MFP propune modificarea Legii contabilitatii pentru reglementarea certificatelor verzi

Pe website-ul Ministerului Finantelor a fost publicat un proiect de Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea reglementarilor contabile aprobate prin Ordinul 3055/2009.

Conform referatului de aprobare, principalele prevederi ale proiectului de ordin sunt:

Un aspect care face obiectul proiectului de ordin se refera la introducerea in reglementarile contabile a unor prevederi referitoare la ajustarile de valoare ce se inregistreaza pentru creantele preluate prin cesionare.

Potrivit pct. 190 din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2010, „in cazul cesionarii unei creante, diferenta dintre valoarea creantei preluate prin cesionare si suma de achitat cedentului reprezinta venit la data constatarii drepturilor si obligatiilor, potrivit clauzelor contractuale.”

Potrivit reglementarilor existente in prezent, venitul se inregistreaza in contabilitate la preluarea creantei, conform contabilitatii de angajamente, considerand ca, creantele sunt pe termen scurt, pot fi executate imediat, iar partea de creanta care nu se recupereaza devine cheltuiala la scoaterea sa din evidenta.

Conform principiului prudentei prevazut de reglementarile contabile, la evaluarea activelor trebuie „sa se tina cont de toate deprecierile, indiferent daca rezultatul exercitiului financiar este o pierdere sau un profit”.

In cazul creantelor, se inregistreaza in contabilitate o ajustare de valoare, pe seama conturilor de cheltuieli pentru valoarea care se estimeaza ca nu poate fi recuperata.

Aceste ajustari de valoare a creantelor se inregistreaza, de regula, la intocmirea situatiilor financiare anuale.

Prin proiectul de ordin se propune ca ajustarile de valoare ale creantelor incerte sa se inregistreze in contabilitate la preluarea creantelor respective. In aceste conditii, concomitent cu venitul inregistrat la preluarea creantei se evidentiaza cheltuiala cu ajustarile de valoare, astfel ca in contabilitate se evita inregistrarea unui profit care nu va avea corespondent in trezorerie.

Astfel, prin reglementarea modului de inregistrare a ajustarilor pentru creante cesionate se creeaza cadrul legal contabil necesar aplicarii corespunzatoare a prevederilor Legii 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la deducerea ajustarilor de valoare pentru creante.

O alta completare a reglementarilor contabile se refera la certificatele verzi, tranzactionate potrivit legii. Avand in vedere legislatia care reglementeaza certificatele verzi, se propune evidentierea in contabilitate la investitii pe termen scurt.

Astfel, potrivit prevederilor Legii 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicata, cu modificarile ulterioare, certificatele verzi reprezinta titluri ce atesta producerea din surse regenerabile a unei cantitati de energie electrica. Aceste titluri pot fi tranzactionate distinct de cantitatea de energie electrica.

Conform acestei legi, certificatele verzi au o durata de valabilitate de 16 luni.

De asemenea, legea mentionata stabileste o valoare minima si maxima de tranzactionare a certificatelor verzi, exprimate in euro.

Pana la aceasta data, tratamentul contabil al certificatelor verzi a fost similar tratamentului aplicabil certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera.

Dat fiind faptul ca legea prevede o valoare minima pentru certificatele verzi, precum si faptul ca acestea se tranzactioneaza intr-un cadru reglementat (asigurat de Societatea Comerciala “Operatorul Pietei de Energie Electrica – Opcom” – S.A., ca operator al pietei de energie electrica, conform reglementarilor ANRE), fiind disponibile informatii privind valorile de tranzactionare, se propune un tratament contabil distinct pentru acestea.

Proiectul de ordin prevede ca certificatele verzi primite, potrivit legii, de operatori, sunt asimilate investitiilor pe termen scurt si au tratamentul contabil prevazut pentru aceasta categorie de active.

Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicata, cu modificarile ulterioare, prevede la articolul 8 ca furnizorii de energie electrica si unii producatori sunt obligati sa achizitioneze anual un numar de certificate verzi.

Entitatile care, potrivit legii, sunt obligate sa achizitioneze certificate verzi, inregistreaza contravaloarea acestora pe seama cheltuielilor cu protectia mediului, similar operatiunilor efectuate cu certificatele de emisii de gaze cu efect de sera, pentru acestea din urma existand un tratament contabil prevazut de reglementarile contabile.

Consultati proiectul AICI.

Sursa: MFP

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close