate sunt furnizate in continuare, daca este posibil, la acelasi pret si la aceiasi parametri tehnici, inclusiv cei calitativi.
(6) Prezentul articol se aplica incepand cu 1 iulie 2014.
Articolul 5
Punerea in aplicare a vanzarii separate a serviciilor de roaming cu amanuntul reglementate
(1) Furnizorii nationali asigura punerea in aplicare a vanzarii separate a serviciilor de roaming cu amanuntul reglementate, astfel cum este prevazut la articolul 4, pentru a garanta clientilor lor posibilitatea de a utiliza serviciile de comunicatii mobile nationale si serviciile de roaming reglementate separate. Furnizorii nationali trebuie sa onoreze toate cererile rezonabile de acces la infrastructura si sa asigure serviciile de asistenta aferente care sunt relevante pentru vanzarea separata a serviciilor de roaming cu amanuntul reglementate. Accesul la infrastructura si la serviciile de asistenta respective care sunt necesare pentru a permite vanzarea separata a serviciilor de roaming reglementate, inclusiv la serviciile de autentificare a utilizatorilor, este gratuit si nu implica niciun cost direct pentru clienti.
(2) Pentru a se asigura ca vanzarea separata a serviciilor de roaming cu amanuntul reglementate este pusa in aplicare in mod consecvent si simultan la nivelul Uniunii, Comisia adopta, pana la 31 decembrie 2012, prin intermediul actelor de punere in aplicare si in urma consultarii OAREC, normele detaliate referitoare la obligatiile de informare prevazute la articolul 4 alineatul (4) si la o solutie tehnica pentru punerea in aplicare a vanzarii separate a serviciilor de roaming cu amanuntul reglementate. Actele de punere in aplicare respective se adopta in conformitate cu procedura de examinare mentionata la articolul 6 alineatul (2) si se aplica incepand cu 1 iulie 2014.
(3) Solutia tehnica pentru punerea in aplicare a vanzarii separate a serviciilor de roaming cu amanuntul reglementate trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:
(a) sa permita un acces facil pentru consumatori, si anume, sa permita consumatorilor sa treaca rapid si usor la un furnizor alternativ de servicii de roaming fara a-si schimba numarul existent de telefon mobil si utilizand acelasi dispozitiv mobil;
(b) sa poata satisface toate categoriile de cerere a consumatorilor in conditii competitive, inclusiv cererile de utilizare intensa a serviciilor de comunicatii de date;
(c) sa permita promovarea concurentei in mod efectiv, tinand seama si de posibilitatile operatorilor de exploatare a activelor lor de infrastructura sau a acordurilor lor comerciale;
(d) sa fie eficienta din perspectiva costurilor, tinand seama de repartizarea costurilor intre furnizorii nationali si furnizorii alternativi de servicii de roaming;
(e) sa permita indeplinirea obligatiilor mentionate la articolul 4 alineatul (1) intr-un mod eficient;
(f) sa permita un grad maxim de interoperabilitate;
(g) sa fie usor de utilizat, in special in ceea ce priveste manevrarea tehnica a dispozitivului mobil de catre clienti in momentul schimbarii retelei;
(h) sa asigure faptul ca accesul la serviciile de roaming pentru clientii din Uniune in tari terte sau pentru clientii din tari terte in Uniune nu este impiedicat;
(i) sa asigure respectarea normelor privind protectia vietii private, a datelor cu caracter personal, a securitatii si integritatii retelelor si a transparentei impuse de directiva-cadru si de directivele specifice;
(j) sa tina seama de promovarea de catre autoritatile nationale de reglementare a capacitatii utilizatorilor finali de a accesa si de a distribui informatii sau de a utiliza aplicatii si servicii la alegere, in conformitate cu articolul 8 alineatul (4) litera (g) din directiva-cadru;
(k) sa asigure faptul ca furnizorii aplica conditii echivalente in circumstante echivalente.
(4) Solutia tehnica poate combina una sau mai multe modalitati tehnice in scopul indeplinirii criteriilor prevazute la alineatul (3).
(5) Daca este necesar, Comisia mandateaza un organism european de standardizare sa adapteze standardele aplicabile care sunt necesare pentru punerea in aplicare armonizata a vanzarii separate a serviciilor de roaming cu amanuntul reglementate.
(6) Alineatele (1), (3), (4) si (5) din prezentul articol se aplica incepand cu 1 iulie 2014.
Articolul 6
Procedura comitetului
(1) Comisia este asistata de Comitetul pentru comunicatii instituit prin articolul 22 din directiva-cadru. Comitetul respectiv este un comitet in sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.
(2) In cazul in care se face trimitere la prezentul alineat, se aplica articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
Articolul 7
Tarife cu ridicata pentru efectuarea de apeluri in roaming reglementate
(1) Incepand cu 1 iulie 2012, tariful cu ridicata mediu pe care operatorul unei retele vizitate il poate percepe furnizorului de servicii de roaming al unui client pentru furnizarea unui apel in roaming reglementat initiat in reteaua vizitata respectiva, inclusiv, printre altele, costurile cu initierea, tranzitul si terminarea, nu poate depasi 0,14 EUR pe minut.
(2) Tariful mediu cu ridicata mentionat la alineatul (1) se aplica intre oricare doi operatori si se calculeaza pentru o perioada de 12 luni sau pentru orice alta perioada mai scurta care ramane pana la sfarsitul perioadei de aplicare a unui tarif maxim cu ridicata mediu, conform dispozitiilor prezentului alineat, sau pana la 30 iunie 2022. Tariful maxim cu ridicata mediu se reduce la 0,10 EUR la 1 iulie 2013 si la 0,05 EUR la 1 iulie 2014 si, fara a aduce atingere articolului 19, se mentine la 0,05 EUR pana la 30 iunie 2022.
(3) Tariful cu ridicata mediu mentionat la alineatul (1) se calculeaza impartind veniturile totale incasate din servicii de roaming cu ridicata la numarul total de minute de roaming cu ridicata efectiv utilizate de operatorul respectiv pentru furnizarea de apeluri in roaming cu ridicata pe teritoriul Uniunii, in perioada relevanta, exprimate intr-o anumita suma pe secunda ajustata pentru a tine seama de posibilitatea ca operatorul retelei vizitate sa aplice o durata initiala minima de taxare de cel mult 30 de secunde.
Articolul 8
Tarife cu amanuntul pentru apeluri in roaming reglementate
(1) Furnizorii de servicii de roaming pun la dispozitie si ofera in mod activ tuturor clientilor lor de servicii de roaming, intr-o maniera clara si transparenta, un eurotarif pentru apeluri vocale, in conformitate cu alineatul (2). Respectivul tarif nu implica niciun abonament asociat si nici alte taxe fixe sau periodice si poate fi combinat cu orice alte tarife cu amanuntul.
Atunci cand fac o astfel de oferta, furnizorii de servicii de roaming trebuie sa isi informeze din nou toti clientii serviciilor de roaming care au ales un tarif sau pachet de roaming specific cu privire la conditiile aplicabile tarifului sau pachetului respectiv.
(2) Incepand cu 1 iulie 2012, tariful cu amanuntul (fara TVA) al eurotarifului pentru apeluri vocale pe care un furnizor de servicii de roaming il poate percepe clientului serviciilor de roaming pentru furnizarea unui apel in roaming reglementat poate varia pentru orice apel in roaming, insa nu poate depasi 0,29 EUR pe minut pentru orice apel efectuat sau 0,08 EUR pe minut pentru orice apel primit. Tariful cu amanuntul maxim pentru apelurile efectuate se reduce la 0,24 EUR la 1 iulie 2013 si la 0,19 EUR la 1 iulie 2014, iar tariful cu amanuntul maxim pentru apelurile primite se reduce la 0,07 EUR la 1 iulie 2013 si la 0,05 EUR la 1 iulie 2014. Fara a aduce atingere articolului 19, tarifele cu amanuntul maxime pentru eurotariful pentru apeluri vocale raman in vigoare pana la 30 iunie 2017.
Furnizorii de servicii de roaming nu percep niciun tarif clientilor serviciilor de roaming pentru primirea de catre acestia a unui mesaj vocal in roaming. Acest lucru nu trebuie sa aduca atingere altor tarife aplicabile, cum ar fi tarifele pentru ascultarea mesajelor respective.
Orice furnizor de servicii de roaming factureaza la secunda clientii serviciilor de roaming pentru furnizarea apelurilor in roaming reglementate, primite sau efectuate carora li se aplica un eurotarif pentru apeluri vocale.
Furnizorul de servicii de roaming poate aplica o perioada initiala minima de tarifare, care sa nu depaseasca 30 de secunde, in cazul apelurilor carora li se aplica un eurotarif pentru apeluri vocale.
(3) Furnizorii de servicii de roaming aplica automat un eurotarif pentru apeluri vocale tuturor clientilor serviciilor de roaming existenti, cu exceptia clientilor care au ales deja in mod deliberat un tarif sau pachet de roaming specific prin care beneficiaza de alt tarif pentru apelurile in roaming reglementate decat cel de care ar fi beneficiat daca nu ar fi facut o astfel de alegere.
(4) Furnizorii de servicii de roaming aplica un eurotarif pentru apeluri vocale pentru toti clientii noi ai serviciilor de roaming care nu aleg in mod deliberat un tarif de roaming diferit sau un pachet tarifar pentru serviciile de roaming care sa includa un tarif diferit pentru apelurile in roaming reglementate.
(5) Orice client al serviciului de roaming poate solicita in orice moment sa i se aplice un eurotarif pentru apeluri vocale sau sa renunte la acesta. Orice astfel de modificare trebuie sa se realizeze in termen de o zi lucratoare de la primirea cererii, sa fie gratuita si sa nu implice conditii sau restrictii legate de alte elemente ale abonamentului, cu exceptia situatiei in care un client al serviciilor de roaming care are abonament pentru un pachet special incluzand mai multe servicii de roaming reglementate doreste sa i se aplice eurotariful pentru apeluri vocale, situatie in care furnizorul de servicii de roaming ii poate cere clientului respectiv sa renunte la avantajele oferite de celelalte elemente ale pachetului. Furnizorul de servicii de roaming poate amana modificarea pana la expirarea unei perioade minime specificate pentru aplicarea tarifului de roaming anterior, perioada care nu poate depasi doua luni. Un eurotarif pentru apeluri vocale poate fi intotdeauna combinat cu un eurotarif SMS si cu un eurotarif pentru date.
Articolul 9
Tarife cu ridicata pentru mesajele SMS in roaming reglementate
(1) Incepand cu 1 iulie 2012, tariful cu ridicata mediu pe care operatorul unei retele vizitate il poate percepe pentru furnizarea unui mesaj SMS in roaming reglementat initiat in reteaua vizitata respectiva nu depaseste 0,03 EUR pe mesaj SMS. Tariful mediu cu ridicata maxim este redus la 0,02 EUR la 1 iulie 2013 si, fara a aduce atingere articolului 19, se mentine la 0,02 EUR pana la 30 iunie 2022.
(2) Tariful mediu cu ridicata mentionat la alineatul (1) se aplica intre oricare doi operatori si se calculeaza pentru o perioada de 12 luni sau pentru orice alta perioada mai scurta care ramane pana la 30 iunie 2022.
(3) Tariful mediu cu ridicata mentionat la alineatul (1) se calculeaza impartind veniturile totale cu ridicata incasate de operatorul retelei vizitate sau de operatorul retelei din tara de origine pentru initierea si transmiterea mesajelor SMS in roaming reglementate in interiorul Uniunii in perioada relevanta la numarul total de astfel de mesaje SMS initiate si transmise in numele furnizorului de servicii de roaming relevant sau al operatorului retelei din tara de origine in acea perioada.
(4) Operatorul unei retele vizitate nu percepe de la operatorul furnizorului de servicii de roaming sau de la operatorul retelei din tara de origine al unui client al serviciilor de roaming niciun alt tarif decat cel mentionat la alineatul (1) pentru terminarea unui mesaj SMS in roaming reglementat trimis unui client al serviciului de roaming care utilizeaza acest serviciu in reteaua vizitata respectiva.
Articolul 10
Tarife cu amanuntul pentru mesajele SMS in roaming reglementate
(1) Furnizorii de servicii de roaming pun la dispozitie si ofera in mod activ tuturor clientilor lor de servicii de roaming, intr-o maniera clara si transparenta, un eurotarif SMS in conformitate cu alineatul (2). Eurotariful SMS nu implica niciun abonament asociat sau alte taxe fixe sau periodice si poate fi combinat cu orice tarif cu amanuntul, sub rezerva celorlalte dispozitii ale prezentului articol.
(2) Incepand cu 1 iulie 2012, pretul cu amanuntul (fara TVA) al unui eurotarif SMS pe care un furnizor de servicii de roaming il poate percepe de la un client al serviciilor de roaming pentru un mesaj SMS in roaming reglementat trimis de clientul respectiv poate varia in functie de fiecare mesaj SMS in roaming reglementat, dar nu depaseste 0,09 EUR. Tariful maxim respectiv se reduce la 0,08 EUR la 1 iulie 2013 si la 0,06 EUR la 1 iulie 2014 si, fara a aduce atingere articolului 19, se mentine la 0,06 EUR pana la 30 iunie 2017.
(3) Furnizorii de servicii de roaming nu percep niciun tarif de la clientii serviciilor de roaming pentru primirea de catre acestia a unui mesaj SMS in roaming reglementat.
(4) Furnizorii de servicii de roaming aplica automat un eurotarif SMS tuturor clientilor serviciilor de roaming existenti, cu exceptia clientilor care au ales deja in mod deliberat un tarif sau pachet de roaming specific prin care beneficiaza de alt tarif pentru mesajele SMS in roaming reglementate decat cel de care ar fi beneficiat daca nu ar fi facut o astfel de alegere.
(5) Furnizorii de servicii de roaming aplica un eurotarif SMS pentru toti clientii noi ai serviciilor de roaming care nu aleg in mod deliberat un tarif SMS in roaming diferit sau un pachet tarifar pentru serviciile de roaming care sa includa un tarif diferit pentru serviciile de SMS in roaming reglementate.
(6) Orice client al serviciilor de roaming poate solicita in orice moment sa i se aplice un eurotarif SMS sau sa renunte la acesta. Orice astfel de modificare trebuie sa se realizeze in termen de o zi lucratoare de la primirea cererii, sa fie gratuita si sa nu implice conditii sau restrictii legate de elemente ale abonamentului altele decat cele de roaming. Furnizorul de servicii roaming poate intarzia aceasta trecere pana la expirarea unei perioade minime de timp specificate pentru aplicarea tarifului de roaming anterior, perioada care nu poate depasi doua luni. Un eurotarif SMS poate fi intotdeauna combinat cu un eurotarif pentru apeluri vocale si cu un eurotarif pentru date.
Articolul 11
Caracteristicile tehnice ale mesajelor SMS in roaming reglementate
Niciun furnizor de servicii de roaming, furnizor national, operator al unei retele din tara de origine sau operator al unei retele vizitate nu modifica parametrii tehnici ai mesajelor SMS in roaming reglementate astfel incat acestia sa difere de parametrii tehnici ai mesajelor SMS furnizate pe piata nationala respectiva.
Articolul 12
Tarife cu ridicata pentru serviciile reglementate de comunicatii de date in roaming
(1) De la 1 iulie 2012 tariful cu ridicata mediu pe care operatorul unei retele vizitate il poate percepe de la furnizorul retelei din tara de origine al unui client al serviciilor de roaming pentru furnizarea serviciilor reglementate de comunicatii de date in roaming prin intermediul retelei vizitate respective nu depaseste un plafon de salvgardare de 0,25 EUR pe megabyte de date transmise. Plafonul de salvgardare se reduce la 0,15 EUR pe megabyte de date transmise la 1 iulie 2013 si la 0,05 EUR pe megabyte de date transmise la 1 iulie 2014 si, fara a aduce atingere articolului 19, se mentine la 0,05 EUR pe megabyte de date transmise pana la 30 iunie 2022.
(2) Tariful mediu cu ridicata mentionat la alineatul (1) se aplica intre oricare doi operatori si se calculeaza pentru o perioada de douasprezece luni sau pentru orice alta perioada mai scurta care ramane pana la 30 iunie 2022.
(3) Tariful mediu cu ridicata mentionat la alineatul (1) se calculeaza impartind veniturile totale cu ridicata incasate de operatorul retelei vizitate sau al unei retele din tara de origine pentru furnizarea serviciilor reglementate de comunicatii de date in roaming in perioada relevanta la numarul total de megabyti de date consumati efectiv prin furnizarea serviciilor respective in acea perioada, exprimat intr-o anumita suma pe kilobyte in numele furnizorului de servicii de roaming relevant sau al operatorului relevant al unei retele din tara de origine in perioada respectiva.
Articolul 13
Tarife cu amanuntul pentru serviciile reglementate de comunicatii de date in roaming
(1) Furnizorii de servicii de roaming pun la dispozitie si ofera in mod activ tuturor clientilor lor de servicii de roaming, intr-o maniera clara si transparenta, un eurotarif pentru date in conformitate cu alineatul (2). Acest eurotarif pentru date nu implica niciun abonament asociat si nici alte taxe fixe sau periodice si poate fi combinat cu alte tarife cu amanuntul.
Atunci cand fac o astfel de oferta, furnizorii de servicii de roaming ii informeaza din nou pe acei clienti ai serviciilor de roaming care au ales deja un tarif sau pachet de roaming specific cu privire la conditiile aplicabile tarifului sau pachetului respectiv.
(2) Incepand cu 1 iulie 2012, tariful cu amanuntul (fara TVA) pe care un furnizor de servicii de roaming il poate percepe ca eurotarif pentru date de la un client al serviciilor de roaming pentru furnizarea unui serviciu reglementat de comunicatii de date in roaming nu depaseste 0,70 EUR pe megabyte utilizat. Tariful cu amanuntul maxim pentru date utilizate se reduce la 0,45 EUR pe megabyte utilizat la 1 iulie 2013, la 0,20 EUR pe megabyte utilizat la 1 iulie 2014 si, fara a aduce atingere articolului 19, se mentine la 0,20 EUR pe megabyte utilizat pana la 30 iunie 2017.
Tarifele percepute de furnizorii de servicii de roaming de la clientii lor pentru furnizarea serviciilor reglementate de comunicatii de date in roaming carora li se aplica un eurotarif pentru date sunt stabilite pe kilobyte, cu exceptia mesajelor transmise prin intermediul serviciului de mesaje multimedia (MMS), pentru care se poate percepe un tarif pe unitate. In acest caz, tariful cu amanuntul pe care un furnizor de servicii de roaming il poate percepe clientului serviciilor de roaming pentru transmiterea sau primirea unui mesaj MMS in roaming nu depaseste tariful cu amanuntul maxim stabilit la primul paragraf.
(3) Incepand cu 1 iulie 2012, furnizorii de servicii de roaming aplica automat un eurotarif pentru date tuturor clientilor serviciilor de roaming existenti, cu exceptia clientilor care au ales deja un anumit tarif de roaming sau care beneficiaza deja de un tarif care este in mod evident mai redus decat eurotariful pentru date sau care au ales deja un pachet prin care beneficiaza de alte tarife pentru serviciile reglementate de comunicatii de date in roaming decat cele de care ar fi beneficiat in absenta unei astfel de alegeri.
(4) Incepand cu 1 iulie 2012, furnizorii de servicii de roaming aplica un eurotarif pentru date tuturor noilor clienti ai serviciilor de roaming care nu au ales in mod deliberat un tarif diferit sau un pachet tarifar pentru servicii de roaming care sa includa un tarif diferit pentru serviciile reglementate de comunicatii de date in roaming.
(5) Orice client al serviciilor de roaming poate solicita, in orice moment, trecerea la un eurotarif pentru date sau renuntarea la acesta, cu respectarea conditiilor contractuale asumate. Orice astfel de modificare trebuie sa se realizeze in termen de o zi lucratoare de la primirea cererii, sa fie gratuita si sa nu implice conditii sau restrictii legate de elemente ale abonamentului altele decat cele de roaming la nivel de Uniune. Furnizorul de servicii de roaming poate intarzia aceasta trecere pana la expirarea unei perioade minime de timp specificate pentru aplicarea tarifului de roaming anterior, perioada care nu poate depasi doua luni. Un eurotarif pentru date poate fi intotdeauna combinat cu un eurotarif SMS si cu un eurotarif pentru apeluri vocale.
(6) Pana la 30 iunie 2012, furnizorii de servicii de roaming isi informeaza individual toti clientii serviciilor de roaming intr-un mod clar si inteligibil si pe un suport durabil despre eurotariful pentru date si despre aplicarea acestuia incepand cu 1 iulie 2012 cel tarziu pentru toti clientii serviciilor de roaming care nu au ales in mod deliberat un tarif special sau un pachet pentru servicii reglementate de comunicatii de date in roaming, precum si despre dreptul de opta pentru un eurotarif pentru date sau de a renunta la acesta in conformitate cu alineatul (5).
Articolul 14
Transparenta tarifelor cu amanuntul ale apelurilor si ale mesajelor SMS in roaming
(1) Pentru a atentiona un client al serviciilor de roaming in legatura cu faptul ca i se vor aplica tarife de roaming atunci cand efectueaza sau primeste un apel sau cand trimite un mesaj SMS, cu exceptia cazului in care clientul si-a anuntat furnizorul de servicii de roaming ca nu solicita acest serviciu, fiecare furnizor de servicii de roaming ofera clientului, prin intermediul unui serviciu de mesagerie, in mod automat, fara intarzieri nejustificate si gratuit cand intra intr-un stat membru altul decat cel al furnizorului sau national, informatii tarifare de baza personalizate cu privire la tarifele de roaming (incluzand TVA) care se aplica in cazul in care clientul respectiv efectueaza si primeste apeluri si trimite mesaje SMS in statul membru vizitat.
Aceste informatii tarifare de baza personalizate includ tarifele maxime (in moneda facturii din tara de origine emise de furnizorul national al clientului) care ar putea fi aplicate clientului in conformitate cu schema sa tarifara pentru:
(a) efectuarea de apeluri in roaming reglementate in interiorul statului membru si catre statul membru al furnizorului sau national, precum si pentru apelurile in roaming reglementate primite; precum si
(b) trimiterea de mesaje SMS in roaming reglementate pe durata sederii in statul membru vizitat.
Se include, de asemenea, numarul de telefon cu acces gratuit mentionat la alineatul (2), pentru obtinerea de informatii mai detaliate si de informatii cu privire la posibilitatea accesarii serviciilor de urgenta prin apelarea gratuita a numarului european unic pentru apeluri de urgenta 112.
Cu ocazia fiecarui mesaj, clientul trebuie sa aiba posibilitatea de a notifica furnizorului de servicii de roaming, in mod gratuit si facil, ca nu solicita serviciul de mesagerie automat. Un client care a notificat ca nu solicita serviciul de mesagerie automat are dreptul, in orice moment si in mod gratuit, sa solicite furnizorului de servicii de roaming sa-i furnizeze din nou serviciul respectiv.
La cerere, furnizorii de servicii de roaming transmit clientilor nevazatori sau cu deficiente de vedere in mod automat, gratuit si prin apel vocal informatiile tarifare de baza personalizate mentionate la primul paragraf.
Primul, al doilea, al patrulea si al cincilea paragraf se aplica si in cazul serviciilor de voce si de SMS in roaming utilizate de clientii serviciilor de roaming care calatoresc in afara Uniunii si care sunt furnizate de un furnizor de servicii de roaming.
(2) In completarea alineatului (1), clientii au dreptul sa solicite si sa primeasca, gratuit si indiferent de locul in care se afla pe teritoriul Uniunii, informatii personalizate mai detaliate privind tarifele de roaming aplicabile in reteaua vizitata apelurilor vocale si mesajelor SMS, precum si informatii privind masurile de asigurare a transparentei aplicabile in temeiul prezentului regulament, prin intermediul unui apel vocal mobil sau prin SMS. O astfel de solicitare se face la un numar de telefon cu acces gratuit, desemnat in acest scop de catre furnizorul de servicii de roaming. Obligatiile prevazute la alineatul (1) nu se aplica in cazul dispozitivelor care nu au functia SMS.
(3) Furnizorii de servicii de roaming ofera tuturor utilizatorilor informatii complete cu privire la tarifele de roaming aplicabile, in special cu privire la eurotariful pentru apeluri vocale si la eurotariful SMS, in momentul contractarii abonamentului. De asemenea, furnizorii de servicii de roaming ofera clientilor serviciilor lor de roaming informatii actualizate cu privire la tarifele de roaming aplicabile, fara intarzieri nejustificate, de fiecare data cand se modifica tariful.
Furnizorii de servicii de roaming iau masurile necesare pentru a se asigura ca toti clientii serviciilor lor de roaming sunt informati cu privire la disponibilitatea eurotarifului pentru apeluri vocale si a eurotarifului SMS. In special, acestia comunica, in mod clar si corect, tuturor clientilor serviciilor de roaming, conditiile privind eurotariful pentru apeluri vocale si conditiile privind eurotariful SMS. Acestia trimit un memento, la intervale de timp rezonabile, tuturor clientilor care au optat pentru un alt tarif.
Informatiile furnizate sunt suficient de detaliate, astfel incat clientii sa poata decide daca solicitarea aplicarii eurotarifului reprezinta un beneficiu pentru ei.
(4) Furnizorii de servicii de roaming pun la dispozitia clientilor lor informatii privind modul de a evita roamingul accidental in regiunile de frontiera. Furnizorii de servicii de roaming iau masurile necesare pentru a asigura protectia clientilor in ceea ce priveste plata unor tarife de roaming pentru utilizarea accidentala a serviciilor de roaming in timp ce se afla in statul lor membru de origine.
Articolul 15
Transparenta si mecanisme de salvgardare pentru serviciile de comunicatii de date in roaming cu amanuntul
(1) Furnizorii de servicii de roaming se asigura ca clientii serviciilor lor de roaming sunt informati in mod corespunzator, atat inainte de, cat si dupa incheierea unui contract, cu privire la tarifele aplicate pentru utilizarea serviciilor reglementate de comunicatii de date in roaming, in moduri care sa faciliteze intelegerea de catre clienti a consecintelor financiare ale unei astfel de utilizari si care sa le permita sa monitorizeze si sa controleze cheltuielile aferente serviciilor reglementate de comunicatii de date in roaming in conformitate cu alineatele (2) si (3).
Daca este cazul, furnizorii de servicii de roaming isi informeaza clientii, inainte de incheierea unui contract si periodic dupa incheierea acestuia, cu privire la riscurile conectarii si descarcarii automate si necontrolate de date in roaming. In plus, furnizorii de servicii de roaming isi informeaza clientii gratuit si intr-o maniera clara si inteligibila, despre modul in care sa opreasca aceste conexiuni automate de date in roaming pentru a evita folosirea necontrolata a serviciilor de comunicatii de date in roaming.
(2) Clientii serviciilor de roaming primesc de la furnizorul de servicii de roaming un mesaj automat prin care sunt anuntati ca utilizeaza serviciul de roaming si primesc informatii tarifare de baza personalizate privind tarifele (in moneda facturii din tara de origine emise de furnizorul national al clientului), exprimate ca pret pe megabyte, aplicabile pentru furnizarea serviciilor de comunicatii de date in roaming reglementate in statul membru respectiv, cu exceptia cazului in care clientul a anuntat furnizorul de servicii de roaming ca nu doreste sa primeasca astfel de informatii.
Aceste informatii tarifare de baza personalizate se trimit pe dispozitivul mobil al clientului serviciilor de roaming, de exemplu printr-un SMS, un e-mail sau o fereastra pop-up pe ecranul dispozitivului mobil, de fiecare data cand clientul intra intr-un alt stat membru decat cel al furnizorului sau national si acceseaza pentru prima oara un serviciu de comunicatii de date in roaming in statul membru respectiv. Informatiile sunt furnizate in mod gratuit, in momentul in care un client de roaming acceseaza un serviciu reglementat de comunicatii de date in roaming, prin mijloace adecvate, adaptate astfel incat sa faciliteze primirea si intelegerea fara dificultati.
Un client care a anuntat furnizorul sau de servicii de roaming ca nu solicita informatiile tarifare automate are dreptul, in orice moment si in mod gratuit, sa solicite furnizorului de servicii de roaming sa-i furnizeze din nou serviciul respectiv.
(3) Fiecare furnizor de servicii de roaming acorda tuturor clientilor serviciilor de roaming posibilitatea de a opta din proprie initiativa si gratuit pentru un serviciu prin care se furnizeaza informatii privind consumul acumulat exprimat in volum sau in moneda in care este emisa factura catre clientul serviciilor de roaming pentru serviciile reglementate de comunicatii de date in roaming si care garanteaza ca, fara consimtamantul explicit al clientului, cheltuielile cumulate pentru serviciile reglementate de comunicatii de date in roaming pe o perioada de utilizare specificata, cu exceptia mesajelor MMS facturate pe unitate, nu depasesc un plafon financiar specificat.
In acest scop, furnizorul de servicii de roaming pune la dispozitie unul sau mai multe plafoane financiare maxime pentru perioade de utilizare specificate, cu conditia ca clientul sa fie informat in prealabil cu privire la volumul de date aferent. Unul dintre aceste plafoane (plafonul financiar implicit) trebuie sa fie de aproximativ 50 EUR, fara a depasi aceasta valoare, pentru sumele care trebuie platite intr-o luna de facturare (fara TVA).
Ca alternativa, furnizorul de servicii de roaming poate sa stabileasca plafoane exprimate in volum, cu conditia ca clientul sa fie informat in prealabil cu privire la valorile financiare aferente. Unul dintre aceste plafoane (plafonul de volum implicit) corespunde unei sume de maximum 50 EUR care trebuie platita intr-o luna de facturare (fara TVA).
In plus, furnizorul de servicii de roaming poate oferi clientilor lui de servicii de roaming alte plafoane cu limite financiare lunare maxime diferite, acestea putand fi mai ridicate sau mai scazute.
Plafoanele implicite prevazut la al doilea si la al treilea paragraf se aplica tuturor clientilor care nu au optat pentru un alt plafon.
Fiecare furnizor de servicii de roaming se asigura, de asemenea, ca i se trimite clientului o notificare adecvata pe dispozitivul mobil, de exemplu printr-un SMS, e-mail sau fereastra de tip pop-up pe ecranul calculatorului, atunci cand serviciile de comunicatii de date in roaming au atins 80 % din plafonul financiar sau de volum maxim. Fiecare client are dreptul sa solicite furnizorului de servicii de roaming sa sisteze trimiterea unor astfel de notificari si are dreptul sa solicite furnizorului, in orice moment si cu titlu gratuit, sa ii furnizeze din nou serviciul respectiv.
Atunci cand plafonul financiar sau de volum ar urma sa fie depasit, se trimite o notificare pe dispozitivul mobil al clientului serviciilor de roaming. Notificarea respectiva indica procedura care trebuie urmata in cazul in care clientul doreste continuarea furnizarii serviciilor respective, precum si costurile asociate fiecarei unitati suplimentare care urmeaza sa fie consumata. Daca clientul serviciilor de roaming nu raspunde in mod adecvat la notificarea primita, furnizorul de servicii de roaming sisteaza imediat furnizarea si facturarea catre client a serviciilor reglementate de comunicatii de date in roaming, cu exceptia cazului in care si pana cand clientul serviciilor de roaming solicita continuarea sau reluarea furnizarii serviciilor.
Ori de cate ori un client al serviciilor de roaming solicita optiunea “plafon financiar sau de volum” sau renuntarea la aceasta, schimbarea trebuie sa fie efectuata gratuit in termen de o zi lucratoare de la primirea cererii si sa nu impuna conditii sau restrictii legate de alte elemente ale abonamentului.
(4) Alineatele (2) si (3) nu se aplica dispozitivelor de tip masina-la-masina (M2M) care utilizeaza comunicatiile mobile.
(5) Furnizorii de servicii de roaming iau masurile necesare pentru a asigura protectia clientilor lor in ceea ce priveste plata unor tarife de roaming pentru utilizarea accidentala a serviciilor de roaming in timp ce se afla in statul lor membru de origine. Aceste masuri includ si informarea clientilor privind modul de a evita roamingul accidental in regiunile de frontiera.
(6) Prezentul articol, cu exceptia alineatului (5) si sub rezerva celui de-al doilea si celui de-al treilea paragraf din prezentul alineat, se aplica si in cazul serviciilor de comunicatii de date in roaming utilizate de clientii serviciilor de roaming care calatoresc in afara Uniunii si care sunt furnizate de un furnizor de servicii de roaming.
In cazul in care clientul alege optiunea prevazuta la primul paragraf de la alineatul (3), cerintele stabilite la alineatul (3) nu se aplica in cazul in care operatorul retelei din tara vizitata din afara Uniunii nu permite furnizorului de servicii de roaming sa monitorizeze in timp real utilizarea serviciilor de catre clientul sau.
In acel caz, clientul este informat printr-un mesaj SMS in momentul in care intra intr-o astfel de tara, fara intarzieri nejustificate si gratuit, ca informatiile privind consumul acumulat si garantia de a nu depasi un plafon financiar specificat nu sunt disponibile.
Articolul 16
Supraveghere si punere in aplicare
(1) Autoritatile nationale de reglementare monitorizeaza si supravegheaza respectarea prezentului regulament pe teritoriul lor.
(2) Autoritatile nationale de reglementare pun la dispozitia publicului informatii actualizate privind aplicarea prezentului regulament, in special a articolelor 7, 8, 9, 10, 12 si 13, intr-un mod care sa asigure accesul usor al partilor interesate la acestea.
(3) In pregatirea revizuirii prevazute la articolul 19, autoritatile nationale de reglementare monitorizeaza evolutia tarifelor cu ridicata si cu amanuntul pentru furnizarea serviciilor de comunicatii de date si voce clientilor serviciilor de roaming, inclusiv a serviciilor SMS si MMS, inclusiv in regiunile ultraperiferice mentionate la articolul 349 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene. De asemenea, autoritatile nationale de reglementare sunt atente la cazurile speciale de roaming accidental in regiunile de frontiera din state membre vecine si monitorizeaza folosirea tehnicilor de gestionare a traficului in detrimentul clientilor.
Autoritatile nationale de reglementare monitorizeaza si colecteaza informatiile privind roamingul accidental si iau masurile necesare.
(4) Autoritatile nationale de reglementare au competenta de a solicita intreprinderilor supuse obligatiilor care decurg din prezentul regulament sa furnizeze toate informatiile relevante pentru punerea in aplicare si executarea prezentului regulament. Intreprinderile respective furnizeaza aceste informatii rapid si la cerere, respectand termenele si nivelul de detalii solicitate de autoritatea nationala de reglementare.
(5) Autoritatile nationale de reglementare pot interveni din proprie initiativa pentru a asigura respectarea prezentului regulament. In special, atunci cand este cazul, acestea recurg la competentele prevazute la articolul 5 din Directiva privind accesul pentru a asigura accesul si interconectarea in mod adecvat, in scopul asigurarii conectivitatii end-to-end si a interoperabilitatii serviciilor de roaming, de exemplu in situatia in care clientii nu pot efectua un schimb de mesaje SMS in roaming reglementate cu clienti ai unei retele publice terestre de comunicatii mobile din alt stat membru ca urmare a absentei unui acord care sa permita transmiterea acestor mesaje.
(6) Atunci cand o autoritate nationala de reglementare constata ca obligatiile prevazute in prezentul regulament au fost incalcate, aceasta are competenta de a solicita incetarea imediata a incalcarii respective.
Articolul 17
Solutionarea litigiilor
(1) In situatia unui litigiu privind obligatiile prevazute in prezentul regulament intre intreprinderi care furnizeaza retele sau servicii de comunicatii electronice intr-un stat membru, se aplica procedurile de solutionare a litigiilor prevazute la articolele 20 si 21 din directiva-cadru.
(2) Statele membre se asigura ca procedurile de solutionare extrajudiciara a litigiilor prevazute la articolul 34 din Directiva privind serviciul universal sunt puse la dispozitie in situatia unui litigiu nesolutionat care implica un consumator sau un utilizator final si cu privire la un aspect inclus in domeniul de aplicare al prezentului regulament.
Articolul 18
Sanctiuni
Statele membre stabilesc norme cu privire la sanctiunile aplicabile in cazul incalcarii prezentului regulament si adopta toate masurile necesare pentru a asigura ca acestea sunt puse in aplicare. Sanctiunile prevazute sunt eficace, proportionale si cu efect de descurajare. Statele membre notifica aceste dispozitii Comisiei pana la 30 iunie 2013 si instiinteaza Comisia in cel mai scurt timp cu privire la orice modificare ulterioara a acestora.
Articolul 19
Reexaminare
(1) Comisia reexamineaza modul de functionare al prezentului regulament si, dupa efectuarea unei consultari publice, prezinta un raport in acest sens Parlamentului European si Consiliului pana la 30 iunie 2016. Comisia evalueaza, in special, daca obiectivele regulamentului au fost atinse. In acest demers, Comisia evalueaza, inter alia:
(a) daca nivelul concurentei este suficient de ridicat pentru a justifica expirarea tarifelor cu amanuntul maxime;
(b) daca nivelul concurentei este suficient de ridicat pentru eliminarea tarifelor cu ridicata maxime;
(c) evolutia si tendintele viitoare preconizate ale tarifelor cu ridicata si cu amanuntul pentru furnizarea catre clientii serviciilor de roaming a serviciilor de voce, de SMS si de comunicatii de date, prin comparatie cu tarifele serviciilor de comunicatii mobile la nivel national in statele membre, separat pentru clientii care utilizeaza servicii preplatite si pentru cei care utilizeaza servicii postplatite; Comisia evalueaza si evolutia calitatii si vitezei serviciilor respective;
(d) disponibilitatea si calitatea serviciilor, inclusiv a celor care reprezinta o alternativa la serviciile de voce, SMS si de comunicatii de date in roaming, tinand seama in special de evolutiile tehnologice;
(e) masura in care consumatorii au avut de castigat, prin reducerea reala a tarifelor aferente serviciilor de roaming, varietatea tarifelor si produselor aflate la dispozitia consumatorilor care au obiceiuri de comunicare diferite, precum si diferenta dintre tarifele nationale si cele de roaming, inclusiv disponibilitatea unor oferte de tarife unice pentru serviciile nationale si cele de roaming;
(f) gradul de concurenta de pe pietele cu ridicata si cu amanuntul, in special situatia in materie de concurenta a operatorilor mai mici, independenti sau care si-au inceput recent activitatea, inclusiv efectele pe care le au asupra concurentei atat acordurile comerciale, cat si gradul de interconectare a operatorilor;
(g) masura in care implementarea unor masuri structurale prevazute la articolele 3 si 4 a dat rezultate in ceea ce priveste dezvoltarea concurentei pe piata interna a serviciilor de roaming, astfel incat diferenta dintre tarifele nationale si cele de roaming sa tinda catre zero;
(h) masura in care nivelul tarifelor cu ridicata maxime si ale celor cu amanuntul maxime a oferit garantii corespunzatoare impotriva preturilor excesive pentru consumatori, care sa permita dezvoltarea concurentei pe piata interna de servicii de roaming.
(2) Daca raportul arata ca masurile structurale prevazute de prezentul regulament nu au fost suficiente pentru a incuraja concurenta pe piata interna a serviciilor de roaming in beneficiul tuturor consumatorilor europeni sau ca diferenta dintre tarifele nationale si cele de roaming nu tinde catre zero, Comisia formuleaza propuneri corespunzatoare catre Parlamentul European si Consiliu pentru a aborda aceasta situatie si pentru a realiza astfel o piata interna a serviciilor de comunicatii mobile in care, in cele din urma, sa nu existe nicio diferentiere intre tarifele nationale si cele de roaming. Comisia examineaza, in special, masura in care sunt necesare urmatoarele:
(a) prevederea unor masuri tehnice si structurale suplimentare;
(b) modificarea masurilor structurale;
(c) prelungirea duratei de aplicare si, eventual, revizuirea nivelului plafoanelor maxime ale tarifelor cu amanuntul prevazute la articolele 8, 10 si 13;
(d) modificarea duratei de aplicare si, eventual, revizuirea nivelului plafoanelor maxime ale tarifelor cu ridicata prevazute la articolele 7, 9 si 12;
(e) introducerea oricaror alte cerinte necesare, inclusiv nediferentierea tarifelor de roaming de cele nationale.
(3) In plus, la fiecare doi ani dupa prezentarea raportului prevazut la alineatul (1), Comisia prezinta Parlamentului European si Consiliului un raport. Fiecare raport trebuie sa contina un rezumat al monitorizarii efectuate asupra furnizarii de servicii de roaming in Uniune, precum si o evaluare a progreselor inregistrate in sensul atingerii obiectivelor prezentului regulament, inclusiv in ceea ce priveste aspectele mentionate la alineatele (1) si (2).
(4) Pentru a analiza dezvoltarea concurentei pe pietele de roaming la nivelul Uniunii, OAREC colecteaza periodic date de la autoritatile nationale de reglementare cu privire la evolutiile tarifelor cu ridicata si cu amanuntul pentru serviciile de voce, SMS si comunicatii de date in roaming. Aceste date sunt notificate Comisiei cel putin de doua ori pe an. Comisia face publice datele respective.
OAREC colecteaza, de asemenea, anual de la autoritatile nationale de reglementare informatii privind transparenta si comparabilitatea diferitelor tarife propuse de operatori clientilor. Comisia face publice datele si constatarile respective.
Articolul 20
Cerintele de notificare
Comisia este notificata de statele membre cu privire la autoritatile nationale de reglementare responsabile de indeplinirea sarcinilor stabilite de prezentul regulament.
Articolul 21
Abrogare
Regulamentul (CE) nr. 717/2007 se abroga in conformitate cu anexa I de la 1 iulie 2012.
Trimiterile la regulamentul abrogat se inteleg ca trimiteri la prezentul regulament si se citesc in conformitate cu tabelul de corespondenta din anexa II.
Articolul 22
Intrarea in vigoare si expirare
Prezentul regulament intra in vigoare in ziua urmatoare datei publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si dispozitiile sale se aplica de la data respectiva, cu exceptia unor dispozitii contrare prevazute in anumite articole.
Acesta expira la 30 iunie 2022.
Prezentul regulament este obligatoriu in toate elementele sale si se aplica direct in toate statele membre.
Adoptat la Strasbourg, 13 iunie 2012.
Pentru Parlamentul European
Presedintele
M. Schulz
Pentru Consiliu
Presedintele
N. Wammen
[1] JO C 24, 28.1.2012, p. 131.
[2] Pozitia Parlamentului European din 10 mai 2012 (nepublicata inca in Jurnalul Oficial) si Decizia Consiliului din 30 mai 2012.
[3] JO L 171, 29.6.2007, p. 32.
[4] A se vedea anexa I.
[5] Decizia 243/2012/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 14 martie 2012 de instituire a unui program multianual pentru politica in domeniul spectrului de frecvente radio (JO L 81, 21.3.2012, p. 7).
[6] JO L 108, 24.4.2002, p. 7.
[7] JO L 108, 24.4.2002, p. 21.
[8] JO L 108, 24.4.2002, p. 33.
[9] JO L 108, 24.4.2002, p. 51.
[10] JO L 201, 31.7.2002, p. 37.
[11] JO L 114, 8.5.2003, p. 45.
[12] JO C 165, 11.7.2002, p. 6.
[13] Regulamentul (CE) nr. 1211/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 noiembrie 2009 de instituire a Organismului autoritatilor europene de reglementare in domeniul comunicatiilor electronice (OAREC) si a Oficiului (JO L 337, 18.12.2009, p. 1).
[14] Recomandarea Comisiei din 17 decembrie 2007 privind pietele relevante de produse si de servicii din sectorul comunicatiilor electronice care pot face obiectul unei reglementari ex ante, in conformitate cu Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind un cadru de reglementare comun pentru retelele si serviciile de comunicatii electronice (JO L 344, 28.12.2007, p. 65).
[15] JO C 285 E, 22.11.2006, p. 143.
[16] JO L 55, 28.2.2011, p. 13.
[17] Regulamentul (CE) nr. 544/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 iunie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 717/2007 privind roamingul in retelele publice de telefonie mobila in interiorul Comunitatii si a Directivei 2002/21/CE privind un cadru de reglementare comun pentru retelele si serviciile de comunicatii electronice (JO L 167, 29.6.2009, p. 12).
[18] JO L 149, 11.6.2005, p. 22.
————————————————–
ANEXA I
Regulamentul abrogat si modificarea acestuia
(mentionat la articolul 21)
Regulamentul (CE) nr. 717/2007 al Parlamentului European si al Consiliului (JO L 171, 29.6.2007, p. 32) | |
Regulamentul (CE) nr. 544/2009 al Parlamentului European si al Consiliului (JO L 167, 29.6.2009, p. 12) | Doar articolul 1 |
————————————————–
ANEXA II
Tabel de corespondenta
Regulamentul (CE) No 717/2007 | Prezentul regulament |
Articolul 1 | Articolul 1 |
— | Articolul 1 alineatul (2) |
Articolul 1 alineatul (2) | Articolul 1 alineatul (3) |
Articolul 1 alineatul (3) | Articolul 1 alineatul (4) |
Articolul 1 alineatul (4) primul paragraf prima teza | Articolul 1 alineatul (5) |
Articolul 1 alineatul (4) primul paragraf a doua teza | Articolul 1 alineatul (6) primul paragraf Articolul 1 alineatul (7) primul paragraf |
Articolul 1 alineatul (4) al doilea paragraf prima teza | Articolul 1 alineatul (6) al doilea paragraf prima teza Articolul 1 alineatul (7) al doilea paragraf prima teza |
Articolul 1 alineatul (4) al doilea paragraf a doua teza | Articolul 1 alineatul (6) al doilea paragraf a doua si a treia teza Articolul 1 alineatul (7) al doilea paragraf a doua si a treia teza |
Articolul 2 alineatul (1) | Articolul 2 alineatul (1) |
Articolul 2 alineatul (2) partea introductiva | Articolul 2 alineatul (2) partea introductiva |
Articolul 2 alineatul (2) litera (a) | Articolul 2 alineatul (2) litera (i) |
Articolul 2 alineatul (2) litera (b) | Articolul 2 alineatul (2) litera (a) |
— | Articolul 2 alineatul (2) litera (b) |
— | Articolul 2 alineatul (2) litera (c) |
Articolul 2 alineatul (2) litera (c) | Articolul 2 alineatul (2) litera (d) |
Articolul 2 alineatul (2) litera (g) | Articolul 2 alineatul (2) litera (e) |
Articolul 2 alineatul (2) litera (d) | Articolul 2 alineatul (2) litera (f) |
Articolul 2 alineatul (2) litera (f) | Articolul 2 alineatul (2) litera (g) |
Articolul 2 alineatul (2) litera (e) | Articolul 2 alineatul (2) litera (h) |
Articolul 2 alineatul (2) litera (i) | Articolul 2 alineatul (2) litera (j) |
Articolul 2 alineatul (2) litera (j) | Articolul 2 alineatul (2) litera (k) |
Articolul 2 alineatul (2) litera (h) | Articolul 2 alineatul (2) litera (l) |
Articolul 2 alineatul (2) litera (k) | Articolul 2 alineatul (2) litera (m) |
— | Articolul 2 alineatul (2) litera (n) |
— | Articolul 2 alineatul (2) litera (o) |
— | Articolul 2 alineatul (2) litera (p) |
— | Articolul 2 alineatul (2) litera (q) |
— | Articolele 3, 4, 5 si 6 |
Articolul 3 alineatul (1) | Articolul 7 alineatul (1) |
Articolul 3 alineatul (2) | Articolul 7 alineatul (2) |
Articolul 3 alineatul (3) primul paragraf | — |
Articolul 3 alineatul (3) al doilea paragraf | Articolul 7 alineatul (3) |
Articolul 4 alineatul (1) | Articolul 8 alineatul (1) |
Articolul 4 alineatul (2) | Articolul 8 alineatul (2) |
Articolul 4 alineatul (3) primul paragraf | — |
Articolul 4 alineatul (3) al doilea paragraf | Articolul 8 alineatul (3) |
Articolul 4 alineatul (3) al treilea paragraf | Articolul 8 alineatul (4) |
Articolul 4 alineatul (4) | Articolul 8 alineatul (5) |
Articolul 4a | Articolul 9 |
Articolul 4b | Articolul 10 |
Articolul 4b alineatul (7) | — |
Articolul 4c | Articolul 11 |
— | Articolul 12 |
— | Articolul 13 |
Articolul 6 alineatul (1) de la primul la al cincilea paragraf | Articolul 14 alineatul (1) de la primul la al cincilea paragraf |
— | Articolul 14 alineatul (1) al saselea paragraf |
Articolul 6 alineatul (2) | Articolul 14 alineatul (2) |
Articolul 6 alineatul (3) primul si al doilea paragraf | Articolul 14 alineatul (3) primul si al doilea paragraf |
— | Articolul 14 alineatul (3) al treilea paragraf |
— | Articolul 14 alineatul (4) |
Articolul 6a | Articolul 15 |
— | Articolul 15 alineatul (4) |
— | Articolul 15 alineatul (5) |
— | Articolul 15 alineatul (6) |
Articolul 6a alineatul (4) | — |
Articolul 7 | Articolul 16 |
— | Articolul 16 alineatul (3) al doilea paragraf |
Articolul 8 | Articolul 17 |
Articolul 9 | Articolul 18 |
Articolul 10 | — |
Articolul 11 alineatul (1) partea introductiva | Articolul 19 alineatul (1) partea introductiva |
— | Articolul 19 alineatul (1) literele (a) si (b) |
Articolul 11 alineatul (1) primul paragraf de la prima la a patra liniuta | Articolul 19 alineatul (1) literele (c)-(f) |
— | Articolul 19 alineatul (1) literele (g) si (h) |
Articolul 11 alineatul (1) al doilea paragraf | — |
— | Articolul 19 alineatul (2) |
Articolul 11 alineatul (2) | Articolul 19 alineatul (3) |
— | Articolul 19 alineatul (4) |
Articolul 12 | Articolul 20 |
— | Articolul 21 |
Articolul 13 | Articolul 22 |

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close