Proceduri de stabilire a contributiilor sociale obligatorii pentru persoane fizice

feature photo

Ordinul intern al presedintelui ANAF 1176/2012 pentru aprobarea unor proceduri de stabilire a contributiilor sociale obligatorii conform capitolului II al titlului IX² din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (contributii sociale obligatorii privind persoanele care realizeaza venituri din activitati independente, activitati agricole si asocieri fara personalitate juridica) a fost aprobat.

Proceduri si formulare

Prin ordinul mentionat mai sus au fost aprobate urmatoarele proceduri si formulare:
– „Procedura de stabilire a contributiilor de asigurari sociale datorate de persoanele fizice potrivit capitolului II al Titlului IX indice 2 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare”- Anexa 1;
– „Procedura de stabilire a platilor anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice potrivit capitolului II al Titlului IX indice 2 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare”- Anexa 2;
– „Procedura de stabilire a contributiilor sociale datorate de persoanele fizice potrivit capitolului II al Titlului IX indice 2 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, pentru perioada 1 iulie – 31 decembrie 2012”- Anexa 3;
– formularele „Notificare” si „Referat”- Anexa 4.

Organul fiscal competent pentru aplicarea procedurilor mentionate mai sus este:
– organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania;
– organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit, pentru ceilalti contribuabili persoane fizice.

Pentru contribuabilii preluati incepand cu 1 iulie 2012 pe baza Protocolului de predare-primire incheiat cu Casele de Asigurari Sociale, organul fiscal competent, administreaza obligatiile de plata privind contributiile de asigurari sociale pentru perioada 1 iulie – 31 decembrie 2012, in baza informatiilor existente in evidenta fiscala ca urmare a preluarii acestora de la Casa Nationala de Pensii Publice (CNPAS) si Casa Nationala de Asigurari Sociale de Sanatate (CNASS) .

Pentru contributiile de asigurari sociale, se vor genera, cu ajutorul aplicatilor informatice, pe baza informatiilor din declaratiile privind venitul asigurat preluate de la CNPAS, venitul baza lunara de calcul, contributia de asigurari sociale lunara si obligatiile de plata trimestriale pentru trimestrele III si IV 2012. Pentru contributiile de asigurari sociale de sanatate se vor genera, cu ajutorul aplicatilor informatice, pe baza informatiilor privind contributia lunara, preluate de la CNASS, obligatiile de plata pentru trimestrele III si IV 2012.

Stabilirea obligatiilor de plata privind contributiile sociale pentru perioada 1 iulie – 31 decembrie 2012 pentru contribuabilii persoane fizice care incep activitatea in cursul anului fiscal si care datoreaza contributii sociale obligatorii incepand cu 1 iulie 2012, se face de catre organele fiscale competente, prin decizie de impunere conform procedurilor mentionate mai sus.

Alte precizari

Contribuabilii care au avut obligatia asigurarii in sistemul public de pensii pot rectifica venitul declarat, astfel:
– pentru perioade ulterioare datei de 1 iulie 2012 – prin depunerea unei Declaratii privind venitul asigurat la sistemul public de pensii, formular 600, avand bifata casuta corespunzatoare de rectificare de pe formular;
– pentru perioade anterioare datei de 1 iulie 2012, potrivit procedurilor prevazute de legea speciala (Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, HG 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice si Ordinul ministrului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale 5/2011 pentru aprobarea modelului contractului de asigurare sociala, al actului aditional, al declaratiei individuale de asigurare, al comunicarii de modificare si al formularului de solicitare de incetare a declaratiei individuale de asigurare).

Sursa: DGFP Valcea

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close